Anda di halaman 1dari 8

Nama : ………………………………………….. Tarikh : …………………………….

Hari : ……………………..……..
Arahan : Tuliskan nilai wang
Nama : ………………………………………….. Tarikh : …………………………….
Hari : ……………………..……..

Arahan : Kira dan tuliskan jumlahnya.


Nama : ………………………………………….. Tarikh : …………………………….
Hari : ……………………..……..

Arahan : Kira dan tuliskan jumlahnya.


Nama : ………………………………………….. Tarikh : …………………………….
Hari : ……………………..……..

Arahan : Kira dan tuliskan jumlahnya.


Nama : ………………………………………….. Tarikh : …………………………….
Hari : ……………………..……..

Arahan : Kira dan tuliskan jumlahnya.


Nama : ………………………………………….. Tarikh : …………………………….
Hari : ……………………..……..

Arahan : Potong dan tampal mengikut nilainya.


Nama : ………………………………………….. Tarikh : …………………………….
Hari : ……………………..……..

RM 1.00

RM 0.75

RM 1.15
Nama : ………………………………………….. Tarikh : …………………………….
Hari : ……………………..……..