Anda di halaman 1dari 10

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2020 - 2024

SK BATU LIMA, LAWAS

Isu : 1.0 - Penguasaan penulisan dan bacaan Jawi di kalangan murid belum mencapai tahap cemerlang
Matlamat Strategik : 1.1 - Meningkatkan peratusan pelajar celik jawi
Kluster KRA TS25 : Guru Berkualiti
Unit/ Panitia : Pendidikan Islam
Strategi dan
Sasaran Prestasi Tanggungjawab
Inisiatif
Objektif KPI 2021 (12 2023 (12 2024 (9
2020 (8 org) 2022 (12 org)
TOV org) org) org)
ETR AR ETR AR ETR AR ETR AR ETR AR
1. Meningkatkan % bilangan Pelaporan j-Qaf 25% 33.33 41.67 58.33 66.67 Strategi 1:  GPK
bilangan murid murid Model Jawi Tahun (2 % % % % Inisiatif/Program Pentadbiran
mendapat A mendapat 6 org) (4 (5 org) (7 (6 meningkatkan %  Ketua Panitia
dalam subjek gred A (2019) org) org) org) pencapaian model PAI
Pendidikan Jawi 0.00% Jawi dari segi  Guru Subjek
kuantiti dan kualiti PAI
2. Meningkatkan % murid Pelaporan j-Qaf 75% 83.33 91.67 91.67 100% menerusi:
peratus lulus lulus tahap Model Jawi Tahun (6 % (10 % (11 % (11 (9 1. Program
bagi subjek menguasai 6 org) org) org) org) org) Kesedaran Celik
Pendidikan Jawi model jawi 72.72% Jawi
2. Program Kaedah
Avu Zar Zad
PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2020 - 2024
SK BATU LIMA, LAWAS

Isu : 2.0 - Kemahiran Bacaan Al-Quran dan Khatam Al-Quran di kalangan murid belum mencapai tahap cemerlang
Matlamat Strategik : 2.1 - Melahirkan murid yang boleh membaca Al-Quran dengan betul dan bertajwid
Kluster KRA TS25 : Guru Berkualiti
Unit/ Panitia : Pendidikan Islam
Strategi dan
Sasaran Prestasi Tanggungjawab
Inisiatif
Objektif KPI 2020 (8 2021 (12 2022 (12 2023 (12 2024 (9
TOV org) org) org) org) org)
ETR AR ETR AR ETR AR ETR AR ETR AR
1. Meningkatkan % bilangan Analisis Khatam Al-Quran Strategi 2:  GPK
peratus bilangan murid Tahun 6 37.5 41.6 50% 66.6 77.7 Inisiatif/Program Pentadbiran
murid mencapai mencapai (2019) % (3 7% (6 7% 8% meningkatkan %  Ketua Panitia
Khatam Al-Quran Khatam Al- 27.27% org) (5 org) (8 (7 bilangan murid PAI
Quran org) org) org) mencapai khatam  Guru Subjek
dan lancar membaca PAI
Al-Quran menerusi:
1. Program Gerak
2. Meningkatkan % bilangan Pelaporan j-Qaf Model Al- 62.5 75% 83.3 91.6 100 Gempur Al-Quran.
peratus bilangan murid Quran Tahun 6 % (5 (9 3% 7% % (9 2. Program Takrir Al-
murid lancar lancar (2019) org) org) (10 (11 org) Quran
membaca Al- membaca 45.45% org) org)
Quran secara Al-Quran
bertajwid.
PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2020 - 2024
SK BATU LIMA, LAWAS

