Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN PEMAHAMAN Baca Petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikut:       Iskandar tinggal di

Kampung Gubah. Rumahnya terletak di tepi sungai. Nama sungai itu Sungai Kapih.       Pada suatu pagi,
Iskandar berjalan-jalan di tepi sungai itu. Arus sungai lebih deras daripada biasa kerana hujan lebat pagi tadi.
Tiba-tiba Iskandar terdengar orang menjerit. Tolong! Tolong! Iskandar terperanjat. Seorang budak sedang
dihanyutkan oleh air yang deras itu. Iskandar ternampak sebatang galah yang tersandar di pohon rambutan. Dia
pun mengambil galah tersebut dan menghulurkannya kepada budak itu. Budak itu berjaya memegang galah
tersebut. Iskandar pun segera menarik galah itu. Akhirnya budak itu sampai ke tepi sungai dan dapat
diselamatkan.  1. Di manakah Iskandar tinggal ?    
____________________________________________________ 2. Apakah nama sungai yang mengalir dekat
dengan rumah Iskandar ?     ____________________________________________________ 3. Mengapakah
arus sungai itu lebih deras daripada biasa ?     ____________________________________________________
4. Apakah Iskandar terdengar ?     ____________________________________________________ 5. Di
manakah batang galah itu tersandar ?     _________________________________________ LATIHAN
KEMAHIRAN BERBAHASA Kelaskan makanan berikut mengikut kumpulan: aiskrim roti tomato susu gula-gula
coklat  Makanan Berkhasiat Makanan Tidak Berkhasiat 1. 1. 2. 2. 3. 3.

Mine coins - make money: http://bit.ly/money_crypto

Anda mungkin juga menyukai