Anda di halaman 1dari 1

1. Mengapakah dalam Model Disiplin Asertif Canter, seorang guru perlu menjadi asertif.

- Berdasarkan Model Disiplin Asertif Canter, pengurusan bilik darjah perlu


dilakukan secara asertif (berkeyakinan dan tegas). Hal ini kerana guru yang
mengamalkan pendekatan asertif mengetahui perkara yang diingini daripada
murid-muridnya. Guru yang asertif juga akan menyatakan dengan jelas
kemahuan mereka terhadap tingkah laku murid yang diingini, perasaan mereka
terhadap tingkah laku murid dan menyokong tindakan-tindakan mereka dengan
perlakuan yang boleh diterima oleh murid. Guru yang asertif membantu murid-
muridnya untuk memahami bentuk tingkah laku yang dapat membawa kejayaan
dan tingkah laku yang menyusahkan dan ke arah kegagalan. Senario ini
memberikan manfaat kepada kedua-dua belah pihak, iaitu guru dan murid untuk
memahami keperluan masing-masing. Hal ini dapat membantu guru untuk
membina persekitaran p&p yang tenang dan menyokong perkembangan
pembelajaran murid.

Anda mungkin juga menyukai