PELAN TAKTIKAL UNIT HEM 2011 Sistem Maklumat Murid/ Banci Pelajar/ Daftar Kehadiran Murid

Matlamat : Sistem Maklumat Murid dapat merekod semua maklumat pelajar sekolah dengan betul dan tepat. Objektif : Merekod semua maklumat pelajar dengan tepat dan terkini. Strategi : Pengagihan tugas dan gerak kerja berperingkat di jalankan bagi mengemaskini setiap rekod. Bil. Pelan taktikal (Program) 1. Pelancaran buku SMM berformat baru bersiri 4. Tanggungjawab Semua AJK SMM dan guru tingkatan. Tempoh Januari Februari Kos RM 8 Output/hasil Pengurusan Data Maklumat Murid lebih teratur. KPI 100 % murid dapat mengisi data yang tepat. Pelan kontigensi Data Maklumat Murid dikemaskini oleh guru tingkatan secara berperingkat. Maklumat Murid diperolehi secara berperingkat daripada mengikut kelas. Guru tingkatan mengisi buku SMM berdasarkan maklumat yang diberi oleh pelajar. catatan

2.

Kemaskini Data Maklumat Murid Di dalam Sistem. Taklimat mengisi buku SMM

Semua AJK SMM dan guru tingkatan. Semua AJK SMM dan guru tingkatan

Januari Novembe r JanuariFebruari

-

Data Maklumat Murid sentiasa dikemaskini dan tepat. Pelajar dapat mengisi buku dengan betul.

100% maklumat dalam system adalah tepat. 100% maklumat diisi sepenuhnya oleh pelajar.

3.

-

November Januari Status / Pelan kontegensi . Objektif : Maklumat Murid dapat didokumentasikan sebagai simpanan dan rujukan tambahan. Kos : RM 8 Langkah 1. Pengedaran buku SMM kepada pelajar untuk di lengkapkan. Kemaskini bilangan pelajar mengikut kelas.PELAN OPERASI 1 Nama program : Pelancaran buku SMM berformat baru bersiri 4. AJK SMM dan guru tingkatan Setiausaha SMM Tempoh November November Januari Januari Januari Januari. Sasaran : Semua Pelajar SMK Datuk Undang Abdul Manap. 6. Memasukkan dan kemaskini maklumat pelajar dalam komputer. Memproses buku SMM mengikut bilangan yang tepat. Semakan maklumat buku. Mengabungkan semua maklumat pelajar Tanggungjawab Semua AJK SMM GPK HEM dan Guru Data AJK SMM AJK SMM AJK SMM dan Guru tingkatan. 5. 7. 2. 3. 4. Tempoh : Januari hingga Februari. Matlamat : Pengurusan Data Maklumat Murid lebih teratur dan sistematik. Proses Kerja Penukaran data yang diperlukan ke dalam bentuk hardcopy.

Kos :Langkah 1.PELAN OPERASI 11 Nama program : Kemaskini Data Maklumat Murid Di dalam Sistem. Memasukkan data pelajar dalam komputer Semakan dan gabungan data pelajar Tanggungjawab Setiausaha SMM AJK SMM Setiausaha SMM Januari Januari .November Januari Tempoh Status / Pelan kontegensi . Sasaran : Semua Pelajar SMK Datuk Undang Abdul Manap. Tempoh : Januari hingga November. Proses Kerja Data pelajar di bahagikan mengikut tingkatan dan bilangan. 2. Matlamat : Unit SMM sentiasa menjadi rujukan maklumat yang tepat. Objektif : Data Maklumat Murid sentiasa dikemaskini dan tepat. 3.

PELAN OPERASI 111 Nama program : Taklimat mengisi buku SMM. 2. Proses Kerja Makluman mengisi buku SMM di perhimpunan.Februari Tempoh Status / Pelan kontegensi . Contoh dan rujukan mengisi buku SMM ditampal di kelas masing-masing. 3.November Januari. Tempoh : Januari hingga Februari Sasaran : Semua Pelajar SMK Datuk Undang Abdul Manap. Tanggungjawab Setiausaha SMM Guru Tingkatan Setiausaha SMM Januari Januari . Objektif : Pelajar dapat mengisi buku dengan betul. Kos :Langkah 1. Matlamat : Buku SMM dilengkapkan sepenuhnya dengan maklumat yang tepat. Penyerahan buku SMM kepada pelajar mengikut tingkatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful