Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)

BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema Perpaduan Mahir berkomunikasi
Tajuk Hidup Berjiran
1.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
1.1.2 (ii)
Standard Pembelajaran
Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
1. Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap: (ii)
Objektif suruhan Bermaklumat

/ Penyayang / Prihatin
Bantu Jiran(Buku Teks:27)
Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Strategi Pengajaran dan
Ringkasan Aktiviti 2. Murid melakonkan situasi dan memberi respons.
Pembelajaran
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti:33) 5P
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Penyelesaian masalah
Sistem Bahasa
BBM Buku teks, buku tulis Pembelajaran berasaskan
projek
Lembaran kerja Pembelajaran kooperatif
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kecergasan
Kuiz pelbagai
Pentaksiran dan / Lisan
Penilaian Tugasan / Pembelajaran Kontekstual
Projek
Pembelajaran
Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Belajar
Pada akhir pengajaran;
Kajian Masa Depan
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam Pembelajaran Akses
sesi akan datang. Kendiri

Pembelajaran Luar Bilik


Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Darjah
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Masteri
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar Pendekatan Modular
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Murid
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table
Think, Pair, Share
Hot seat
Permainan

3 stray and 1 stay


Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk
Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Membaca
Tema Perpaduan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Hidup Berjiran
2.2 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
2.2.1 (i)
Standard Pembelajaran
Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Membaca, memahami dan mengenal pasti;(i) kosa kata
Bermaklumat

Majlis Pengikat Kemesraan (Buku Teks:28) Penyayang / Prihatin

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan Patriotik


kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid memahami dan mengenal pasti kosa kata.
Strategi Pengajaran dan
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
Pembelajaran
34-35)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. / 5P

BBM Buku teks, buku tulis Penyelesaian masalah

Lembaran kerja Pembelajaran berasaskan


/ Hasil kerja projek
Pemerhatian Pembelajaran kooperatif
Kuiz
Pentaksiran dan / Lisan Pembelajaran kecergasan
Penilaian Tugasan pelbagai
Projek
Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme
Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara
Belajar
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam Kajian Masa Depan
sesi akan datang.
Pembelajaran Akses
Kendiri
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Luar Bilik
Darjah
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar Pembelajaran Masteri
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas Pendekatan Modular
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit / Pendekatan Berpusatkan
Murid
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table
Think, Pair, Share
Hot seat
Permainan

3 stray and 1 stay


Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk
Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
Ulasan Pentadbir / Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Menulis
Tema Perpaduan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Hidup Berjiran
3.2 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
3.2.1 (iii)
Standard Pembelajaran
Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Membina dan menulis: (iii) ayat
Bermaklumat
Orang Berbudi, Kita Berbahasa (Buku Teks:29) Penyayang / Prihatin
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan Patriotik
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid memahami gambar bersiri untuk melengkapkan cerita.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: Strategi Pengajaran dan
36) Pembelajaran
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5P
BBM Buku teks, buku tulis
/ Penyelesaian masalah
Lembaran kerja Pembelajaran berasaskan
/ Hasil kerja projek
Pemerhatian
Kuiz Pembelajaran kooperatif
Pentaksiran dan / Lisan
Penilaian Pembelajaran kecergasan
Tugasan
pelbagai
Projek
Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme
Pada akhir pengajaran;
Kemahiran Belajar Cara
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Belajar
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang. Kajian Masa Depan

Pembelajaran Akses
Kendiri
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Luar Bilik
Program Sekolah Darjah
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar Pembelajaran Masteri
Cuti Bencana / Cuti Khas Pendekatan Modular
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit / Pendekatan Berpusatkan
Murid
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table
Think, Pair, Share
Hot seat
Permainan

3 stray and 1 stay


Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk
Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
Ulasan Pentadbir / Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Seni Bahasa
Tema Perpaduan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Hidup Berjiran
4.2 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
4.2.1 (i)
Standard Pembelajaran
Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun;(i) pembayang dan
maksud Bermaklumat

Sia Sekata (Buku Teks:30) Penyayang / Prihatin

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan Patriotik


kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Strategi Pengajaran dan
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Pembelajaran
Aktiviti:37)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. 5P

BBM Buku teks, buku tulis Penyelesaian masalah

Lembaran kerja Pembelajaran berasaskan


/ Hasil kerja projek
Pemerhatian Pembelajaran kooperatif
Kuiz
Pentaksiran dan / Lisan Pembelajaran kecergasan
Penilaian Tugasan pelbagai
Projek
/ Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme
Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara
Belajar
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam Kajian Masa Depan
sesi akan datang.
Pembelajaran Akses
Kendiri
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Luar Bilik
Darjah
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar Pembelajaran Masteri
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas Pendekatan Modular
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit / Pendekatan Berpusatkan
Murid
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table
Think, Pair, Share
Hot seat
Permainan

3 stray and 1 stay


Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk
Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
Ulasan Pentadbir / Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Tatabahasa
Tema Perpaduan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Hidup Berjiran
5.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
5.1.2(ii)
Standard Pembelajaran
Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata kerja
mengikut konteks;(i) kata kerja pasif Bermaklumat
Terima kasih, Jiranku (Buku Teks:31) Penyayang / Prihatin
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan Patriotik
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti kata kerja pasif yang sesuai berdasarkan
Ringkasan Aktiviti
bahan. Strategi Pengajaran dan
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: Pembelajaran
38-39)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. 5P

Penyelesaian masalah
BBM Buku teks, buku tulis
Pembelajaran berasaskan
Lembaran kerja projek
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kooperatif
Kuiz
Pentaksiran dan Pembelajaran kecergasan
/ Lisan
Penilaian pelbagai
Tugasan
Projek / Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme

Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara


Belajar
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam Kajian Masa Depan
sesi akan datang. Pembelajaran Akses
Kendiri
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Pembelajaran Luar Bilik
Mesyuarat / Kursus Darjah
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar Pembelajaran Masteri
Aktiviti luar
Pendekatan Modular
Cuti Bencana / Cuti Khas
Cuti Peristiwa / Cuti Umum / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Murid

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table
Think, Pair, Share
Hot seat
Permainan

3 stray and 1 stay


Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk
Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

Ulasan Pentadbir / Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Tatabahasa
Tema Perpaduan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Hidup Berjiran
5.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
5.1.3 (i)
Standard Pembelajaran
Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif
mengikut konteks.(i) sifat Bermaklumat
Saling Melengkapi(Buku Teks:32) Penyayang / Prihatin
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan Patriotik
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid mengenal pasti kata adjektif sifat berdasarkan bahan.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: Strategi Pengajaran dan
40) Pembelajaran
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5P
BBM Buku teks, buku tulis
Penyelesaian masalah
Lembaran kerja Pembelajaran berasaskan
/ Hasil kerja projek
Pemerhatian
Kuiz Pembelajaran kooperatif
Pentaksiran dan / Lisan
Penilaian Pembelajaran kecergasan
Tugasan
pelbagai
Projek
/ Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme
Pada akhir pengajaran;
Kemahiran Belajar Cara
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Belajar
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang. Kajian Masa Depan

Pembelajaran Akses
Kendiri
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Luar Bilik
Program Sekolah Darjah
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar Pembelajaran Masteri
Cuti Bencana / Cuti Khas Pendekatan Modular
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit
/ Pendekatan Berpusatkan
Murid

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table
Think, Pair, Share
Hot seat
Permainan

3 stray and 1 stay


Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk
Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
Ulasan Pentadbir
/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)