Anda di halaman 1dari 24

PENGUR

USAN
HAL EHWAL MURID
2018

PENGURUSAN
BIL KANDUNGAN MUKA SURAT

1
HAL EHWAL MURID
DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 3-4
2 CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID 5
3
4
JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 2018 6-7
8-9
CARTA GANTT PERANCANGAN / TAKWIM PENGURUSAN HEM 2019
5 DASAR-DASAR HAL EHWAL MURID 10-11
6 BIDANG TUGAS JK INDUK HEM & GURU KELAS 12
7 BIDANG TUGAS JK DISIPLIN/SAHSIAH MURID 13
8 BIDANG TUGAS JK PENGAWAS SEKOLAH 14
9 BIDANG TUGAS JK BIMBINGAN / KAUNSELING 15
10 BIDANG TUGAS JK KANTIN SEKOLAH 16
11 BIDANG TUGAS JK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 17-18
12 BIDANG TUGAS JK RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) 19
13 BIDANG TUGAS JK KWAPM / BIASISWA 20
14 BIDANG TUGAS JK 3K (KEBERSIHAN / KECERIAAN / KESELAMATAN) 21-22
15 BIDANG TUGAS JK PENCEGAHAN DADAH 23
16 BIDANG TUGAS JK PENCEGAHAN DENGGI 23
17 BIDANG TUGAS JK APLIKASI PENGKALAN DATA MURID (APDM) 24
18 BIDANG TUGAS JK DATA TAHUN 6 24

1
Website : www.skke1.edu.my
Facebook : SK King Edward VII (1)

1. DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

DASAR 1 PENGURUSAN ORGANISASI HEM

1.1 Memastikan unit HEM diuruskan secara cekap dan amanah.


1.2 Melaksanakan penambahbaikan yang berterusan dalam pembangunan pendidikan berteraskan dasar-
dasar Kementerian Pelajaran Malaysia dan akta-akta yang telah diluluskan.
1.3 Kualiti kepimpinan di semua peringkat dipertingkatkan dalam usaha menyuburkan potensi dan bakat agar
dapat menguruskan dan memimpin organisasi dengan cekap dan berkesan seterusnya membangunkan
sekolah ke arah prestasi puncak dan memantapkan kualiti pendidikan dalam usaha pembangunan insane
menyeluruh.

DASAR 2 TENAGA PENGAJAR

2.1 Semua guru dan kakitangan di sekolah ini akan bertanggungjawab dalam semua hal terhadap pelajar.
2.2 Sentiasa meletakkan kepentingan dan kebajikan pelajar dalam semua bentuk kebajikan.
2.3 Semua guru perlu melayan semua pelajar dengan adil, saksama, bertimbang rasa dan penuh kasih
sayang.
2.4 Sentiasa menyimpan rahsia dan keburukan peribadi dan keluarga pelajar

DASAR 3 KEMASUKAN PELAJAR

3.1 Sekolah ini menerima kemasukan pelajar dari pelbagai kaum tanpa sekatan agama dengan berpandukan
peraturan kerajaan dan keluarga pelajar.
3.2 Setiap pelajar yang belajar di sekolah ini mesti mempunyai SURAT LAHIR.
3.3 Setiap pelajar di sekolah ini akan didaftarkan ke dalam BUKU DAFTAR MURID.
3.4 Setiap pelajar akan di tempatkan di kelas berdasarkan prestasi akademik.
3.5 Setiap pelajar dikehendaki hadir pada hari pendaftaran, persekolahan biasa dan aktiviti kokurikulum.
3.6 Tidak akan membenarkan pelajar menumpang belajar di sekolah ini tanpa kebenaran pihak wajib.

DASAR 4 DISIPLIN MURID

2
4.1 Unit ini akan memastikan pembangunan insane dilaksanakan secara menyeluruh, bersepadu dan kostruktif
untuk melahirkan insane yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi
kecemerlangan akademik, kemantapan shsiah, kejituan patriotism dan kesejagatan kepimpinan.
4.2 Semua guru di sekolah ini adalah guru disiplin.
4.3 Setiap pelajar diwajibkan memiliki sebuah buku PERATURAN SEKOLAH.
4.4 Pelajar yang melanggar peraturan sekolh akan dihadapkan ke LEMBAGA DISIPLIN.
4.5 Pihak sekolah akan menjumput dan berbncang dengan ibubapa/penjaga murid yang dihadapkan ke
LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH.
4.6 Sekolah akan mengamalkan pendekatan NASIHAT DAN BIMBINGAN dalam menangani masalah disiplin
pelajar
4.7 Semua guru tidak dibenarkan mengambil tindakan sendiri semasa menghukum pelajar yang melanggar
PERATURAN SEKOLAH.

DASAR 5 SEKOLAH SELAMAT

5.1 Keselamatan pelajar akan sentiasa diberi keutamaan sepanjang mereka berada di kawasan sekolah dari
jam 7.00 pagi hingga tamat sesi persekolahan sert semasa aktiviti kokurikulum.
5.2 Semua pelajar akan dilindungi insuran.
5.3 Pelbagai peraturan akan digubal dan dikuatkuasa demi menjaga keselamatan pelajar.

DASAR 6 KESIHATAN PELAJAR

6.1 Sekolah akan memastikan tahap kebersihan kawasan dan tempat belajar murid sentiasa bersih dan dijaga.
6.2 Sekolah akan sentiasa memastikan tahap kebersihan pelajar diambik perhatian melalui pelbagai program
yang dirancang seperti :

a) Pemeriksaan Kesihatan
b) Program Rancangan Makanan Tambahan
c) Pengajaran dan Pembelajaran PJK
d) Ceramah & Kempen

6.3 Kebenaran diberikan kepada penjaga dan guru untuk membawa pelajar yang sakit untuk mendapatkan
rawatan di hospital.
6.4 Pelajar yang sakit semasa berada di sekolah akan diberikan pertolongan cemas dan jagaan yang
sepatutnya di bilik rehat sementara ibu bapa/ penjaga dihubungi jika perlu.
6.5 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital terhadap kes-kes kecemasan yang kronik
disamping memaklumkan kepada ibu bapa / penjaga.
6.6 Pemeriksaan kebersihan diri secara mengejut terhadap kebersihan rambut, kuku dan sebagainya akan
dilakukan.
6.7 Pihak sekolah akan berusaha membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kesihatan yang kronik.

