Anda di halaman 1dari 2

Lampiran D

Permohonan lebih 3% perlu surat daripada sekolah …

BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID

Nama Sekolah : SMK. SERI TEJA

Alamat Sekolah : BATU 1, JALAN KOTA BHARU, 31600, GOPENG,PERAK

Kod Sekolah : AEA2303 No. Tel. Sekolah : 05-3591264

ENROLMEN MURID BUKAN


ENROLMEN MURID ENROLMEN MURID ISLAM
ISLAM
TAHUN/TINGKATAN
(Tahun (Tahun (Tahun (Tahun (Tahun (Tahun
Semasa) Berikutnya) Semasa) Berikutnya) Semasa) Berikutnya)

PERALIHAN 16 17 0 0 16 17

42 44
1 86 104 44 60

2 95 86 51 42 44 44

3 102 95 43 51 59 44

4 113 102 62 43 51 59

5 101 113 44 62 57 51

6 - - - - - -

JUMLAH 513 517 242 242 271 275


Lampiran D

Diisi oleh Penyelaras SPBT

Tandatangan : ……………………………………………
Nama : ……………………………………………
LAMPIRAN II
Disemak oleh PK HEM

Tandatangan : ……………………………………………
Nama dan Cap Jawatan : ……………………………………………

Disahkan benar oleh Guru Besar/Pengetua

Tandatangan : ……………………………………………
Nama dan Cap Jawatan : ……………………………………………
Tarikh : ………………………