Anda di halaman 1dari 2

CARTA ALIR PROSES KERJA PESANAN BUKU TEKS SPBT

Mula Tindakan

Taklimat Pesanan Buku Teks SPBT BBT/JPN/PPD/JU

Jana Dan Penyediaan Data Pra


Pesanan Guru Penyelaras SPBT

Pengisian Data Enrolmen Dan


Guru Penyelaras SPBT
Data Unjuran Enrolmen Murid

Semakan Data Enrolmen Dan Data Guru Penyelaras SPBT/


Unjuran Enrolmen Murid Pengetua/Guru Besar

Tidak
Betul?

Ya

Pengesahan Data Enrolmen Dan Pengetua/Guru Besar


Unjuran Enrolmen Murid

Kemasukan Data Pesanan


Guru Penyelaras SPBT

Semakan Ralat dan Data Pesanan Guru Penyelaras SPBT/


BTBT190 Pengetua/Guru Besar

Tidak
Betul?

Ya

Pengesahan Data Pesanan Pengetua/Guru Besar

Semakan Status Pesanan Sekolah PPD

Tidak
Selesai?

Ya

A
A Tindakan

Semakan Data/Agihan BBT/JPN/PPD/JU


Dalaman/Pembetulan Data

Cetak Penyata BTBT320 dan Semak BBBT/JPN


Batas Belanja

Tidak
Lulus?

Ya

BBT
Penentuan Kelompok Pesanan

Semak Jumlah Naskhah,


Perbelanjaan dan Penyata BTBT471, JPN
481, 451 dan bandingkan dengan
Penyata BTBT320

Tidak
Sama?

Ya
JPN
Penyediaan Pesanan Kerajaan

Cetak Penyata Sekolah


BTBT460 dan BTLK

JPN
Jana dan Simpan Penyata Pesanan
BTBT320, 481, 471, 451 dalam CD

Serah Pesanan Kerajaan berserta JPN


Penyata BTBT481, 451 kepada
Penerbit

Penerbit
Pembekalan Buku Teks

BBT/JPN
Pemantauan Pembekalan dan
Tuntutan Pembayaran

Tamat