Isu : 3.0 - Pencapaian murid dalam bagi subjek Pendidikan Islam masih belum mencapai tahap cemerlang
Matlamat Strategik : 3.1 - Meningkatkan pencapaian murid dalam PBD bagi subjek Pendidikan Islam ke tahap cemerlang
Kluster KRA TS25 : Guru Berkualiti
Unit/ Panitia : Pendidikan Islam
Strategi dan
Sasaran Prestasi Tanggungjawab
Inisiatif
Objektif KPI
2020 2021 2022 2023 2024
TOV
ETR AR ETR AR ETR AR ETR AR ETR AR
1. Meningkatkan % bilangan Mencapai Minimum Strategi 3:  GPK
peratus murid murid TP4 (2019) Inisiatif/Program Pentadbiran
mencapai minimum mencapai Tahun 1: 20% T2: T3: T4: T5: T6: meningkatkan %  Ketua Panitia
TP4 dalam PBD minimum 33% 44% 55% 66% 77% murid mendapat PAI
TP4 minimum TP4 dalam  Guru Subjek
PBD menerusi: PAI
Tahun 2: 25% T3: T4: T5: T6: 1. Program Hayya
33% 44% 55% 66% Alal Falah(Mari
Menuju Kejayaan)

Tahun 3: 25% T4: T5: T6:


33% 44% 55%

Tahun 4: 16.67% T5: T6:


50% 60%

Tahun 5: 16.67% T6:


50%
PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2020 - 2024
SK BATU LIMA, LAWAS

Isu : 4.0 – Kurang kefahaman murid terhadap perkara asas Fardhu Ain
Matlamat Strategik : 4.1 – Meningkatkan pencapaian murid dalam amali solat dari aspek bacaan
Kluster KRA TS25 : Guru Berkualiti
Unit/ Panitia : Pendidikan Islam
Strategi dan
Sasaran Prestasi Tanggungjawab
Inisiatif
Objektif KPI
2020 2021 2022 2023 2024
TOV
ETR AR ETR AR ETR AR ETR AR ETR AR
1. Meningkatkan % bilangan Menguasai (2019) Strategi 4:  GPK
peratus bilangan murid Inisiatif/Program Pentadbiran
murid mencapai mencapai Tahun 1: 70% T2: T3: T4: T5: T6: meningkatkan %  Ketua Panitia
tahap menguasai tahap 77% 88% 100% 100% 100% bilangan murid PAI
dalam bacaan solat menguasai mencapai tahap  Guru Subjek
menguasai menerusi: PAI
Tahun 2: 83.33% T3: T4: T5: T6: 1. Kem Fardhu Ain
83% 91% 100% 100% (PAFA)

Tahun 3: 69.23% T4: T5: T6:


75% 83% 91%

Tahun 4: 83.33% T5: T6:


91% 100%

Tahun 5: 100% T6:


100%
PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2020 - 2024
SK BATU LIMA, LAWAS

Isu : 5.0 - Pencapaian murid dalam bagi subjek Bahasa Arab masih belum mencapai tahap cemerlang
Matlamat Strategik : 5.1 - Meningkatkan pencapaian murid dalam PBD bagi subjek Bahasa Arab ke tahap cemerlang
Kluster KRA TS25 : Guru Berkualiti
Unit/ Panitia : Pendidikan Islam
Strategi dan
Sasaran Prestasi Tanggungjawab
Inisiatif
Objektif KPI
2020 2021 2022 2023 2024
TOV
ETR AR ETR AR ETR AR ETR AR ETR AR
1. Meningkatkan % bilangan Mencapai Minimum Strategi 5:  GPK
peratus murid murid TP4 (2019) Inisiatif/Program Pentadbiran
mencapai minimum mencapai Tahun 1: 9.10% T2: T3: T4: T5: T6: meningkatkan %  Ketua Panitia
TP4 dalam PBD minimum 20% 30% 40% 50% 60% murid mendapat PAI
TP4 minimum TP4 dalam  Guru Subjek
PBD menerusi: BA
Tahun 2: 15.38% T3: T4: T5: T6: 1. Program Celik
38% 46% 54% 62% Bahasa Arab
2. Program Satu
Kalimah Satu Hari
Tahun 3: 33.33% T4: T5: T6:
36% 43% 50%

Tahun 4: 8.33% T5: T6:


33% 50%

Tahun 5: 0% T6:
50%
PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2020 - 2024
SK BATU LIMA, LAWAS

