Anda di halaman 1dari 4

Garis Panduan Penulisan:

RuanganJelajah FC:
Huraianmerangkumi:
o FasaPersediaan (Input dari Master Trainners)
o Proses (PelaksanaanSebelum, semasa dan
selepasPdPc)
o Impak (Pencapaianakademik, perubahansikap murid
atauapa-apa yang berkaitandengankemenjadian
murid)

Settings:
Saizkertas: A5
Font: Arial Saiz: 11
Line Spacing: 1.15 (remove space before and after paragraph)
Margin: 2 cm (top, bottom, left and right)

E-mel kepada kedua-dua pegawai di bawah


pada atau sebelum 17 Ogos 2020:
Pn Nurdiana binti Amiruddin
nurdiana.amiruddin@moe.gov.my
Lengkapkanmaklumat di bawahsebelumhantar:

Nama Pengirim
No Tel Bimbit

AMALAN TERBAIK FLIPPED CLASSROOM


SEKOLAH KBAT, NEGERI SABAH

Nama Sekolah / Daerah


Nama PGB
Nama Guru

JELAJAH FC
DokumentasiBergambar:
FasaPersediaan 1x, Proses Pelaksanaan 2x, Impak 1x