Anda di halaman 1dari 6

Lampiran A

BAHAGIAN BUKU TEKS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN MULAI TAHUN 2017

SEKOLAH RENDAH

BIL KOD BUKU JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI

1.0 KSSR SEMAKAN TAHUN 1 -TERAS

A. SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

1. AA011223 BAHASA MELAYU TAHUN 1 SJK (BA) JILID 1 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

2. AA011224 BAHASA MELAYU TAHUN 1 SJK (BA) JILID 2 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

3. AT011225 BAHASA MELAYU TAHUN 1 SJK (BT) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

4. AA021001 ENGLISH YEAR 1 SJK (AB) PART 1 AAA AAA SELURUH NEGARA

5. AA021002 ENGLISH YEAR 1 SJK (AB) PART 2 AAA AAA SELURUH NEGARA

6. AT021003 ENGLISH YEAR 1 SJK AAA AAA SELURUH NEGARA

B. SEKOLAH KEBANGSAAN

7. BA011120 BAHASA MELAYU TAHUN 1 SK (BA) JILID 1 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

8. BA011121 BAHASA MELAYU TAHUN 1 SK (BA) JILID 2 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

9. BT011122 BAHASA MELAYU TAHUN 1 SK (BT) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

10. BA021001 ENGLISH YEAR 1 SK (AB) PART 1 AAA AAA SELURUH NEGARA

11. BA021002 ENGLISH YEAR 1 SK (AB) PART 2 AAA AAA SELURUH NEGARA

12. BT021003 ENGLISH YEAR 1 SK AAA AAA SELURUH NEGARA

13. BA071002 SAINS TAHUN 1 SK (BA) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

14. BT071003 SAINS TAHUN 1 SK (BT) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

15. BA081001 MATEMATIK TAHUN 1 SK JILID 1 (BA) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

16. BA081002 MATEMATIK TAHUN 1 SK JILID 2 (BA) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

17. BT081003 MATEMATIK TAHUN 1 SK JILID 1 (BT) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

18. BT081004 MATEMATIK TAHUN 1 SK JILID 2 (BT) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

19. BA101004 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (BA) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

20. BT101005 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (BT) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

21. BT111020 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SK DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
22. BT121061 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA
KESIHATAN TAHUN 1 SK
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 SK (DVD
23. BC191001 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA
AUDIO)

1
Lampiran A

BAHAGIAN BUKU TEKS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN MULAI TAHUN 2017

BIL KOD BUKU JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI

24. BT191002 PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 SK DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

C. SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA

25. DA031001 BAHASA CINA TAHUN 1 SJKC (BA) JILID 1 AAA AAA SELURUH NEGARA

26. DA031002 BAHASA CINA TAHUN 1 SJKC (BA) JILID 2 AAA AAA SELURUH NEGARA

27. DT031003 BAHASA CINA TAHUN 1 SJKC (BT) AAA AAA SELURUH NEGARA

28. DA071001 SAINS TAHUN 1 SJKC (BA) AAA AAA SELURUH NEGARA

29. DT071002 SAINS TAHUN 1 SJKC (BT) AAA AAA SELURUH NEGARA

30. DA081001 MATEMATIK TAHUN 1 SJKC (BA) JILID 1 AAA AAA SELURUH NEGARA

31. DA081002 MATEMATIK TAHUN 1 SJKC (BA) JILID 2 AAA AAA SELURUH NEGARA

32. DT081003 MATEMATIK TAHUN 1 SJKC (BT) JILID 1 AAA AAA SELURUH NEGARA

33. DT081004 MATEMATIK TAHUN 1 SJKC (BT) JILID 2 AAA AAA SELURUH NEGARA

34. DT111001 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKC AAA AAA SELURUH NEGARA
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
35. DT121001 AAA AAA SELURUH NEGARA
KESIHATAN TAHUN 1 SJKC
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 SJKC (DVD
36. DC191001 AAA AAA SELURUH NEGARA
AUDIO)
37. DT191002 PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 SJKC AAA AAA SELURUH NEGARA

D. SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL

38. EA041001 BAHASA TAMIL TAHUN 1 SJKT (BA) JILID 1 AAA AAA SELURUH NEGARA

39. EA041002 BAHASA TAMIL TAHUN 1 SJKT (BA) JILID 2 AAA AAA SELURUH NEGARA

40. ET041003 BAHASA TAMIL TAHUN 1 SJKT (BT) AAA AAA SELURUH NEGARA

41. EA071001 SAINS TAHUN 1 SJKT (BA) AAA AAA SELURUH NEGARA

42. ET071002 SAINS TAHUN 1 SJKT (BT) AAA AAA SELURUH NEGARA

43. EA081001 MATEMATIK TAHUN 1 SJKT (BA) JILID 1 AAA AAA SELURUH NEGARA

44. EA081002 MATEMATIK TAHUN 1 SJKT (BA) JILID 2 AAA AAA SELURUH NEGARA

45. ET081003 MATEMATIK TAHUN 1 SJKT (BT) JILID 1 AAA AAA SELURUH NEGARA

46. ET081004 MATEMATIK TAHUN 1 SJKT (BT) JILID 2 AAA AAA SELURUH NEGARA

47. ET111001 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKT AAA AAA SELURUH NEGARA
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
48. ET121001 AAA AAA SELURUH NEGARA
KESIHATAN TAHUN 1 SJKT
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 SJKT ((DVD
49. EC191001 AAA AAA SELURUH NEGARA
AUDIO)
50. ET191002 PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 SJKT AAA AAA SELURUH NEGARA

2
Lampiran A

BAHAGIAN BUKU TEKS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN MULAI TAHUN 2017

BIL KOD BUKU JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI

2.0 KSSR SEMAKAN TAHUN 1 -ELEKTIF


BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1
51. BA031001 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA
(BA)
BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1
52. BT031002 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA
(BT)
BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1
53. BA041001 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA
(BA)
BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1
54. BT041002 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA
(BT)
55. BA201002 BAHASA IBAN TAHUN 1 (BA) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SARAWAK

56. BC201004 BAHASA IBAN TAHUN 1 (DVD AUDIO) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SARAWAK

57. BT201005 BAHASA IBAN TAHUN 1 (BT) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SARAWAK

58. BA211029 BAHASA ARAB TAHUN 1 (BA) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

59. BT211029 BAHASA ARAB TAHUN 1 (BT) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SELURUH NEGARA

60. BA221001 BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1 (BA) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SABAH
BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1 (DVD
61. BC221002 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SABAH
AUDIO)
62. BT221003 BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1 (BT) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 SABAH

63. BA231001 BAHASA SEMAI TAHUN 1 (BA) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 PAHANG,PERAK

64. BC231002 BAHASA SEMAI TAHUN 1 (DVD AUDIO) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 PAHANG,PERAK

65. BT231003 BAHASA SEMAI TAHUN 1 (BT) DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 021 PAHANG,PERAK

3.0 PROGRAM J-QAF DI SEKOLAH RENDAH (ikut bilangan murid islam)


BUKU IQRA’ CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA
66. BT481001 Tahun 1 sahaja AAA SELURUH NEGARA
AL-QURAN JILID 1
BUKU IQRA’ CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA
67. BT481002 Tahun 1 sahaja AAA SELURUH NEGARA
AL-QURAN JILID 2
BUKU REKOD PENCAPAIAN MURID (buku ikut
68. BT487001 Tahun 1,2 dan 3 AAA SELURUH NEGARA
murid)
69. BT489003 AL-QURAN AL-KARIM BERTAJWID tahun 2 sahaja AAA SELURUH NEGARA

SEKOLAH MENENGAH

3
Lampiran A

BAHAGIAN BUKU TEKS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN MULAI TAHUN 2017

KOD
BIL JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI
BUKU

1.0 KSSM TINGKATAN 1 –TERAS (ganti KBSM)

1. FT011001 BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

2. FT021001 ENGLISH FORM 1 AAA AAA AAA

3. FT071001 SAINS TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

4. FT081001 MATEMATIK TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

5. FT091095 SEJARAH TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

6. FT101092 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

7. FT111051 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 AAA AAA AAA


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
8. FT121043 AAA AAA AAA
KESIHATAN TINGKATAN 1
9. FT281001 GEOGRAFI TINGKATAN 1 AAA AAA AAA
2.0 KSSM TINGKATAN 1 –TERAS ELEKTIF

PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 1(DVD AUDIO) Kumpulan 1-


10. FC171001 AAA AAA
pilih 1
11. FT171002 PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 1 AAA AAA

12. FT181001 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 AAA AAA


KumpulanREKABENTUK
2- DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1
13. FT271001 AAA AAA
pilih 1
14. FT301001 ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1 AAA AAA

3.0 KSSM TINGKATAN 1 –ELEKTIF

15. FT211099 BAHASA ARAB TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

16. GT031001 BAHASA CINA TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

17. GT041001 BAHASA TAMIL TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

18. GC201002 BAHASA IBAN TINGKATAN 1 (DVD AUDIO) AAA AAA AAA

19. GT201003 BAHASA IBAN TINGKATAN 1 AAA AAA AAA


BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1 (DVD
20. GC221002 AAA AAA AAA
AUDIO)
21. GT221001 BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

22. GC231002 BAHASA SEMAI TINGKATAN 1 (DVD AUDIO) AAA AAA AAA

23. GT231001 BAHASA SEMAI TINGKATAN 1 AAA AAA AAA


BAHASA JEPUN MENENGAH RENDAH (DVD
24. FC247001 AAA AAA AAA
AUDIO)
25. FT247002 BAHASA JEPUN MENENGAH RENDAH AAA AAA AAA

4
Lampiran A

BAHAGIAN BUKU TEKS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN MULAI TAHUN 2017

