Anda di halaman 1dari 2

Penghargaan

Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua

pihak yang telah membantu saya untuk menyiapkan tugasan kerja kursus geografi ini.

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pengetua sekolah

Menengah S.M. All Saints, Kota Kinabalu, Sabah iaitu Puan Lorna Matthews atas

nasihat, panduan dan dorongan kepada kami pelajar tingkatan tiga untuk menjalankan

kajian geografi ini.

Tidak terlupa juga dengan mengucapkan terima kasih kepada guru geografi saya, iaitu

Puan Cynthia Chin yang telah banyak mencurah ilmu serta membimbing saya untuk

menyiapkan tugasan ini.

Penghargaan saya kepada kedua-dua ibu bapa dan keluarga saya yang sentiasa memberi

bantuan serta sokongan dalam bentuk moral dan material ketika saya memerlukan.

Akhir sekali, terima kasih juga kepada rakan sekumpulan saya, iaitu Liaw Sheng Yee,

Stephanie Voon, Mohd. Shazwan, dan Bredlan Ericson atas kerjasama mereka dan saling

bantu-membantu bagai aur dengan tebing semasa saya berada dalam kesusahan ketika

menjalankan kajian ini.

Anda mungkin juga menyukai