Anda di halaman 1dari 6

SMKSI/RPH/MINGGU 1/MUHA 2020

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK TINGKATAN 2
MINGGU 1 HARI Khamis
TARIKH MASA 12.00-1.00
KELAS 2 GAMMA JUMLAH MINIT 60
BIDANG NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK BAB 1 POLA DAN JUJUKAN
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Pola
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan
sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola.
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat melengkapkan 3 latihan yang diberikan dengan betul dan tepat.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan
sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola.
AKTIVITI 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
(Buku Teks MS ) objektif pelajaran dan kriteria kejayaan. SI: True or False
2. Murid diterangkan mengenai pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan
sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola.
3. Murid ditekankan mengenai:
 Pelbagai set nombor termasuk nombor genap, nombor ganjil, Segitiga Pascal dan
Nombor Fibonacci.
4. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan membina masalah/soalan
dan kumpulan menyelesaikan masalah.
5. Kumpulan membina masalah akan menyediakan beberapa set masalah/soalan dan
menghantar kepada kumpulan lain untuk mencari penyelesaian masalah.
6. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
8. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
PETA i-THINK Peta Dakap STRATEGI PAK21 Trade-A-Problem TAHAP TP 2
PENGISIAN KURIKULUM Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pembelajaran Konstruktivisme
Pendekatan Tematik Sains, Teknologi dan Inovasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK -
Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, Kertas manila , Pen Marker
PENTAKSIRAN Tugasan
REFLEKSI Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

1
SMKSI/RPH/MINGGU 1/MUHA 2020

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK TINGKATAN 2
MINGGU 1 HARI Khamis
TARIKH MASA 1.00-1.30
KELAS 2 THETA JUMLAH MINIT 30
BIDANG NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK BAB 1 POLA DAN JUJUKAN
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Pola
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan
sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola.
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat melengkapkan 3 latihan yang diberikan dengan betul dan tepat.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan
sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola.
AKTIVITI 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
(Buku Teks MS ) objektif pelajaran dan kriteria kejayaan. SI: True or False
2. Murid diterangkan mengenai pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan
sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola.
3. Murid ditekankan mengenai:
 Pelbagai set nombor termasuk nombor genap, nombor ganjil, Segitiga Pascal dan
Nombor Fibonacci.
4. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan membina masalah/soalan
dan kumpulan menyelesaikan masalah.
5. Kumpulan membina masalah akan menyediakan beberapa set masalah/soalan dan
menghantar kepada kumpulan lain untuk mencari penyelesaian masalah.
6. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
8. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
PETA i-THINK Peta Dakap STRATEGI PAK21 Trade-A-Problem TAHAP TP 2
PENGISIAN KURIKULUM Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pembelajaran Konstruktivisme
Pendekatan Tematik Sains, Teknologi dan Inovasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK -
Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, Kertas manila , Pen Marker
PENTAKSIRAN Tugasan
REFLEKSI Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

2
SMKSI/RPH/MINGGU 1/MUHA 2020

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK TINGKATAN 2
MINGGU 1 HARI Khamis
TARIKH MASA 3.30-4.30
KELAS 2 SIGMA JUMLAH MINIT 60
BIDANG NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK BAB 1 POLA DAN JUJUKAN
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Pola
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan
sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola.
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat melengkapkan 3 latihan yang diberikan dengan betul dan tepat.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan
sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola.
AKTIVITI 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
(Buku Teks MS ) objektif pelajaran dan kriteria kejayaan. SI: True or False
2. Murid diterangkan mengenai pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan
sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola.
3. Murid ditekankan mengenai:
 Pelbagai set nombor termasuk nombor genap, nombor ganjil, Segitiga Pascal dan
Nombor Fibonacci.
4. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan membina masalah/soalan
dan kumpulan menyelesaikan masalah.
5. Kumpulan membina masalah akan menyediakan beberapa set masalah/soalan dan
menghantar kepada kumpulan lain untuk mencari penyelesaian masalah.
6. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
8. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
PETA i-THINK Peta Dakap STRATEGI PAK21 Trade-A-Problem TAHAP TP 2
PENGISIAN KURIKULUM Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pembelajaran Konstruktivisme
Pendekatan Tematik Sains, Teknologi dan Inovasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK -
Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, Kertas manila , Pen Marker

3
SMKSI/RPH/MINGGU 1/MUHA 2020

PENTAKSIRAN Tugasan
REFLEKSI Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK TINGKATAN 2
MINGGU 1 HARI Khamis
TARIKH MASA 5.00-6.00
KELAS 2 ALPHA JUMLAH MINIT 60
BIDANG NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK BAB 1 POLA DAN JUJUKAN
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Pola
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan
sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola.
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat melengkapkan 3 latihan yang diberikan dengan betul dan tepat.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan
sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola.
AKTIVITI 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
(Buku Teks MS ) objektif pelajaran dan kriteria kejayaan. SI: True or False
2. Murid diterangkan mengenai pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan
sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola.
3. Murid ditekankan mengenai:
 Pelbagai set nombor termasuk nombor genap, nombor ganjil, Segitiga Pascal dan
Nombor Fibonacci.
4. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan membina masalah/soalan
dan kumpulan menyelesaikan masalah.
5. Kumpulan membina masalah akan menyediakan beberapa set masalah/soalan dan
menghantar kepada kumpulan lain untuk mencari penyelesaian masalah.
6. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
8. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
PETA i-THINK Peta Dakap STRATEGI PAK21 Trade-A-Problem TAHAP TP 2
PENGISIAN KURIKULUM Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pembelajaran Konstruktivisme
Pendekatan Tematik Sains, Teknologi dan Inovasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK -

4
SMKSI/RPH/MINGGU 1/MUHA 2020

Kreativiti Dan Inovasi


Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, Kertas manila , Pen Marker
PENTAKSIRAN Tugasan
REFLEKSI Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK TINGKATAN 2
MINGGU 1 HARI Jumaat
TARIKH MASA 2.30-3.40
KELAS 2 THETA JUMLAH MINIT 70
BIDANG OPERASI DAN NOMBOR
TAJUK BAB 1 POLA DAN JUJUKAN
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Jujukan
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Menerangkan maksud jujukan.
1.2.2 Mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu jujukan, dan seterusnya melengkapkan
dan melanjutkan jujukan tersebut
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat melengkapkan 3 latihan yang diberikan dengan betul dan tepat.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menerangkan maksud jujukan.
2. Mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu jujukan, dan seterusnya
melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut

AKTIVITI 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
(Buku Teks MS ) objektif pelajaran dan kriteria kejayaan. SI: True or False
2. Murid diterangkan mengenai maksud jujukan.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan membuat bulatan.
4. Kadbod yang mempunyai anak panah dan boleh dipusing digunakan untuk
menentukan giliran siapa yang menyoal, menjawab, membetulkan dan memuji
berdasarkan konsep jujukan.
5. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
7. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

PETA i-THINK Peta Titi STRATEGI PAK21 Spin-N-Think TAHAP TP 3


PENGISIAN KURIKULUM Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya Tahan

5
SMKSI/RPH/MINGGU 1/MUHA 2020

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Menganalisis


Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pembelajaran Koperatif
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK -
Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Baik Hati
BBM Buku teks, Kertas manila , Pen Marker
PENTAKSIRAN Pemerhatian
REFLEKSI Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.