Anda di halaman 1dari 104

REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI

MA. PESANTREN AL - AMIN


TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-IA 1 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 1 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Achmad Andi Mayoni 0 0
2 Adam Asy'ari Guntoro 0 0
3 Afriansyah Irkham Maulana 0 0
4 Ahmad Luthfi Khakim 0 0
5 Ahmad Shobyhul Fuad 0 0
6 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa 0 0
7 Akbar Dian Husodo 0 0
8 Alejandra Rehagel 0 0
9 Alfin Rian Utama 0 0
10 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto 0 0
11 Auwaludin Ikhwan Habibulloh 0 0
12 Edward Aqilah Adi Surya 0 0
13 Elyas Febrian Prayogi 0 0
14 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono 0 0
15 Febrio Haris Pratama 0 0
16 Julfa Dwi Anggara 0 0
17 Maulana Habibur Rohman 0 0
18 Muhamad Ilham Firmansyah 0 0
19 Muhammad Bachtiar Juliawan 0 0
20 Muhammad Fajar 0 0
21 Muhammad Khoiron Ubaidillah 0 0
22 Muhammad Mahmud Ikhsan 0 0
23 Muhammad Nabil Abiyya 0 0
24 Qithfirul Rifqi Azis 0 0
25 Tri Bintang Maulana Akbar 0 0
26 Valentino Candra Adinata 0 0
PROSENTASE #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui, Mojokerto, ......................................


Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Yanuarin Nisaur Rohmah, S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MTs PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2013 - 2014

KELAS : X-IA 1 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 2 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Achmad Andi Mayoni 0 0
2 Adam Asy'ari Guntoro 0 0
3 Afriansyah Irkham Maulana 0 0
4 Ahmad Luthfi Khakim 0 0
5 Ahmad Shobyhul Fuad 0 0
6 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa 0 0
7 Akbar Dian Husodo 0 0
8 Alejandra Rehagel 0 0
9 Alfin Rian Utama 0 0
10 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto 0 0
11 Auwaludin Ikhwan Habibulloh 0 0
12 Edward Aqilah Adi Surya 0 0
13 Elyas Febrian Prayogi 0 0
14 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono 0 0
15 Febrio Haris Pratama 0 0
16 Julfa Dwi Anggara 0 0
17 Maulana Habibur Rohman 0 0
18 Muhamad Ilham Firmansyah 0 0
19 Muhammad Bachtiar Juliawan 0 0
20 Muhammad Fajar 0 0
21 Muhammad Khoiron Ubaidillah 0 0
22 Muhammad Mahmud Ikhsan 0 0
23 Muhammad Nabil Abiyya 0 0
24 Qithfirul Rifqi Azis 0 0
25 Tri Bintang Maulana Akbar 0 0
26 Valentino Candra Adinata 0 0
PROSENTASE #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui, Mojokerto, ......................................


Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Yanuarin Nisaur Rohmah, S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-IA 1 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 3 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Achmad Andi Mayoni 0 0
2 Adam Asy'ari Guntoro 0 0
3 Afriansyah Irkham Maulana 0 0
4 Ahmad Luthfi Khakim 0 0
5 Ahmad Shobyhul Fuad 0 0
6 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa 0 0
7 Akbar Dian Husodo 0 0
8 Alejandra Rehagel 0 0
9 Alfin Rian Utama 0 0
10 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto 0 0
11 Auwaludin Ikhwan Habibulloh 0 0
12 Edward Aqilah Adi Surya 0 0
13 Elyas Febrian Prayogi 0 0
14 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono 0 0
15 Febrio Haris Pratama 0 0
16 Julfa Dwi Anggara 0 0
17 Maulana Habibur Rohman 0 0
18 Muhamad Ilham Firmansyah 0 0
19 Muhammad Bachtiar Juliawan 0 0
20 Muhammad Fajar 0 0
21 Muhammad Khoiron Ubaidillah 0 0
22 Muhammad Mahmud Ikhsan 0 0
23 Muhammad Nabil Abiyya 0 0
24 Qithfirul Rifqi Azis 0 0
25 Tri Bintang Maulana Akbar 0 0
26 Valentino Candra Adinata 0 0
PROSE #DIV/0! #DIV/0!
NTASE
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Yanuarin Nisaur Rohmah, S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-IA 1 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 4 SEMESTER : GENAP
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Achmad Andi Mayoni 0 0
2 Adam Asy'ari Guntoro 0 0
3 Afriansyah Irkham Maulana 0 0
4 Ahmad Luthfi Khakim 0 0
5 Ahmad Shobyhul Fuad 0 0
6 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa 0 0
7 Akbar Dian Husodo 0 0
8 Alejandra Rehagel 0 0
9 Alfin Rian Utama 0 0
10 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto 0 0
11 Auwaludin Ikhwan Habibulloh 0 0
12 Edward Aqilah Adi Surya 0 0
13 Elyas Febrian Prayogi 0 0
14 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono 0 0
15 Febrio Haris Pratama 0 0
16 Julfa Dwi Anggara 0 0
17 Maulana Habibur Rohman 0 0
18 Muhamad Ilham Firmansyah 0 0
19 Muhammad Bachtiar Juliawan 0 0
20 Muhammad Fajar 0 0
21 Muhammad Khoiron Ubaidillah 0 0
22 Muhammad Mahmud Ikhsan 0 0
23 Muhammad Nabil Abiyya 0 0
24 Qithfirul Rifqi Azis 0 0
25 Tri Bintang Maulana Akbar 0 0
26 Valentino Candra Adinata 0 0
PROSENTASE #DIV/0! #DIV/0!
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Yanuarin Nisaur Rohmah, S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-IA 1 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 5 SEMESTER : GENAP
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Achmad Andi Mayoni 0 0
2 Adam Asy'ari Guntoro 0 0
3 Afriansyah Irkham Maulana 0 0
4 Ahmad Luthfi Khakim 0 0
5 Ahmad Shobyhul Fuad 0 0
6 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa 0 0
7 Akbar Dian Husodo 0 0
8 Alejandra Rehagel 0 0
9 Alfin Rian Utama 0 0
10 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto 0 0
11 Auwaludin Ikhwan Habibulloh 0 0
12 Edward Aqilah Adi Surya 0 0
13 Elyas Febrian Prayogi 0 0
14 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono 0 0
15 Febrio Haris Pratama 0 0
16 Julfa Dwi Anggara 0 0
17 Maulana Habibur Rohman 0 0
18 Muhamad Ilham Firmansyah 0 0
19 Muhammad Bachtiar Juliawan 0 0
20 Muhammad Fajar 0 0
21 Muhammad Khoiron Ubaidillah 0 0
22 Muhammad Mahmud Ikhsan 0 0
23 Muhammad Nabil Abiyya 0 0
24 Qithfirul Rifqi Azis 0 0
25 Tri Bintang Maulana Akbar 0 0
26 Valentino Candra Adinata 0 0
PROSENTASE #DIV/0! #DIV/0!
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Yanuarin Nisaur Rohmah, S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
EHADIRAN SANTRI
REN AL - AMIN
RAN 2019-2020

JUMLAH

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
EHADIRAN SANTRI
REN AL - AMIN
RAN 2013 - 2014

JUMLAH

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
EHADIRAN SANTRI
REN AL - AMIN
RAN 2019-2020

JUMLAH

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
EHADIRAN SANTRI
REN AL - AMIN
RAN 2019-2020

JUMLAH

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
EHADIRAN SANTRI
REN AL - AMIN
RAN 2019-2020

JUMLAH

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-IA 1 BULAN: AGUSTUS


WALIKELAS : Yanuarin Nisaur Rohmah, S.Pd. SEMESTER : GANJIL

Jumlah Pekan 1 Pekan 2 Pekan 3 Pekan 4 Pekan 5 JUMLAH %


No No. Induk Nama Hari
Efektif S I A S I A S I A S I A S I A S I A S
1 18.02.001 Achmad Andi Mayoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2 18.02.002 Adam Asy'ari Guntoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3 18.02.003 Afriansyah Irkham Maulana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4 18.02.004 Ahmad Luthfi Khakim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5 18.02.005 Ahmad Shobyhul Fuad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6 18.02.006 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Ari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7 18.02.007 Akbar Dian Husodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8 18.02.008 Alejandra Rehagel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 18.02.011 Alfin Rian Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 18.02.012 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
11 18.02.013 Auwaludin Ikhwan Habibulloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
12 18.02.014 Edward Aqilah Adi Surya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
13 18.02.015 Elyas Febrian Prayogi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
14 18.02.016 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
15 18.02.017 Febrio Haris Pratama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
16 18.02.018 Julfa Dwi Anggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
17 18.02.019 Maulana Habibur Rohman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
18 18.02.020 Muhamad Ilham Firmansyah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
19 18.02.021 Muhammad Bachtiar Juliawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
20 18.02.022 Muhammad Fajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
21 18.02.023 Muhammad Khoiron Ubaidillah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
22 18.02.024 Muhammad Mahmud Ikhsan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
23 18.02.025 Muhammad Nabil Abiyya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
24 18.02.026 Qithfirul Rifqi Azis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
25 18.02.027 Tri Bintang Maulana Akbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
26 18.02.028 Valentino Candra Adinata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Total prosentase kelas #DIV/0!
Mengetahui,
Kepala MA Pesantren Al - Amin Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


A-C 0
A-F 0
A-I 0
Nama Semester A-L 0
SEMESTER: GANJIL A-O 0
Nama Bulan A-R 0
BULAN: AGUSTUS B-C 0
B-F 0
B-I 0
B-L 0
Nama Wali Kelas B-O 0
Yanuarin Nisaur Rohmah, S.Pd. B-R 0
C-C 0
SEMESTER: GANJIL C-F 0
C-I 0
BULAN: AGUSTUS C-L 0
C-O 0
H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I., C-R 0
D-C 0
Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi. D-F 0
D-I 0
D-L 0
D-O 0
D-R 0
E-C 0
E-F 0
E-I 0
E-L 0
E-O 0
E-R 0

0
I KEHADIRAN SANTRI
NTREN AL - AMIN
AJARAN 2019-2020

%
Total (%) Ket
I A
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 1 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Achmad Damaio
2 Achmad Hendra Rizky Pratama
3 Ageng Ashabul Kahfi
4 Ahmad Najib Farizilham
5 Ahmad Roihan Al Farizi
6 Ahmad Silmi Kafa
7 Ahwash Dzakiy Aulia
8 Arya Dhenta Wijayanto
9 Atof Kamaluddin
10 Azzam Zhafir Ibrahim
11 Dimas Putra Mahatma
12 Dimas Raka Rifkyansyah
13 Fatih El Farabi Santoso
14 Firman Awaluddin Maulidani
15 Hafiyan Akbar Royyan
16 Muhammad Dimas Mubarrok
17 Muhammad Fahrizal Firdaus
18 Muhammad Farid Abdillah
19 Muhammad Naufal Baihaqi
20 Muhammad Mifzal Farzana
21 Naufal Fadlullah Arrafi' Dzakwan
22 Rafly Bayu Ridho
23 Randy Afif Maulana Achmad
25 Salman Robith Fachrurrozi
26 Wijdan Shata' Al Aqiil
27 Yonanda Dimas Herdianto
28 Yusriza Bayu Abdillah
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto, ..............
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M M. Sirojul Munir A Ahmad Afif Hidayahtullah,


