Anda di halaman 1dari 1

FORMAT PENULISAN KAJIAN KES.

Maklumat ini hanyalah sebagai panduan sahaja. Anda boleh menambahbaik


format ini dengan idea anda sendiri.

1 Pengenalan Pengurusan Tingkahlaku.


2 Latarbelakang
• Biodata,
• Nama, Jantina, Bangsa/Agama, Tarikh
lahir, No. Pendaftaran/ Pengenalan,
Nama bapa, Nama ibu, Alamat rumah,
Anak ke, Kategori Masalah:
3 Sejarah Perkembangan Murid
• Sejarah awal
• Masalah yang dihadapi
• Ciri-ciri yang dimiliki
4 Kesan masalah tingkahlaku
• Proses penerimaan ilmu
• Proses Bersosialisasi
5 Masalah tingkahlaku yang dikenalpasti
• Masalah penumpuan/perhatianpembelajaran
• Masalah kemahiran sosial
• Masalah respon dalam pembelajaran
6 Pengurusan Tingkahlaku
• Pengumpulan data
• Analisis data
7 Modifikasi tingkahlaku/ Strategi intervensi
• Pendekatan Model
• Strategi Penghapusan/ Peningkatan/
Pengekalan
• Teknik-teknik
8 Membuat penilaian
• Tingkahlaku bermasalah positif/ Tingkahlaku
negatif
• Berkaitan intervensi yang digunakan.
9 Refleksi (secara individu)
• Kesan pengalaman
• Kesan pengetahuan
• Kesan kesedaran kendiri
10 • Rujukan dan bibliografi
• Lampiran.