Anda di halaman 1dari 3

Asma : Giffari Laili Mardliah

Kelas : XII OTP 2 / 17

Soal Ing Buku Paket kaca 28-29

A.
1. D. Modern
2. C. Budaya
3. D. Dewa
4. C. Ampuh
5. A. Geguritan modern
6. B. Tema lan amanat
7. C. Sudut pandang
8. D. Diksi
9. E. Mimik lan gestur
10. D. Wiraga
B.
1. Isi geguritan kalabendu
Kala tegese yakui masa utawa waktu lan bandung tegese
yakuwi badaya utawa bahaya dadi iso diarti no isi geguritan
kalabendu yakuwi dilantrohake bab Daman sing akeh
bebayan utawa bencana

2. Parafrasa geguritan kalabendu


tak sanggup kala bathara wus lambur. (Tak tangguh masa
bebaya saka dewa wis ilang) qisas karo bathara Wisnu ing
nguni (ceritane dewa Wisnu sing biyen) nanging tibakah
kok ora Abad nuklir lan globalisasi kok ya kaya-kaya
anake kalabendu(Zaman nuklir lain globalisasi memper
daman bebaya)Jalaran soko Joko dengah wong durung
siap merdeka(dalalah koyok akeh wong durung siap
mlaku)Yen wes siaga ngunu yo no problem Balik sing
durung kok ya saya ganti ini kalabendu(Balik sing durung
Siap Kaya gantine bebaya)Apa jangkane kalatidha Tukul
meneh(Apa wis waktune kalamangsa utawa bebaya wes
tekon maneh)
Mandi tenan sabdane R. Ng.Ronggowarsito
(Ampuh tenan ngandikane R. Ng.Ronggowarsito)
Kapan-kapan wae kalabendu bisa thukul
maneh(Sakmangsa masa bebaya iso teko maneh)Anggere
titah Nora waspada,(Angger titah ora waspada)Lan mung
nuruti hawa

3. Unsur-unsur geguritan kalabendu :


A. Tema : pitutur
B. Diksi :
 Jalanan sajaka dhengan wong durung siap mecak
Tegese : dhokilah akeh uwong durung siap mlaku
 Apa dongkona kalatidla theka maneh
Tegese : apa wes wektune babayan teka
 Yan wus siaga ya ora masalah
Tegese : yen wes siap yo rapopo
C. Wirama : munggah mudhunaa candak dhuwure
(mambat mantule) swara
D. Amanat : geguritan kalabendu ngelingake
manungso supoyo ora terus nuruti angkoro murko urip
nanging ileng Gusti.

4. Pitutur pitutur ing geguritan kalabendu dadi manungsa


kudu waspada lan aja nuruti angkoro murko amargo masa
babayan utawa kalabendu ora ana wong sing Reti kapan
tekone.

5. Gayutna pitutur kasebut karo kahanan babagan waktu saiki


yaiku ing waktu saiki iseh ana akeh Wong sing nuruti
angkara murka utawa hawa nepsu awake dewe lan ora
gelem waspada marang lingkungan sakitar.

Anda mungkin juga menyukai