Anda di halaman 1dari 1

NAMA : _________________________________________________

KELAS :____________________________________

1. KELASKAN MAKANAN-MAKANAN BERIKUT

2. LUKISKAN 2 CONTOH MAKANAN DI SETIAP BAHAGIAN PIRAMID.