Isu : 2.0 – Keupayaan guru melaksanakan PdPc Bermakna (PAK21) secara konsisten dan menyeluruh masih lagi lemah.
Matlamat Strategik : 2.1 – Mengupayakan semua guru untuk melaksanakan PdPc Bermakna (PAK21) secara konsisten dan berterusan
Kluster KRA TS25 : Guru Berkualiti
Unit/ Panitia : Pendidikan Islam
Strategi dan
Sasaran Prestasi Tanggungjawab
Inisiatif
Objektif KPI
2020 2021 2022 2023 2024
TOV
ETR AR ETR AR ETR AR ETR AR ETR AR
1. Meningkatkan % guru berupaya 0% 20% 40% 60% 80% 100 Strategi 3:  GPK
keupayaan guru melaksanakan % Inisiatif/Program Pentadbiran
dalam melaksanakan pembelajaran memperkasakan  Ketua Panitia
pembelajaran bermakna (deep PAK21 guru melalui: PAI
bermakna (deep learning) melalui 1. Pembudayaan  Guru Subjek
learning) melalui PAK21 secara PLC PAI/BA
PAK21 secara konsisten. 2. LDP secara
konsisten. berterusan
3. Lawatan
penandaarasan
4. PAT antara guru.
PELAN INTERVENSI TRANSFORMASI SEKOLAH (PinTas)

1 2 3 4 5
BIDANG KEBERHASILAN/ KRITERIA KEJAYAAN
DATA DIKUMPUL BIDANG FOKUS TOV BASELINE
ASPIRASI (ETR/ INDIKATOR)
Guru Berkualiti Data SKPMg2 Instruksional: PdP Bermakna
(Standard 4): Nov 2019 (Deep Learning) menggunakan
Peratus keseluruhan Skor PAK21 sepenuhnya.
untuk Standard 4 SKPMg2 = - Aktiviti murid
____% - Elemen 6C
- KBAT
- Soft Skill
Elemen yang masih lemah: - PBD
 Murid sebagai
pembelajaran aktif = Program Strategik
Skor ____. Peningkatan Prestasi Subjek
Pendidikan Islam.
- Peningkatan lulus dalam
Data Suara Guru: model jawi
 Keupayaan dan - Peningkatan bilangan
kemahiran guru murid menguasai Al-
melaksanakan Quran dan Khatam Al-
pembelajaran Quran
bermakna PAK21: ____ - Peningkatan bilangan
% murid menguasai Asas
 Kelemahan paling Fardhu Ain
ketara: ____________ - Peningkatan mencapai
minimum TP4 dalam PBD
Data e-Pelaporan j-Qaf:
(Nov 2019)
 % mendapat A dalam
model jawi: 0.00%
 % lulus (MTM) dalam
model jawi: 72.7%
 % mencapai Khatam
Al-Quran: 27.3%
 % lancar Al-
Quran:45.5%
 % menguasai dalam
bacaan solat:
 Tahun 1: 70%
 Tahun 2: 83%
 Tahun 3: 69%
 Tahun 4: 83%
 Tahun 5: 100%
Data SAPS/ PBD (Nov 2019)
 % murid mendapat
minimum TP4 dalam PBD
Pendidikan Islam
 Tahun 1: 20%
 Tahun 2: 25%
 Tahun 3: 25%
 Tahun 4: 16.7%
 Tahun 5: 16.7%
 % murid mendapat
minimum TP4 dalam PBD
Bahasa Arab
 Tahun 1: 19.1%
 Tahun 2: 15.4%
 Tahun 3: 33%
 Tahun 4: 8.3%
 Tahun 5: 0%
6 7 8 9 10 11 12 13
PIHAK
KEPERLUAN TEMPOH KAEDAH DAPATAN
INISIATIF BERTANGGUN EVIDENS KOS SEBENAR
SUMBER MASA PEMANTAUAN PENILAIAN
G JAWAB
ONE PAGE PROJECT MANAGER (OPPM)