Anda di halaman 1dari 1

PROGRAM /PROJEK PEMBANGUNAN JPN SARAWAK TAHUN 2021 RMKE-12

LAMPIRAN A

SENARAI CADANGAN PROGRAM/PROJEK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BAGI PERMOHONAN TAHUN 2021, RMKE-12

AGENSI B/T/G/ KOS KESELURUHAN JUSTIFIKASI (KEPADATAN PENDUDUK/ TREND ENROLMEN


BIL KOD BUTIRAN NAMA BUTIRAN NAMA PROJEK SKOP PROJEK (BIL. BD / KAPASITI / UNIT) NEGERI DAERAH PARLIMEN DUN PPD TUNAI 2019 (RM)
PEMOHON USNT (RM) 2017,2018,2019/dll)

1 P63039000 PEMBELIAN TANAH PEROLEHAN TAPAK SK PLAIE D C, PEMBELIAN TANAH SELUAS 8 EKAR JPN SARAWAK SARAWAK SAMARAHAN SAMARAHAN MUARA TUANG SAMARAHPEROLEHAN RM1,830,618.40 RM1,830,618.40 1. BANGUNAN SEKOLAH UZUR ,SUBSTANDARD
(PENDIDIKAN) SAMARAHAN, SARAWAK (SKALA 5) DI LOT 5044, MUARA TUANG LAND DISTRICT TANAH SERTAGOTONG ROYONG. BILIK TIDAK MENCUKUPI,
PELBAGAI NEGERI SEMPIT DAN TIDAK KONDUSIF.
2.ENROLMEN MURID BERTAMBAH EKORAN PERTAMBAHAN
PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN PESAT SEKITARNYA.
3.KESELAMATAN TIDAK TERJAMIN KERANA TERLETAK 1
METER DARI TEBING SUNGAI YANG MENGALAMI HAKISAN
TANAH RUNTUH DAN TERDAPAT BINATANG BUAS SEPERTI
BUAYA YANG MENGANCAM KESELAMATAN PELAJAR.
4.TAPAK SEDIA ADA SEMPIT UNTUK PEMBANGUNAN
SEKOLAH DAN DILANDA BANJIR SERTA BERSTATUS NCR
SERTA BOLEH DITUNTUT OLEH MANA-MANA PIHAK. TAPAK
SEKOLAH MENAKUNG AIR DAN BERLOPAK SERTA
MENGUNDANG PELBAGAI PENYAKIT BAWAAN AIR.

2 P63002010 MENENGAH AKADEMIK PEMBINAAN GANTIAN PEMBINAAN GANTIAN BLOK PENTADBIRAN, JPN SARAWAK SARAWAK LAWAS LAWAS BUKIT SARI LAWAS GANTIAN RM15,000,000.00 RM1,780,618.40 1.BANGUNAN SEKOLAH UZUR DAN TIDAK SESUAI LAGI
BLOK PENTADBIRAN, ASRAMA, ASRAMA ( PELAJAR), RUMAH GURU, UNTUK DIBAIK PULIH. KAYU SEPENUHNYA.
RUMAH GURU, DEWAN SERBAGUNA DEWAN SERBAGUNA DAN LAIN-LAIN 2.TERDAPAT BANGUNAN SUBSTANDARD SERTA DIBINA
DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN KEMUDAHAN SECARA GOTONG ROYONG.
DI SMK SUNDAR, LAWAS (SKALA 4) 3.BILIK SEDIA ADA TIDAK MENCUKUPI, SEMPIT DAN TIDAK
KONDUSIF.
4.PERTAMBAHAN PESAT ENROLMEN MURID EKORAN
PERTAMBAHAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN PESAT
SEKITARNYA.

3 P63010000 PEJABAT-PEJABAT PEMBINAAN BAHARU BANGUNAN PPD PEMBINAAN BAHARU BANGUNAN PPD DAN JPN SARAWAK SARAWAK SERIAN SERIAN BUKIT SEMUJA SERIAN BAHARU RM 35, 000,000.00 RM1,780,618.40 1.BANGUNAN SEDIA ADA MERUPAKAN BANGUNAN SK
PENDIDIKAN DAN KEMUDAHAN LAIN DI PPD KEMUDAHAN LAIN SERIAN (MENUMPANG). BANGUNAN TAMBAHAN DAN
SERIAN, SERIAN, SARAWAK RUANG DIPERLUKAN OLEH SK SERIAN MEMBOLEHKAN
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BERJALAN LANCAR.
2.RUANG PEJABAT SEDIA ADA YANG SEMPIT BESERTA
PERABOT YANG TERHAD MENYUKARKAN PENYIMPANAN
FAIL - FAIL DENGAN TERSUSUN DAN TERATUR.
3.PERTAMBAHAN STAF PPD SERIAN DALAM PROSES
PENSTRUKTURAN BARU MENYEBABKAN RUANG SEDIA
ADA TIDAK MENCUKUPI UNTUK MENAMPUNG SEMUA STAF.

NOTA:
1 Bagi permohonan projek gantian, pengesahan status TIDAK SELAMAT perlu diperoleh daripada JKR

2 Bagi permohonan sekolah baharu, taburan sekolah berserta data enrolmen sekolah berhampiran, jarak, unjuran murid dalam tempoh umur bersekolah dan perancangan
3 pembangunan tempatan
Semua permohonan (oleh
projek pihak
fizikal PBT)akan
hanya bagi dipertimbangkan
tempoh lima tahun perlu disediakan
sekiranya pemilikan tanah telah selesai (status tanah PTP) - Geran tanah/Notis 5A tersedia
4 Semua permohonan projek perlu disediakan ringkasan projek dan cadangan brif projek yang berkaitan

Anda mungkin juga menyukai