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 2 SEMESTER : GANJIL

NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Achmad Damaio
2 Achmad Hendra Rizky Pratama
3 Ageng Ashabul Kahfi
4 Ahmad Najib Farizilham
5 Ahmad Roihan Al Farizi
6 Ahmad Silmi Kafa
7 Ahwash Dzakiy Aulia
8 Arya Dhenta Wijayanto
9 Atof Kamaluddin
10 Azzam Zhafir Ibrahim
11 Dimas Putra Mahatma
12 Dimas Raka Rifkyansyah
13 Fatih El Farabi Santoso
14 Firman Awaluddin Maulidani
15 Hafiyan Akbar Royyan
16 Muhammad Dimas Mubarrok
17 Muhammad Fahrizal Firdaus
18 Muhammad Farid Abdillah
19 Muhammad Naufal Baihaqi
20 Muhammad Mifzal Farzana
21 Naufal Fadlullah Arrafi' Dzakwan
22 Rafly Bayu Ridho
23 Randy Afif Maulana Achmad
24 Wijdan Shata' Al Aqiil
25 Yonanda Dimas Herdianto
26 Yusriza Bayu Abdillah
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto, ..............
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M M. Sirojul Munir A Ahmad Afif Hidayahtullah,


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 3
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Achmad Damaio
2 Achmad Hendra Rizky Pratama
3 Ageng Ashabul Kahfi
4 Ahmad Najib Farizilham
5 Ahmad Roihan Al Farizi
6 Ahmad Silmi Kafa
7 Ahwash Dzakiy Aulia
8 Arya Dhenta Wijayanto
9 Atof Kamaluddin
10 Azzam Zhafir Ibrahim
11 Dimas Putra Mahatma
12 Dimas Raka Rifkyansyah
13 Fatih El Farabi Santoso
14 Firman Awaluddin Maulidani
15 Hafiyan Akbar Royyan
16 Muhammad Dimas Mubarrok
17 Muhammad Fahrizal Firdaus
18 Muhammad Farid Abdillah
19 Muhammad Naufal Baihaqi
20 Muhammad Mifzal Farzana
21 Naufal Fadlullah Arrafi' Dzakwan
22 Rafly Bayu Ridho
23 Randy Afif Maulana Achmad
25 Salman Robith Fachrurrozi
26 Wijdan Shata' Al Aqiil
27 Yonanda Dimas Herdianto
28 Yusriza Bayu Abdillah
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto, ..............
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M M. Sirojul Munir A Ahmad Afif Hidayahtullah,


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 4 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Achmad Damaio
2 Achmad Hendra Rizky Pratama
3 Ageng Ashabul Kahfi
4 Ahmad Najib Farizilham
5 Ahmad Roihan Al Farizi
6 Ahmad Silmi Kafa
7 Ahwash Dzakiy Aulia
8 Arya Dhenta Wijayanto
9 Atof Kamaluddin
10 Azzam Zhafir Ibrahim
11 Dimas Putra Mahatma
12 Dimas Raka Rifkyansyah
13 Fatih El Farabi Santoso
14 Firman Awaluddin Maulidani
15 Hafiyan Akbar Royyan
16 Muhammad Dimas Mubarrok
17 Muhammad Fahrizal Firdaus
18 Muhammad Farid Abdillah
19 Muhammad Naufal Baihaqi
20 Muhammad Mifzal Farzana
21 Naufal Fadlullah Arrafi' Dzakwan
22 Rafly Bayu Ridho
23 Randy Afif Maulana Achmad
25 Salman Robith Fachrurrozi
26 Wijdan Shata' Al Aqiil
27 Yonanda Dimas Herdianto
28 Yusriza Bayu Abdillah
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto, ..............
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M M. Sirojul Munir A Ahmad Afif Hidayahtullah,


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 5 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Achmad Damaio
2 Achmad Hendra Rizky Pratama
3 Ageng Ashabul Kahfi
4 Ahmad Najib Farizilham
5 Ahmad Roihan Al Farizi
6 Ahmad Silmi Kafa
7 Ahwash Dzakiy Aulia
8 Arya Dhenta Wijayanto
9 Atof Kamaluddin
10 Azzam Zhafir Ibrahim
11 Dimas Putra Mahatma
12 Dimas Raka Rifkyansyah
13 Fatih El Farabi Santoso
14 Firman Awaluddin Maulidani
15 Hafiyan Akbar Royyan
16 Muhammad Dimas Mubarrok
17 Muhammad Fahrizal Firdaus
18 Muhammad Farid Abdillah
19 Muhammad Naufal Baihaqi
20 Muhammad Mifzal Farzana
21 Naufal Fadlullah Arrafi' Dzakwan
22 Rafly Bayu Ridho
23 Randy Afif Maulana Achmad
25 Salman Robith Fachrurrozi
26 Wijdan Shata' Al Aqiil
27 Yonanda Dimas Herdianto
28 Yusriza Bayu Abdillah
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto, ..............
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M M. Sirojul Munir A Ahmad Afif Hidayahtullah,


ASI KEHADIRAN SANTRI
ANTREN AL - AMIN
LAJARAN 2019-2020

JUMLAH

S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


ASI KEHADIRAN SANTRI
ANTREN AL - AMIN
LAJARAN 2019-2020

JUMLAH

S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


ASI KEHADIRAN SANTRI
ANTREN AL - AMIN
LAJARAN 2019-2020

JUMLAH

S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


ASI KEHADIRAN SANTRI
ANTREN AL - AMIN
LAJARAN 2019-2020

JUMLAH

S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


ASI KEHADIRAN SANTRI
ANTREN AL - AMIN
LAJARAN 2019-2020

JUMLAH

S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-IS BULAN: AGUSTUS


WALIKELAS : M. Sirojul Munir A SEMESTER : GANJIL

Jumlah Pekan 1 Pekan 2 Pekan 3 Pekan 4 Pekan 5 JUMLAH


No No. Induk Nama Jam
Efektif S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Achmad Damaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Achmad Hendra Rizky Pratama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ageng Ashabul Kahfi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ahmad Najib Farizilham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ahmad Roihan Al Farizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ahmad Silmi Kafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ahwash Dzakiy Aulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arya Dhenta Wijayanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Atof Kamaluddin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Azzam Zhafir Ibrahim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dimas Putra Mahatma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Dimas Raka Rifkyansyah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fatih El Farabi Santoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Firman Awaluddin Maulidani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hafiyan Akbar Royyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Muhammad Dimas Mubarrok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Muhammad Fahrizal Firdaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Muhammad Farid Abdillah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Muhammad Naufal Baihaqi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Muhammad Mifzal Farzana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Naufal Fadlullah Arrafi' Dzakwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Rafly Bayu Ridho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Randy Afif Maulana Achmad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Salman Robith Fachrurrozi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Wijdan Shata' Al Aqiil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Yonanda Dimas Herdianto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Yusriza Bayu Abdillah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total prosentase kelas
Mengetahui,
Kepala MA Pesantren Al - Amin

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M


A-C 0
Nama Wali Kelas A-F 0
A-I 0
Nama Semester A-L 0
SEMESTER: GANJIL A-O 0
Nama Bulan A-R 0
BULAN: AGUSTUS B-C 0
M. Sirojul Munir A B-F 0
B-I 0
SEMESTER: GANJIL B-L 0
B-O 0
BULAN: AGUSTUS B-R 0
C-C 0
H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I., C-F 0
C-I 0
Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi. C-L 0
C-O 0
C-R 0
D-C 0
D-F 0
D-I 0
D-L 0
D-O 0
D-R 0
E-C 0
E-F 0
E-I 0
E-L 0
E-O 0
E-R 0

