Anda di halaman 1dari 2

Cari kesalahan ejaan

Arahan : Cari dua (2) kesalahan ejaan dalam ayat di bawah dan tulis
semula ayat tersebut.
1. __________________________
Ali membawa wang sako
__________________________
sebanyak RM1.00 setiap
heri. __________________________

2. __________________________
Ibu Ali menyediakan bekalan
__________________________
makanan untuk dibawa uleh
Ali ke sakolah. __________________________

3. ___________________________
Ali minyimpan baki wang __________________________
sakunye.
__________________________

4. ___________________________
Ali menyimpan wang itu di
___________________________
dalem tabong berbentuk
rumah. ___________________________

5. ___________________________
Ali barcadang hendak
___________________________
membeli sat kereta kawalan
jauh. ___________________________
Kata Tanya

a) Susun semula ayat tanya di bawah.


1.
siapa di sekolah kamu? Guru disiplin

___________________________________________________________________

2.
Sarjan Ramli Bilakah bertugas?

___________________________________________________________________

b) Isi tempat kosong.

Apakah Bilakah Di manakah Siapakah

1. ____________________ yang membuang sampah di luar tong


sampah itu?

2. ___________________ kamu akan berpindah ke sekolah lain?

3. ___________________ warna meja itu?

4. ___________________ awak letak buku – buku itu tadi?

Kata Imbuhan Akhiran

1. Bapa membawa kami ke (pamerkan/pameran ) buku.


2. Kita hendaklah (lebihkan / lebihan) makan buah – buahan.
3. Makan makanan seimbang (amalan / amalkan ) hidup sihat.
4. Abang telah membeli sebuah buku (rujukan / rujukkan)