Anda di halaman 1dari 2

Assalamu’alaikum War.

Wab
Muqoddimah

....... ‫ اهلل ذى الجال ل و األكرم‬.... ‫الحمد اهلل رب العالمين حمدا و شكرا لربّنا العظيم‬
‫ وعلى اله واصحابه ومن‬...... ‫صالة و سالما لرسول اهلل الجميل ذى األ خالق الكريم‬
‫تبعهم باحسان الى يوم الدين‬

Yang kami ta’dimi KH. Saiful Bari, Ny. Hj. Muthmainah, dan Ny. Hj. Wardatul Hasanah selaku, Para
Muballigh/ Mualighah yang dirahmati Allah Swt
Yang kami ta’dimi pula seluruh asatidz dan ustadzath desa jatisari
Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jatisari serta Ibu2 Jam’iyah Muslimat
Dan tak lupa pula, para undangan yang dirahmati Allah Swt.
.
Mengawali bingkai acara yang tersaji pada Malam ini, tiada kata indah dan mulya, yang lebih
pantas diucapkan, melainkan, puji syukur kehadirat Ilahi Robby, Biqowly Alhamdulillahirabbil ‘alaamin atas
segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga, pada malam hari ini, kita dapat
berkumpul bersama, guna menjalin silaturrahim. yang dibingkai dalam acara “Memperingati Isra’ Mi’raj Nabi
Muhammad Saw”
Shalawat serta salam semoga, tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar
Muhammad SAW, sang penutup risalah kenabian, yang dengan gigih dan Ikhlas menyampaikan ajaran tauhid,
yang penuh Cinta kasih Perdamaian. Semoga kelak di hari akhir nanti, kita tergolong orang–orang yang
menndapatkan Syafaat beliau . Amiin2x yaarobbal ‘alamin.....
Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini, mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki
perkenankanlah, kami membacakan susunan acara pada malam hari ini : diawali dengan acara yang pertama
yakni
1. Pembukaan
2. Merupakan rentetan acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur’an
3. Dirangkai pada acara yang ketiga sambutan.
4. Dilanjutkan pada acara yang keempat yakni Mauidhotul Hasanah
5. penutup sekaligus do’a adalah penutup pada acara hari ini.

‫أيّها الحاضرين والحاضرات‬


Memasuki rangkaian acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini
dengan pembacaan suratul faatihah dengan harapan acara pada malam hari ini berjalan dengan khidmat serta
bermanfaat bagi kita semua.

‫لرض اءاهلل ولش فاعة رس ول اهلل ص ّل اهلل علي ه و س لّم وعلى ه ذه النيّ ة و لك ّل نيّ ة‬
,,,,,‫ الفاتخة‬.............‫صالخة‬
Terima kasih Kami sampaikan
Hadirin yang dirahmati Allah,,,,,,

‫ق ال اهلل تع الى فى كتاب ه العزي ز ’و إذا قُ ِرأَ الق رأن فاس تمعوا لكم و أَنص توا لعلّكم‬
.....‫ترحمون‬
“dan apabila ayat al-Qur,an dibacakan maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu sekalian dirahmati Allah
SWT.”(QS. ............................)
Berdasarkan ayat tersebut marilah sejenak kita hayati dan dengarkan dengan penuh khidmat Symphoni ayat suci
Ilahi yang akan di bacakan oleh ............................................., kepadanya kami persilahkan.

‫صدق اهلل العظيم و بلّغ رسوله و نحن على ذالك من الشاهدين‬


.......‫معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم اهلل‬
Memasuki rangkaian acara yang selanjutnya . Sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana, yang dalam hal
ini akan disampaikan oleh...................................., waktu dan tempat kami haturkan
Terima kasih kami haturkan.

Merupakan Acara selanjutnya yakni Mauidhotul Hasanah. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh
1. Ny. Hj Wardatul Hasanah
2. Ny. Hj. Muthmainnah
3. KH. Saiful Bari
Kepada beliau Kami Haturkan.
Terima Kasih Kami haturkan
Acara yang terakhir yakni Penutup Sekaligus Doa. Kepada yang mulia ………………….. kami
pekenankan. Terima kasih Kami haturkan

Alhamdulillah, acara pada malam hari ini telah kita lalui bersama. Semoga Hikmah yang tersirat
didalamnya dapat menjadi motivator bagi kita untuk melangkah menjadi sosok manusia yang sempurna.
Amien,,,Akhirnya, kami sebagai master of ceremony mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah terjadi.
Wallahul muwafiq Ilaa aqwamit thoriiq,Ihdinasshirothol Mustaqim.Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Anda mungkin juga menyukai