Anda di halaman 1dari 9

Lampiran B

SEKOLAH KEBANGSAAN GEMBUT


KOTA TINGGI

UJIAN SARINGAN TAHUN 1


2015

BAHASA MELAYU

Satu jam

NAMA : ....................................................................................................
KEMAHIRAN 1 : Huruf Kecil
Arahan Guru : Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.

KEMAHIRAN 2 : Huruf Besar


Arahan Guru : Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.
KEMAHIRAN 3 : Suku kata V
Arahan Guru : Tulis suku kata V berdasarkan gambar.
_____lar _____kan

___mak ___pi

___tik ___tak

KEMAHIRAN 4 : Suku kata KV


Arahan Guru : Tulis suku kata KV yang sesuai berdasarkan gambar.
t a d a

k u r i

j a

KEMAHIRAN 5 : Perkataan KV + KV
Arahan Guru : Suaikan gambar dengan perkataan
yang sesuai.

labu
bola
gigi
kaki
KEMAHIRAN 6 : Perkataan KV + KV + KV
Arahan Guru : Lengkapkan perkataan berdasarkan
gambar yang sesuai.
_____ rusi Ke________

______re______ Kame_________
_

KEMAHIRAN 7 : Perkataan V + KV
Arahan Guru : Lengkapkan perkataan berdasarkan
gambar yang sesuai.
______bu ____ki

a______ ____si

KEMAHIRAN 8 : Perkataan KVK


Arahan Guru : Lengkapkan perkataan berdasarkan
gambar di bawah ini.

____ _____ ____


____ _____ ____

____ _____ ____

____ _____ ____