0
KEHADIRAN SANTRI
TREN AL - AMIN
JARAN 2019-2020

%
Total (%) Keterangan
S I A
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-3 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 1 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI 1-Aug 2-Aug
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Aina Salsa Billa 0 0 0
2 Ajeng Diva Putri Maharani 0 0 0
3 Annisau Ziadatul Ilmi 0 0 0
4 Atya Aina Nurussalamah 0 0 0
5 Berliana Marschanda Kholyly 0 0 0
6 Desvitha Putri Rosyidah 0 0 0
7 Devita Argana Anggraeni 0 0 0
8 Dinie Larasati 0 0 0
9 Dyah Khoirunisa 8 8 0 0
10 Excha Sakina Wahyu Maharani 0 0 0
11 Ifa Febyanti Nabiilah 0 0 0
12 Iklil Nur Chakimah 0 0 0
13 Karisma Pradina Putri 0 0 0
14 Lailatuzzuhroh 0 0 0
15 Layla Nur Izzah 0 0 0
16 Luqiana Fauziyah 0 0 0
17 Maulidinatul Ilmi 0 0 0
18 Maya Aulia 0 0 0
19 Merinda Nur Rokhimah 0 0 0
20 Mozaretha 0 0 0
21 Nur Rochmah Irtantri 0 0 0
22 Putri Yunita Sari 0 0 0
23 Rahmah Maulidina Ifada 0 0 0
24 Sabitah Dyah Nursafitri 0 0 0
25 Sabrina Wahyu Novalia 0 0 0
26 Sal Sabila Mazidatul Fiqih 0 0 0
27 Salsabil Salwa 0 0 0
28 Saskisnia Khansa Najah 0 0 0
29 Septina Isro' Hermawati 0 0 0
30 Suci Rahmawati 0 0 0
PROSENTASE 1.67 0.00 0.00
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M DJuarsih, S.Pd.I.,S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-3
PEKAN 2 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI 5-Aug 6-Aug 7-Aug 8-Aug 9-Aug 10-Aug
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Aina Salsa Billa 0 0 0
2 Ajeng Diva Putri Maharani 0 0 0
3 Annisau Ziadatul Ilmi 0 0 0
4 Atya Aina Nurussalamah 0 0 0
5 Berliana Marschanda Kholyly 0 0 0
6 Desvitha Putri Rosyidah 0 0 0
7 Devita Argana Anggraeni 6 8 14 0 0
8 Dinie Larasati 0 0 0
9 Dyah Khoirunisa 8 8 0 0
10 Excha Sakina Wahyu Maharani 0 0 0
11 Ifa Febyanti Nabiilah 0 0 0
12 Iklil Nur Chakimah 0 0 0
13 Karisma Pradina Putri 0 0 0
14 Lailatuzzuhroh 0 0 0
15 Layla Nur Izzah 0 0 0
16 Luqiana Fauziyah 0 0 0
17 Maulidinatul Ilmi 0 0 0
18 Maya Aulia 0 0 0
19 Merinda Nur Rokhimah 0 0 0
20 Mozaretha 0 0 0
21 Nur Rochmah Irtantri 0 0 0
22 Putri Yunita Sari 0 0 0
23 Rahmah Maulidina Ifada 0 0 0
24 Sabitah Dyah Nursafitri 0 0 0
25 Sabrina Wahyu Novalia 0 0 0
26 Sal Sabila Mazidatul Fiqih 0 0 0
27 Salsabil Salwa 0 0 0
28 Saskisnia Khansa Najah 0 0 0
29 Septina Isro' Hermawati 0 0 0
30 Suci Rahmawati 0 0 0
PROSENTASE 1.59 0.00 0.00
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M DJuarsih, S.Pd.I.,S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-3 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 3 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI 13-Aug 14-Aug 15-Aug 16-Aug
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Aina Salsa Billa 1 0 0 1
2 Ajeng Diva Putri Maharani 0 0 0
3 Annisau Ziadatul Ilmi 0 0 0
4 Atya Aina Nurussalamah 0 0 0
5 Berliana Marschanda Kholyly 1 0 0 1
6 Desvitha Putri Rosyidah 0 0 0
7 Devita Argana Anggraeni 1 0 0 1
8 Dinie Larasati 0 0 0
9 Dyah Khoirunisa 1 0 0 1
10 Excha Sakina Wahyu Maharani 0 0 0
11 Ifa Febyanti Nabiilah 0 0 0
12 Iklil Nur Chakimah 0 0 0
13 Karisma Pradina Putri 0 0 0
14 Lailatuzzuhroh 1 0 0 1
15 Layla Nur Izzah 0 0 0
16 Luqiana Fauziyah 0 0 0
17 Maulidinatul Ilmi 0 0 0
18 Maya Aulia 0 0 0
19 Merinda Nur Rokhimah 1 0 0 1
20 Mozaretha 0 0 0
21 Nur Rochmah Irtantri 0 0 0
22 Putri Yunita Sari 0 0 0
23 Rahmah Maulidina Ifada 1 0 0 1
24 Sabitah Dyah Nursafitri 0 0 0
25 Sabrina Wahyu Novalia 0 0 0
26 Sal Sabila Mazidatul Fiqih 0 0 0
27 Salsabil Salwa 0 0 0
28 Saskisnia Khansa Najah 0 0 0
29 Septina Isro' Hermawati 0 0 0
30 Suci Rahmawati 0 0 0
PROSENTASE 0.00 0.00 0.78
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M DJuarsih, S.Pd.I.,S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-3 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 4 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI 19-Aug 20-Aug 21-Aug 22-Aug 23-Aug 24-Aug
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Aina Salsa Billa 0 0 0
2 Ajeng Diva Putri Maharani 0 0 0
3 Annisau Ziadatul Ilmi 0 0 0
4 Atya Aina Nurussalamah 0 0 0
5 Berliana Marschanda Kholyly 0 0 0
6 Desvitha Putri Rosyidah 0 0 0
7 Devita Argana Anggraeni 0 0 0
8 Dinie Larasati 0 0 0
9 Dyah Khoirunisa 0 0 0
10 Excha Sakina Wahyu Maharani 0 0 0
11 Ifa Febyanti Nabiilah 0 0 0
12 Iklil Nur Chakimah 0 0 0
13 Karisma Pradina Putri 0 0 0
14 Lailatuzzuhroh 0 0 0
15 Layla Nur Izzah 0 0 0
16 Luqiana Fauziyah 0 0 0
17 Maulidinatul Ilmi 0 0 0
18 Maya Aulia 0 0 0
19 Merinda Nur Rokhimah 0 0 0
20 Mozaretha 0 0 0
21 Nur Rochmah Irtantri 0 0 0
22 Putri Yunita Sari 0 0 0
23 Rahmah Maulidina Ifada 0 0 0
24 Sabitah Dyah Nursafitri 0 0 0
25 Sabrina Wahyu Novalia 0 0 0
26 Sal Sabila Mazidatul Fiqih 0 0 0
27 Salsabil Salwa 0 0 0
28 Saskisnia Khansa Najah 0 0 0
29 Septina Isro' Hermawati 0 0 0
30 Suci Rahmawati 0 0 0
PROSENTASE 0.00 0.00 0.00
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M DJuarsih, S.Pd.I.,S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-3 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 5 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Aina Salsa Billa 0 0 0
2 Ajeng Diva Putri Maharani 0 0 0
3 Annisau Ziadatul Ilmi 0 0 0
4 Atya Aina Nurussalamah 0 0 0
5 Berliana Marschanda Kholyly 0 0 0
6 Desvitha Putri Rosyidah 0 0 0
7 Devita Argana Anggraeni 0 0 0
8 Dinie Larasati 0 0 0
9 Dyah Khoirunisa 0 0 0
10 Excha Sakina Wahyu Maharani 0 0 0
11 Ifa Febyanti Nabiilah 0 0 0
12 Iklil Nur Chakimah 0 0 0
13 Karisma Pradina Putri 0 0 0
14 Lailatuzzuhroh 0 0 0
15 Layla Nur Izzah 0 0 0
16 Luqiana Fauziyah 0 0 0
17 Maulidinatul Ilmi 0 0 0
18 Maya Aulia 0 0 0
19 Merinda Nur Rokhimah 0 0 0
20 Mozaretha 0 0 0
21 Nur Rochmah Irtantri 0 0 0
22 Putri Yunita Sari 0 0 0
23 Rahmah Maulidina Ifada 0 0 0
24 Sabitah Dyah Nursafitri 0 0 0
25 Sabrina Wahyu Novalia 0 0 0
26 Sal Sabila Mazidatul Fiqih 0 0 0
27 Salsabil Salwa 0 0 0
28 Saskisnia Khansa Najah 0 0 0
29 Septina Isro' Hermawati 0 0 0
30 Suci Rahmawati 0 0 0
PROSENTASE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M DJuarsih, S.Pd.I.,S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : X-3 BULAN: AGUSTUS


WALIKELAS : DJuarsih, S.Pd.I.,S.Pd. SEMESTER : GANJIL

Jumlah Pekan 1 Pekan 2 Pekan 3 Pekan 4 Pekan 5 JUMLAH %


No No. Induk Nama Jam Total (%) Keterangan
Efektif S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 131235160027190027 Aina Salsa Billa 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67935 99%
2 131235160027190028 Ajeng Diva Putri Maharani 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
3 131235160027190029 Annisau Ziadatul Ilmi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
4 131235160027190030 Atya Aina Nurussalamah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
5 131235160027190031 Berliana Marschanda Kholyly 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67935 99%
6 131235160027190032 Desvitha Putri Rosyidah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
7 131235160027190033 Devita Argana Anggraeni 18 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0.67935 99%
8 131235160027190034 Dinie Larasati 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
9 131235160027190035 Dyah Khoirunisa 18 8 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 0.67935 99%
10 131235160027190036 Excha Sakina Wahyu Maharani 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
11 131235160027190037 Ifa Febyanti Nabiilah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
12 131235160027190038 Iklil Nur Chakimah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
13 131235160027190039 Karisma Pradina Putri 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
14 131235160027190040 Lailatuzzuhroh 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67935 99%
15 131235160027190041 Layla Nur Izzah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
16 131235160027190042 Luqiana Fauziyah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
17 131235160027190043 Maulidinatul Ilmi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
18 131235160027190044 Maya Aulia 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
19 131235160027190045 Merinda Nur Rokhimah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67935 99%
20 131235160027190046 Mozaretha 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
21 131235160027190047 Nur Rochmah Irtantri 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
22 131235160027190048 Putri Yunita Sari 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
23 131235160027190049 Rahmah Maulidina Ifada 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67935 99%
24 131235160027190050 Sabitah Dyah Nursafitri 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
25 131235160027190051 Sabrina Wahyu Novalia 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
26 131235160027190052 Sal Sabila Mazidatul Fiqih 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
27 131235160027190053 Salsabil Salwa 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
28 131235160027190054 Saskisnia Khansa Najah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
29 131235160027190055 Septina Isro' Hermawati 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
30 131235160027190056 Suci Rahmawati 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
Total prosentase kelas 0.679 0.000 0.159
Mengetahui,
Kepala MA Pesantren Al - Amin Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


A-C 0
Nama Wali Kelas A-F 0
A-I 0
Nama Semester A-L 8
SEMESTER: GANJIL A-O 8
Nama Bulan A-R 0
BULAN: AGUSTUS B-C 8
DJuarsih, S.Pd.I.,S.Pd. B-F 6
B-I 8
SEMESTER: GANJIL B-L 8
B-O 8
BULAN: AGUSTUS B-R 8
C-C 0
H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I., C-F 6
C-I 8
Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi. C-L 8
C-O 8
C-R 0
D-C 8
D-F 6
D-I 8
D-L 8
D-O 8
D-R 8
E-C 0
E-F 0
E-I 0
E-L 0
E-O 0
E-R 0

138
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI-IA 1 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 1 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Muchammad Alfin Alfiansyah Rafli Ichsan
2 Achmad Chairul Irfansyah
3 Achmad Roby Sabilul Firdaus
4 Achmad Sastra Samudra Hidayat
5 Adam Satrio Abrisam
6 Afiq Zulfa Mubarak
7 Ahmad Agung Wahyudi
8 Ahmad Mafatihussururi
9 Ahmad Royhan Maulidani
10 Alfin Rahmat Sidqi
11 Auliya Kadzi
12 Hifdhul Ulum
13 M. Galih Sapta Permadi
14 Mochamad Fahmi Arifuddin
15 Mochammad Fahmi Muzaki
16 Mohamad Ammar Candra Ramadhani
17 Mohammad Rijala Abdillah
18 Mohammad Syaifuddin Irsyad
19 Muchammad Arbi Ramadani
20 Muhammad Afif Mu'thashim
21 Muhammad Davi Tsabita Imani
22 Muhammad Fariz Nur Hamid
23 Muhammad Gilang Zain Assalam
24 Muhammad Khoirul Adhim
25 Muhammad Rizky Nashrulloh
26 Muhammad Robit Afton Haris Maulana
27 Muhammad Sulton Ikmalluddin
28 Muhammad Zulvikri
29 Rahmat Ramadhan
30 Rivaldi Irsyadul Nur Ibad
PROSENT

Mengetahui, Mojokerto,
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Ihyak Sirojum Munir, S.P. Ahmad Afif Hidaya
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MTs PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2013 - 2014

KELAS : XI-IA 1
PEKAN 2 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Muchammad Alfin Alfiansyah Rafli Ichsan
2 Achmad Chairul Irfansyah
3 Achmad Roby Sabilul Firdaus
4 Achmad Sastra Samudra Hidayat
5 Adam Satrio Abrisam
6 Afiq Zulfa Mubarak
7 Ahmad Agung Wahyudi
8 Ahmad Mafatihussururi
9 Ahmad Royhan Maulidani
10 Alfin Rahmat Sidqi
11 Auliya Kadzi
12 Hifdhul Ulum
13 M. Galih Sapta Permadi
14 Mochamad Fahmi Arifuddin
15 Mochammad Fahmi Muzaki
16 Mohamad Ammar Candra Ramadhani
17 Mohammad Rijala Abdillah
18 Mohammad Syaifuddin Irsyad
19 Muchammad Arbi Ramadani
20 Muhammad Afif Mu'thashim
21 Muhammad Davi Tsabita Imani
22 Muhammad Fariz Nur Hamid
23 Muhammad Gilang Zain Assalam
24 Muhammad Khoirul Adhim
25 Muhammad Rizky Nashrulloh
26 Muhammad Robit Afton Haris Maulana
27 Muhammad Sulton Ikmalluddin
28 Muhammad Zulvikri
29 Rahmat Ramadhan
30 Rivaldi Irsyadul Nur Ibad
PROSENT

