Anda di halaman 1dari 1

PEDAGOGI

EDUP2093

1. Konsep Pedagogi Pendidikan 2. Model Pengajaran


● Konsep pedagogi ● Pengenalan
- Pengenalan ● Model pengajaran berasaskan teori
- Model pedagogi - Model Pemprosesan Maklumat
● Kluster pedagogi - Model Behavioural
- Pedagogi antik (antiquated pedagogy) - Model Sosial
- Pedagogi klasik (classical pedagogy) - Model Personal
- Pedagogi kontemporari (contemporary ● Model pengajaran berasaskan fasa/ peringkat
pedagogy) ● Implikasi model-model pengajaran terhadap
● Ciri-ciri guru dan murid berdasarkan kluster pengajaran dan pembelajaran
pedagogi
● Implikasi peranan guru terhadap pelaksanaan
pedagogi

3. Pendekatan, Strategi Dan Kaedah Pengajaran


Dan PembelaAjaran

● Pendekatan pengajaran dan pembelajaran


4. Komponen Pedagogi Kontemporari - Pendekatan induktif
- Pendekatan deduktif
● Pendekatan pengajaran dan pembelajaran - Pendekatan eklektik
kontemporari - Pendekatan bersepadu
- Heutagogy - Pendekatan tematik
- Peeragogy ● Strategi Pengajaran dan pembelajaran
- Cybergogy - Strategi berpusatkan guru
● Kaedah dan teknik pedagogi kontemporari - Strategi berpusatkan murid
- Pembelajaran koperatif (Cooperative learning) - Strategi berpusatkan bahan
- Pembelajaran teradun (Blended learning) - Strategi berpusatkan tugasan
- Pembelajaran terbalik (Flipped learning/ ● Kaedah pengajaran dan pembelajaran
Flipped classroom) - Sumbangsaran
- Pembelajaran berasaskan masalah - Perbincangan
(Problem based learning) - Bercerita
- Pembelajaran berasaskan projek - Belajar sambil bermain
(Project based learning) - Demonstrasi
- Pembelajaran berasaskan inkuiri - Simulasi
(Inquiry based learning) - Main peranan
- Pembelajaran terbeza - Kuiz
(Differentiated learning) - Projek mudah (Small Project Big Impact)
● Modifikasi strategi dan kaedah pengajaran dan
pembelajaran untuk kanak-kanak
berkeperluan khas
5. Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna (KPPB)

● Konsep pembelajaran bermakna


● Konsep kejelasan (Clarity)
- Perkembangan pembelajaran 6. Komponen Kemahiran Mengajar
- Hasrat pembelajaran
● Jenis-jenis kemahiran mengajar
- Kriteria kejayaan
- Kemahiran set induksi
● Konsep merungkai kurikulum
- Kemahiran penggunaan papan tulis
● Kefahaman melalui Reka Bentuk (KmR)
● Model KPPB - Kemahiran variasi rangsangan
- Kemahiran penyoalan
- Model Pembelajaran Murid
- Kemahiran peneguhan/ pengukuhan
- Model Reka Bentuk Pembelajaran
- Kemahiran penerangan/ ilustrasi/ contoh
- Kompetensi Global 6C
- Kemahiran penggunaan bahan sumber
- Model 3E dan Kerangka Rigor
- Model Penglibatan - Kemahiran penutup
● Aplikasi kemahiran mengajar dalam kapasiti
● Pelan pembelajaran bermakna
pedagogi pembelajaran bermakna

7. Pedagogi Dan Pengurusan Kurikulum Di Bilik Darjah

● Hubungan Guru - Kandungan


- Prinsip dan strategi pengurusan bilik darjah dan organisasi merentasi kurikulum
- Aspek pengurusan persekitaran bilik darjah
- Pedagogi dan penjajaran kurikulum
● Hubungan Guru - Murid
- Implikasi hubungan guru dan murid dalam kapasiti pedagogi pembelajaran
bermakna
● Hubungan Murid - Kandungan
- Implikasi pelaksanaan pelan pembelajaran bermakna

Anda mungkin juga menyukai