Anda di halaman 1dari 2

LEMBAR PANTAU IBADAH SANTRI (LPIS) LEMBAR PANTAU IBADAH SANTRI (LPIS)

PONDOK PESANTREN AL-AMIN PONDOK PESANTREN AL-AMIN


TAHUN PELAJARAN 2020/2021 TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Shalat Shalat
Muroja'ah Muroja'ah
Tgl / Bln Qiyamul Tgl / Bln Qiyamul
Subuh Zuhur Ashar Magrib Isya' Dluha Al Quran Subuh Zuhur Ashar Magrib Isya' Dluha Al Quran
Lail Lail

17/8/2020 V V V V V 0 0 V 24/8/2020 V V V V V 0 0 V

18/8/2020 V V V V V 0 0 V 25/8/2020 V V V V V 0 0 V

19/8/2020 V V V V V 0 0 V 26/8/2020 V V V V V 0 0 V

20/8/2020 V V V V V 0 0 V 27/8/2020 V V V V V 0 0 V

21/8/2020 V V V V V 0 0 V 28/8/2020 V V V V V 0 0 V

22/8/2020 V V V V V 0 0 V 29/8/2020 V V V V V 0 0 V

23/8/2020 V V V V V 0 0 V 30/8/2020 V V V V V 0 0 V

Walisantri Santri Walisantri Santri

NURIADI M. AS'AD DANI ARIFIN NURIADI M. AS'AD DANI ARIFIN

Mengetahui, Mengetahui,
Waka Bidang Pengajian dan Ubudiyah Waka Bidang Pengajian dan Ubudiyah
M. Sirojul Munir A., S.Pd.I. M. Sirojul Munir A., S.Pd.I.