Anda di halaman 1dari 4

TAKLIMAT PENETAPAN BIDANG PENGKHUSUSAN PEGAWAI PENGURUSAN TERTINGGI DAN GRED 54

PTD PADA 24.7.2020

Lampiran A

KAMUS BIDANG PENGKHUSUSAN PEGAWAI PENGURUSAN TERTINGGI


DAN PEGAWAI GRED 54 BAGI SKIM PERKHIDMATAN PTD

BIL BIDANG UTAMA STREAM PENGKHUSUSAN


1. Pengurusan Sumber i. Dasar Strategik Sumber Manusia - Perancangan, Pengurusan
Manusia & dan Pembangunan Sumber Manusia
Pembangunan ii. Perjawatan dan Pembangunan Organisasi
Organisasi iii. Pengurusan Perkhidmatan (daripada lantikan sehingga
penamatan perkhidmatan)
iv. HRMIS
v. Pengurusan dan pembangunan kompetensi /Latihan
vi. Pengurusan Prestasi
vii. Tadbir urus dan Integriti
viii. Pengurusan Psikologi dan Kaunseling
ix. Tatatertib
x. Pengurusan Kualiti dan Inovasi
xi. Pengurusan Saraan
xii. Pengurusan Strategik
xiii. Korporat dan Komunikasi
xiv. Pengurusan Bakat dan Organisasi
xv. Kesejahteraan Pekerja
xvi. Analisis Pasaran Buruh
xvii. Analisa Sumber Manusia
xviii. Penyelarasan Strategik (Pelan Tindakan, OBB, KPI, 360)
xix. Pengurusan Perhubungan Majikan dan Pekerja
xx. Pengurusan Perubahan
xxi. Pengurusan Program Cross Fertilization
xxii. Pengurusan Kabinet

2. Pengurusan Sosial i. Dasar Pengurusan Sosial dan Infrastruktur


dan Infrastruktur ii. Dasar Pengangkutan dan Logistik (udara, maritim, darat – jalan
raya/rel)
iii. Dasar Sektor Pembinaan
iv. Pengurusan Prasarana
v. Kawal selia dan penguatkuasaan
vi. Pengurusan Logistik
vii. Pengurusan dan Pembangunan Wanita, Keluarga, Kanak-
Kanak, Belia dan Orang Kurang Upaya
viii. Perhubungan Masyarakat & Kejiranan
ix. Kesepaduan Sosial dan Integrasi Nasional
x. Infrustruktur Data Geospatial Negara
xi. Pengurusan Bencana
xii. Pengurusan dan Pembangunan Kependudukan
xiii. Pengurusan Komuniti
xiv. Pengurusan dan Pembangunan Warga Emas
xv. Pengurusan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)
xvi. Pengurusan Fasiliti
xvii. Pengurusan infrastruktur
xviii. Pengurusan Projek
xix. Industri kreatif
xx. Komunikasi strategic

1
DIKEMASKINI PADA 24.7.2020
TAKLIMAT PENETAPAN BIDANG PENGKHUSUSAN PEGAWAI PENGURUSAN TERTINGGI DAN GRED 54
PTD PADA 24.7.2020

BIL BIDANG UTAMA STREAM PENGKHUSUSAN


xxi. Pengurusan Aduan
xxii. Pengurusan Plihan Raya
3. Pengurusan i. Dasar Pentadbiran Tanah, Kerajaan Tempatan dan Pengurusan
Pentadbiran dan Projek/Hartanah
Pembangunan ii. Pengurusan Alam Sekitar dan Sumber Asli
Wilayah iii. Kemajuan Tanah dan Wilayah
/Perbandaran / Tanah iv. Pentadbiran dan Pengurusan Tanah
/ Daerah v. Pengurusan Strata
vi. Perubahan Iklim
vii. Kawalan Pencemaran
viii. Pengurusan Lautan Lestari
ix. Eko Inovasi
x. Tanah, Ukur dan Pemetaan
xi. Mineral dan Geosains
xii. Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan
xiii. Sumber Air, Saliran dan Hidrologi
xiv. Pengurusan Impak Sosial Terhadap Projek Kerajaan