Mengetahui, Mojokerto,
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Ihyak Sirojum Munir, S.P. Ahmad Afif Hiday
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI-IA 1 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 3 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Muchammad Alfin Alfiansyah Rafli Ichsan
2 Achmad Chairul Irfansyah
3 Achmad Roby Sabilul Firdaus
4 Achmad Sastra Samudra Hidayat
5 Adam Satrio Abrisam
6 Afiq Zulfa Mubarak
7 Ahmad Agung Wahyudi
8 Ahmad Mafatihussururi
9 Ahmad Royhan Maulidani
10 Alfin Rahmat Sidqi
11 Auliya Kadzi
12 Hifdhul Ulum
13 M. Galih Sapta Permadi
14 Mochamad Fahmi Arifuddin
15 Mochammad Fahmi Muzaki
16 Mohamad Ammar Candra Ramadhani
17 Mohammad Rijala Abdillah
18 Mohammad Syaifuddin Irsyad
19 Muchammad Arbi Ramadani
20 Muhammad Afif Mu'thashim
21 Muhammad Davi Tsabita Imani
22 Muhammad Fariz Nur Hamid
23 Muhammad Gilang Zain Assalam
24 Muhammad Khoirul Adhim
25 Muhammad Rizky Nashrulloh
26 Muhammad Robit Afton Haris Maulana
27 Muhammad Sulton Ikmalluddin
28 Muhammad Zulvikri
29 Rahmat Ramadhan
30 Rivaldi Irsyadul Nur Ibad
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto,
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Ihyak Sirojum Munir, S.P. Ahmad Afif Hiday
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI-IA 1 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 4 SEMESTER : GENAP
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Muchammad Alfin Alfiansyah Rafli Ichsan
2 Achmad Chairul Irfansyah
3 Achmad Roby Sabilul Firdaus
4 Achmad Sastra Samudra Hidayat
5 Adam Satrio Abrisam
6 Afiq Zulfa Mubarak
7 Ahmad Agung Wahyudi
8 Ahmad Mafatihussururi
9 Ahmad Royhan Maulidani
10 Alfin Rahmat Sidqi
11 Auliya Kadzi
12 Hifdhul Ulum
13 M. Galih Sapta Permadi
14 Mochamad Fahmi Arifuddin
15 Mochammad Fahmi Muzaki
16 Mohamad Ammar Candra Ramadhani
17 Mohammad Rijala Abdillah
18 Mohammad Syaifuddin Irsyad
19 Muchammad Arbi Ramadani
20 Muhammad Afif Mu'thashim
21 Muhammad Davi Tsabita Imani
22 Muhammad Fariz Nur Hamid
23 Muhammad Gilang Zain Assalam
24 Muhammad Khoirul Adhim
25 Muhammad Rizky Nashrulloh
26 Muhammad Robit Afton Haris Maulana
27 Muhammad Sulton Ikmalluddin
28 Muhammad Zulvikri
29 Rahmat Ramadhan
30 Rivaldi Irsyadul Nur Ibad

Mengetahui, Mojokerto,
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Ihyak Sirojum Munir, S.P. Ahmad Afif Hiday
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI-IA 1 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 5 SEMESTER : GENAP
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Muchammad Alfin Alfiansyah Rafli Ichsan
2 Achmad Chairul Irfansyah
3 Achmad Roby Sabilul Firdaus
4 Achmad Sastra Samudra Hidayat
5 Adam Satrio Abrisam
6 Afiq Zulfa Mubarak
7 Ahmad Agung Wahyudi
8 Ahmad Mafatihussururi
9 Ahmad Royhan Maulidani
10 Alfin Rahmat Sidqi
11 Auliya Kadzi
12 Hifdhul Ulum
13 M. Galih Sapta Permadi
14 Mochamad Fahmi Arifuddin
15 Mochammad Fahmi Muzaki
16 Mohamad Ammar Candra Ramadhani
17 Mohammad Rijala Abdillah
18 Mohammad Syaifuddin Irsyad
19 Muchammad Arbi Ramadani
20 Muhammad Afif Mu'thashim
21 Muhammad Davi Tsabita Imani
22 Muhammad Fariz Nur Hamid
23 Muhammad Gilang Zain Assalam
24 Muhammad Khoirul Adhim
25 Muhammad Rizky Nashrulloh
26 Muhammad Robit Afton Haris Maulana
27 Muhammad Sulton Ikmalluddin
28 Muhammad Zulvikri
29 Rahmat Ramadhan
30 Rivaldi Irsyadul Nur Ibad
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto,
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Ihyak Sirojum Munir, S.P. Ahmad Afif Hiday
I KEHADIRAN SANTRI
NTREN AL - AMIN
AJARAN 2019-2020

TANGGAL
JUMLAH

A S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
PROSENTASE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


I KEHADIRAN SANTRI
NTREN AL - AMIN
AJARAN 2013 - 2014

TANGGAL
JUMLAH

A S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
PROSENTASE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


I KEHADIRAN SANTRI
NTREN AL - AMIN
AJARAN 2019-2020

TANGGAL
JUMLAH

A S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


I KEHADIRAN SANTRI
NTREN AL - AMIN
AJARAN 2019-2020

TANGGAL
JUMLAH

A S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


I KEHADIRAN SANTRI
NTREN AL - AMIN
AJARAN 2019-2020

TANGGAL
JUMLAH

A S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI-IA 1 BULAN: AGUSTUS


WALIKELAS : Ihyak Sirojum Munir, S.P. SEMESTER : GANJIL

Jumlah Pekan 1 Pekan 2 Pekan 3 Pekan 4 Pekan 5 JUMLAH


No No. Induk Nama Hari
Efektif S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 131235160027170029 Muchammad Alfin Alfiansyah Rafli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 131235160027180001 Achmad Chairul Irfansyah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 131235160027180002 Achmad Roby Sabilul Firdaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 131235160027180003 Achmad Sastra Samudra Hidayat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 131235160027180004 Adam Satrio Abrisam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 131235160027180005 Afiq Zulfa Mubarak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 131235160027180006 Ahmad Agung Wahyudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 131235160027180007 Ahmad Mafatihussururi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 131235160027180008 Ahmad Royhan Maulidani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 131235160027180011 Alfin Rahmat Sidqi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 131235160027180012 Auliya Kadzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 131235160027180013 Hifdhul Ulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 131235160027180014 M. Galih Sapta Permadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 131235160027180015 Mochamad Fahmi Arifuddin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 131235160027180016 Mochammad Fahmi Muzaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 131235160027180017 Mohamad Ammar Candra Ramadha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 131235160027180018 Mohammad Rijala Abdillah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 131235160027180019 Mohammad Syaifuddin Irsyad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 131235160027180020 Muchammad Arbi Ramadani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 131235160027180021 Muhammad Afif Mu'thashim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 131235160027180022 Muhammad Davi Tsabita Imani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 131235160027180023 Muhammad Fariz Nur Hamid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 131235160027180024 Muhammad Gilang Zain Assalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 131235160027180025 Muhammad Khoirul Adhim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 131235160027180026 Muhammad Rizky Nashrulloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 131235160027180027 Muhammad Robit Afton Haris Maul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 131235160027180028 Muhammad Sulton Ikmalluddin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 131235160027180029 Muhammad Zulvikri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 131235160027180030 Rahmat Ramadhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 131235160027180031 Rivaldi Irsyadul Nur Ibad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total prosentase
Mengetahui,
Kepala MA Pesantren Al - Amin

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Ahmad


A-C 0
A-F 0
A-I 0
Nama Semester A-L 0
SEMESTER: GANJIL A-O 0
Nama Bulan A-R 0
BULAN: AGUSTUS B-C 0
B-F 0
B-I 0
B-L 0
Nama Wali Kelas B-O 0
Ihyak Sirojum Munir, S.P. B-R 0
C-C 0
SEMESTER: GANJIL C-F 0
C-I 0
BULAN: AGUSTUS C-L 0
C-O 0
H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I., C-R 0
D-C 0
Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi. D-F 0
D-I 0
D-L 0
D-O 0
D-R 0
E-C 0
E-F 0
E-I 0
E-L 0
E-O 0
E-R 0

0
EHADIRAN SANTRI
REN AL - AMIN
ARAN 2019-2020

JUMLAH %
Total (%) Ket
A S I A
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total prosentase kelas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 1 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
JU
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S
1 Abdul Halim 0
2 Ahmad Maula Asyhar 0
3 Ahmad Muzakki Zakariya 0
4 Dimas Dwi Setiawan 0
5 Firman Zava Rofiudin 0
6 Hakim Nur Wahyudi 0
7 Hariz Safiudin Riqqoh 0
8 Hendra Budi Prasetyo 0
9 Indy Afreza Suwandyka 0
10 Mochammad Fachrur Rozi 0
11 Mochammad Maulana Rachman 0
12 Moh. Asyhad 0
13 Moh. Ichlasul Amal 0
14 Mohammad Erdanu Andriansyah 0
15 Muhammad Zibbli Ogan Bimantara 0
16 Muhammad Arvian Rifanda Putra 0
17 Muhammad Muhsinul Fikri 0
18 Muhammad Wahyu As'ad 0
19 Nuzulul Aqidatul Awam 0
20 Rifqi Hafiz Adrianto 0
21 Shinreino Mohammed 0
22 Zidan Ilmi Mubarok 0
PROSENTASE #DIV/0!
Mengetahui, Mojokerto, .............................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Marrio Widiyanto, S.Pd.,Gr. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 2 SEMESTER : GANJIL

JU
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S
1 Abdul Halim 0
2 Ahmad Maula Asyhar 0
3 Ahmad Muzakki Zakariya 0
4 Dimas Dwi Setiawan 0
5 Firman Zava Rofiudin 0
6 Hakim Nur Wahyudi 0
7 Hariz Safiudin Riqqoh 0
8 Hendra Budi Prasetyo 0
9 Indy Afreza Suwandyka 0
10 Mochammad Fachrur Rozi 0
11 Mochammad Maulana Rachman 0
12 Moh. Asyhad 0
13 Moh. Ichlasul Amal 0
14 Mohammad Erdanu Andriansyah 0
15 Muhammad Zibbli Ogan Bimantara 0
16 Muhammad Arvian Rifanda Putra 0
17 Muhammad Muhsinul Fikri 0
18 Muhammad Wahyu As'ad 0
19 Nuzulul Aqidatul Awam 0
20 Rifqi Hafiz Adrianto 0
21 Shinreino Mohammed 0
22 Zidan Ilmi Mubarok 0
PROSENTASE #DIV/0!
Mengetahui, Mojokerto, .............................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Marrio Widiyanto, S.Pd.,Gr. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 3

JU
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S
1 Abdul Halim 0
2 Ahmad Maula Asyhar 0
3 Ahmad Muzakki Zakariya 0
4 Dimas Dwi Setiawan 0
5 Firman Zava Rofiudin 0
6 Hakim Nur Wahyudi 0
7 Hariz Safiudin Riqqoh 0
8 Hendra Budi Prasetyo 0
9 Indy Afreza Suwandyka 0
10 Mochammad Fachrur Rozi 0
11 Mochammad Maulana Rachman 0
12 Moh. Asyhad 0
13 Moh. Ichlasul Amal 0
14 Mohammad Erdanu Andriansyah 0
15 Muhammad Zibbli Ogan Bimantara 0
16 Muhammad Arvian Rifanda Putra 0
17 Muhammad Muhsinul Fikri 0
18 Muhammad Wahyu As'ad 0
19 Nuzulul Aqidatul Awam 0
20 Rifqi Hafiz Adrianto 0
21 Shinreino Mohammed 0
22 Zidan Ilmi Mubarok 0
PROSENTASE #DIV/0!
Mengetahui, Mojokerto, .............................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Marrio Widiyanto, S.Pd.,Gr. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 4 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
JU
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S
1 Abdul Halim 0
2 Ahmad Maula Asyhar 0
3 Ahmad Muzakki Zakariya 0
4 Dimas Dwi Setiawan 0
5 Firman Zava Rofiudin 0
6 Hakim Nur Wahyudi 0
7 Hariz Safiudin Riqqoh 0
8 Hendra Budi Prasetyo 0
9 Indy Afreza Suwandyka 0
10 Mochammad Fachrur Rozi 0
11 Mochammad Maulana Rachman 0
12 Moh. Asyhad 0
13 Moh. Ichlasul Amal 0
14 Mohammad Erdanu Andriansyah 0
15 Muhammad Zibbli Ogan Bimantara 0
16 Muhammad Arvian Rifanda Putra 0
17 Muhammad Muhsinul Fikri 0
18 Muhammad Wahyu As'ad 0
19 Nuzulul Aqidatul Awam 0
20 Rifqi Hafiz Adrianto 0
21 Shinreino Mohammed 0
22 Zidan Ilmi Mubarok 0
PROSENTASE #DIV/0!
Mengetahui, Mojokerto, .............................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Marrio Widiyanto, S.Pd.,Gr. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 5 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
JU
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S
1 Abdul Halim 0
2 Ahmad Maula Asyhar 0
3 Ahmad Muzakki Zakariya 0
4 Dimas Dwi Setiawan 0
5 Firman Zava Rofiudin 0
6 Hakim Nur Wahyudi 0
7 Hariz Safiudin Riqqoh 0
8 Hendra Budi Prasetyo 0
9 Indy Afreza Suwandyka 0
10 Mochammad Fachrur Rozi 0
11 Mochammad Maulana Rachman 0
12 Moh. Asyhad 0
13 Moh. Ichlasul Amal 0
14 Mohammad Erdanu Andriansyah 0
15 Muhammad Zibbli Ogan Bimantara 0
16 Muhammad Arvian Rifanda Putra 0
17 Muhammad Muhsinul Fikri 0
18 Muhammad Wahyu As'ad 0
19 Nuzulul Aqidatul Awam 0
20 Rifqi Hafiz Adrianto 0
21 Shinreino Mohammed 0
22 Zidan Ilmi Mubarok 0
PROSENTASE #DIV/0!
Mengetahui, Mojokerto, .............................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Marrio Widiyanto, S.Pd.,Gr. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
KEHADIRAN SANTRI
NTREN AL - AMIN
AJARAN 2019-2020

