SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG PENGELIH 81600 PENGERANG, JOHOR TAJUK: PERANCANGAN STRATEGIK PERSATUAN BERSATU KADET MALAYSIA

(LAUT) TAHUN 2009

KONSEP ASAS

Mewujudkan generasi PEMIMPIN PKBM (L) yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang dan dapat mengendalikan pelbagai aktiviti ke arah meningkatkan kecemerlangan diri serta membina kadet yang berwawasan, peka, berpengetahuan tinggi, cekal hati dan mempunyai ketahanan diri dalam setiap bidang yang diceburi.

RASIONAL

•Program PKBM (L) yang dirancang untuk memberi peluang kepada pelajar untuk menjadi kadet yang
berdisiplin dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

MATLAMAT STRATEGIK

1.0 Memberi peluang kepada pelajar untuk menjadi kadet yang berdisiplin dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. 2.0 Mewujudkan generasi PEMIMPIN PKBM (L) yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang dan dapat mengendalikan pelbagai aktiviti ke arah meningkatkan kecemerlangan diri.

OBJEKTIF KHUSUS

1.0 MATLAMAT STRATEGIK: Memberi peluang kepada pelajar untuk menjadi kadet yang berdisiplin dan
seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. 1.1 Membina kadet yang mempunyai jati diri dan bersemangat patriotik yang cintakan agama, bangsa dan Negara serta membina kadet yang berwawasan, peka, berpengetahuan tinggi, cekal hati dan mempunyai ketahanan diri dalam setiap bidang yang diceburi.

2.0 MATLAMAT STRATEGIK: Mewujudkan generasi PEMIMPIN PKBM (L) yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang dan dapat mengendalikan pelbagai aktiviti ke arah meningkatkan kecemerlangan diri. 2.1 Membina dan memupuk PEMIMPIN KECIL PKBM (L) yang sentiasa mengamalkan semua isi kandungan kurikulum KRS dan menjunjung tinggi perlembagaan PKBM (L).

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG PENGELIH 81600 PENGERANG, JOHOR

ANALISIS SWOT PERANCANGAN STRATEGIK UNIT BERUNIFOM PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA (LAUT) TAHUN 2009 KEKUATAN • Bilangan guru yang mencukupi KELEMAHAN PELUANG • Sumber kewangan yang boleh diperolehi daripada PIBG dan agensi setempat. • Sokongan penduduk tempatan • Bantuan daripada pihak TLDM KDSI dari aspek pengajaran dan tenaga. ANCAMAN

• Sikap pelajar yang tidak
menitik beratkan aktiviti kokurikulum

• Terdapat peluang kerja

• Bilangan pelajar yang sedikit

memudahkan pengurusan dan perjalanan sesuatu program.

• Komitmen yang baik di kalangan para guru. • Tenaga pengajar dari KDSI

• Disiplin pelajar yang semakin luntur akibat pengaruh sosial dan persekitaran

sambilan di kalangan pelajar yang menggugat penglibatan mereka dalam program yang dijalankan pada waktu petang.

• Wujudnya pusat hiburan (karaoke) dan cyber cafe. • Pengaruh persekitaran dan remaja terhadap aktiviti sosial yang tidak bermoral.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG PENGELIH 81600 PENGERANG, JOHOR PERANCANGAN STRATEGIK UNIT BERUNIFOM PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA (LAUT) TAHUN 2009 PELAN TINDAKAN Objektif Khusus: 1.1 Membina kadet yang mempunyai jati diri dan bersemangat patriotik yang cintakan agama, bangsa dan Negara serta membina kadet yang berwawasan, peka, berpengetahuan tinggi, cekal hati dan mempunyai ketahanan diri dalam setiap bidang yang diceburi.

BIL

PELAN STRATEGIK AKTIVITI

PELAN TAKTIKAL

TINDAKAN

TARIKH

INDIKATOR

1.1.1 Pemeriksaan Kesihatan

Pra Kemasukan PKBM

Pihak KDSI

Februari

Memilih pelajar yang sihat dan cergas

1.1.2

Orientasi PKBM (L)

Menggunakan stesen/ check point Latihan Kecergasan diri mental dan jasmani Latihan di padang kawad

Guru Penasihat Dan Pihak KDSI

Mac

Kadet menghadiri kursus

1.1.3

Kawad

Guru Penasihat Jurulatih KDSI

Januari - Julai

Kadet menyertai latihan Kadet menyertai pertandingan Kawad Kaki peringkat Daerah Kota Tinggi. Kadet menyertai latihan kawad

