Anda di halaman 1dari 15

BAB 3

PENYELENGGARAAN KENDERAAN

3.1 Pengenalan

Bab ini adalah berkenaan pengurusan aset dari segi penyelenggaraan di


mana Manual Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) menyatakan bahawa
kenderaan dan loji/jentera berat adalah merupakan Harta Modal milik
kerajaan yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dan
memerlukan penyelenggaraan secara berjadual seperti mana telah
ditetapkan dalam manual pengguna yang dibekalkan oleh pengeluar
kenderaan.

Kenderaan dan jentera berat yang juga dipanggil dengan nama loji
merupakan Aset Alih Kerajaan kerana pada asalnya ia dibeli pada harga
minimum RM 1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan ke atas,
maka ia memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira
harga asal pembelian aset itu. Oleh itu, kenderaan dan jentera berat adalah
Harta Modal di bawah Aset Alih Kerajaan.

21
3.1.1 Objektif

Penyelenggaraan kenderaan adalah perlu bagi membolehkan


mencapai objektif-objektif berikut:
i. Aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat
digunakan.
ii. Berupaya memanjangkan jangka hayat aset selain daripada
memelihara aset.
iii. Meningkatkan keupayaan.
iv. Mengurangkan kerosakan.
v. Menjimatkan perbelanjaan kerajaan.
vi. Menjamin keselamatan pengguna.
vii. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan produktif.
viii. Memelihara imej kerajaan.

3.2 Tanggungjawab Pemandu

3.2.1 Etika Pemanduan

Etika Pemanduan adalah berkenaan sikap seorang pemandu


terhadap tanggungjawabnya mengenai soal keselamatan dirinya
sendiri sebagai pemandu, penumpang dan persekitaran sekelilingnya
selain keinginannya memelihara serta memulihara aset yang
diamanahkan (kenderaan):
i. Individu Pemandu iaitu sihat atau tidak sakit yang dikhuatiri akan
mendatangkan bahaya kepada diri sendiri, penumpang dan
orang lain.
ii. Mempunyai lesen memandu yang sah dan setaraf dengan kelas
pemanduan.
iii. Melakukan pemeriksaan terhadap kenderaan setiap kali sebelum
memulakan aktiviti pemanduan yang pertama setiap hari agar
kenderaan sentiasa berkeadaan baik dan selamat untuk
beroperasi.

22
3.2.2 Penyelenggaraan Kenderaan

Rajah 3.1 Buku Log Kenderaan.

Pemandu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kenderaan yang


dipandunya untuk menjalani penyelenggaraan berpandukan manual
pengguna ataupun jadual penyelenggaraan kenderaan yang
disediakan oleh pihak jabatan bagi memastikan fungsi dan operasi
berjalan dengan lancar dan berterusan.

3.3 Penyelenggaraan Pencegahan

Penyelenggaraan Pencegahan atau ‘Preventive Maintenance ‘ merupakan


tindakan penyelenggaraan secara berjadual yang diambil untuk memeriksa,
menservis, membaik pulih ataupun tindakan mengganti komponen atau
sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara
berterusan. Penyelenggaraan Pencegahan biasanya melibatkan:

i. Minyak pelincir enjin.

Minyak pelincir terdapat dalam pelbagai jenis dan gred bergantung


kepada kesesuaian enjin.

23
Rajah 3.2 Minyak Pelincir Gred Tunggal SAE 40.

Bagi Unit Penyelenggaraan di bawah Bahagian Worksyp CKM Negeri


Selangor, Minyak Pelincir Jenis ‘Monograde’ atau Gred Tunggal paling
kerap digunakan seperti SAE 40 kerana kebanyakan kenderaan jabatan
merupakan kenderaan pacuan empat roda, kenderaan berat seperti lori
dan juga jentera berat seperti ‘Back Hoe Loader’ dan ‘Motor Grader’.
Tempoh masa bagi tukaran minyak pelincir adalah di antara 5,000 km
hingga 10,000 km jarak perjalanan.

ii. Minyak pelincir pada kotak transmisi (manual dan automatik) untuk
pacuan dua roda dan empat roda.

Permukaan gigi gear yang bersentuhan dan menyebabkan kehausan


permukaan bersentuhan. Minyak pelincir yang mempunyai kadar
kelikatan yang tinggi seperti Minyak Pelincir Gred Tunggal SAE 90
mampu bertindak dalam mengurangkan geseran sekaligus dapat
menyerap lebih banyak haba yang terhasil berbanding minyak pelincir
yang kurang kadar kelikatannya.