JUMLAH

I A
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
KEHADIRAN SANTRI
NTREN AL - AMIN
AJARAN 2019-2020

JUMLAH

I A
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
KEHADIRAN SANTRI
NTREN AL - AMIN
AJARAN 2019-2020

JUMLAH

I A
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
KEHADIRAN SANTRI
NTREN AL - AMIN
AJARAN 2019-2020

JUMLAH

I A
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
KEHADIRAN SANTRI
NTREN AL - AMIN
AJARAN 2019-2020

JUMLAH

I A
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI-IS BULAN: AGUSTUS


WALIKELAS : Marrio Widiyanto, S.Pd.,Gr. SEMESTER : GANJIL

Jumlah Pekan 1 Pekan 2 Pekan 3 Pekan 4 Pekan 5 JUMLAH


No No. Induk Nama Jam
Efektif S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 131235160027180059 Abdul Halim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 131235160027180060 Ahmad Maula Asyhar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 131235160027180061 Ahmad Muzakki Zakariya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 131235160027180062 Dimas Dwi Setiawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 131235160027180063 Firman Zava Rofiudin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 131235160027180065 Hakim Nur Wahyudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 131235160027180066 Hariz Safiudin Riqqoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 131235160027180067 Hendra Budi Prasetyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 131235160027180068 Indy Afreza Suwandyka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 131235160027180069 Mochammad Fachrur Rozi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 131235160027180070 Mochammad Maulana Rachman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 131235160027180071 Moh. Asyhad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 131235160027180072 Moh. Ichlasul Amal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 131235160027180073 Mohammad Erdanu Andriansyah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 131235160027180074 Muhammad Zibbli Ogan Bimantara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 131235160027180075 Muhammad Arvian Rifanda Putra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 131235160027180076 Muhammad Muhsinul Fikri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 131235160027180077 Muhammad Wahyu As'ad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 131235160027180078 Nuzulul Aqidatul Awam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 131235160027180079 Rifqi Hafiz Adrianto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 131235160027180080 Shinreino Mohammed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 131235160027180081 Zidan Ilmi Mubarok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total prosentase ke
Mengetahui,
Kepala MA Pesantren Al - Amin

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M


A-C 0
Nama Wali Kelas A-F 0
A-I 0
Nama Semester A-L 0
SEMESTER: GANJIL A-O 0
Nama Bulan A-R 0
BULAN: AGUSTUS B-C 0
Marrio Widiyanto, S.Pd.,Gr. B-F 0
B-I 0
SEMESTER: GANJIL B-L 0
B-O 0
BULAN: AGUSTUS B-R 0
C-C 0
H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I., C-F 0
C-I 0
Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi. C-L 0
C-O 0
C-R 0
D-C 0
D-F 0
D-I 0
D-L 0
D-O 0
D-R 0
E-C 0
E-F 0
E-I 0
E-L 0
E-O 0
E-R 0

0
KEHADIRAN SANTRI
TREN AL - AMIN
JARAN 2019-2020

JUMLAH %
Total (%) Keterangan
A S I A
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total prosentase kelas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI - IA 2 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 1 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI 1-Aug 2-Aug
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Airilia Tamamus Sokhikha 0 0 0
2 Aizzatun Naily 0 0 0
3 Ana Fatmah Az Zahro 0 0 0
4 Anggi Dewi Ayu Kartika 0 0 0
5 Anita Ayu Kusumaningsih 0 0 0
6 Annisa Firdaus Mustafa 0 0 0
7 Aulia Laili Husniyyah 0 0 0
8 Aurelia Maulida 8 8 0 0
9 Bade Tazkiyah Fanani 0 0 0
10 Ersandra Nur Fairuz Wahyuning Mustofa 0 0 0
11 Fica Afria Windiasari 0 0 0
12 Iksiv Shilvana Vika Azminatus Sa'diyah 0 0 0
13 Ismi Zahra Rosyadah 0 0 0
14 Laili Nur Istiqomah 0 0 0
15 Laurent Nemta Zula Latmafanie 0 0 0
16 Minatus Sania Putri 0 0 0
17 Nadela Fajriana Nurhanif 0 0 0
18 Putri Annatasha 6 6 0 0
19 Radika Aulia Ababil 0 0 0
20 Rahila 'Alila Akhilia 0 0 0
21 Risma Septi Riani 2 0 2 0
22 Rizqi Azka Nur Lailina 0 0 0
23 Vivi Dania Ismillah 0 0 0
24 Yusna Millaturrosyidah 0 0 0
25 Zahra Nur Azizah 0 0 0
26 Zuchrufa Diana Azza 0 0 0
PROSENTASE 3.37 0.48 0.00
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Amalia Rif'atus Sulcha, S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI - IA 2
PEKAN 2 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI 5-Aug 6-Aug 7-Aug 8-Aug 9-Aug 10-Aug
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Airilia Tamamus Sokhikha 0 0 0
2 Aizzatun Naily 0 0 0
3 Ana Fatmah Az Zahro 0 0 0
4 Anggi Dewi Ayu Kartika 0 0 0
5 Anita Ayu Kusumaningsih 8 6 14 0 0
6 Annisa Firdaus Mustafa 0 0 0
7 Aulia Laili Husniyyah 0 0 0
8 Aurelia Maulida 0 0 0
9 Bade Tazkiyah Fanani 0 0 0
10 Ersandra Nur Fairuz Wahyuning Mustofa 0 0 0
11 Fica Afria Windiasari 0 0 0
12 Iksiv Shilvana Vika Azminatus Sa'diyah 0 0 0
13 Ismi Zahra Rosyadah 0 0 0
14 Laili Nur Istiqomah 0 0 0
15 Laurent Nemta Zula Latmafanie 0 0 0
16 Minatus Sania Putri 0 0 0
17 Nadela Fajriana Nurhanif 0 0 0
18 Putri Annatasha 8 8 0 0
19 Radika Aulia Ababil 0 0 0
20 Rahila 'Alila Akhilia 0 0 0
21 Risma Septi Riani 0 0 0
22 Rizqi Azka Nur Lailina 0 0 0
23 Vivi Dania Ismillah 0 0 0
24 Yusna Millaturrosyidah 0 0 0
25 Zahra Nur Azizah 0 0 0
26 Zuchrufa Diana Azza 0 0 0
PROSENTASE 1.84 0.00 0.00
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Amalia Rif'atus Sulcha, S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI - IA 2 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 3 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI 13-Aug 14-Aug 15-Aug 16-Aug
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Airilia Tamamus Sokhikha 0 0 0
2 Aizzatun Naily 8 8 6 22 0 0
3 Ana Fatmah Az Zahro 0 0 0
4 Anggi Dewi Ayu Kartika 0 0 0
5 Anita Ayu Kusumaningsih 0 0 0
6 Annisa Firdaus Mustafa 0 0 0
7 Aulia Laili Husniyyah 0 0 0
8 Aurelia Maulida 8 6 14 0 0
9 Bade Tazkiyah Fanani 0 0 0
10 Ersandra Nur Fairuz Wahyuning Mustofa 0 0 0
11 Fica Afria Windiasari 0 0 0
12 Iksiv Shilvana Vika Azminatus Sa'diyah 0 0 0
13 Ismi Zahra Rosyadah 0 0 0
14 Laili Nur Istiqomah 0 0 0
15 Laurent Nemta Zula Latmafanie 0 0 0
16 Minatus Sania Putri 0 0 0
17 Nadela Fajriana Nurhanif 0 0 0
18 Putri Annatasha 8 8 6 22 0 0
19 Radika Aulia Ababil 8 8 16 0 0
20 Rahila 'Alila Akhilia 0 0 0
21 Risma Septi Riani 0 0 0
22 Rizqi Azka Nur Lailina 6 6 0 0
23 Vivi Dania Ismillah 0 0 0
24 Yusna Millaturrosyidah 0 0 0
25 Zahra Nur Azizah 8 0 8 0
26 Zuchrufa Diana Azza 0 0 0
PROSENTASE 10.26 1.03 0.00
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Amalia Rif'atus Sulcha, S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI - IA 2 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 4 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI 16-Aug 17-Aug 18-Aug 19-Aug 20-Aug 21-Aug
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Airilia Tamamus Sokhikha 0 0 0
2 Aizzatun Naily 0 0 0
3 Ana Fatmah Az Zahro 0 0 0
4 Anggi Dewi Ayu Kartika 0 0 0
5 Anita Ayu Kusumaningsih 0 0 0
6 Annisa Firdaus Mustafa 0 0 0
7 Aulia Laili Husniyyah 0 0 0
8 Aurelia Maulida 0 0 0
9 Bade Tazkiyah Fanani 0 0 0
10 Ersandra Nur Fairuz Wahyuning Mustofa 0 0 0
11 Fica Afria Windiasari 0 0 0
12 Iksiv Shilvana Vika Azminatus Sa'diyah 0 0 0
13 Ismi Zahra Rosyadah 0 0 0
14 Laili Nur Istiqomah 0 0 0
15 Laurent Nemta Zula Latmafanie 0 0 0
16 Minatus Sania Putri 0 0 0
17 Nadela Fajriana Nurhanif 0 0 0
18 Putri Annatasha 0 0 0
19 Radika Aulia Ababil 0 0 0
20 Rahila 'Alila Akhilia 0 0 0
21 Risma Septi Riani 0 0 0
22 Rizqi Azka Nur Lailina 0 0 0
23 Vivi Dania Ismillah 0 0 0
24 Yusna Millaturrosyidah 0 0 0
25 Zahra Nur Azizah 0 0 0
26 Zuchrufa Diana Azza 0 0 0
PROSENTASE 0.00 0.00 0.00
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Amalia Rif'atus Sulcha, S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI - IA 2 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 5 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Airilia Tamamus Sokhikha 0 0 0
2 Aizzatun Naily 0 0 0
3 Ana Fatmah Az Zahro 0 0 0
4 Anggi Dewi Ayu Kartika 0 0 0
5 Anita Ayu Kusumaningsih 0 0 0
6 Annisa Firdaus Mustafa 0 0 0
7 Aulia Laili Husniyyah 0 0 0
8 Aurelia Maulida 0 0 0
9 Bade Tazkiyah Fanani 0 0 0
10 Ersandra Nur Fairuz Wahyuning Mustofa 0 0 0
11 Fica Afria Windiasari 0 0 0
12 Iksiv Shilvana Vika Azminatus Sa'diyah 0 0 0
13 Ismi Zahra Rosyadah 0 0 0
14 Laili Nur Istiqomah 0 0 0
15 Laurent Nemta Zula Latmafanie 0 0 0
16 Minatus Sania Putri 0 0 0
17 Nadela Fajriana Nurhanif 0 0 0
18 Putri Annatasha 0 0 0
19 Radika Aulia Ababil 0 0 0
20 Rahila 'Alila Akhilia 0 0 0
21 Risma Septi Riani 0 0 0
22 Rizqi Azka Nur Lailina 0 0 0
23 Vivi Dania Ismillah 0 0 0
24 Yusna Millaturrosyidah 0 0 0
25 Zahra Nur Azizah 0 0 0
26 Zuchrufa Diana Azza 0 0 0
PROSENTASE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Amalia Rif'atus Sulcha, S.Pd. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XI - IA 2 BULAN: AGUSTUS