KOD
BIL JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI
BUKU

26. FC257001 ADOSPHERE 1 (DVD AUDIO) – B.PERANCHIS AAA AAA AAA

27. FT257002 ADOSPHERE 1 AAA AAA AAA

28. FC267001 DEUTSCH.COM 1 (DVD AUDIO)- B.JERMAN AAA AAA AAA

29. FT267002 DEUTSCH.COM 1 AAA AAA AAA

4.0 MATA PELAJARAN KESENIAN UNTUK SEKOLAH SENI MALAYSIA (SSeM) – SMK MUHIBBAH

30. FT501001 SENI VISUAL TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

31. FC501002 SENI MUZIK TINGKATAN 1 (DVD AUDIO) AAA AAA AAA

32. FT501003 SENI MUZIK TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

33. FC501004 SENI TARI TINGKATAN 1 (DVD VIDEO) AAA AAA AAA

34. FT501005 SENI TARI TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

35. FC501006 SENI TEATER TINGKATAN 1 (DVD VIDEO) AAA AAA AAA

36. FT501007 SENI TEATER TINGKATAN 1 AAA AAA AAA

5.0 KSSM TINGKATAN 3 – TERAS , ANTOLOGI DAN NOVEL KOMPONEN SASTERA DALAM MATA PELAJARAN BAHASA
MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS (KOMSAS) SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 3

37. FT053001 ANTOLOGI TEKS KOMSAS BM TINGKATAN 3 AAA AAA SELURUH NEGARA

38. FT053002 NOVEL 1 KOMSAS BM TINGKATAN 3 AAA AAA AAA

39. FT053003 NOVEL 2 KOMSAS BM TINGKATAN 3 AAA AAA AAA

40. FT053004 NOVEL 3 KOMSAS BM TINGKATAN 3 AAA AAA AAA

41. FT053005 NOVEL 4 KOMSAS BM TINGKATAN 3 AAA AAA AAA

42. FT593001 NOVEL 1 KOMSAS BI TINGKATAN 3 AAA AAA AAA

43. FT593002 NOVEL 2 KOMSAS BI TINGKATAN 3 AAA AAA AAA

44. FT593003 NOVEL 3 KOMSAS BI TINGKATAN 3 AAA AAA AAA

6.0 KSSM TINGKATAN 3 – ELEKTIF , MATA PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU DINI DAN KURIKULUM BERSEPADU TAHFIZ
(KBDKBT) – sekolah yang telah mendapat kelulusan SPI KPM
45. FT483001 MAHARAT AL-QURAN TINGKATAN 3 AAA AAA SELURUH NEGARA

46. FT603001 USUL AL-DIN TINGKATAN 3 AAA AAA SELURUH NEGARA

47. FT603002 AL-SYARIAH TINGKATAN 3 AAA AAA SELURUH NEGARA

5
Lampiran A

BAHAGIAN BUKU TEKS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN MULAI TAHUN 2017

KOD
BIL JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI
BUKU

AL-LUHGAH AL-‘ARABIAH AL-MU’ASIRAH


48. FA603003 AAA AAA SELURUH NEGARA
TINGKATAN 3 (BA)
AL-LUHGAH AL-‘ARABIAH AL-MU’ASIRAH
49. FT603004 AAA AAA SELURUH NEGARA
TINGKATAN 3 (BT)

7.0 KSSM TINGKATAN 4 - MATA PELAJARAN ELEKTIF IKHTISAS (MPEI)

50. FC304002 SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4 (DVD AUDIO) baru AAA AAA

51. FT304001 SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4 baru AAA AAA


Ganti buku teknologi
52. FT314001 ASAS KELESTARIAN TINGKATAN 4 AAA AAA
kejuruteraan
Ganti buku lukisan
53. FT324003 GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL TINGKATAN 4 AAA AAA
kejuruteraan
Ganti buku lukisan
54. FC324004 GRAFIK KOMPUTER TINGKATAN 4 (DVD AUDIO) AAA AAA
kejuruteraan
55. FT334001 PERTANIAN TINGKATAN 4 AAA AAA AAA

56. FT344001 SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 AAA AAA AAA

57. FT354001 REKA CIPTA TINGKATAN 4 AAA AAA AAA

58. FT364001 EKONOMI TINGKATAN 4 Ganti ekonomi asas AAA AAA

59. FT374001 PERNIAGAAN TINGKATAN 4 Ganti perdagangan AAA AAA

60. FT384001 PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 AAA AAA AAA

61. FT394001 SAINS SUKAN TINGKATAN 4 AAA AAA AAA