24
Rajah 3.3 Minyak Pelincir Gred Tunggal SAE 90.

Tempoh masa penggunaan minyak pelincir transmisi adalah sama


dengan tempoh masa pada gear ‘axle’ iaitu diantara 40,000 km hingga
80,000 km perjalanan kenderaan. Kelewatan servis dari tempoh yang
dicadangkan akan menyebabkan penukaran gear sukar dilakukan
kerana minyak pelincir yang tidak ditukar tidak lagi mampu
mengurangkan geseran pada permukaan gear.

iii. Minyak pelincir gear ‘Axle’ (depan dan belakang).

Rajah 3.4 Minyak Pelincir Gred Tunggal SAE 140.

Gear ‘axle’ menghasilkan geseran dan haba yang tinggi akibat


pergerakan antara permukaan gear yang bersentuhan. Diketahui
bahawa gear heliks mampu memindahkan daya yang lebih besar

25
menyebabkan suhu haba yang terhasil juga lebih tinggi. Kebiasaannya
Minyak Pelincir Gred Tunggal SAE 140 digunakan pada kotak transmisi
‘axle’ kenderaan berat bagi menampung pemindahan sejumlah beban
yang besar ketika ia bergerak. Tempoh masa bagi tukaran adalah sama
dengan Minyak Pelincir Gred Tunggal SAE 90 iaitu 40,000 km perjalanan
kenderaan.

iv. Bendalir Transmisi Automatik (ATF).

Rajah 3.5 Bendalir ATF atau SAE 11.

Bendalir ATF mempunyai kadar kelikatan yang sangat rendah


berdasarkan Kod Piawaian SAE iaitu SAE 11. Jangka masa maksimum
bagi tempoh penggunaan adalah 40,000 km. Tidak melakukan tukaran
dalam tempoh masa yang dicadangkan mengakibatkan roda kawalan
menjadi berat untuk di kawal ketika pemanduan.

v. Bendalir brek.

Bendalir Brek terdapat dalam dua jenis iaitu:


a. Jenis DOT 3.
b. Jenis DOT 4.

26
Rajah 3.6 Bendalir Brek Jenis DOT 4.

Rajah 3.7 Bendalir Brek Jenis DOT 3.

Penggunaan Bendalir Brek Jenis DOT 3 sesuai pada suhu di antara - 42


o
C hingga 232 o C manakala bagi penggunaan Bendalir Brek Jenis DOT
4 pula sesuai digunakan pada suhu yang tinggi iaitu melebihi suhu 230 o
C dan ke atas.

27
Tempoh maksimum yang dicadangkan ialah 40,000 km jarak perjalanan
kenderaan. Cengkaman kurang atau tidak ketika membrek biasanya
disebabkan oleh tidak menghantar kenderaan menjalani
penyelenggaraan pada tempoh yang ditetapkan.

vi. Bendalir klas.

Rajah 3.8 Bendalir klas Jenis DOT 3.

Bendalir Brek Jenis DOT 3 juga boleh digunakan pada sistem klas
kenderaan dengan tempoh masa penggunaan juga sama iaitu 40,000
km jarak perjalanan.

Bendalir Brek Jenis DOT 3 dan Jenis DOT 4 bersifat menghakis dan
panas apabila tersentuh dengan kulit. Pakai sarung tangan ketika
kendalian dan elakkan bendalir terkena pada bahagian casis kenderaan
kerana ia boleh menyebabkan kerosakan.

vii. Penuras udara.

Fungsi penuras udara pada enjin kenderaan adalah untuk:

28
a. Membersihkan udara sebelum masuk ke dalam enjin melalui ‘Intake
Manifold’.
b. Mengurangkan kelajuan udara yang masuk, dengan itu akan
menjimatkan penggunaan bahan bakar.

Rajah 3.9 Elemen Penuras Udara.

Terdapat dua jenis penuras yang biasanya digunakan bergantung


kepada keperluan dan kegunaan.

a. Penuras Jenis Kering.

Rajah 3.10 Penuras Jenis Kering.

29
Menggunakan elemen kertas sebagai penapis. Setiap 5,000 km
perjalanan atau 3 bulan cucian penuras akan dilakukan dan tukaran
dilakukan setiap 15,000 km hingga 20,000 km jarak perjalanan.

b. Penuras Jenis Basah.

Rajah 3.11 Penuras Jenis Basah.