4. Pengurusan Ekonomi i. Dasar Ekonomi, Perdagangan dan Kewangan Awam


ii. Dasar Ekonomi Bumiputera
iii. Dasar Pembangunan Industri
iv. Pengurusan Nilai\Ekonomi
v. Perancangan Ekonomi
vi. Fiskal dan Ekonomi (MoF)
vii. Analisis Pasaran
viii. Makroekonomi (Analisa, Penyelidikan dan Model)
ix. Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
x. Pengurusan Komoditi
xi. Ekonomi Sektoral
xii. Mikroekonomi
xiii. Komunikasi dengan Pemegang Taruh (masyarakat umum seperti
NGO/CSO)
xiv. Pengurusan Isu Sensitif Rundingan Antarabangsa (Rundingan
Strategik)
xv. Pengurusan Krisis Ekonomi
xvi. Pengurusan
xvii. Risiko Pengurusan Strategi
xviii. Pembangunan Usahawan
xix. Pengurusan Kemiskinan Bandar
xx. Pembangunan Koperasi
xxi. Ekonomi Digital

5. Pengurusan i. Dasar berkaitan kewangan


Kewangan ii. Pengurusan Aset dan Liabiliti
iii. Analisa Model Kewangan
iv. Analisa Penyata Kewangan
v. Financial Forecasting (Unjuran Kewangan)
vi. Perakaunan
vii. Pengurusan Cukai (Fiskal)
viii. Kewangan Monetari
ix. Pengurusan Bajet Pembangunan
x. Pengurusan Nilai (Value Management Lab)
xi. Pengurusan Perolehan
2
DIKEMASKINI PADA 24.7.2020
TAKLIMAT PENETAPAN BIDANG PENGKHUSUSAN PEGAWAI PENGURUSAN TERTINGGI DAN GRED 54
PTD PADA 24.7.2020

BIL BIDANG UTAMA STREAM PENGKHUSUSAN


xii. Pengurusan Kontrak
xiii. Pengurusan Jaminan Kerajaan
xiv. Pelaburan
xv. Pengurusan Kewangan / Kewangan strategik
xvi. Pengurusan Pinjaman dan Hutang
xvii. Kewangan Islam
xviii. Kewangan Forensik

6. Pengurusan i. Dasar berkaitan keselamatan dan pertahanan


Keselamatan & ii. Keselamatan Strategik dan Diplomasi Antarabangsa
Pertahanan iii. Keselamatan dan Ketentaraman Awam
iv. Penguatkuasaan dan pematuhan
v. Hal Ehwal Imigresen
vi. Persempadanan Maritim
vii. Persempadanan Darat
viii. Persempandanan Ruang Udara
ix. Keselamatan dan Diplomasi Pertahanan
x. Keselamatan dan Kedaulatan Negara
xi. Cyber Security

7. Pengurusan i. Dasar Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negeri


Hubungan ii. Dasar Ekonomi Antarabangsa
Antarabangsa dan Hal iii. Dasar Hubungan Dua Hala
Ehwal Luar Negeri iv. Dasar Hal Ehwal Pelbagai Hala
v. Diplomasi Politik dan Rundingan Antarabangsa
vi. Perancangan Strategik dan Kerjasama Antarabangsa
vii. Hubungan Antarabangsa
viii. Pengurusan Pengangkutan Darat, Udara dan Maritim
Antarabangsa
ix. Kerjasama ASEAN
x. Kerjasama dan Pembangunan Serantau dan Antarabangsa
xi. Undang-undang Antarabangsa, Hal Ehwal Maritim dan
Persempadanan
xii. Perkhidmatan Konsular dan Diplomasi Awam

8. Pengurusan Sains i. Dasar Sains dan Teknologi Maklumat, Sains Teknologi,


dan Teknologi Kejuruteraan dan Matematik (STEM)
Maklumat ii. Industri Pembuatan Sains dan Teknologi
iii. Industri Pertahanan
iv. Pengurusan Maklumat
v. Pengurusan Rekod
vi. Pengurusan Teknologi Baharu (Managing Emerging
Technologies – IR4.0)
vii. Pengurusan Bioteknologi dan Alam Sekitar
viii. Inovasi dan Pengkomersialan
ix. Foresight Technology
x. Perkhidmatan dan Pembudayaan STI
xi. Teknologi Strategik dan Aplikasi STI
xii. Telekomunikasi
xiii. Perlindungan Data Peribadi
xiv. Pengurusan Penyelidikan, Pembangunan dan
Pengkomersialan (R&D&C) (*termasuk pengurusan dana)
xv. Technology Digitalisation
3
DIKEMASKINI PADA 24.7.2020
TAKLIMAT PENETAPAN BIDANG PENGKHUSUSAN PEGAWAI PENGURUSAN TERTINGGI DAN GRED 54
PTD PADA 24.7.2020

BIL BIDANG UTAMA STREAM PENGKHUSUSAN


xvi. Bidang Kajian Sosial Media

4
DIKEMASKINI PADA 24.7.2020

Anda mungkin juga menyukai