WALIKELAS : Amalia Rif'atus Sulcha, S.Pd. SEMESTER : GANJIL

Jumlah Pekan 1 Pekan 2 Pekan 3 Pekan 4 Pekan 5 JUMLAH %


No No. Induk Nama Jam Total (%) Keterangan
Efektif S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 131235160027180033 Airilia Tamamus Sokhikha 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
2 131235160027180034 Aizzatun Naily 18 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15 0 0 100%
3 131235160027180035 Ana Fatmah Az Zahro 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
4 131235160027180036 Anggi Dewi Ayu Kartika 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
5 131235160027180037 Anita Ayu Kusumaningsih 18 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 100%
6 131235160027180038 Annisa Firdaus Mustafa 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
7 131235160027180039 Aulia Laili Husniyyah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
8 131235160027180040 Aurelia Maulida 18 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15 0 0 100%
9 131235160027180041 Bade Tazkiyah Fanani 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
10 131235160027180042 Ersandra Nur Fairuz Wahyuning Mu 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
11 131235160027180043 Fica Afria Windiasari 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
12 131235160027180044 Iksiv Shilvana Vika Azminatus Sa'diy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
13 131235160027180045 Ismi Zahra Rosyadah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
14 131235160027180046 Laili Nur Istiqomah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
15 131235160027180047 Laurent Nemta Zula Latmafanie 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
16 131235160027180048 Minatus Sania Putri 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
17 131235160027180049 Nadela Fajriana Nurhanif 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
18 131235160027180050 Putri Annatasha 18 6 0 0 8 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 24 0 0 100%
19 131235160027180051 Radika Aulia Ababil 18 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 0 100%
20 131235160027180052 Rahila 'Alila Akhilia 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
21 131235160027180053 Risma Septi Riani 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3587 0 100%
22 131235160027180054 Rizqi Azka Nur Lailina 18 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 100%
23 131235160027180055 Vivi Dania Ismillah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
24 131235160027180056 Yusna Millaturrosyidah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
25 131235160027180057 Zahra Nur Azizah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
26 131235160027180058 Zuchrufa Diana Azza 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
Total prosentase kelas 3.0 0.05226 0
Mengetahui,
Kepala MA Pesantren Al - Amin Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


A-C 0
Nama Wali Kelas A-F 0
A-I 0
Nama Semester A-L 8
SEMESTER: GANJIL A-O 8
Nama Bulan A-R 0
BULAN: AGUSTUS B-C 8
Amalia Rif'atus Sulcha, S.Pd. B-F 6
B-I 8
SEMESTER: GANJIL B-L 8
B-O 8
BULAN: AGUSTUS B-R 8
C-C 0
H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I., C-F 6
C-I 8
Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi. C-L 8
C-O 8
C-R 0
D-C 8
D-F 6
D-I 8
D-L 8
D-O 8
D-R 8
E-C 0
E-F 0
E-I 0
E-L 0
E-O 0
E-R 0

138
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII - IA 1 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 1 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Achmad Azriel Yafi' Bachri
2 Ahmad Dzulfikar alFaruqi
3 Ahmad Zaky Solakhudin
4 Albyan Bintang Prasetyo Purwanto
5 Ananda Rafi Agsyari
6 Arsadi Nur Malik
7 Farid Fauzan Al Waliyuddin
8 Herza Wendi Eka Baihaqi
9 Indra Bachtiar
10 M. Khoirunnafiuddin
11 M. Nur Cholis Majid
12 Mochammad Fikri Haikal
13 Mohamad Irsyadulibad
14 Mohammad Gilang Iqbal Firmansyah
15 Muhamad Hamid Abdullah
16 Muhammad Fawwaz Dzakwan Dziaulhaq
17 Muhammad Fikriy Ardana
18 Muhammad Rizki Firmansyah
19 Robert Yusuf Cahanastiyo
20 Vicko Andrian Sugianda
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto, .......
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP /

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Fatkhur Rokhim, S.Si. Ahmad Afif Hidayahtul


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII - IA 1 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 2 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Achmad Azriel Yafi' Bachri
2 Ahmad Dzulfikar alFaruqi
3 Ahmad Zaky Solakhudin
4 Albyan Bintang Prasetyo Purwanto
5 Ananda Rafi Agsyari
6 Arsadi Nur Malik
7 Farid Fauzan Al Waliyuddin
8 Herza Wendi Eka Baihaqi
9 Indra Bachtiar
10 M. Khoirunnafiuddin
11 M. Nur Cholis Majid
12 Mochammad Fikri Haikal
13 Mohamad Irsyadulibad
14 Mohammad Gilang Iqbal Firmansyah
15 Muhamad Hamid Abdullah
16 Muhammad Fawwaz Dzakwan Dziaulhaq
17 Muhammad Fikriy Ardana
18 Muhammad Rizki Firmansyah
19 Robert Yusuf Cahanastiyo
20 Vicko Andrian Sugianda
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto, .......
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP /

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Fatkhur Rokhim, S.Si. Ahmad Afif Hidayahtul


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII - IA 1 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 3 SEMESTER: GANJIL

NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Achmad Azriel Yafi' Bachri
2 Ahmad Dzulfikar alFaruqi
3 Ahmad Zaky Solakhudin
4 Albyan Bintang Prasetyo Purwanto
5 Ananda Rafi Agsyari
6 Arsadi Nur Malik
7 Farid Fauzan Al Waliyuddin
8 Herza Wendi Eka Baihaqi
9 Indra Bachtiar
10 M. Khoirunnafiuddin
11 M. Nur Cholis Majid
12 Mochammad Fikri Haikal
13 Mohamad Irsyadulibad
14 Mohammad Gilang Iqbal Firmansyah
15 Muhamad Hamid Abdullah
16 Muhammad Fawwaz Dzakwan Dziaulhaq
17 Muhammad Fikriy Ardana
18 Muhammad Rizki Firmansyah
19 Robert Yusuf Cahanastiyo
20 Vicko Andrian Sugianda
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto, .......
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP /

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Fatkhur Rokhim, S.Si. Ahmad Afif Hidayahtul


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS X-3 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 4
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Achmad Azriel Yafi' Bachri
2 Ahmad Dzulfikar alFaruqi
3 Ahmad Zaky Solakhudin
4 Albyan Bintang Prasetyo Purwanto
5 Ananda Rafi Agsyari
6 Arsadi Nur Malik
7 Farid Fauzan Al Waliyuddin
8 Herza Wendi Eka Baihaqi
9 Indra Bachtiar
10 M. Khoirunnafiuddin
11 M. Nur Cholis Majid
12 Mochammad Fikri Haikal
13 Mohamad Irsyadulibad
14 Mohammad Gilang Iqbal Firmansyah
15 Muhamad Hamid Abdullah
16 Muhammad Fawwaz Dzakwan Dziaulhaq
17 Muhammad Fikriy Ardana
18 Muhammad Rizki Firmansyah
19 Robert Yusuf Cahanastiyo
20 Vicko Andrian Sugianda
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto, .......
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP /

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Fatkhur Rokhim, S.Si. Ahmad Afif Hidayahtul


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS X-3
PEKAN 5 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Achmad Azriel Yafi' Bachri
2 Ahmad Dzulfikar alFaruqi
3 Ahmad Zaky Solakhudin
4 Albyan Bintang Prasetyo Purwanto
5 Ananda Rafi Agsyari
6 Arsadi Nur Malik
7 Farid Fauzan Al Waliyuddin
8 Herza Wendi Eka Baihaqi
9 Indra Bachtiar
10 M. Khoirunnafiuddin
11 M. Nur Cholis Majid
12 Mochammad Fikri Haikal
13 Mohamad Irsyadulibad
14 Mohammad Gilang Iqbal Firmansyah
15 Muhamad Hamid Abdullah
16 Muhammad Fawwaz Dzakwan Dziaulhaq
17 Muhammad Fikriy Ardana
18 Muhammad Rizki Firmansyah
19 Robert Yusuf Cahanastiyo
20 Vicko Andrian Sugianda
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto, .......
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP /

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Fatkhur Rokhim, S.Si. Ahmad Afif Hidayahtul


JUMLAH
S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


JUMLAH
S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


JUMLAH
S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


JUMLAH
S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


JUMLAH
S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII - IA 1 BULAN: AGUSTUS


WALIKELAS : Fatkhur Rokhim, S.Si. SEMESTER : GANJIL

Jumlah Pekan 1 Pekan 2 Pekan 3 Pekan 4 Pekan 5


No No. Induk Nama Jam
Efektif S I A S I A S I A S I A S I
1 131235160027170003 Achmad Azriel Yafi' Bachri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 131235160027170009 Ahmad Dzulfikar alFaruqi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 131235160027170011 Ahmad Zaky Solakhudin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 131235160027170013 Albyan Bintang Prasetyo Purwanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 131235160027170014 Ananda Rafi Agsyari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 131235160027170015 Arsadi Nur Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 131235160027170017 Farid Fauzan Al Waliyuddin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 131235160027170018 Herza Wendi Eka Baihaqi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 131235160027170019 Indra Bachtiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 131235160027170021 M. Khoirunnafiuddin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 131235160027170022 M. Nur Cholis Majid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 131235160027170025 Mochammad Fikri Haikal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 131235160027170026 Mohamad Irsyadulibad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 131235160027170027 Mohammad Gilang Iqbal Firmansya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 131235160027170030 Muhamad Hamid Abdullah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 131235160027170032 Muhammad Fawwaz Dzakwan Dziau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 131235160027170033 Muhammad Fikriy Ardana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 131235160027170037 Muhammad Rizki Firmansyah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 131235160027170043 Robert Yusuf Cahanastiyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 131235160027170045 Vicko Andrian Sugianda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui,
Kepala Madrasah Al - Amin

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M


A-C 0
A-F 0
A-I 0
Nama Semester A-L 0
SEMESTER: GANJIL A-O 0
Nama Bulan A-R 0
BULAN: AGUSTUS B-C 0
B-F 0
B-I 0
B-L 0
B-O 0
SEMESTER : GASAL B-R 0
C-C 0
Nama Wali Kelas C-F 0
Fatkhur Rokhim, S.Si. C-I 0
C-L 0
SEMESTER: GANJIL C-O 0
C-R 0
BULAN: AGUSTUS D-C 0
D-F 0
H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I., D-I 0
D-L 0
Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi. D-O 0
D-R 0
E-C 0
E-F 0
E-I 0
E-L 0
E-O 0
E-R 0

0
KEHADIRAN SANTRI
NTREN AL - AMIN
AJARAN 2019-2020

Pekan 5 JUMLAH %
Total (%) Keterangan
A S I A S I A
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total prosentase kelas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