1.1.4

Upacara Pemakaian Pangkat

Latihan di padang kawad

Guru Penasihat Jurulatih KDSI Brass Band KDSI

April

1.1.5

Latihan Laut – Belajar menaiki Kapal MV Fajar Kelas dan aktiviti kadet Samudera Renang dan Menembak PKBM (L) Zon Selatan Aktiviti kadet Perkhemahan Tahunan/ Motivasi Aktiviti kadet

Guru Penasihat Dan Pihak KDSI

Julai

Kadet mengikuti misi pelayaran

1.1.6

Guru Penasihat Dan Pihak KDSI Guru Penasihat Dan Pihak KDSI

Jun - Julai Ogos

Kadet mengikuti aktiviti PKBM (L) Kadet mengikuti perkhemahan.

1.1.7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG PENGELIH 81600 PENGERANG, JOHOR. PERANCANGAN STRATEGIK UNIT BERUNIFOM PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA (LAUT) TAHUN 2009

PELAN OPERASI AKTIVITI 1.1.1: Pemeriksaan Kesihatan

STRATEGIK PELAKSANAAN a). Menyediakan kertas konsep kursus b) Perbincangan dengan pentadbir

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Penasihat dan Jurulatih PKBM(L) GPK Kokurikulum Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L) Guru Penasihat Pihak KDSI Guru Penasihat Pihak KDSI

KOS

TARIKH

INDIKATOR

-

Awal Januari Kertas konsep lengkap

-

Awal Januari Kelulusan pentadbir, PPD dan Pihak KDSI Awal Februari Persediaan lengkap

c) Menyediakan keperluan kursus

-

d) Aktiviti pemeriksaan dijalankan

-

Awal Februari Kadet menghadiri pemeriksaan Kesihatan.

AKTIVITI 1.1.2: Orientasi PKBM(L) Zon Selatan

STRATEGIK PELAKSANAAN a). Menyediakan kertas konsep kursus b) Perbincangan dengan pentadbir

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Penasihat dan Jurulatih PKBM(L) GPK Kokurikulum Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L) Guru Penasihat Pihak KDSI Guru Penasihat Pihak KDSI

KOS

TARIKH

INDIKATOR

-

Awal Januari Kertas konsep lengkap

-

Awal Januari Kelulusan pentadbir, PPD dan Pihak KDSI Awal Februari Persediaan lengkap

c) Menyediakan keperluan kursus

-

d) Aktiviti perkhemahan dijalankan

-

Mac

Kadet menghadiri Perkhemahan Orientasi.

AKTIVITI 1.1.3: Latihan Kawad

STRATEGIK PELAKSANAAN a). Menyediakan kertas konsep kursus b) Perbincangan dengan pentadbir

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Penasihat dan Jurulatih PKBM(L) GPK Kokurikulum Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L) Guru Penasihat Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L)

KOS

TARIKH

INDIKATOR

-

Awal Januari Kertas konsep lengkap

-

Awal Januari Kelulusan pentadbir, PPD dan Pihak KDSI Awal Januari Persediaan lengkap Januari - Julai Kadet menghadiri latihan kawad Kadet menyertai pertandingan kawad

c) Menyediakan keperluan kursus d) Aktiviti kawad dijalankan

-

AKTIVITI 1.1.4: Upacara Pemakaian Pangkat

STRATEGIK PELAKSANAAN a). Menyediakan kertas konsep kursus b) Perbincangan dengan pentadbir

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Penasihat dan Jurulatih PKBM(L) GPK Kokurikulum Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L) Guru Penasihat Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L) Brass Band KDSI

KOS

TARIKH

INDIKATOR

RM 150

Awal Januari Kertas konsep lengkap

-

Awal Januari Kelulusan pentadbir dan Pihak KDSI

c) Menyediakan keperluan kursus d) Aktiviti dijalankan

-

April April

Persediaan lengkap Kadet menghadiri latihan kawad Kadet menyertai upacara

AKTIVITI 1.1.5: Latihan Laut – Belajar menaiki Kapal MV Fajar Samudera

STRATEGIK PELAKSANAAN a). Menyediakan kertas konsep kursus b) Perbincangan dengan pentadbir

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Penasihat dan Jurulatih PKBM(L) GPK Kokurikulum Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L) Pihak KDSI Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L)

KOS

TARIKH

INDIKATOR

-

Awal Januari Kertas konsep lengkap

-

Awal Januari Kelulusan pentadbir,PPD dan Pihak KDSI Jun Julai Persediaan lengkap Kadet menyertai misi pelayaran.

