Anda di halaman 1dari 2

B.

Inggeris adalah merupakan salah Step 4 : Perkenalkan ‘legs’


satu mata pelajaran yang sangat penting untuk SUBJECTS VERBS
dikuasai setiap individu tidak kira di peringkat
I am,have,like
rendah, menengah khususnya di peringkat yang
You,We,They,The
lebih tinggi kerana ia merupakan bahasa are,have,like
cats
antarabangsa.’Tenses’ adalah asas dalam
He,She,It,The cat is,likes,has
membina ayat dengan struktur yang
betul.Dengan kepesatan teknologi IT yang
begitu maju murid perlu didedahkan dengan 1. Perkenalkan lagu : Happy Song
pendekatan yang berbentuk ‘hands on’ dan Melodi Barney’s Theme Song’I Love You’ Model Scarecrow yang lengkap
‘mind on’. I love you,
Untuk itu, kaedah ‘SCARECROW’ ini You love me,
direka untuk meningkatkan kemahiran murid We are happy family.
mengingati formula ‘tenses’.Ini dapat He likes me,
membantu murid dari segi teknik hafalan She likes me,
dengan lebih berkesan. I am happy. La (3x)

1. Menjadikan pengajaran dan pembelajaran B. STEP 1 : Perkenalkan ‘head’


Inggeris lebih menarik dan menyeronokkan.
2. Guru dapat mengajar murid untuk mengingati
formula ‘tenses’ menggunakan teknik hafalan
dengan lebih mudah.
3. Pengajaran adalah berpusatkan murid dengan
menggunakan pendekatan ‘mastery learning’.
4. Murid lebih mudah untuk menghafal formula
‘tenses’ dengan kaedah nyayian dan permainan STEP 3 : Perkenalkan ‘body’
yang menyeronokkan.
5. Murid yang lemah dalam hafalan dapat
dibantu dengan kaedah ini.
 Guru Besar SK LKTP Kledang 1. Murid akan lebih berminat mengikuti
subjek B. Inggeris dan berkeyakinan
(Pn Bonnah bt. Hj. Yunos)
dalam pembelajaran.
 Guru-Guru B. Inggeris SK LKTP 2. Murid dapat menghafal formula
Kledang dengan teknik hafalan dengan lebih
 Warga SK LKTP Kledang berkesan.
 En Mohd Shahruddin Nordin 3. Murid boleh menggunakan kaedah ini
untuk tenses lain:Past Tense,Present
dalam penghasilan model.
Continuous Tense dan Past Continuous
 Pn Julaila bt. Selamat Tense.
(Jurulatih Utama K. Tind.) 4. Murid dapat meningkatkan diri dalam
 Murid-murid tahun 4 Mualim kemahiran bertutur dan menulis.
TAJUK KAJIAN: 5. Murid dapat meningkatkan pencapaian
akademik terutama dalam mata
pelajaran B. Inggeris.
SCARECROW-MENINGKATKAN
KEMAHIRAN MURID MENGINGATI Dan semua pihak yang telah KEPADA GURU:
FORMULA TENSES : ‘SIMPLE 1. Guru dapat mempelbagaikan kaedah
memberikan
PRESENT TENSE’ pengajaran Tenses.
dorongan,semangat,buah fikiran
2. Guru dapat menarik perhatian murid
yang membantu secara langsung dan menjadikan pengajaran dan
dan tidak langsung dalam pembelajaran lebih menyeronokkan.
menyiapkan kajian ini. 3. Guru dapat menjadikan teknik hafalan
DISEDIAKAN OLEH: Sekalung penghargaan dan terima lebih berkesan dan menyeronokkan.
HASSRINA BT.HASSAN BASRI 4. Guru dapat memprlbagaikan kaedah
kasih diucapkan. penyampaian disamping meningkatkan
ROHANA BT. KHALID
kualiti pendidikan.

Ucapan Penghargaan dan Terima Kasih


Sekalung Budi diucapkan kepada :
KEPADA MURID :