Bertindak memerangkap benda asing menggunakan lingkaran-


lingkaran dawai halus di mana cecair seperti minyak berada di bawah
lingkaran dawai ini sebelum udara masuk ke kebuk pembakaran.
Penyelenggaran untuk di cuci setiap 5,000 km jarak perjalanan atau
8 bulan.

viii. Penuras minyak pelincir.

Penuras minyak pelincir bertindak untuk memerangkap kotoran dan


cebisan halus serbuk besi yang terdapat dalam minyak pelincir.Tukaran
biasanya setelah 10,000 km hingga 20,000 km jarak perjalanan dilalui
bergantung kepada jenis dan pengeluar.

30
Rajah 3.12 Penuras minyak pelincir enjin.

Kesan jangka masa panjang seperti kebocoran di sekitar penuras kerana


kehausan ‘O-ring’ penuras boleh berlaku.

ix. Penuras bahan bakar.

a. Jenis Mangkuk Enapan atau Konvensional.

Rajah 3.13 Penuras Bahan Bakar Jenis Konvensional.

Penuras yang mempunyai tabung diperbuat daripada logam atau


tabung yang lutsinar yang bertindak memerangkap kotoran dan
benda asing.

31
Rajah 3.14 Elemen Penuras Bahan Bakar Jenis Konvensional.

Ia boleh di buka dan di cuci setiap 5,000 km jarak perjalanan dan


elemennya perlu di tukar setelah mencapai perjalanan antara 25,000
km hingga 30,000 km.

b. Jenis Katrij.

Rajah 3.15 Penuras Bahan Bakar Jenis Katrij.

Perangkap kotoran dan benda asing yang menggunakan kertas turas


sebagai medium yang terletak di tengah-tengah tabung (penuras).
Penuras Jenis Katrij tidak boleh di cuci semula dan tukaran penuras
dilakukan setiap 10,000 km jarak perjalanan yang dilalui.

x. Palam pencucuh.

32
Rajah 3.16 Palam Pencucuh.

Palam pencucuh hanya digunakan pada kenderaan yang menggunakan


petrol sebagai bahan bakarnya. Akibat daripada penggunaan palam
pencucuh yang melebihi tempoh, pembekalan sumber api dalam sistem
pembakaran kenderaan akan terganggu sekaligus menjadikan perjalan
kenderaan tidak lancar dan stabil. Cadangan bagi jarak perjalanan
maksimum adalah 80,000 km sebelum menjalani penyelenggaraan
seterusnya.

xi. Bateri.

Rajah 3.17 Bateri.


Dua jenis bateri yang biasa terdapat di pasaran iaitu Jenis Sel Basah
dan Jenis Sel Kering. Bagi Sel Basah, Asid Sulfurik cair digunakan di

33
dalam bateri sebagai konduktor arus. Tempoh masa bagi penggunaan
bateri biasanya setahun sekali bergantung kepada cara dan tempoh
masa penggunaan sesebuah kenderaan.

3.4 Penyelenggaraan Pemulihan

Penyelenggaraan Pemulihan atau ’ Corrective Maintenance ‘ merupakan


tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya
dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. Terdapat tiga perkara
yang mesti dijalankan apabila melaksanakan melaksanakan kaedah ini.

3.4.1 Kenal Pasti Punca Masalah (Troubleshooting)

Selain manual pengguna kaedah mengenal pasti masalah


memerlukan maklumat daripada pemandu berkenaan masalah yang
dihadapi atau pandu uji dijalankan oleh mekanik untuk mengenal
pasti masalah kenderaan tersebut.

3.4.2 Kerja Baik Pulih

Bagi kerja pemulihan proses penyelenggaraan bergantung kepada


masalah yang dihadapi. Biasanya penyelenggaraan pemulihan
melibatkan prosedur kerja yang rumit atau memerlukan kepakaran
khusus berkaitan sistem atau bahagian terlibat.

3.4.3 Pandu Uji

Kenderaan yang siap dibaik pulih akan di uji pula bagi memastikan
sistem atau bahagian terlibat telah bebas daripada masalah dan
berfungsi dengan baik sebagaimana standard yang ditetapkan.

3.5 Kesimpulan

34
Unit Penyelenggaraan adalah unit di bawah seliaan Bahagian Worksyop
yang berperanaan sangat penting dalam memastikan fungsi dan operasi
kenderaan sentiasa berada dalam kondisinya yang terbaik. Secara tidak
langsung telah membantu kerajaan dari segi kos baik pulih yang mahal
sekaligus meringankan sedikit sebanyak beban yang ditanggung kerajaan.

35

Anda mungkin juga menyukai