Anda di halaman 1dari 1

SENARAI SEMAK

PEMBUKAAN AKAUN WAKAF KHAS DAN SURAT KEBENARAN MEMBUAT


KUTIPAN WAKAF KHAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sila tandakan ( √ ) jika sudah disertakan

1. a. Surat pengesahan tapak surau dari pemaju dan PBT

b. Surat permohonan

c. Kertas kerja pembinaan Surau

d. Surat Kebenaran JAIS

e. Borang Permohonan Wakaf Khas


f.
g. Borang Kuasa Menyedia dan Menandatangani resit
(Borang G)