Anda di halaman 1dari 6

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN
MALAYSIA

KERTAS KERJA
( WORK SHEET )

KOD DAN NAMA


PROGRAM / EE-320-2:2012 SINGLE PHASE ELECTRICAL INSTALLATION
PROGRAM’S CODE & AND MAINTENANCE
NAME

TAHAP / LEVEL 2 (TWO)

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
EE-320-2:2012-C01-SINGLE PHASE DRAWING
COMPETENCY UNIT
NO. AND TITLE

1. IDENTIFY SINGLE PHASE DRAWING SPECIFICATION


AND REQUIREMENT
NO. DAN PENYATAAN 2. CARRY OUT LAYOUT DRAWING
AKTIVITI KERJA / 3. CARRY OUT SINGLE LINE / SCHEMATIC DIAGRAM
WORK ACTIVITIES NO.
DRAWING
AND STATEMENT
4. CARRY OUT SINGLE PHASE WIRING DRAWING
5. INSPECT SINGLE PHASE DRAWING

Muka Surat / Page : 1


NO. KOD / CODE NUM. EE-320-2:2012-C01/K(1/5)
Drpd/of : 6

TAJUK : LUKISAN BLOK TAJUK

TUJUAN:
Pelatih-pelatih mesti boleh:

1. Buat persediaan tempat melukis dan alatan lukisan


2. Buat kerja-kerja lukisan
ID UNIT KOMPETENSI /
EE-320-2:2012-C01/K(1/5) Muka Surat: 2 Drp: 6
COMPETENCY UNIT ID

ARAHAN :

Kertas ini mengandungi gambarajah blok tajuk, senarai alat-alat yang akan digunakan serta
langkah-langkah kerja. Anda adalah di kehendaki melukis gambarajah blok tajuk mengikut
ukuran yang telah diberikan menggunakan alat lukisan yang bersesuaian.

LUKISAN, DATA DAN JADUAL :

KERTAS SAIZ A3

60mm 80mm 70mm

Jabatan NAMA:
50mm Pembangunan TAJUK: 30mm NO. KP:
Kemahiran TARIKH:

10mm

10mm
ID UNIT KOMPETENSI /
EE-320-2:2012-C01/K(1/5) Muka Surat: 3 Drp: 6
COMPETENCY UNIT ID

PERALATAN/PERKAKASAN/BAHAN :

Peralatan :

1. Kertas lukisan
2. Papan lukisan
3. Sesiku T
4. Sesiku 30
5. Sesiku 45
6. Pemadam
7. Pembaris
8. Pensil / pensil mekanikal
9. Perisai pemadam
10. Jangka lukis
11. Pencontoh / Template
12. Pelekat putih
1. 2. BUTIRAN KERJA
L
ID UNIT KOMPETENSI /
EE-320-2:2012-C01/K(1/5) Muka Surat: 4 Drp: 6
COMPETENCY UNIT ID

1. Buat persediaan tempat 1. Siapkan tempat untuk anda membuat kerja-kerja lukisan. Meja yang
melukis dan alatan digunakan mestilah sesuai seperti di bawah:
lukisan

2. Sediakan alatan lukisan seperti papan lukisan, sesiku T, set sesiku,


pensil mekanikal dan getah pemadam.

Papan Lukisan dan Sesiku T (atas)

Set Sesiku (atas)

Pensil Mekanikal dan Getah Pemadam (atas)


ID UNIT KOMPETENSI /
EE-320-2:2012-C01/K(1/5) Muka Surat: 5 Drp: 6
COMPETENCY UNIT ID

3. 4. BUTIRAN KERJA
L

2. Buat kerja-kerja lukisan 1. Lekatkan kertas lukisan pada papan lukisan menggunakan pelekat
putih supaya kedudukannya tetap dan memudahkan anda untuk
melukis.
2. Sediakan sesiku T dan set sesiku diatas kertas lukisan seperti rajah
dibawah:.

3. Lukiskan blok tajuk seperti yang dikehendaki dan mengikut ukuran


yang telah diberikan.
4. Pastikan teknik melukis yang betul dan garisan yang dilukis adalah
jelas.
5. Gerakkan sesiku T ke atas dan ke bawah untuk membuat garisan
mendatar dan gerakkan set sesiku ke kiri dan ke kanan untuk
membuat garisan menegak.

1. Nota:
Patuhi syarat dan peraturan lukisan teknikal.
ID UNIT KOMPETENSI /
EE-320-2:2012-C01/K(1/5) Muka Surat: 6 Drp: 6
COMPETENCY UNIT ID

SENARAI SEMAK KERJA

BIL TAHAP PENCAPAIAN TERIMA TIDAK CATATAN


TERIMA
A. PROSES KERJA

1 Kaedah / penggunaan peralatan yang betul.    

2 Mengikut prosedur kerja yang betul.    

3 Tempoh masa menyiapkan tugasan    


           
B. HASIL KERJA

1 Lukisan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan    

2 Kepatuhan dengan prosedur keselamatan.    

3 Kekemasan lukisan.    
           
C. SIKAP

1 Kerjasama sesama rakan    

2 Tanggungjawab dan menepati masa    


         
D. KESELAMATAN KERJA

1 Kaedah kerja yang betul serta menitikberatkan keselamatan


kerja    

(Tandatangan & Nama Calon) (Tandatangan & Nama PP)

Tarikh Tarikh

Anda mungkin juga menyukai