ASI KEHADIRAN SANTRI
SANTREN AL - AMIN
ELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 1 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Abdi Galih Firmansyah
2 Abdul Mu'iz Husaini
3 Achmad Isnaini Rodhi
4 Achmad Sukron Bilchal
5 Adit Putra Pratama Sukoco
6 Ahmad Billycandra Ma'un
Putra
7 Ahmad Fajar As Shiddiqy
8 Devandy Rasyid Zukhruf
9 M. Ibnu Fauzi
10 Moch Siham Abanberda
11 Mochamad Roy Saputra
12 Mohammad Iqbal Khanif
13 Muhammad Fahmi Illiyun
14 Muhammad Ibnu Thoriq Al-
Firdaus
15 Muhammad Irfan Arif
16 Muhammad Reza Irqam
Muhtadin
17 Mukhammad Fikri Sahal
Makhfud
18 Qur'anal Fajar
19 Ridwan Abdurrahman Wahid
20 Sulthon Saifur Rizal
21 Zakky Muchammad Iqbal
22 Zarkasyi Efendi Wachid
PROSENT
Mengetahui, Mojokerto,
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Suharyono, S.Pd., M.Pd. Ahmad Afif Hidaya


ASI KEHADIRAN SANTRI
SANTREN AL - AMIN
ELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 2 SEMESTER : GASAL
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Abdi Galih Firmansyah
2 Abdul Mu'iz Husaini
3 Achmad Isnaini Rodhi
4 Achmad Sukron Bilchal
5 Adit Putra Pratama Sukoco
6 Ahmad Billycandra Ma'un
7 Putra
Ahmad Fajar As Shiddiqy
8 Devandy Rasyid Zukhruf
9 M. Ibnu Fauzi
10 Moch Siham Abanberda
11 Mochamad Roy Saputra
12 Mohammad Iqbal Khanif
13 Muhammad Fahmi Illiyun
14 Muhammad Ibnu Thoriq Al-
15 Firdaus
Muhammad Irfan Arif
16 Muhammad Reza Irqam
17 Muhtadin
Mukhammad Fikri Sahal
18 Makhfud
Qur'anal Fajar
19 Ridwan Abdurrahman Wahid
20 Sulthon Saifur Rizal
21 Zakky Muchammad Iqbal
22 Zarkasyi Efendi Wachid
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto,
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Suharyono, S.Pd., M.Pd. Ahmad Afif Hidaya


ASI KEHADIRAN SANTRI
SANTREN AL - AMIN
ELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 3 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Abdi Galih Firmansyah
2 Abdul Mu'iz Husaini
3 Achmad Isnaini Rodhi
4 Achmad Sukron Bilchal
5 Adit Putra Pratama Sukoco
6 Ahmad Billycandra Ma'un
7 Putra
Ahmad Fajar As Shiddiqy
8 Devandy Rasyid Zukhruf
9 M. Ibnu Fauzi
10 Moch Siham Abanberda
11 Mochamad Roy Saputra
12 Mohammad Iqbal Khanif
13 Muhammad Fahmi Illiyun
14 Muhammad Ibnu Thoriq Al-
15 Firdaus
Muhammad Irfan Arif
16 Muhammad Reza Irqam
17 Muhtadin
Mukhammad Fikri Sahal
18 Makhfud
Qur'anal Fajar
19 Ridwan Abdurrahman Wahid
20 Sulthon Saifur Rizal
21 Zakky Muchammad Iqbal
22 Zarkasyi Efendi Wachid
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto,
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Suharyono, S.Pd., M.Pd. Ahmad Afif Hidaya


ASI KEHADIRAN SANTRI
SANTREN AL - AMIN
ELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 4 SEMESTER : GENAP
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Abdi Galih Firmansyah
2 Abdul Mu'iz Husaini
3 Achmad Isnaini Rodhi
4 Achmad Sukron Bilchal
5 Adit Putra Pratama Sukoco
6 Ahmad Billycandra Ma'un
7 Putra
Ahmad Fajar As Shiddiqy
8 Devandy Rasyid Zukhruf
9 M. Ibnu Fauzi
10 Moch Siham Abanberda
11 Mochamad Roy Saputra
12 Mohammad Iqbal Khanif
13 Muhammad Fahmi Illiyun
14 Muhammad Ibnu Thoriq Al-
15 Firdaus
Muhammad Irfan Arif
16 Muhammad Reza Irqam
17 Muhtadin
Mukhammad Fikri Sahal
18 Makhfud
Qur'anal Fajar
19 Ridwan Abdurrahman Wahid
20 Sulthon Saifur Rizal
21 Zakky Muchammad Iqbal
22 Zarkasyi Efendi Wachid
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto,
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Suharyono, S.Pd., M.Pd. Ahmad Afif Hidaya


ASI KEHADIRAN SANTRI
SANTREN AL - AMIN
ELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII-IS BULAN: AGUSTUS


PEKAN 5 SEMESTER : GENAP
TANGGAL
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I
1 Abdi Galih Firmansyah
2 Abdul Mu'iz Husaini
3 Achmad Isnaini Rodhi
4 Achmad Sukron Bilchal
5 Adit Putra Pratama Sukoco
6 Ahmad Billycandra Ma'un
7 Putra
Ahmad Fajar As Shiddiqy
8 Devandy Rasyid Zukhruf
9 M. Ibnu Fauzi
10 Moch Siham Abanberda
11 Mochamad Roy Saputra
12 Mohammad Iqbal Khanif
13 Muhammad Fahmi Illiyun
14 Muhammad Ibnu Thoriq Al-
15 Firdaus
Muhammad Irfan Arif
16 Muhammad Reza Irqam
17 Muhtadin
Mukhammad Fikri Sahal
18 Makhfud
Qur'anal Fajar
19 Ridwan Abdurrahman Wahid
20 Sulthon Saifur Rizal
21 Zakky Muchammad Iqbal
22 Zarkasyi Efendi Wachid
PROSENTASE
Mengetahui, Mojokerto,
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Suharyono, S.Pd., M.Pd. Ahmad Afif Hidaya


TANGGAL
JUMLAH

A S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
PROSENTASE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


TANGGAL
JUMLAH
A S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


TANGGAL
JUMLAH
A S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


TANGGAL
JUMLAH
A S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


TANGGAL
JUMLAH
A S I A
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mojokerto, ......................................
Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA PESANTREN AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII-IS BULAN: AGUSTUS


WALIKELAS : Suharyono, S.Pd., M.Pd. SEMESTER : GANJIL

Jumlah Pekan 1 Pekan 2 Pekan 3 Pekan 4 Pekan 5


No No. Induk Nama Hari
Efektif S I A S I A S I A S I A S I
1 131235160027170001 Abdi Galih Firmansyah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 131235160027170002 Abdul Mu'iz Husaini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 131235160027170004 Achmad Isnaini Rodhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 131235160027170006 Achmad Sukron Bilchal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 131235160027170007 Adit Putra Pratama Sukoco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 131235160027170008 Ahmad Billycandra Ma'un Putra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 131235160027170010 Ahmad Fajar As Shiddiqy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 131235160027170016 Devandy Rasyid Zukhruf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 131235160027170020 M. Ibnu Fauzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 131235160027170023 Moch Siham Abanberda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 131235160027170024 Mochamad Roy Saputra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 131235160027170028 Mohammad Iqbal Khanif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 131235160027170031 Muhammad Fahmi Illiyun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 131235160027170034 Muhammad Ibnu Thoriq Al-Firdaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 131235160027170035 Muhammad Irfan Arif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 131235160027170036 Muhammad Reza Irqam Muhtadin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 131235160027170040 Mukhammad Fikri Sahal Makhfud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 131235160027170041 Qur'anal Fajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 131235160027170042 Ridwan Abdurrahman Wahid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 131235160027170044 Sulthon Saifur Rizal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 131235160027170046 Zakky Muchammad Iqbal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 131235160027170047 Zarkasyi Efendi Wachid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui,
Kepala MA Pesantren Al - Amin

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M


A-C 0
A-F 0
A-I 0
Nama Semester A-L 0
SEMESTER: GANJIL A-O 0
Nama Bulan A-R 0
BULAN: AGUSTUS B-C 0
B-F 0
B-I 0
B-L 0
B-O 0
Nama Wali Kelas B-R 0
Suharyono, S.Pd., M.Pd. C-C 0
C-F 0
SEMESTER: GANJIL C-I 0
C-L 0
BULAN: AGUSTUS C-O 0
C-R 0
H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I., D-C 0
D-F 0
Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi. D-I 0
D-L 0
D-O 0
D-R 0
E-C 0
E-F 0
E-I 0
E-L 0
E-O 0
E-R 0

0
KEHADIRAN SANTRI
TREN AL-AMIN
ARAN 2019-2020

Pekan 5 JUMLAH %
Total (%) Ket
A S I A S I A
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total prosentase kelas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Koordinator BP / BK

Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII - IA 2 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 1 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI 1-Aug 2-Aug
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Ade Rahma Safira Maryam 0 0 0
2 Agustina Zahrotul Firdaus 0 0 0
3 Alfina Rahmawati 0 0 0
4 Almira Nafiisatul Ula 0 0 0
5 Amaliya Putri Wahyuni 0 0 0
6 Andini Nudya Alifiyanti 0 0 0
7 Faizah Nur Hasanah 0 0 0
8 Gading Aulia 8 6 14 0 0
9 Hilma Regita Syaharani 0 0 0
10 Laila Fitriansyah 0 0 0
11 Laita Qomaro Putri 0 0 0
12 Lathifah Zaina Salsabilla 0 0 0
13 Lathifatun Nisak 0 0 0
14 Lia Puspita Dewi 0 0 0
15 Melisa Nor Hikam 0 0 0
16 Mirajjul Secondrya Pertiwi 0 0 0
17 Nadia Mumtaz 0 0 0
18 Najmi Syuhro 0 0 0
19 Nur Aini Wahyuningsih 0 0 0
20 Putri Jahrotul Fitriyah 0 0 0
21 Putri Rahmasari 0 0 0
22 Rahayu Cahyaningrum 0 0 0
23 Rofiatin Annisa' 0 0 0
24 Usmanur Dian Iswanti 0 0 0
25 Yuni Zhaafira Fatmawati 0 0 0
PROSENTASE 3.50 0.00 0.00
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Novilia Permatasari, S.Si. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII - IA 2 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 2 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI 5-Aug 6-Aug 7-Aug 8-Aug 9-Aug 10-Aug
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Ade Rahma Safira Maryam 0 0 0
2 Agustina Zahrotul Firdaus 0 0 0
3 Alfina Rahmawati 0 0 0
4 Almira Nafiisatul Ula 0 0 0
5 Amaliya Putri Wahyuni 0 0 0
6 Andini Nudya Alifiyanti 0 0 0
7 Faizah Nur Hasanah 0 0 0
8 Gading Aulia 8 8 0 0
9 Hilma Regita Syaharani 0 0 0
10 Laila Fitriansyah 0 0 0
11 Laita Qomaro Putri 0 0 0
12 Lathifah Zaina Salsabilla 0 0 0
13 Lathifatun Nisak 0 0 0
14 Lia Puspita Dewi 0 0 0
15 Melisa Nor Hikam 0 0 0
16 Mirajjul Secondrya Pertiwi 0 0 0
17 Nadia Mumtaz 0 0 0
18 Najmi Syuhro 0 0 0
19 Nur Aini Wahyuningsih 0 0 0
20 Putri Jahrotul Fitriyah 0 0 0
21 Putri Rahmasari 0 0 0
22 Rahayu Cahyaningrum 2 0 2 0
23 Rofiatin Annisa' 0 0 0
24 Usmanur Dian Iswanti 0 0 0
25 Yuni Zhaafira Fatmawati 0 0 0
PROSENTASE 0.67 0.17 0.00
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Novilia Permatasari, S.Si. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII - IA 2 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 3 SEMESTER: GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI 13-Aug 14-Aug 15-Aug 16-Aug
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Ade Rahma Safira Maryam 0 0 0
2 Agustina Zahrotul Firdaus 0 0 0
3 Alfina Rahmawati 0 0 0
4 Almira Nafiisatul Ula 0 0 0
5 Amaliya Putri Wahyuni 0 0 0
6 Andini Nudya Alifiyanti 0 0 0
7 Faizah Nur Hasanah 0 0 0
8 Gading Aulia 0 0 0
9 Hilma Regita Syaharani 0 0 0
10 Laila Fitriansyah 0 0 0
11 Laita Qomaro Putri 0 0 0
12 Lathifah Zaina Salsabilla 0 0 0
13 Lathifatun Nisak 0 0 0
14 Lia Puspita Dewi 0 0 0
15 Melisa Nor Hikam 0 0 0
16 Mirajjul Secondrya Pertiwi 0 0 0
17 Nadia Mumtaz 0 0 0
18 Najmi Syuhro 0 0 0
19 Nur Aini Wahyuningsih 0 0 0
20 Putri Jahrotul Fitriyah 0 0 0
21 Putri Rahmasari 0 0 0
22 Rahayu Cahyaningrum 0 0 0
23 Rofiatin Annisa' 0 0 0
24 Usmanur Dian Iswanti 0 0 0
25 Yuni Zhaafira Fatmawati 0 0 0
PROSENTASE 0.00 0.00 0.00
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Novilia Permatasari, S.Si. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS X-3 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 4 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI 19-Aug 20-Aug 21-Aug 22-Aug 23-Aug 24-Aug
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Ade Rahma Safira Maryam 0 0 0
2 Agustina Zahrotul Firdaus 0 0 0
3 Alfina Rahmawati 0 0 0
4 Almira Nafiisatul Ula 0 0 0
5 Amaliya Putri Wahyuni 0 0 0
6 Andini Nudya Alifiyanti 0 0 0
7 Faizah Nur Hasanah 0 0 0
8 Gading Aulia 0 0 0
9 Hilma Regita Syaharani 0 0 0
10 Laila Fitriansyah 0 0 0
11 Laita Qomaro Putri 0 0 0
12 Lathifah Zaina Salsabilla 0 0 0
13 Lathifatun Nisak 0 0 0
14 Lia Puspita Dewi 0 0 0
15 Melisa Nor Hikam 0 0 0
16 Mirajjul Secondrya Pertiwi 0 0 0
17 Nadia Mumtaz 0 0 0
18 Najmi Syuhro 0 0 0
19 Nur Aini Wahyuningsih 0 0 0
20 Putri Jahrotul Fitriyah 0 0 0
21 Putri Rahmasari 0 0 0
22 Rahayu Cahyaningrum 0 0 0
23 Rofiatin Annisa' 0 0 0
24 Usmanur Dian Iswanti 0 0 0
25 Yuni Zhaafira Fatmawati 0 0 0
PROSENTASE 0.00 0.00 0.00
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Novilia Permatasari, S.Si. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS X-3 BULAN: AGUSTUS


PEKAN 5 SEMESTER : GANJIL
TANGGAL
JUMLAH
NO NAMA SANTRI
S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 Ade Rahma Safira Maryam 0 0 0
2 Agustina Zahrotul Firdaus 0 0 0
3 Alfina Rahmawati 0 0 0
4 Almira Nafiisatul Ula 0 0 0
5 Amaliya Putri Wahyuni 0 0 0
6 Andini Nudya Alifiyanti 0 0 0
7 Faizah Nur Hasanah 0 0 0
8 Gading Aulia 0 0 0
9 Hilma Regita Syaharani 0 0 0
10 Laila Fitriansyah 0 0 0
11 Laita Qomaro Putri 0 0 0
12 Lathifah Zaina Salsabilla 0 0 0
13 Lathifatun Nisak 0 0 0
14 Lia Puspita Dewi 0 0 0
15 Melisa Nor Hikam 0 0 0
16 Mirajjul Secondrya Pertiwi 0 0 0
17 Nadia Mumtaz 0 0 0
18 Najmi Syuhro 0 0 0
19 Nur Aini Wahyuningsih 0 0 0
20 Putri Jahrotul Fitriyah 0 0 0
21 Putri Rahmasari 0 0 0
22 Rahayu Cahyaningrum 0 0 0
23 Rofiatin Annisa' 0 0 0
24 Usmanur Dian Iswanti 0 0 0
25 Yuni Zhaafira Fatmawati 0 0 0
PROSENTASE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mengetahui, Mojokerto, ......................................
Kepala Madrasah Al - Amin Wali Kelas Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Novilia Permatasari, S.Si. Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.
REKAPITULASI KEHADIRAN SANTRI
MA. PESANTREN AL - AMIN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KELAS : XII - IA 2 BULAN: AGUSTUS


WALIKELAS : Novilia Permatasari, S.Si. SEMESTER : GANJIL

Jumlah Pekan 1 Pekan 2 Pekan 3 Pekan 4 Pekan 5 JUMLAH %


No No. Induk Nama Jam Total (%) Keterangan
Efektif S I A S I A S I A S I A S I A S I A S I A
1 131235160027170048 Ade Rahma Safira Maryam 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
2 131235160027170049 Agustina Zahrotul Firdaus 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
3 131235160027170050 Alfina Rahmawati 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
4 131235160027170051 Almira Nafiisatul Ula 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
5 131235160027170052 Amaliya Putri Wahyuni 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
6 131235160027170053 Andini Nudya Alifiyanti 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
7 131235160027170054 Faizah Nur Hasanah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
8 131235160027170055 Gading Aulia 18 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15.2778 0 0 100%
9 131235160027170056 Hilma Regita Syaharani 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
10 131235160027170057 Laila Fitriansyah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
11 131235160027170058 Laita Qomaro Putri 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
12 131235160027170059 Lathifah Zaina Salsabilla 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
13 131235160027170060 Lathifatun Nisak 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
14 131235160027170061 Lia Puspita Dewi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
15 131235160027170062 Melisa Nor Hikam 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
16 131235160027170063 Mirajjul Secondrya Pertiwi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
17 131235160027170064 Nadia Mumtaz 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
18 131235160027170065 Najmi Syuhro 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
19 131235160027170066 Nur Aini Wahyuningsih 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
20 131235160027170067 Putri Jahrotul Fitriyah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
21 131235160027170068 Putri Rahmasari 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
22 131235160027170069 Rahayu Cahyaningrum 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
23 131235160027170070 Rofiatin Annisa' 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
24 131235160027170071 Usmanur Dian Iswanti 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
25 131235160027170072 Yuni Zhaafira Fatmawati 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
Total prosentase kelas 1 0 0
Mengetahui,
Kepala Madrasah Al - Amin Koordinator BP / BK

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I.,M.M Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi.


A-C 0
A-F 0
A-I 0
Nama Semester A-L 8
SEMESTER: GANJIL A-O 8
Nama Bulan A-R 0
BULAN: AGUSTUS B-C 8
B-F 8
B-I 8
B-L 8
B-O 8
SEMESTER : GASAL B-R 8
C-C 0
Nama Wali Kelas C-F 8
Novilia Permatasari, S.Si. C-I 8
C-L 8
SEMESTER: GANJIL C-O 8
C-R 0
BULAN: AGUSTUS D-C 8
D-F 8
H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I., D-I 8
D-L 8
Ahmad Afif Hidayahtullah, S.Psi. D-O 8
D-R 8
E-C 0
E-F 0
E-I 0
E-L 0
E-O 0

E-R 0

144
DAFTAR NAMA WALIKELAS
TAHUN PELAJARAN 2019-2020
NO NAMA ROMBEL WALI KELAS
1 VII A Afif Muzakki, S.Pd AFIF MUZAKKI, S.PD
2 VII B Mohamad Jauji, S.Pd.I. MOHAMAD JAUJI, S.PD.I.
3 VII C Khamim Syaibani, S.Pd.I. KHAMIM SYAIBANI, S.PD.I.
4 VIII A Hanif Makmun, S.Pd.I HANIF MAKMUN, S.PD.I
5 VIII B Andik Prantoko, A.Ma. ANDIK PRANTOKO, A.MA.
6 VIII C Faishol Ghoni, S.S. FAISHOL GHONI, S.S.
7 IX A M. Iqbal Abrory, S.Pd M. IQBAL ABRORY, S.PD
8 IX B Saiful Arif, S.Si SAIFUL ARIF, S.SI
9 IX C Moh. Nur Muhaimin, S.Th.I. MOH. NUR MUHAIMIN, S.TH.I.
10 : X-IPA 1 (Tenth Grade) Yanuarin Nisaur Rohmah, S.Pd. YANUARIN NISAUR ROHMAH
11 : X-IPS (Tenth Grade) M. Sirojul Munir A M. SIROJUL MUNIR A
12 : X-3 (Tenth Grade) DJuarsih, S.Pd.I.,S.Pd. DJUARSIH, S.PD.I.,S.PD.
13 : XI-IA1 (Eleventh Grade) Ihyak Sirojum Munir, S.P. IHYAK SIROJUM MUNIR, S.P.
14 : XI-IS (Eleventh Grade) Marrio Widiyanto, S.Pd.,Gr. MARRIO WIDIYANTO, S.PD.,G
15 : XI-IA 2 (Eleventh Grade) Amalia Rif'atus Sulcha, S.Pd. AMALIA RIF'ATUS SULCHA, S
16 : XII-IA 1 (Twelfth Grade) Fatkhur Rokhim, S.Si. FATKHUR ROKHIM, S.SI.
17 : XII-IS (Eleventh Grade) Suharyono, S.Pd., M.Pd. SUHARYONO, S.PD., M.PD.
18 : XII-IA 2 (Twelfth Grade) Novilia Permatasari, S.Si.
AFIF MUZAKKI, S.PD AFIF MUZAKKI, S.PD.
MOHAMAD JAUJI, S.PD.I. DIAN SONYA PALUPI, S.PD.
KHAMIM SYAIBANI, S.PD.I. SRI RAHAYU, S.PD.SD.
HANIF MAKMUN, S.PD.I HANIF MAKMUN, S.PD.I.
ANDIK PRANTOKO, A.MA. ANDIK PRANTOKO, A.MA.
FAISHOL GHONI, S.S. ANANG FATKHURROZI, S.S.
M. IQBAL ABRORY, S.PD MUHAMMAD IQBAL ABRORY, S.PD.
SAIFUL ARIF, S.SI SAIFUL ARIF, S.SI.
MOH. NUR MUHAIMIN, S.TH.I. DRS. SISWOYO
YANUARIN NISAUR ROHMAH, ISHYAK SIROJUM MUNIR, SP.
M. SIROJUL MUNIR A M. AMIRUDDIN, S.PD.
DJUARSIH, S.PD.I.,S.PD. MUHAMMAD IMADUDDIN, S.PD.I., M.M.
IHYAK SIROJUM MUNIR, S.P. H. MOCH. NURUDDIN, S.HI.
MARRIO WIDIYANTO, S.PD.,GRH. WAJIH KIFA'I, LC., M.HI.
AMALIA RIF'ATUS SULCHA, S. LUKMAN SUGHIHARTO WIJAYA, S.SI.
FATKHUR ROKHIM, S.SI. DRS. H. SUKISNO
SUHARYONO, S.PD., M.PD. YATIMATUL MUNAFISAH, S.SOS.I.
WALIKELAS :
0
BULAN: SEPTEMBER

BULAN: JULI

SAIFUL HUDA, S.Ag

M. AMIRUDDIN, S.Pd