Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELUK BAHANG

PELAN TAKTIKAL BOLA BALING MSSPP

Isu Matlamat kpi Objektif Strategi Sasaran


strategik strategik TOV 2011 2012 2013

Pasukan Membawa Mensasarkan Menghasilkan 1. Latihan Tiada wakil 3-4 orang 5-6 orang Lebih dari 6
yang kurang pasukan seramai 3 pemain- berjadual dan ke peringkat pemain pemain orang wakil
mantap bola baling hingga 4 pemain yang intensif negeri wakil wakil daerah dan
layak ke orang layak daerah daerah dan lebih dari 2
peringkat pemain bermain ke 2.Perlawanan 1-2 orang orang
negeri berjaya peringkat persahabatan pemain pemain
(MSSM) mewakili negeri dalaman dan wakil negeri wakil negeri
daerah ke antara
peringkat sekolah
negeri
PELAN OPERASI BOLA BALING MSSPP

Nama projek :Latihan berjadual dan intensif


Rasional :Mempunyai kemahiran bermain dengan baik
Objektif :Meningkatkan dan menggilap kemahiran bermain pemain
Tarikh/tempoh perlaksanaan :Januari – Februari

Langkah Proses kerja Tanggungjawab Tempoh Status


1 Penyediaan jadual Guru penasihat 1 hari Sudah disediakan
2 Jurulatih En Zaifahmi 2 bulan Dalam perlaksanaan

Nama projek :Perlawanan Persahabatan dalaman dan antara sekolah


Rasional :Mempunyai kemahiran bermain dengan baik
Objektif :Meningkatkan dan menggilap kemahiran bermain pemain
Tarikh/tempoh perlaksanaan :Januari – Februari

Langkah Proses kerja Tanggungjawab Tempoh Status


1 Dapatkan maklum balas Guru penasihat 2 hari Dalam perlaksanaan
dari sekolah SMK Sg
Ara dan SMK Raja Tun
Uda
2 Mengadakan perlawanan Guru penasihat 2 hari Dalam perlaksanaan
persahabatan