Anda di halaman 1dari 4

KAEDAH PENILAIAN BAHASA

PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA 

A) Penilaian Kemahiran Lisan 


Kemahiran lisan melibatkan dua kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar dan
kemahiran bertutur. 

Kemahiran mendengar
=Kemahiran paling asas
=Berlaku pada peringkat penerimaan
=Murid yg telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur, memahami, dan mentafsir
apa yg didengar. 

Kemahiran bertutur
=Melafazkan bunyi2 bahasa drpd alat2 artikulasi
=Peringkat penglahiran
=Perlu ditiru & diajuk
=Model bahasa lemah hasil ajukan yg lemah, tp model bahasa baik tidak semestinya
menjamin ajukan yg baik. 

Tujuan kemahiran lisan : 


 Menyebut perkataan / ayat dgn betul 
 Melatih murid mendengar & memahami pertuturan org lain. 
 Untuk berinteraksi dgn org lain (menyampaikan perasaan, kehendak, dll). 
 Melatih murid agar berkeyakinan & percaya kpd diri (berani bercakap,
menyatakan perasaan dan kehendak) 
 Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yg tersusun, perkataan yg
sesuai, & perbendaharaan kata yg luas. 
Kemahiran-kemahiran yang boleh 
 Bertutur dgn tenang menggunakan gaya yg betul 
 Bertutur dgn nada, intonasi, & sebutan yg betul. 
 Mendengar dgn baik, memahami perkara yg didengar, & menghormati
pertuturan org lain. 
 Bercerita & membuat laporan menggunakan bahasa yg menarik & betul. 
 Berkebolehan memberi arahan dgn berkesan. 
 Mengunakan bahasa yg baik mengikut situasi. 
Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: 
 bacaan kuat 
 syarahan 
 perbahasan 
 bercerita 
 perbincangan 
 hafazan 
 temu bual 
 soal jawab 
 nyanyian 
 deklamasi sajak 
 mendengar dan memberi respon secara lisan 
Penilaian lisan membolehkan guru : 
 mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar
dan bertutur secara gramatis. 
 mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman
murid. 
 mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. 
 mengesan kelancaran dalam sebutan. 
 mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. 

Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang
memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. 
Cth : PLBS 
menyediakan instrumen 

1. soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan


mudah difahami. 
2. aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. 
3. pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah
digunakan untuk merangsang murid berfikir. 
4. aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. 

· Penilaian lisan dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara :


- pelajar dengan pendidik
- pelajar dengan pelajar
- pelajar dengan bahan pembelajaran 

· Aspek yang boleh dinilai ialah :


- kefahaman konsep
- pengetahuan fakta
- pemikiran peringkat tinggi
- kecekapan mendengar
- penggunaan bahasa yang tepat
- kecekapan metematik
- gaya persembahan/ kelancaran berbahasa
- pertuturan dan sikap 

C ) Penilaian kemahiran membaca 


 penggunaan bahasa yang tepat. 
 kelancaran berbahasa yang baik. 
 penggunaan intonasi yang betul. 
 sebutan dan jeda yang tepat. 

B) PENILAIAN KEMAHIRAN MENULIS 


Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan
dan hasil penulisan murid seperti
—Karangan
—Laporan projek/kerja kursus/folio
—Latihan dan ujian bertulis
—Huraian atau tafsiran peta, jadual, graf atau carta. 
Instrument penilaian menulis. Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan
perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut :
—Kemahiran menulis
—Menyusun idea
—Penggunaan tanda baca
—Perbendaharaan kata
—Mengaplikasi
—Mentafsir Menilai 

Perlu diingat, dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih, perkara berikut perlu
diambil kira :
—Soalan menepati kemahiran yang hendak diuji
—Bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami
—Bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan.
—Aras kesukaran soalan dipelbagaikan
—Skema pemarkahan disediakan 

Bentuk item 

1. Bentuk Item Objektif 


2. Bentuk Item Subjektif 

Mengesan serta merta 

-Tujuan – mengesan penguasaan hasil pembelajaran dgn serta-merta semasa


pengajaran harian 
-Contoh : Menilai kefahaman dan pengetahuan serta kemahiran berbahasa melalui
hasil kerja murid. 
-Bagaimana ? (Dirancang jika perlu, individu @ kumpulan, tiada instrumen khusus ) 
-Merekod & Melapor : (Perlu direkod dan dilaporkan jika perlu ) 
-Tindakan Susulan : (Perlu tindakan serta-merta seperti; bimbingan, teguran, nasihat
dan pujian) 

mengesan kemajuan 

-Tujuan – mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran 


-Bagaimana? (Perlu dirancang, individu @ kumpulan, gunakan instrumen seperti
-lembaran kerja dan ujian bertulis ) 
-Merekod & Melapor (perlu direkod dan dilaporkan jika perlu 
-Tindakan Susulan (Perlu tindakan susulan ) 
-Contoh : menilai laporan bertulis dan menilai murid melalui ujian: objektif @
subjektif 

mengesan pencapaian 

-Tujuan – mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran 


-Bagaimana? (Perlu dirancang, secara individu, gunakan ujian bertulis) 
-Contoh : Melalui ujian bertulis seperti ujian objektif dan subjektif 
-Tindakan susulan (Harus diambil jika perlu ) 
-Merekod & melapor (Perlu direkod dan dilapor ) 
· Penilaian penulisan dilakukan dengan menilai :
- karangan
- laporan projek/kerja kursus/folio
- latihan dan ujian bertulis
- huraian atau tafsiran data/jadual, graf atau carta. 

· Kemahiran yang diukur dalam kemahiran menulis ialah :


- kemahiran menulis
- menyusun idea
- perbendaharaan kata
- mengaplikasi
- mentafsir
- menilai
- mempertahan / menyokong hujah
- menyebar idea / buat rumusan / cadangan