Anda di halaman 1dari 8

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN DATADIKDASMEN.COM


Kelas / Semester : I/1
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Pembelajaran Ket
Tema Sub Tema Alokasi Waktu
Ke

1 1 Hari

2 1 Hari Juli Mg Ke 3
1 3 1 Hari
Aku dan 1 Minggu
Teman Baru 4 1 Hari

5 1 Hari Juli Mg Ke 3

6 1 Hari

1 1 Hari

2 1 Hari Juli Mg Ke 4

2 3 1 Hari
1 Minggu
Tubuhku 4 1 Hari

5 1 Hari Juli Mg Ke 4

6 1 Hari
I
1 1 Hari
Diriku
2 1 Hari Agt Mg Ke 1
3 3 1 Hari
Aku Merawat 1 Minggu
Tubuhku 4 1 Hari

5 1 Hari Agt Mg Ke 1

6 1 Hari

1 1 Hari 1 Minggu Agt Mg Ke 2

2 1 Hari

4 3 1 Hari
Aku Istimewa 4 1 Hari Agt Mg Ke 2

5 1 Hari

6 1 Hari
Ulangan Harian Tema I 2 Hari Agt Mg Ke 2
Remidi & Pengayaan

MENGETAHUI GURU KELAS 1


KEPALA SEKOLAH

( ) ( )
NIP. NIP.
PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN DATADIKDASMEN.COM


Kelas / Semester : I/1
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Pembelajaran Ket
Tema Sub Tema Alokasi Waktu
Ke

1 1 Hari

2 1 Hari Agt Mg ke 3
1 3 1 Hari
Gemar 1 Minggu
Berolahraga 4 1 Hari

5 1 Hari Agt Mg ke 3

6 1 Hari

1 1 Hari

2 1 Hari Agt Mg ke 4
2
3 1 Hari
Gemar 1 Minggu
Bernyanyi dan 4 1 Hari
Menari
5 1 Hari Agt Mg ke 4

6 1 Hari
II
Kegemarank 1 1 Hari
u
2 1 Hari Sep Mg ke 1
3 3 1 Hari
Gemar 1 Minggu
Menggambar 4 1 Hari

5 1 Hari Sep Mg ke 1

6 1 Hari

1 1 Hari Sep Mg ke 2

2 1 Hari
4 3 1 Hari
Gemar 1 Minggu
Membaca 4 1 Hari Sep Mg ke 2

5 1 Hari

6 1 Hari
Ulangan Harian 2 Hari Sep Mg ke 3
Remidi & Pengayaan

MENGETAHUI GURU KELAS 1


KEPALA SEKOLAH

( ) ( )
NIP. NIP.
PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN DATADIKDASMEN.COM


Kelas / Semester : I/1
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Pembelajaran
Tema Sub Tema Alokasi Waktu Ket
Ke

1 1 Hari

2 1 Hari Okt Mg Ke 1
1 3 1 Hari
Kegiatan Pagi 1 Minggu
Hari 4 1 Hari

5 1 Hari Okt Mg Ke 1

6 1 Hari

1 1 Hari

2 1 Hari Okt Mg Ke 2
2 3 1 Hari
Kegiatan 1 Minggu
Siang Hari 4 1 Hari

5 1 Hari Okt Mg Ke 2

6 1 Hari
III
1 1 Hari
Kegiatanku
2 1 Hari
3 3 1 Hari
Kegiatan Sore 1 Minggu Okt Mg Ke3
Hari 4 1 Hari

5 1 Hari

6 1 Hari

1 1 Hari

2 1 Hari
4 3 1 Hari
Kegiatan 1 Minggu Okt Mg Ke 3
Malam Hari 4 1 Hari

5 1 Hari

6 1 Hari
Ulangan Harian 2 Hari Okt Mg Ke 4
Remidi & Pengayaan

MENGETAHUI GURU KELAS 1


KEPALA SEKOLAH

( ) ( )
NIP. NIP.
PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN DATADIKDASMEN.COM


Kelas / Semester : I/1
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Pembelajaran Ket
Tema Sub Tema Alokasi Waktu
Ke

1 1 Hari

2 1 Hari Okt Mg ke 4
1 3 1 Hari
Anggota 1 Minggu
Keluargaku 4 1 Hari

5 1 Hari Nov Mg ke 1

6 1 Hari

1 1 Hari

2 1 Hari Nov Mg ke 2
2 3 1 Hari
Kegiatan 1 Minggu
Keluargaku 4 1 Hari

5 1 Hari Nov Mg ke 2

6 1 Hari
IV
1 1 Hari
Keluargaku
2 1 Hari Nov Mg ke 3
3 3 1 Hari
Keluarga 1 Minggu
Besarku 4 1 Hari

5 1 Hari Nov Mg ke 3

6 1 Hari

1 1 Hari Nov Mg ke 3

2 1 Hari
4
3 1 Hari
Kebersamaan 1 Minggu
Dalam 4 1 Hari Nov Mg ke 4
Keluarga
5 1 Hari

6 1 Hari
Ulangan Harian 2 Hari Nov Mg ke 4
Remidi & Pengayaan

MENGETAHUI GURU KELAS 1


KEPALA SEKOLAH

( ) ( )
NIP. NIP.
PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN DATADIKDASMEN.COM