DASAR 7 KEBAJIKAN PELAJAR

7.1 Pelajar-pelajar yang menghadapi pelbagai masalah akan cuban dibantu melalui jawatankuasa yang
dibentuk diperingkat sekolah.
7.2 PIhak sekolah akan sentiasa membuka pintu kepada mana-mana pihak yang ingin menyumbingkan
bantuan kepada pelajar.
7.3 Pihak sekolah akan cuba membantu pelajar yang cemerlang untuk mendapatkan peluang belajar di tempat
yang lebih baik dan sempurna.

3
2. CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID

PENGERUSI
GURU BESAR
EN. RAMLI BIN HAMID

NAIB PENGERUSI
EN. ALI OSMAN B ABD GHANI (PK HEM)
EN. MOHD RADZI BIN ISMAIL (PK PENTADBIRAN)
EN. SYED ALI HAKIM B SYED DARUS@HASHIM (PK KOKO)
EN. MUHD WAZIR B MD YUSOF (PK PETANG)

SETIAUSAHA
PN NORAINI BT ZAKARIA

DISIPLIN & SAHSIAH BANTUAN KPM


- UNIT DISIPLIN - UNIT RANCANGAN MAKANAN
- UNIT BIMBINGAN &
TAMBAHAN ( RMT / PSS)
KAUNSELING
- UNIT PENGAWAS - UNIT KUMPULAN WANG AMANAH
- PROGRAM PENYAYANG PELAJAR MISKIN ( KWAPM )
- UNIT SKIM PINJAMAN BUKU
TEKS ( SPBT )

KESELAMATAN

- UNIT 3K
- UNIT DADAH
- UNIT DENGGI

4
DATA
KEBAJIKAN
- APDM
- SISTEM MAKLUMAT MURID ( SMM )
- UNIT KEBAJIKAN MURID
- DATA TAHUN 6 & SEK. MENENGAH
- UNIT KANTIN
- UNIT ASAH

PROGRAM TRANSISI

3. JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID


PENGERUSI
Guru Besar
EN. RAMLI BIN HAMID

EN. ALI OSMAN B ABD GHANI (PK HEM)


EN. MOHD RADZI BIN ISMAIL (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI
EN. SYED ALI HAKIM B SYED DARUS@HASHIM (PK KOKO)
EN. MUHD WAZIR B MD YUSOF (PK PETANG)

SETIAUSAHA
PN. NORAINI BT ZAKARIA

Disipilin & Sahsiah Bimbingan & Kaunseling Skim Pinjaman Buku Teks

SESI PAGI Pn. Zaliha Bt. Mohamed (K) Pn. Nurul Izzati Ibnu Khajar (K)
En. Rosli B. Abd Rashid (K) En. Anas Bukhari Bin Derani PK)
En. Mohd Nasaruddin Bin Zin (PK) Jawatankuasa
En. Megat Asrul Hazaman (SU) Jawatankuasa
SESI PETANG Pn. Faizah Binti Ibrahim Pn. Adilah Bt. Adnan (SU)
En. Megat Asrul Hazaman(K) En. Saravanan A/l Parameswaran Pn. Norazwani Bt. Abd Rahman
En. Abu Bakar B. Mustafa (PK) Cik Tan Fong Lim Semua guru kelas

Saravanan a/l Paramesvaran(SU)


Pn. Janet Yam Ah Goh

5
Pend. Pencegahan Dadah Kump. Wang Amanah Pel. Miskin Kebajikan Murid

En. Imran Bin Supin (K) Pn. Nadirah Binti Zaher(K) Pn. Nadirah Binti Zaher (K)
En. Jasrizal Bin Saad (SU) Pn.Nur Aqilah Shahabuddin(SU) Pn. Sabrina Bt Said (SU)

Jawatankuasa Jawatankuasa Jawatankuasa


En. Mohamad Reduwan Bin Ibrahim Penyelaras tahun Penyelaras tahun
En. Azhar Hakimin B. Shaarani Semua guru kelas Semua guru kelas

Kebersihan/Kesihatan/Keselamatan RMT / PSS Data APDM / Data Murid


(3K)

Pn. Norliza Bt Mansor (K) Pn. Nor Azrin Bt. Abd. Aziz (K) Pn. Azhana Bt Ali (K)
Pn. Asfaliza Bt Jahaya(SU) En. Mohd Khairi B. Saad (SU) Pn. Norazwani Abd Rahman (SU)

Jawatankuasa Jawatankuasa Jawatankuasa


Pn. Azarina Bt Shafie Pn. Faridah Bt Jaafar Penyelaras tahun
En. Ng Tee Ong Cik. Sangeeta Ap Chinatamby Semua guru kelas
Pn. Hasimah Bt Hasan Pn. Nor Jahizah Bt Md Zahir
En. Md Akhbar B, Othman Pn. Asfaliza Bt Jahaya
Penyelaras tahun
Semua guru kelas

Program Transisi Unit Pencegahan Denggi Program Penyayang

Pn. Noor Aini Bt Abd Rahman (K) Pn. Zaliha Bt. Mohamed (K)
Pn. Suhaila Binti Arshat (SU) Pn. Noor Azizah Bt Arifin (SU) Pn. Azarina Bt Shafie (SU)

Jawatankuasa Jawatankuasa Jawatankuasa


Penyelaras tahap 1 En. Jasrizal B Saad Semua guru
Semua guru kelas tahun 1 Cik Nor Salizawaty Bt Abdul Aziz

Sarana Sekolah Unit Kantin Pengawas

Pn.Nurul Izzati Binti Ibnu Khajar (K) Pn. Rabiah Bt Abdul Jabbar (K) Pn. Anita Bt Din (Ketua Sesi
Pn. Hasimah Bt Hasan (SU) pagi)
Pn. Nur Aqilah Bt Shahabuddin(SU) Pn. Rafidatul Ain Bt Mat Nor
Jawatankuasa (Ketua Sesi Petang)
Jawatankuasa Pn. Janet Yam Ah Goh
Pn. Norazwani Bt Abd Rahman En. Mohd Fadzil Bin Mohd Arif Pn. Asiah Bt Ishak (SU)
Cik. Harmila Bt Razak Cik Rasidah Bt Rashid Pn. Zaliha Bt. Mohamed
Pn. Sabrina Bt Said En. Kalidavan A/L Murugan
En. Megat Asrul Hazaman

Kelab Pencegahan Jenayah

En. Md Akhbar B, Othman(K)


Pn. Saidah Bt Zainoddin (PK)

En. Anas Bukhari Bin Derani (SU)


Cik Sangeeta Ap Chinatamby
En. Mohd Sobani B. Salleh
En. Megat Asrul Hazaman
6
4. CARTA GANNT PERANCANGAN / TAKWIM PENGURUSAN HEM 2018

DIS
BIL PERKARA DIS JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV 18
    2017                      

1 Mesyuarat Induk HEM X X X X

2 Mesyuarat Program Transisi X


Tahun 1

Pendaftaran Tahun 1 dan


3 Program Transisi THN 1/ X X
Pengumpulan/Penyerahan
Buku SPBT X

4 Mesy. Semua Guru Kelas X X X X

5 Mesy. Unit RMT & Kantin X X X X X

Mesy. Unit Skim Pinjaman


6 Buku Teks (SPBT)
/KWAPM X X X X

7
Mesy. Unit Disiplin
/ Bimbingan X X X X

X X X
7
8 Mesy. Unit Keselamatan /
Kesihatan & Kebersihan

Mesy. Unit Kebajikan


9 Murid / Unit Dadah &
Denggi X X X

10 Perlantikan Pengawas
Sekolah dan Pelancaran X X
Minggu Disiplin

Program Motivasi
11 Pengawas/Pengawas Pusat X X X
Sumber Sekolah

12 ‘Spot Check’ Disiplin Murid’ X X X X


 

13 Spot Check’ SPBT X X X

14 Tutup dan Analisa Jadual X X X X X X X X X X X X


Kedatangan Murid dan RMT

15 Pengisian Borang Laporan


Aedes (Bulanan) X X X X X X X X X X X X

BI DIS
L PERKARA DIS JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV 18
    2017                      

17 Latihan Kebakaran dan X X


Kecemasan

18
Hebahan Permohonan
Penempatan Tahun 1 di X
Sekolah (2018)

Penghantaran Rumusan
Permohonan Penempatan X
Tahun 1 Ke PPD

Pengedaran Surat
Kelulusan Penempatan
Kepada Ibubapa X

Pengesahan Penempatan X
Oleh Ibubapa

Rayuan Penempatan
Semula X X

19 Pengisian Data Sahsiah


dan Disiplin murid (SSDM) X X X

20 X X
Mesyuarat / Bancian /
Petempatan murid ke
8
Tingkatan 1

21 Amalan Kebersihan Kelas x X x x x x x x x x

22 Pemantauan Fail Hem x x

23 Program Kelasku Ceria x X x x x x x x x x

24 Dialog Disiplin x x X x x x x x x x x

5. DASAR-DASAR HAL EHWAL MURID

DASAR 1 TENAGA PENGAJAR

1.1 Semua guru dan kakitangan di sekolah ini adalah merupakan ibu bapa kedua kepada semua murid.
1.2 Sentiasa meletakkan kepentingan dan kebajikan pelajar dalam semua aspek.
1.3 Semua guru perlu melayan semua pelajar dengan adil, saksama, bertimbangrasa dan kasih sayang.

DASAR 2 KEMASUKAN PELAJAR

2.1 Sekolah ini menerima kemasukan pelajar dari pelbagai kaum, tanpa sekatan.
2.2 Setiap pelajar di sekolah ini akan didaftarkan ke dalam buku rekod pendaftaran.
2.3 Setiap pelajar akan ditempatkan di kelas-kelas berdasarkanprestasi akademik.
2.4 Setiap pelajar diwajibkan memiliki sebuah buku “PERATURAN SEKOLAH” pada setiap masa.
2.5 Setiap pelajar mesti mempunyai surat beranak.

DASAR 3 DISIPLIN KENDIRI PELAJAR / SAHSIAH CEMERLANG

3.1 Pelajar yang sering atau selalu melanggar peraturan sekolah akan dihadapkan ke Lembaga Disiplin.
3.2 Ibu bapa atau penjaga pelajar yang dihadapkan ke Lembag Disiplin akan dipanggil hadir ke sekolah.
3.3 Sekolah akan mengamalkan pendekatan ‘Nasihat dan Bimbingan’ terlebih dahulu dalam menangani
masalah disiplin. Alternative terakhir adalah hukuman
3.4 Ibu bapa atau penjaga pelajar mesti menulis surat kepada pihak sekolah jika anak mereka tidak hadir ke
sekolah tanpa sebab.
3.5 Semua guru bertanggungjawab ke atas disiplin murid kerana SEMUA guru adalah guru disiplin.
3.6 Pelajar yang tidak datang sekolah mesti memberi surat pemberitahuan daripada ibu bapa menjelaskan
sebab tidak hadir ke sekolah.

9
3.7
BIL SURAT AMARAN BERTURUT HARI TIDAK BERTURUT
HARI

1. AMARAN PERTAMA Pada hari ke 3 Pada hari ke 10

2. AMARAN KEDUA 7 hari selepas Amaran 10 hari lagi selepas


Pertama Amaran Pertama

3. AMARAN TERAKHIR 7 hari selepas Amaran 20 hari lagi selepas


Kedua Amaran Kedua

4. BUANG SEKOLAH 14 hari selepas Amaran 20 hari lagi selepas


Terakhir Amaran Terakhir

5. JUMLAH HARI TIDAK HADIR 31 HARI BERTURUT- 60 HARI BUKAN


TURUT BERTURUT-TURUT

3.8 Semua pelajar mesti memakai PAS KELUAR kelas apabila meninggalkan kelas.
3.9 Jika tidak tindakan disiplin boleh diambil kerana keluar kelas tanpa kebenaran.
3.10 Pekeliling telah membenarkan murid memakai baju dan seluar track sekolah dari pagi
hingga balik pada hari kelas murid tersebut ada pelajaran Pendidikan Jasmani.
3.11 Semua pelajar TIDAK PERLU MEMBAWA UNIFOM sekolah pada hari mereka ada
Pendidikan Jasmani.
3.12 Dalam usaha membudayakan sikap sentiasa menjaga kebersihan, adalah menjadi
tanggungjawab semua pelajar menjaga kebersihan sekolah semasa berada disekolah terutama dalam
bilik darjah.
3.13 Sesiapa yang ditangkap membuang sampah dimana-mana kawasan sekolah akan di ambil
tindakan disiplin.

DASAR 4 SEKOLAH SELAMAT

4.1 Keselamatan pelajar akan dijaga sepenuhnya sepanjang mereka berada di kawasan sekolah dari jam
7.00 pagi hingga tamat sesi persekolahan.
4.2 Semua pelajar akan dilindungi dengan system Insuran Takaful.
4.3 Pelbagai peraturan akan digubal demi menjaga keselamatan pelajar.
4.4 Pelajar tidak dibenarkan pergi ketandas kerap kali kecuali waktu kecemasan . Tandas
hanya boleh pergi sekali waktu pagi sahaja dan pada waktu rehat.

DASAR 5 KESIHATAN PELAJAR

5.1 Sekolah akan memastikan tahap kesihatan pelajar sentiasa dijaga melalui program-
program yang dirancang seperti :

- Pemeriksaan Gigi dan Mata - Pemeriksaan Kesihatan Sekolah


- Program RMT - Pengajaran dan Pembelajaran PJK
- Ceramah dan Kempen kesihatan

5.2 Kebenaran diberikan kepada penjaga untuk membawa pelajar yang sakit mendapatkan rawatan di hospital.
5.3 Pelajar yang sakit semasa berada di sekolah akan diberikan
rawatan dan jagaan sebelum penjaga dihubungi.

5.4 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital tanpa menghubungi penjaga terlebih dahulu,
terhadap kes-kes kecemasan yang serius.
5.5 Pemeriksaan kesihatan seperti rambut, kuku dan sebagainya akan sering dilaksanakan.
5.6 Pihak sekolah akan berusaha membantu pelajar-pelajar yang

10
mempunyai masalah kesihatan.

DASAR 6 KEBAJIKAN PELAJAR

6.1 Pelajar-pelajar yang menghadapi pelbagai masalah akan sentiasa cuba dibantu melalui jawatankuasa-
jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah.
6.2 Pihak sekolah akan sentiasa bermurah hati membuka pintu kepadamana-mana individu, kumpulan yang
ingin memberikan apa jua bentuk bantuan kepada pelajar di sekolah ini.
6.3 Pihak sekolah tidak akan menghebahkan kepada mana-mana pihak dalam apa jua bentuk hebahan
terhadap sebarang keburukan setiap individu pelajar di sekolah ini.
6.4 Pihak sekolah akan cuba membantu pelajar-pelajar yang cemerlang untuk mendapatkan pendidikan yang
lebih baik di tempat yang lebih sempurna.

6. BIDANG TUGAS JK INDUK HEM & GURU KELAS

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

1. Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan kebajikan sekolah dengan memberi


fikiran dan pandangan melalui perbincangan dengan menggub peraturan-
peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula dari masa ke semasa.
2. Kes-kes disiplin yang berat perlu dirujuk kepada Guru Besar sebelum tindakan
diambil ke atas pelajar berkenaan.
3. Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan untuk membimbing dan
membantu dalam menangani masalah tersebut.
4. Menimbang dan menerima pandangan dan cadangan dari pelajar, guru, serta ibu
bapa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin sekolah.
5. Memberi bimbingan dan panduan dalam hal perlantikan pengawas-pengawas sekolah.
6. Merancang segala aktiviti yang berpusatkan pelajar demi kepentingan mereka.
7. Mengadakan mesyuarat-mesyuarat unit-unit HEM mengikut takwim.

BIDANG TUGAS GURU KELAS

1. Bertanggungjawab dalam bidang pengajaran dan pembelajaran murid.


2. Menanda ‘Buku Jadual Kedatangan Murid’ harian selewat-lewatnya sebelum
waktu pertama berakhir dan menyimpannya di pejabat.
3. Mendaftar murid baru ke dalam ‘Buku Jadual Kedatangan Murid’ setelah mendapat
nombor pendaftaran murid baru dan kebenaran daripada Penolong Kanan HEM.
4. Pastikan semua dokumen murid-murid ada disimpan dalam fail peribadi murid.
5. Melaporkan kes-kes ponteng kepada Penolong Kanan HEM.

11
6. Memastikan semua maklumat-maklumat yang diperlukan dalam ‘Buku Jadual
Kedatangan Murid’ ada dicatatkan.
7. Mengutip semua yuran murid-murid, mengeluarkan resit dan menyerahkan semua
wang yang dipungut kepada Guru Besar atau wakilnya.
8. Mengukur tinggi dan berat badan murid pertengahan dan akhir tahun.
9. Melengkapkan semua dokumen murid seperti ‘Kad Head-Count’, Kad 001, Kad
Kesihatan, Kad Pergigian dan lain-lain dokumen.
10. Melantik seorang Ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas.
11. Menyediakan jadual tugas harian murid.
12. Mengawal dan menyelia kebersihan dan keceriaan kelas.
13. Mengawal disiplin, kebersihan dan pakaian murid.
14. Menjaga kebajikan murid-muridnya.
15. Menyiapkan Sijil Berhenti Sekolah dan Surat Akuan (Testimonial - Tahun 6 sahaja)
16. Membimbing murid-murid di kelasnya mengambil bahagian dalam aktiviti akademik,
koakademik, kokurikulum dan sebagainya.
17. Menentukan pendawaian eletrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan
selamat digunakan.
18. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Guru Besar atau Penolong Kanan dari
semasa ke semasa.

7. BIDANG TUGAS JK DISIPLIN/SAHSIAH MURID

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA DISIPLIN & SAHSIAH MURID

1. Bertanggungjawab dalam semua hal mengenai disiplin murid dibantu oleh semua guru kerana semua
guru adalah guru disiplin dalam usaha memperkuatkuasakan peraturan sekolah.

2. Mengadakan / mengemaskini peraturan-peraturan sekolah mengenai murid dengan lengkap, jelas dan
boleh difahami serta dipatuhi oleh murid-murid.

3. Bertanggungjawab menentukan segala peraturan sekolah diamal & dipatuhi oleh semua murid.

4. Membuat pengesanan perjalanan disiplin murid sepanjang masa persekolahan.

5. Merekodkan segala salahlaku-salahlaku disiplin murid dan segala hukuman-hukuman yang


dikenakan kepada murid ke dalam rekod SSDM versi 3.0.

6. Menyusun agihan tugas pengawas harian dalam semua unit di sekolah.

7. Bekerjasama dengan guru bertugas Mingguan dan Harian dan Lembaga Pengawas sekolah untuk
maksud menguruskan kawalan murid.

8. Menentukan tugas-tugas pengawas dalam bilik-bilik darjah semasa ketiadaan guru.

9. Memeriksa / membuat spot check berkala murid-murid yang tidak mematuhi peraturan sekolah seperti
menyimpan kuku atau rambut panjang,memakai barang-barang kemas dan lain-lain yang sehubungan
dengannya.

10. Bertanggungjawab menyelesaikan segala hal bersabit dengan urusan disiplin murid.
12
11. Membuat kawalan rapi disiplin murid semasa rehat.

12. Menyelesaikan semua kes mengenai kehilangan atau kecurian barang-barang murid atau guru semasa
di sekolah.

13. Membuat pemeriksaan mengejut di bilik-bilik darjah atau mana-mana tempat dikawasan sekolah jika
berlaku sesuatu hal atau untuk memastikan sesuatu tujuan perjalanan disiplin murid.

14. Bertanggungjawab melaksanakan sepenuhnya segala arahan yang dikeluarkan oleh Guru Besar
mengenai disiplin murid.

15. Minit mesyuarat dan laporan hendaklah difailkan dan diberi sesalinan kepada Penolong Kanan HEM.

16. Bekerjasama & sentiasa berhubung rapat dengan Guru Bimbingan & Kaunseling dalam membantu
serta menyelesaikan masalah murid-murid.

18. Merancangan & melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran & penghayatan disiplin
pelajar.

8. BIDANG TUGAS JK PENGAWAS SEKOLAH

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENGAWAS SEKOLAH

1. Bertanggungjawab tentang semua urusan pengawas sekolah.

2. Mengenal pasti dan memilih pengawas-pengawas yang betul-betul berpotensi serta berdasarkan faktor-
faktor yang berikut:

2.1 Cemerlang dalam akademik


2.2 Perwatakan dan kekemasan diri
2.3 Rajin dan bertanggungjawab
2.4 Mempunyai sifat kepimpinan

3. Melantik seorang Ketua Pengawas dan Penolongnya serta AJK pengawas sekolah.

4. Mengadakan mesyuarat atau perjumpaan pengawas dari semasa ke semasa.

5. Merancang dan mengemaskini bidang tugas pengawas.

6. Memastikan setiap pengawas mempunyai Buku Catatan dan hendaklah diteliti.

7. Mengadakan program kepimpinan dan motivasi kepada pengawas sekolah

8. Mengadakan majlis perlantikan rasmi kepada pengawas sekolah.


13
9. Menghubungi ibu bapa jika terdapat kes-kes yang perlu

10.Memastikan kebersihan sekolah diawasi oleh pengawas.

11.Memastikan peraturan sekolah dipatuhi dan dihormati.

12.Membuat pemeriksaan disiplin murid-murid dari semasa ke semasa.

13.Sentiasa mengkaji dan meneliti isu-isu semasa yang berkaitan kes-kes disiplin.

15.Menetapkan barisan pengawas semasa perhimpunan dan lain-lain aktiviti sekolah.

16.Minit mesyuarat dan laporan hendaklah difailkan dan diberi sesalinan kepada Penolong Kanan HEM.

9. BIDANG TUGAS JK BIMBINGAN / KAUNSELING

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA BIMBINGAN & MOTIVASI

1. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan.

2. Merancang & menyelaras perlaksanaan program bimbingan dan kaunseling &


bertanggungjawab

3. Menyimpan segala rekod-rekod mengenai bimbingan kaunseling.

4. Bertanggungjawab mengadakan perkhidmatan bimbingan bagi menolong murid-murid mendapat


khidmat nasihat.

5. Bertanggungjawab dalam semua hal peribadi dan sosial murid sepanjang masa disekolah.

6. Bertanggungjawab mengadakan perkhidmatan panduan bagi menolong murid-murid


mendapatkan aturan-aturan didikan dan tafsiran untuk memperolehi fahaman yang lebih baik
tentang sifat tabii dan keupayaan sendiri dan menghubungkan dirinya dengan lebih memuaskan
lagi kepada kehendak-kehendak ibubapa, masyarakat, bangsa , agama dan negara.

7. Bertanggungjawab dalam semua hal yang berkaitan dengan panduan pelajaran untuk memberi
peluang pilihan yang lebih baik kepada murid untuk mencapai kecemerlangan dalam penilaian
sekolah.

8. Bertanggungjawab kepada pendedahan kerjaya dengan mencipta kecemerlangan.


14
9. Mengadakan program khas dan runding-cara dengan murid-murid yang menghadapi
masalah dan murid berisiko tinggi.

10.Perundingcara / pemudahcara berbagai masalah yang dihadapi oleh murid termasuk


memberi perkhidmatan dan pertolongan dalam berbagai hal dibawah bidang kuasa yang
termampu.

11.Bertanggungjawab menghadiri kursus,seminar,perjumpaan yang bersangkutan dengan


bimbingan dan kaunseling.

12.Bertanggungjawab mematuhi arahan-arahan mengenai perkhidmatan bimbingan peringkat


sekolah yang dikeluarkan oleh Guru Besar dari masa kesemasa.

13. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pencegahan Dadah.

14. Minit mesyuarat dan laporan hendaklah difailkan dan diberi sesalinan kepada Penolong
Kanan HEM.

10. BIDANG TUGAS JK KANTIN SEKOLAH

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

1. Membuat pemeriksaan dari semasa ke semasa untuk memastikan kebersihan kantin dalam
keadaan memuaskan.

2. Mengadakan mesyuarat JK Kantin 3 kali setahun dan perbincangan dari semasa ke semasa.

3. Menentukan pengusaha kantin melaksanakan segala syarat dan peraturan yang


terkandung dalam Perjanjian Kantin / Pekeliling Kementerian Pelajaran dan Kesihatan.

4. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat-syarat perjanjian
dan senarai harga dipamerkan.

5. Memastikan makanan yang dijual adalah halal dan selamat dimakan.

6. Membuat pemantauan tentang pengurusan kantin dan memastikan keadaan di dalam dan di
luar kantin dalam keadaan bersih, kemas dan ceria.

7. Memastikan makanan yang dijual ditutup dan tidak terdedah kepada lalat serta kotoran
yang lain.

8. Memastikan makanan harian yang disediakan mencukupi.

9. Memastikan pekerja yang menguruskan makanan dalam keadaan bersih dan telah
menerima suntikan daripada pihak Jabatan Kesihatan.

10. Memastikan semua pekerja memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut
15
Pekeliling Kementerian Kesihatan semasa bertugas.

11. Menilai tempat penyediaan makanan mengikut jadual seperti dapur, stor, sinki, rak-rak dan
sebagainya dalam keadaan baik dan bersih.

12. Membuat laporan mingguan dalam buku/borang laporan kantin.

13 Membuat laporan kepada pihak Pentadbir jika ada sebarang masalah atau aduan tentang
prestasi yang tidak memuaskan.

14. Minit mesyuarat dan laporan hendaklah difailkan dan diberi sesalinan kepada Penolong
Kanan HEM.

11. BIDANG TUGAS JK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA SPBT

1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks.

1.1 Mesyuarat diadakan dua kali, iaitu di awal dan akhir tahun
1.2 Pembahagian tugas
1.3 Taklimat untuk guru darjah
1.4 Pembahagian tugas pentadbiran

1.4.1 buku stok (Mengikut darjah)


1.4.2 pengedaran/pengumpulan
1.4.3 buku rosak/hilang

2. Borang permohonan SPBT

2.1 Mengedarkan borang kepada setiap pelajar.


2.2 Borang yang lengkap dikumpul oleh guru darjah dan diberi kepada guru SPBT.

3. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT

3.1 Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Guru Besar/Penolong Kanan


HEM .

4. Membuat pesanan buku

16
4.1 Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.
4.2 Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.
4.3 Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual

5. Pengedaran

Mengedarkan mengikut kelas

5.1 Menentukan tarikh pengedaran.


5.2 Mengesan kelancaran pengedaran
5.3 Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk/bertukar sekolah
5.4 Mengedarkan buku kepada pelajar-pelajar yang baru masuk.
5.5 Memastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar.
5.6 Memastikan guru Kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar.
5.7 Memastikan semua guru Kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT.

6. Pengurusan Rekod dan Dokumen

6.1 Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis.


6.2 Rekod buku stok yang kemaskini (Mengikut Kelas).
6.3 Senarai tugas guru- pengedaran/pengumpulan.
6.4 Menyimpan rekod buku, hapuskira, rosak, hilang.

7. Pengurusan Keselamatan Buku

7.1 Mengurus dan memastikan bilik BOSS sentiasa kemas dan teratur.
7.2 Membuat peraturan penggunaan bilik BOSS.
7.3 Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik.

8. Pengurusan Pemulangan SPBT

8.1 Menetukan tarikh pemulangan mengikut kelas.


8.2 Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/Kelas.
8.3 Melaporkan kepada Guru Besar/ Penolong Kanan HEM tentang proses
pemulangan.

8.3.1 peratus rosak/hilang


8.3.2 guru bertugas
8.3.3 hapus kira
8.3.4 kekurangan/lebihan

9. Pengurusan Stok dan Inventori

9.1 Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan.
9.2 Menyimpan invois, bil dan pengesahannya.
9.3 Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.
9.4 Mengemaskinikan inventori SPBT.
9.5 Mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD.

10. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak
mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan).

17
12. BIDANG TUGAS JK RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT

1. Bertanggungjawab dalam semua hal mengenai Rancangan Makanan Tambahan.

2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa RMT.

3. Menyediakan senarai nama murid-murid yang layak mendapat RMT.

4. Memastikan menu RMT yang dikehendaki oleh Kementerian Pelajaran dipatuhi.

5. Sentiasa menguruskan kebersihan makanan RMT.

6. Menyediakan segala data yang berhubung dengan RMT.

7. Menentukan segala yang berhubung dengan pelaksanaan RMT sekolah berjalan dengan
lancar.

8. Mengadakan pelbagai peraturan yang difikirkan perlu untuk mengemaskini perjalanan RMT.

9. Menimbang dan memutuskan berbagai perkara yang timbul mengenai RMT.

10. Guru-guru bertugas adalah menjadi pembantu harian kepada jawatankuasa ini untuk
memerhati segala perkara mengenai kebersihan,layanan,tatatertib murid dan sebagainya pada hari
bertugas.

18
11. Bertanggungjawab mamatuhi apa jua arahan yang dikeluarkan olleh Guru Besar dari semasa ke
semasa mengenai RMT.

12. Bertanggungjawab untuk hadir apa jua mesyuarat,perjumpaan,kursus dan seminar mengenai RMT.

13. Memastikan pengusaha RMT dan pembantunya mendapat suntikan pencegahan penyakit daripada
pihak kesihatan.

14. Menyediakan laporan harian dan laporan tahunan.

15. Minit mesyuarat dan laporan hendaklah difailkan dan diberi sesalinan kepada Penolong Kanan HEM.

13. BIDANG TUGAS JK KWAPM / BIASISWA

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN


(KWAPM) / BIASISWA

1. Bertanggungjawab semua hal mengenai KWAPM dan biasiswa murid.

2. Mematuhi Pekeliling KWAPM (Kementerian Pelajaran Malaysia/Bahagian Biasiswa).

3. Bertanggungjawab menyediakan segala keperluan borang data diri murid semuanya


bersabit dengan biasiswa.

4. Bertanggungjawab mengadakan mesyuarat-mesyuarat atau perjumpaan-perjumpaan berhubung


dengan hal ehwal KWAPM dan biasiswa murid.

5. Bertanggungjawab mengedar,mengumpul dan mengkaji segala borang data murid.

6. Bertanggungjawab menyimpan segala rekod-rekod berkaitan dengan KWAPM dan biasiswa murid.

7. Bertanggungjawab untuk mengadakan apa-apa perjumpaan dengan murid mengenai hal ehwal
KWAPM dan biasiswa murid.

8. Bertanggungjawab untuk menentukan mana-mana murid yang layak mendapat mana-mana


biasiswa.

9. Bertanggungjawab memenuhi apa jua maklumat yang diperlukan oleh bahagian biasiswa
diberbagai peringkat.

10. Bertanggungjawab dan bersedia menerima apa jua arahan berkaitan dengan biasiswa oleh Guru

19
Besar atau pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh Guru Besar.

11. Bertanggungjawab menyediakan apa juga carta atau data mengenai KWAPM dan biasiswa murid
peringkat sekolah.

12. Minit mesyuarat dan laporan hendaklah difailkan dan diberi sesalinan kepada Penolong Kanan
HEM.

14. BIDANG TUGAS JK 3K (KEBERSIHAN / KESIHATAN / KESELAMATAN)

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KEBERSIHAN / KESIHATAN / KESELAMATAN

1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan.

2. Merancang Pelan Laluan Kebakaran dan Kecemasan untuk keselamatan jika berlaku kebakaran
atau kecemasan dan mempamerkan kepada murid-murid.

3. Memastikan laluan semasa berlaku kebakaran atau kecemasan tidak terhalang.

4. Menetapkan laluan tertentu untuk murid bagi mengelakkan kesesakan.

5. Mengadakan kempen keselamatan jalanraya.

5. Menjemput Jabatan Kesihatan, Polis, Bomba dan Pertahanan Awam untuk memberi taklimat serta
membuat demontrasi berhubung dengan kes-kes kebakaran/ kecemasan.

6. Mengadakan latihan-latihan kecemasan dan kebakaran di sekolah sekurang-kurangnya 2 kali


setahun.

7. Pastikan alatan pemadam api sekolah berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan apabila
diperlukan.

8. Mengadakan timba api sekolah dan mengawasinya sepanjang masa supaya bahan-bahan yang
perlu ada dan mencukupi.

20
9. Bertanggungjawab menghadiri atau mengikuti apa-apa jua kursus, perjumpaan , seminar
berhubung dengan perkara kebajikan dan keselamatan murid.

10. Minit mesyuarat dan laporan hendaklah difailkan dan diberi sesalinan kepada Penolong Kanan
HEM.

11. Memastikan semua suis, alat dan pendawaian elektrik dalam keadaan sempurna dan selamat.

12. Menentukan loceng kecemasan berfungsi.

13. Mengambil tahu dalam hal pertolongan cemas untuk memberi prtolongan ketika diperlukan.

14. Menghubungi pihak hospital yang berhampiran jika terdapat kemalangan yang memerlukan
rawatan lanjut.

15. Berusaha menghubungi keluarga murid apabila berlaku sesuatu kemalangan.

16. Menguruskan penceramah-penceramah jemputan untuk memberi penerangan kepada murid-


murid berhubung kebakaran dan keselamatan jalanraya.

17. Merancang dan dan melaksanakan program keindahan dan kebersihan supaya
persekitaran sekolah indah & menarik.

18. Membuat plan landskap sekolah.

19. Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan seperti mengadakan pertandingan kelas


terbersih atau kelas paling ceria.

