Anda di halaman 1dari 2

Lampiran C

BORANG SINOPSIS PELAKSANAAN KAEDAH LDP SECARA PEMBACAAN BUKU

BAGI PEGAWAI PENDIDIKAN

Nama Sekolah : SMK BEAUFORT, BEAUFORT, SABAH. Kod Sekolah : XEA 6065

1 Nama Guru Lydia Binti Sibun


2 Judul Komunikasi Organisasi 3. Bidang: Amalan Nilai
Profesinalisme ( Komunikasi
Berkesan)
4 Tarikh 5. Masa:
Pembentangan
6 Tempat
Pembentangan
7 Sinopsis:
Buku ini telah ditulis oleh Dr. Narimah Ismail iaitu seorang pensyarah di Jabatan
Komunikasi, Universiti Putra Malaysia dan Dr. Saodah Wok juga merupakan seorang
pensyarah di Jabatan Komunikasi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Buku ini telah
diterbitkan pada tahun 2002 bagi terbitan pertama dan diulang cetak pada tahun 2003.
Komunikasi adalah perkara asas seperti keperluan makanan, pakaian dan tempat
tinggal. Ia penting dalam kehidupan kita sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat
dan rakyat sesebuah negara. Oleh itu, dengan memahami proses komunikasi kita dapat
menjadi individu yang cemerlang sama ada sebagai pemimpin, pengikut ataupun
masyarakat. Komunikasi Organisasi adalah sebuah buku yang membincangkan pelbagai
aspek berkenaan komunikasi. Buku ini amat sesuai kepada guru atau individu yang ingin
mengetahui perkara-perkara asas bidang komunikasi dan teori-teorinya.
8 Nilai Pengetahuan / Pengajaran :
Buku ini sesuai dibaca oleh para pelajar dan profesionalisme dalam bidang komunikasi
serta masyrakat umum kerana ia membincangkan aplikasi komunikasi dalam pelbagai
situasi. Selain itu, buku juga dapat membantu seseorang guru atau pemimpin dalam
organisasi mengetahui cara pengurusan krisis organisasi, pelan pengurusan krisis dan
masalah pemikiran kelompok dalam organisasi.
Buku ini memberi sumbangan ilmu kepada guru-guru untuk meningkatkan kefahaman
mengenai kanak-kanak yang susah belajar. Melalui buku ini juga guru akan dapat
meningkatkan pengetahuan bagaimana cara mengenali kanak-kanak bermasalah
pembelajaran dan seterusnya menangani kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini
dengan menggunakan kaedah-kaedah yang disyorkan dalam buku ini. Selain itu, melalui
buku ini kita akan mengetahui peranan-peranan ibu bapa dalam mengatasi masalah
Lampiran C

kanak-kanak yang susah belajar. Ibu bapa ataupun guru juga dapat mengajar kanak-
kanak bermasalah pembelajaran memahami konsep kemahiran asas seperti yang
disenaraikan dalam buku ini.
9 Aplikasi Ilmu dalam organisasi / P & P:
Ilmu Mengurus Kemahiran Asas :-
a) memahami panggilan nama
b) memahami panggilan nama anggota keluarga.
c) mengenali objek
d) mengenal nama objek
e) bercerita mengenai gambar
f) mengenal perkataan perbuatan
g) memperkenalkan perkataan atas dan bawah
h) menyalin perkataan dan sebagainya.
Ilmu Mengurus Kanak-kanak Dyslexia:-
a) Kemahiran Membaca
Ilmu mengurus Komunikasi Kanak-kanak bermaslah pembelajaran:-
a) Komunikasi antara perseorangan.
b) Komunikasi antara kumpulan kecil
c) Komunikasi umum
d) Komunikasi masa
e) Komunikasi bercirikan kekeluargaan

Anda mungkin juga menyukai