Kelas / Semester : I / 1I
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Pembelajaran
Tema Sub Tema Alokasi Waktu Ket
Ke

1 1 Hari

2 1 Hari Jan Mg Ke 1
1 3 1 Hari
Pengalaman 1 Minggu
Masa Kecil 4 1 Hari

5 1 Hari Jan Mg Ke 2

6 1 Hari

1 1 Hari

2 1 Hari Jan Mg Ke 2
2
3 1 Hari
Pengalaman 1 Minggu
bersama 4 1 Hari
teman
5 1 Hari Jan Mg Ke 3

6 1 Hari
V
Pengalamank 1 1 Hari
u
2 1 Hari Jan Mg Ke 3
3 3 1 Hari
Pengalaman 1 Minggu
di sekolah 4 1 Hari

5 1 Hari Jan Mg Ke 4

6 1 Hari

1 1 Hari
Jan Mg Ke 4
2 1 Hari
4 3 1 Hari
Pengalaman 1 Minggu
yang berkesan 4 1 Hari

5 1 Hari
Jan Mg Ke 5
6 1 Hari
Ulangan Harian 2 Hari Jan Mg Ke 5
Remidi & Pengayaan

MENGETAHUI GURU KELAS 1


KEPALA SEKOLAH

( ) ( )
NIP. NIP.
PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN DATADIKDASMEN.COM


Kelas / Semester : I / 1I
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Pembelajaran Ket
Tema Sub Tema Alokasi Waktu
Ke

1 1 Hari

2 1 Hari Feb Mg ke 1
1 3 1 Hari
Lingkungan 1 Minggu
rumahku 4 1 Hari

5 1 Hari Feb Mg ke 1

6 1 Hari

1 1 Hari

2 1 Hari Feb Mg ke 2
2
3 1 Hari
Lingkungan 1 Minggu
sekitar 4 1 Hari
rumahku
5 1 Hari Feb Mg ke 2

VI 6 1 Hari
lingkunan 1 1 Hari
bersih, sehat
dan asri 2 1 Hari Feb Mg ke 3

3 3 1 Hari
Gemar 1 Minggu
menggambar 4 1 Hari

5 1 Hari Feb Mg ke 3

6 1 Hari

1 1 Hari

2 1 Hari Feb Mg ke 4

4 3 1 Hari
Gemar 1 Minggu
membaca 4 1 Hari

5 1 Hari Mar Mg ke 1

6 1 Hari
Ulangan Harian 2 Hari Mar Mg ke 1
Remidi & Pengayaan

MENGETAHUI GURU KELAS 1


KEPALA SEKOLAH

( ) ( )
NIP. NIP.
PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN DATADIKDASMEN.COM


Kelas / Semester : I / 1I
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Pembelajaran
Tema Sub Tema Alokasi Waktu Ket
Ke

1 1 Hari

1 2 1 Hari

Benda hidup 3 1 Hari


dan benda tak 1 Minggu Mar Mg ke 2
hidup di 4 1 Hari
sekitarku
5 1 Hari

6 1 Hari

1 1 Hari

2 1 Hari
2 3 1 Hari
Hewan di 1 Minggu Mar Mg ke 3
sekitarku 4 1 Hari

5 1 Hari

VII 6 1 Hari
benda hewan 1 1 Hari
dan tanaman
di sekitarku 2 1 Hari Mar Mg ke 4
3 3 1 Hari
Tanaman di 1 Minggu
sekitarku 4 1 Hari

5 1 Hari Apr Mg ke 1

6 1 Hari

1 1 Hari

4 2 1 Hari Apr Mg ke 1

Bentuk ,warna 3 1 Hari


,ukuran dan 1 Minggu
permukaan 4 1 Hari
benda
5 1 Hari Apr Mg ke 2

6 1 Hari
Ulangan Harian 2 Hari Apr Mg ke 2
Remidi & Pengayaan

MENGETAHUI GURU KELAS 1


KEPALA SEKOLAH

( ) ( )
NIP. NIP.
PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN DATADIKDASMEN.COM


Kelas / Semester : I / 1I
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Pembelajaran Ket
Tema Sub Tema Alokasi Waktu
Ke

1 1 Hari

2 1 Hari Apr Mg ke 3

1 3 1 Hari
1 Minggu
Cuaca 4 1 Hari

5 1 Hari Apr Mg ke 3

6 1 Hari

1 1 Hari

2 1 Hari Apr Mg ke 4

2 3 1 Hari
Musim 1 Minggu
Kemarau 4 1 Hari

5 1 Hari Apr Mg ke 4

6 1 Hari
VIII
Peristiwa 1 1 Hari
Alam Mei Mg ke 1
2 1 Hari
3 3 1 Hari
Musim 1 Minggu
Penghujan 4 1 Hari

5 1 Hari Mei Mg ke 1

6 1 Hari

1 1 Hari

2 1 Hari Mei Mg ke 2

4 3 1 Hari
1 Minggu
Bencana Alam 4 1 Hari

5 1 Hari Mei Mg ke 2

6 1 Hari
Ulangan Harian 2 Hari Juni Mg ke 1
Remidi & Pengayaan

MENGETAHUI GURU KELAS 1


KEPALA SEKOLAH

( ) ( )
NIP. NIP.