c) Menyediakan keperluan kursus d) Aktiviti dijalankan

-

AKTIVITI 1.1.6: Renang dan Menembak PKBM (L) Zon Selatan

STRATEGIK

PEGAWAI BERTANGGUNG

KOS

TARIKH

INDIKATOR

PELAKSANAAN

JAWAB

a). Menyediakan kertas konsep kursus b) Perbincangan dengan pentadbir

Guru Penasihat dan Jurulatih PKBM(L) GPK Kokurikulum Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L) Pihak KDSI Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L)

-

Awal Januari Kertas konsep lengkap

-

Awal Januari Kelulusan pentadbir,PPD dan Pihak KDSI Jun Julai Persediaan lengkap Kadet menyertai program.

c) Menyediakan keperluan kursus d) Aktiviti dijalankan

-

AKTIVITI 1.1.7: Perkhemahan Tahunan / Motivasi

STRATEGIK PELAKSANAAN

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB

KOS

TARIKH

INDIKATOR

a). Menyediakan kertas konsep kursus b) Perbincangan dengan pentadbir

Guru Penasihat dan Jurulatih PKBM(L) GPK Kokurikulum Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L) Pihak KDSI Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L)

-

Awal Januari Kertas konsep lengkap

-

Awal Januari Kelulusan pentadbir,PPD dan Pihak KDSI Jun Ogos Persediaan lengkap Kadet menyertai program.

c) Menyediakan keperluan kursus d) Aktiviti dijalankan

-

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG PENGELIH 81600 PENGERANG, JOHOR PERANCANGAN STRATEGIK UNIT BERUNIFOM PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA (LAUT) TAHUN 2009 PELAN TINDAKAN

Objektif Khusus: 2.1 Membina dan memupuk PEMIMPIN KECIL PKBM (L) yang sentiasa mengamalkan semua isi kandungan kurikulum KRS dan menjunjung tinggi perlembagaan PKBM (L).

BIL

PELAN STRATEGIK AKTIVITI Kelas PKBM (L)

PELAN TAKTIKAL

TINDAKAN

TARIKH

INDIKATOR

2.1.1

Pengetahuan tentang Maklumat asas PKBM (L) Peperiksaan pengetahuan PKBM (L)

Guru Penasihat Jurulatih KDSI

Jan - Sept

Kadet yang berpengetahuan

2.1.2

Ujian PKBM (L)

Guru Penasihat Dan Pihak KDSI

September

Kefahaman kadet terhadap PKBM(L)

AKTIVITI 1.1.7: Kelas PKBM (L)

STRATEGIK

PEGAWAI BERTANGGUNG

KOS

TARIKH

INDIKATOR

PELAKSANAAN

JAWAB

a). Menyediakan kertas konsep kursus b) Perbincangan dengan pentadbir

Guru Penasihat dan Jurulatih PKBM(L) GPK Kokurikulum Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L) Pihak KDSI Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L)

-

Awal Januari Kertas konsep lengkap

-

Awal Januari Kelulusan pentadbir,PPD dan Pihak KDSI Awal Januari Persediaan lengkap Jan - Sept Kadet menghadiri kelas.

c) Menyediakan keperluan kursus d) Aktiviti dijalankan

-

AKTIVITI 1.1.7: Perkhemahan Tahunan / Motivasi

STRATEGIK PELAKSANAAN a). Menyediakan kertas konsep kursus b) Perbincangan dengan pentadbir

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Guru Penasihat dan Jurulatih PKBM(L) GPK Kokurikulum Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L) Pihak KDSI Guru Penasihat Guru Penasihat Jurulatih PKBM(L)

KOS

TARIKH

INDIKATOR

-

Awal Januari Kertas konsep lengkap

-

Awal Januari Kelulusan pentadbir,PPD dan Pihak KDSI Jun Persediaan soalan.

c) Menyediakan keperluan kursus

-

d) Aktiviti ujian dijalankan

-

September

Kadet menghadiri ujian.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG PENGELIH 81600 PENGERANG, JOHOR

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT BERUNIFOM PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA (LAUT) TAHUN 2009

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG PENGELIH, 81600 PENGERANG, JOHOR No. Tel./Faks: 07-8253610

LAPORAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2009

01. 02. 03. 04. 05. 06 07 08

Bidang Unit Aktviti Tarikh Tempat Peserta Fasilitator Ringkasan Aktiviti Penilaian

09

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

…………………………..

………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful