Anda di halaman 1dari 14

 

PERANCANGAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID


SMK SETIA WANGSA KUALA LIPIS
 
 
1. PENDAHULUAN.
 
 
Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Wangsa, Kuala Lipis adalah katogeri sekolah
menengah luar bandar. Hampir 100% pelajarnya adalah orang melayu yang beragama Islam.
Rata-rata pekerjaan bapa atau penjaga pelajar adalah pejabat kerajaan, berkebun, bekerja
kampung dan menoreh getah, berniaga
 
Masalah disiplin di kalangan pelajar adalah berkait rapat dengan keadaan persekitaran
pelajar-pelajar berkenaan. Terdapat segelintir ibu bapa dan penjaga pelajar yang tidak
mengambil peduli perkembangan pelajaran anak-anak mereka dan biasanya anak-anak
daripada golongan inilah yang menimbulkan masalah disiplin kepada sekolah.
 
Antara masalah disiplin yang dihadapi ialah:
 
a. Kesalahan berat.
 
                     Merokok
                     Tidak menghormati guru.
                     Tidak menghormati pengawas.
                     Bergaduh.
                     Berdua-duaan antara lelaki dan perempuan.
 
b. Kesalahan sederhana.
 
                     Menconteng harta benda sekolah.
                     Fesyen rambut yang tidak sesuai.
                     Ponteng sekolah.
 
c. Kesalahan ringan.
 
                     Datang lewat ke sekolah.
                     Lewat masuk kelas.
                     Keluar bilik darjah tanpa kebenaran.
                     Berambut panjang.
                     Tidak membuat kerja sekolah.
                     Tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap
 
Diharapkan perancangan strategik ini yang merangkumi pemantapan disiplin, pembudayaan
adab, pembangunan rohani, peningkatan semangat patriotisme, pembentukan jati diri dan
kesepaduan permuafakataan dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dari sudut sahsiah dan
kepimpinan.
 
  
2. MATLAMAT STRATEGIK
 
1. Memantapkan disiplin pelajar sekolah.
 
2. Mengukuhkan pembudayaan adab warga sekolah.
 
3. Memantapkan pembangunan rohani pelajar sekolah.
 
4. Meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan warga sekolah.
 
5. Mengukuhkan pembentukan jati diri dalam kalangan warga sekolah.
 
6. meningkatkan penglibatan keluarga dan masyarakat dalam pembentukan sahsiah
warga sekolah.
 
 
3. OBJEKTIF
 
1. Penguatkuasaan dan amalan peraturan yang dibina berteraskan peraturan disiplin
murid dalam kalangan warga sekolah.
 
2. Budaya kasih sayang sebagai amalan bersama.
 
3. Warga sekolah yang sentiasa mengenang budi, berterima kasih dan bersyukur.

4. Melahir insan yang patuh kepada ajaran Islam.


 
5. Warga sekolah yang dapat menghayati semangat patriotisme dan bangga menjadi
rakyat Malaysia.
 
6. Warga sekolah yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan berdaya
saing.
 
7. Peningkatan penglibatan ibu bapa dan masyarakat dalam pengukuhan sahsiah dan
disiplin warga sekolah.
 
4. STRATEGI PELAKSANAAN
 
Matlamat Strategik 1 
 
4.1 Memantapkan disiplin pelajar sekolah. 
 
Objektif
 
4.1.1 Penguatkuasaan dan amalan peraturan yang dibina berteraskan
peraturan disiplin murid dalam kalangan warga sekolah.
 
STRATEGI PELAN TINDAKAN INDKATOR KEJAYAAN
1. Sikap bertanggungjawab Membimbing dan mendidik murid Semua program dilaksanakan
pelajar sekolah. melalui program yang berikut: agar dapat mengurangkan 4%
* Taklimat peraturan dan disiplin kes salah laku setiap tahun.
sekolah.
* Program penampilan diri.
* Program “Sekolahku Syurgaku”.
 
2. Sikap membenci salah Mendidik dan membimbing pelajar Semua program dilaksanakan
laku jenayah. membenci salah laku jenayah melalui agar dapat mengurangkan 4%
program berikut: kes salah laku setiap tahun.Se
* Program anti dadah.
* Lawatan ke Pusat Serenti
* Lawatan ke Penjara, Taiping.
* Tazkirah.
 
3. Penguatkuasaan Surat Amaran Pertama Semua program dilaksanakan
hukuman ponteng   agar dapat mengurangkan 10%
sekolah.   kes salah laku setiap tahun.
Surat Amaran Kedua
 
 
Surat Amaran Terakhir
 
 
Surat Tunjuk Sebab
 
 
Buang Sekolah
4. Penguatkuasaan Kesalahan ringan Semua program dilaksanakan
surat amaran kesalahan   agar dapat mengurangkan 10%
ringan, sederhana dan Kesalahan sederhana kes salah laku setiap tahun.
berat.  
Kesalahan berat
 
Buang sekolah
 
 
Matlamat Strategik 2
 
 
4.2 Mengukuhkan pembudayaan adab warga sekolah.
 
 
Objektif
 
4.2.1     Budaya kasih sayang sebagai amalan bersama.
4.2.2     Warga sekolah yang sentiasa mengenang budi, berterima kasih dan
bersyukur.
STRATEGI PELAN TINDAKAN INDKATOR KEJAYAAN
1. Pengukuhan amalan Adab semasa belajar di bilik darjah: Semua program dilaksanakan
berbudi bahasa dan * berdoa di permulaan sesi P&P. agar dapat melahirkan pelajar
mengenang budi. * menumpukan perhatian kepada dan guru yang berbudi bahasa di
P & P. dalam bilik darjah.
* mematuhi arahan guru
* berdoa di akhir pengajaran.
 
2. Pemantapan budaya Melaksanakan Program Rakan Sekerja 100% program dilaksanakan
kasih sayang. (PERASA) dalam organisasi: untuk mewujudkan hubungan
  mesra antara pentadbir dan
  guru.
Melaksanakan Program Guru  
Pembimbing di sisi 100% program dilaksanakan
  untuk mewujudkan hubungan
  mesra antara guru dan murid.
   
Memantapkan keberkesanan Semua aktiviti P & P
perkhidmatan bimbingan dan berorientasikan murid
kaunseling.
 
3. Adab berhubung dengan * memberi salam Semua program dilaksanakan
orang yang lebih tua. * berbudi bahasa untuk melahirkan murid yang
* mengikut protokol berbudi bahasa dan bersopan
santun.
 
 
 
  
 

Matlamat Strategik 3
 
 
4.3 Mengukuhkan pembangunan rohani pelajar sekolah.
  
Objektif
 
4.3.1     Melahirkan pelajar yang beriman dan bertakwa
 
 
STRATEGI PELAN TINDAKAN INDKATOR KEJAYAAN
1. Pengukuhan * Sambutan Maal Hijrah Semua program dilaksanakan
pembangunan * Sambutan Mauludur Rasul. agar dan guru yang berbudi
rohani pelajar. * Qiamulail. bahasa di dalam bilik darjah.
* Sambutan Ramadhan Al
Mubarak.
* Bacaan Yasin & Solat Hajat.
 
 
 
Matlamat Strategik 4
 
 
4.4 Meningkatkankan semangat patriotisme dalam kalangan warga sekolah.
 
 
Objektif
 
4.4.1     Warga sekolah yang dapat menghayati semangat patriotisme dan
bangga menjadi rakyat Malaysia.
 
 
STRATEGI PELAN TINDAKAN INDKATOR KEJAYAAN
1. Pelaksanaan aktiviti Melaksanakan program pemantapan Semua program dilaksanakan
sekolah berfokuskan patriotisme seperti: berfokuskan semangat
semangat patriotisme * Program nyanyian lagu patriotik. patriotisme.
* Kempen kibar jalur gemilang.
* Sambutan Hari Kemerdekaan
* Bicara Tokoh Sejarah
* Lawatan ke tempat bersejarah
 
  

 
Matlamat Strategik 5
 
 
4.5 Mengukuhkan pembentukan jati diri dalam kalangan warga sekolah.
 
  Objektif
 
4.5.1     Warga sekolah yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan
dan berdaya saing.
 
 
STRATEGI PELAN TINDAKAN INDKATOR KEJAYAAN
1. Jati diri warga sekolah. Melaksanakan program kerohanian Semua program dilaksanakan
melalui: sepanjang tahun agar semua
* Pemantapan impak P&P warga sekolah dapat
Pendidikan Islam dan menghayati amalan agama
Pendidikan Sivik. Islam.
* Memantapkan penerapan nilai
murni merentasi kurikulum dan
kokurikulum.
 
 
Melaksanakan program kepimpinan  
murid bagi memantapkan personaliti
yang tinggi dan ketahanan diri seperti:-
* Kursus kepemimpinan dan
pengurusan organisasi badan
pengawas, ketua tingkatan,
pengawas pusat sumber,
Pemimpin Rakan Sebaya.
* Kursus waja diri.
 
 

 Matlamat Strategik 6
 
 
4.6         Meningkatkan penglibatan keluarga dan masyarakat dalam
pembentukan sahsiah warga sekolah.
 
  Objektif
 
4.6.1 Peningkatan penglibatan ibu bapa dan masyarakat dalam pengukuhan
sahsiah an disiplin warga sekolah.
STRATEGI PELAN TINDAKAN INDKATOR KEJAYAAN
1. Pembentukan sahsiah Melaksanakan program keibubapaan:- Semua program diaksanakan
warga sekolah bersama * orientasi sepanjang tahun.
institusi keluarga dan * temu restu (peperiksaan)  
masyarakat. * sesi dialog Bilangan ibu bapa yang
* mesyuarat agung PIBG menyertai program bertambah
* Hari Komunikasi setiap tahun.
* Sukaneka
 
2. Perkongsian pintar Menjalankan program khidmat Semua program diaksanakan
warga sekolah bersama masyarakat:- sepanjang tahun.
masyarakat, agensi * gotong royong.  
kerajaan dan badan * rakan masjid. Bilangan ibu bapa yang
bukan kerajaan. * anak angkat menyertai program bertambah
  * menjayakan khenduri setiap tahun.
 
 
Menjalankan program sekolah bersih,
ceria dan selamat.

HAL EHWALMURID
 
   
 
 
2.0 SENARAI JAWATANKUASA
 
2.1 JAWATAN KUASA INDUK HAL EHWAL MURID
 
Pengerusi : Pengetua.
Naib Pengerusi 1 : PK (HEM).
Naib Pengerusi 2 : PK Pentadbiran
: PK Kokurikulum.
Setiausaha : Pn.Nurul Hanim bt Ab Rashid.
AJK : Pn Suzana bt Yusof
: Pn Azfalella bt Che Shafie
: En Mohd Azani b Salleh
: Pn Wan Rosnita bt Junoh
: Pn Nurul Hayati bt Rosli.
: En Muhamad Yunus b Abdullah
: Tn.Hj. Ab Rashid b Mahmood
: En Nik Shukri b Muhamad
: En Azmir b Roslin
: Pn Zawahir bt Jusoh
: Pn Siti Rahayu bt Kamil
: PN Rozilawati bt Abdul Ghani
: En Shanmugam a/l Kulathuran
: Pn Nor Mazni bt Musa
: Cik Nurul Wliana bt Daud
: Pn Hjh Salasiah bt Din
: Cik Syamsiah bt Mustapha
TUGAS
 
a) Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan kebajikan sekolah dengan
memberi fikiran dan pandangan melalui perbincangan dalam menggubal
peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula dari masa ke
semasa.
b)                Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan untuk
membimbing dan membantu dalam menangani masalah tersebut.
c)              Merancang segala aktiviti yang berpusatkan pelajar demi kepentingan
mereka.
d)              Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa pelajar.
e)              Saling tolong-menolong antara jawatankuasa di bawah HEM.
 

 
2.2 LEMBAGA DISIPLIN
 
Pengerusi : Pengetua.
Naib Pengerusi 1 : PK (HEM)
Naib Pengerusi 2 : PK Pentadbiran.
: PK (Koku )
Ketua Guru Disiplin : En. Nik Shukri b Muhamad.
Timb.Ketua Guru Disiplin : En Azmir b Roslin
Setiausaha : Pn.Noraini bt. Mokhtar
 
Pengawas Sekolah : Pn Zawahir bt Jusof
:  
AJK : En.Johan bin Yazid Ziani
: En.Mohd.Saad bin Hamid
: En. Mohd.Zolkurnain Abdullah.
: Pn. Zahanikmah bt. Rohan
  
TUGAS
 
a)                 Menjadi guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.
b)                 Bertanggungjawab dalam perlantikan Ketua Pengawas dan pengawas
sekolah.
c)                  Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.
d)                 Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang
melanggar peraturan tatatertib dan salahlaku.
e)                 Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan pelajar.
f)                    Menyediakan data SSDM.
g)                 Mendapat bantuan pihak polis sekiranya pelajar terlibat dalam kes
jenayah.
h)                  Mengadakan kursus kepimpinan dan kesedaran untuk pengawas.
i)                    Menyediakan Sijil Penghargaan kepada Pengawas.

 
 2.3 PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH
 
Penasihat : Pengetua.
Pengerusi : PK HEM.
Naib Pengerusi : En.Mohd.Norashid bin Ahmad.
Setiausaha : En.Abd.Rani bin Che ya
AJK : En.Mohd.Anuar Kamaruddin
: En.Mohd.Azman Yahya
. Mohd.Zolkurnain Abdullah
: Ust. Zarifah Mohd.Yassin
: Tn.Hj.Mohd.Nadzim b. Mohd.Yusoff
: Ust. Zahanikmah bt. Rohan.
TUGAS
 
a) Merancang Program Jangka Panjang untuk Pembangunan Sahsiah
Pelajar.
 

 
2.4 RETAN DAN PENDAFTARAN PELAJAR.
 
Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : PK HEM
Setiausaha : Cik Zarifah bt. Mohd.Yassin
AJK : Semua Penyelaras Tingkatan
: Semua Guru Tingkatan.
TUGAS
 
a)                 Mendaftar kemasukan murid baru dalam Buku Daftar Sekolah.
b)                 Mengemaskini Buku Daftar Sekolah setiap bulan.
c)                  Menghantar retan setaip hujung bulan kepada pejabat.
d)                 Mengemaskini bilangan pelajar setiap bulan.
  
 

2.5 SKIM PINJAMAN BUKU TEKS


 
Pengerusi : Pengetua.
Naib Pengerusi 1 : PK (HEM).
Naib Pengerusi 2 : PK Pentadbiran.
: PK Kokurikulum.
Setiausaha : Cik Zurainatul Akmar bt. Dzulkapli
AJK : Cik Elia Waheeda bt. Ahmed Khamal.
: En.Mohd.Anuar b. Kamaruddin.
: En.Mohd.Tormuzi Khailani.
 
 
TUGAS
 
a)                 Menyelaras pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku
teks.
b)                 Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan bilik buku SPBT.
c)                  Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim pinjaman buku
teks.
d)                 Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.
e)                 Lain-lain perkara yang diperlukan.
 
 

2.6 BIASISWA & BANTUAN KEWANGAN


 
Pengerusi : Pengetua.
Naib Pengerusi : PK (HEM).
Naib Pengerusi 2 : PK Pentadbiran.
: PK Kokurikulum
Setiausaha : En.Mohd. Saad Hamid
AJK : Pn.Noor Aini bt. Ismail.
: Penyelaras Tingkatan 1 – 5.
 
 TUGAS
a)                 Menyelenggarakan perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan.
b)                 Mengemaskinikan rekod biasiswa dan bantuan.
c)                  Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa pelajar.
d)                 Memastikan syarat Kementerian Pendidikan dipatuhi.
e)                 Mengedarkan borang biasiswa kepada pelajar Tingkatan 1 & 4.
f)                    Menyemak prestasi pemegang biasiswa dan menghantar surat amaran
kepada ibu bapa pelajar berkenaan.
 

2.7 UNIT PERKHIDMATAN KAUNSELING


 
Pengerusi : Pengetua.
Naib Pengerusi 1 : PK (HEM)
Naib Pengerusi 2 : PK Pentadbiran.
: PK Kokurikulum
Setiausaha : En.Abd.Rani bin Che Ya
Pen.Setiausaha : En.Mohd.Zolkurnain Abdullah.
: Ust. Umi Kalsom bt. Abidin
AJK : Penyelaras Tingkatan 1 – 5.
 
 
TUGAS
 
a)                 Pembangunan diri pelajar.
b)                 Bimbingan dan Kaunseling Individu dan Kelompok pelajar yang
melanggar disiplin sekolah.
c)                  Psikososial dan kesejahteraan mental pelajar.
d)                 Akademik dan Kerjaya.
e)                 Keibubapaan.
f)                    Pendidikan Pencegahan Dadah.
g)                 Pengurusan dan Pentadbiran.
 
 
 
2.7.1       JK SKIM LENCANA ANTI DADAH
 
Pengerusi : Pengetua.
N/ Pengerusi 1 : PK (HEM).
N/ Pengerusi 2 : En.Abd.Rani bin Che Ya.
Setiausaha : En.Mohammad bin Ab.llah
AJK : Cik Suriati bt. Mohd.Subri
 
 2.7.2       JK PEMBIMBING RAKAN SEBAYA.
 
Pengerusi : Pengetua.
N/Pengerusi 1 : PK (HEM).
N/Pengerusi 2 : En.Abd.Rani bin Che Ya
Setiausaha : En.Mohd.Zolkurnain Abdullah.
: Ust. Umi Kalsom bt. Abidin
  
 

2.8 MAJALAH SEKOLAH


 
Pengerusi : Pengetua.
Naib Pengerusi 1 : PK (HEM)
Naib Pengerusi 2 : PK Pentadbiran.
: PK Kokurikulum
Setiausaha : En.Johan bin Yazid Ziani
AJK : En. Aminuddin bin Sahaine.
: Pn.Hjh. Marsitah bt. Abu Bakar.
: Pn.Chan Lai Yin
: Pn.Ng Lee Lee.
 
TUGAS
 
a)                 Membentuk biro-biro untuk tugas khas penerbitan Majalah Sekolah.
b)                 Menentukan dasar mengenai percetakan, kandungan dan lain-lain aspek
Majalah Sekolah.
c)                  Merancang jadual kerja pada awal tahun sehingga Majalah Sekolah
diterbit dan diedarkan.
d)                 Menyediakan anggaran belanjawan.
e)                 Menguruskan segala surat menyurat yang diperlukan serta kata-kata
aluan dan individu tertentu.
f)                    Mengumpul dan menyunting segala rekod, laporan aktiviti dan kegiatan
sekolah untuk dimuatkan ke dalam majalah.
g)                 Mendapatkan seberapa banyak iklan sebagai satu sumber kewangan.
h)                  Berurusan dengan pihak pencetak.
i)                    Memastikan majalah siap dicetak pada bulan Disember pada setiap
tahun.
 
 
 
2.9 KANTIN SEKOLAH
 
Pengerusi : Pengetua.
Naib Pengerusi 1 : PK (HEM).
Naib Pengerusi 2 : PK Pentadbiran.
: PK Kokurikulum
Setiausaha : Tn.Hj. Mohd.Nadzim Mohd.Yusof
En.Mohd.Saad Hamid
Pn. Zahanikmah Rohan
Pn. Hamidah Ramli
 
TUGAS
 
a) Memantau kebersihan kantin, penyediaan makanan, harga makanan dan
kebersihan diri Pekerja dan Pengusaha kantin.
b)                 Memberi pandangan kepada Pengusaha Kantin berkaitan hal di atas.
c)                  Menghantar laporan setiap tiga bulan kepada Pengetua.
 
 
 2.11         KESIHATAN
 
Pengerusi : Pengetua.
Naib Pengerusi : PK ( HEM ).
Setiausaha : En.Jamaluddin bin Abd.Rahman
AJK : Pn.Nor zizan Awang Kechil.
: Pn.Norraliza Othman.
: Pn.Thaivanai.
 
TUGAS
 
a)                 Menguruskan rawatan pelajar oleh Klinik Kesihatan Kuala Lipis.
b)                 Memantau dan mengemaskini kad kesihatan pelajar.
c)                  Merawat setakat yang boleh pelajar yang mengalami masalah kesihatan.
d)                 Menjaga dan mengemaskini Bilik Sakit.
e)                 Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan gigi oleh Kilik Kesihatan.
 
 
 
 
 
 
2.12         KECERIAAN, KEBERSIHAN & KEINDAHAN SEKOLAH
 
Pengerusi : Pengetua.
Naib Pengerusi 1 : PK (HEM)
Naib Pengerusi 2 : PK Pentadbiran
: PK kokurikulum.
Setiausaha : En.Muhalli Ramli
AJK : En.Ahmad Awang (Makmal Sains)
: En.Aminuddin Sahaine (Studio Seni)
: Pn.Hamidah Ramli Ramli ( Bilik KH )
: Tn.Hj.Mohd.Nadzim Mohd.Yusof (Kantin )
: Cik Zurainatul Akmar bt. Dzulkapli(SPBT)
: Us.Fadzlan Shahidi b. Ghazali (Makmal
Komputer)
: Cik Suriati bt. Ahmad Subri. ( Bilik PJK )