20. Meningkatklan tahap kebersihan, keindahan dan keceriaan serta menghargai kemudahan
yang disediakan.

21. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan kebersihan dipatuhi
seperti pengusaha kantin.

22. Bertanggungjawab merancang Plan Tindakan Pengurusan Kebersihan.

23. Bertanggungjawab dalam semua hal mengenai kesihatan dan rawatan murid.

24. Menyelaras semua aktiviti kesihatan dan kebersihan murid.

25. Mengadakan mesyuarat-mesyuarat atau perjumpaan-perjumpaan penyelarasan tugas


jawatankuasa kesihatan dan rawatan murid.

26. Mengemaskini kad-kad rekod kesihatan murid.

27. Mengedar surat kepada murid yang perlu untuk mendapatkan rawatan di hospital.

28. Bertanggungjawab dalam semua hal mengenai rawatan gigi diperingkat sekolah.

29. Membantu serta memberi layanan dan kemudahan kepada unit kesihatan sekolah yang datang
kesekolah untuk memberikan perkhidmatan kesihatan kepada murid sekolah.

30. Menyediakan peti ubat (kit kecemasan) sekolah yang mengandungi ubat-ubatan yang dibenarkan
dan disediakan di Bilik Rawatan, Pejabat dan Bilik-Bilik Khas.

31. Bertanggungjawab dalam semua hal berhubung dengan kempen kesihatan diberbagai peringkat
termasuk hari kanak-kanak sedunia.

32. Menghadiri apa jua kursus, seminar,majlis atau perjumpaan bersangkutan dengan hal ehwal
kesihatan dan rawatan murid.

21
33. Bekerjasama dengan pihak Jabatan Kesihatan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti yang telah
dirancangkan dalam Program Doktor Muda.

34. Bertanggungjawab mematuhi apa jua arahan Guru Besar berhubung dengan kesihatan dan
rawatan murid sepanjang masa.

35. Minit mesyuarat dan laporan hendaklah difailkan dan diberi sesalinan kepada Penolong
Kanan HEM.

36. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti lawatan, ceramah, pameran,
tayangan dan lain-lain program berkaitan kesihatan.

37. Merancang, melaksana dan mengekalkan projek keindahan dan kebersihan sekolah.

38. Membuat plan landskap sekolah.

39. Mengendalikan pertandingan keceriaan kelas bagi Tahap 1 dan Tahap 2.

40. Menanamkan semangat sayangkan sekolah kepada semua warga sekolah.

41. Berhubung dengan agensi luar bagi tujuan kecerian dan kebersihan sekolah.

15. BIDANG TUGAS JK PENCEGAHAN DADAH

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENCEGAHAN DADAH

1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pencegahan Dadah

2. Bertanggungjawab memastikan bahawa tidak ada murid-murid sekolah ini yang terlibat sama ada
membawa,membekal,mengedar dan menghisap benda-benda berbentuk dadah di dalam kawasan
sekolah.

3. Bertanggungjawab mengadakan kempen anti dadah diperingkat sekolah.

4. Bertanggungjawab mengadakan atau mengelola ceramah-ceramah mengenai anti-dadah dan


seumpama dengannya diperingkat sekolah.

5. Bertanggungjawab memastikan tidak ada mana-mana murid sekolah ini yang merokok dalam
kawasan sekolah.

6. Bertanggungjawab mengenai pengumpulan data dan lain-lain urusan dadah dengan mana- mana
jabatan yang berkehendakan laporan.

7. Menghadiri program dadah diberbagai peringkat anjuran atau kerjasama pendidikan.

8. Mematuhi apa juga arahan mengenai dadah oleh Guru Besar dari semasa ke semasa
22
9. Minit mesyuarat dan laporan hendaklah difailkan dan diberi sesalinan kepada Penolong
Kanan HEM

16. BIDANG TUGAS JK PENCEGAHAN DENGGI

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENCEGAHAN DENGGI

1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pencegahan Denggi

2. Memastikan seluruh kawasan sekolah bebas dari pembiakan nyamuk aedes.

3. Bertanggungjawab mengadakan kempen dan gotong-royong untuk membersihkan kawasan


sekolah.

4. Mengadakan jadual tugas mengikut kawasan dan memastikan tiada sampah sarap, tin-tin
kosong dan sebagainya supaya tiada tempat pembiakan aedes.

5. Menghadiri mesyuarat / seminar yang dianjurkan oleh Jabatan Kesihata tentan pencegahan
denggi dari semasa ke semasa.

6. Membuat laporan mingguan dan laporan bulanan untuk tindakan PPD /JabatanKesihatan.

7. Minit mesyuarat dan laporan hendaklah difailkan dan diberi sesalinan kepada PK HEM.

17. BIDANG TUGAS JK SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM/BMM)

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA SISTEM MAKLUMAT MURID (SSM)

1. Bertanggungjawab mengumpul maklumat/data murid-murid.

2. Memastikan setiap murid memiliki ‘Kad Pengenalan Diri’.

3. Mengemaskini maklumat/data murid pada JANUARI - Tahun 1 & Pra sekolah dan JUN – Tahun 3.

4. Memasukkan semua maklumat/data murid dalam SMM / BMM versi 3.2

5. Menghadiri taklimat tentang SMM / BMM anjuran PPD/ JPN.

6. Minit mesyuarat dan laporan hendaklah difailkan dan diberi sesalinan kepada Penolong Kanan
HEM.

18. BIDANG TUGAS JK DATA TAHUN 6

23
BIDANG TUGAS JAWATANKUASA DATA & PENDAFTARAN TAHUN 6

1. Pengumpulan data-data murid-murid Tahun 6.

2. Menguruskan hal-hal peperiksaan UPSR.

3. Menguruskan penempatan murid ke Tingkatan satu.

4. Menguruskan penempatan murid ke sekolah SBP / RK / Sliran Khas Agama

24