Anda di halaman 1dari 4

KISAH ASHABUL KAHFI.

   


Assalamualaikum wbh..............    
Yang dihormati tuan pengerusi majlis,   
para hakim yang adil, guru-guru, serta  
hadirin hadirat sekelian. 13. Kami kisahkan kepadamu
(Muhammad) cerita Ini dengan benar.
Dari jauh ku lihat silaunya, Sesungguhnya mereka adalah pemuda-
Cahaya wajah penuh bahagia pemuda yang beriman kepada Tuhan
7 pemuda yang kuat imannya, mereka, dan kami tambah pula untuk
Ashabul kahfi ingin ku cerita. mereka petunjuk.

Dengan izin Allah, 7 orang pemuda ini


Para hadirin sekelian,
dipertemukan di suatu tempat setelah
mereka mengelakkan diri dari meraikan
Kisah Ashabul Kahfi ini telah
pemujaan berhala.Mereka saling
diceritakan oleh Allah di dalam Surah
mengeluarkan pendapat masing-masing
Al-Kahfi bermula ayat 9 hingga 26.
tentang keesaan Allah dan perkara syirik
Untuk pengetahuan hadirin,Ashabul
yang dilakukan oleh penduduk Upsus.
Kahfi merupakan 7 orang pemuda yang
Nyata sekali mereka percaya dengan
beriman kepada Allah. Walaupun begitu
kuasa Allah lalu mereka telah berjanji
mereka hidup di tengah-tengah
apa juga yang aklan terjadi, mereka tidak
masyarakat yang syirik dan
akan berpaling dari beriman kepada
menyekutukan Allah.
Allah.
Setiap kali perayaan, semua penduduk di
Para hadirin sekelian,
negeri Upsus akan menghias patung
berhala, memuja dan menyembahnya
Akhirnya, keimana Ashabul kahfi ini
dengan penuh ghairah, begitulah
dapat dihidu oleh raja yang syirik pada
jahilnya masyarakat tersebut.
ketika itu. Maka raja pun memerintahkan
pengawal untuk memanggil 7 sahabat ini
Hadirin sekelian,
ke istana.Setibanya mereka di istana,
“ Wahai orang muda, beta dengar kamu
Pada Zaman ini juga terdapat ramai
telah menganut satu agama yang tidak
dikalangan orang beragama islam yang
diketahui asal usulnya, Kamu sudah
melakukan perkara-perkara syirik,
menduakan agama raja dan rakyat”
antaranya percaya kepada dukun dan
Bentak raja tersebut.
ahli nujum. Yang lebih dahsyat ada pula
yang mengistiharkan diri mereka bukan
Ashabul kahfi hanya mendiamkan
beragama islam contohnya timbulnya
diri.Raja bertitah lagi,...
cerita persatuan Islam Kristian.
“Baiklah, beta akan beri kamu masa
Astagfirullahhalazim. Dimanakah
untuk berbalik kepada agama asal,jika
letaknya maruah kita sebagai orang
tidak kamu semua akan beta hukum
Islam sejati ? Tepuk dada tanyalah
dengan seberat-berat hukuman.”tegas
iman....
raja yang sombong itu.

     Mendengar ugutan diraja, Ashabul kahfi
mula merancang untuk melarikan diri,
“Mana mungkin kita akan menyembah 11. Maka kami tutup telinga mereka
berhala, saya cadangkan kita tinggalkan beberapa tahun dalam gua itu[873],
saja negeri Upsus ini.”kata salah seorang
dari mereka. Tahukah hadirin sekelian, mereka telah
“Ya kita mesti keluar dari negeri ini!” tertidur bukan 1 hari atau 1 minggu,
cadangan itu disambut baik oleh 6 orang tetapi Allah telah menidurkan mereka
sahabatnya. selama tiga ratus sembilan
tahun.Bukankah itu satu jangkamasa
Telah jauh mereka berjalan, yang lama ? Ya , sesungguhnya Allah
mencari arah serta tujuan, maha berkuasa dan maha mengetahui,
sebuah bukit, di dalam hutan, inilah Qudrah Allah yang diceritakan
Di dalam gua tempat tempat disediakan. dalam Al-Quran.
( Syair )    
   
Hadirin sekelian, 
25. Dan mereka tinggal dalam gua
Setelah menyediakan serba sedikit mereka tiga ratus tahun dan ditambah
kelengkapan, Ashabul Kahfi pun mula sembilan tahun (lagi).
berjalan menuju ke dalam hutan, di sana
Surah Al Kahfi ayat 25.
ada sebuah bukit yang terletak diatasnya
sebuah gua, itulah tempat yang mereka
Hadirin sekelian,
tuju untuk bersembunyi dari
pengetahuan raja. Dalam perjalanan
Setelah mereka tidur, Allah telah
didalam hutan, datanglah seekor anjing
mengejutkan tidur mereka dengan
menunjukkan jalan untuk ke bukit
sinaran matahari yang masuk ke pintu
tersebut. Itulah pertolongan dari Allah
gua tersebut. Mereka pun tersedar, perut
yang esa.
mula berasa sangat lapar.
“Wahai sahabat-sahabat ku, kamu rasa
Setelah penat berjalan merentas hutan
berapa lama kita telah tertiodur ?”soal
dan padang pasir, akhirnya sampailah
salah seorang dari mereka.
mereka ke tempat yang dituju. Mereka
bersyukur kerana selamat dan memohon
“Oh.... Mungkin kita tidur baru sehari
dengan Allah agar diberikan
semalam, sebab itulah kita berasa
perlindungan dan petunjuk kearah
lapar”Jawab seorang dari mereka.
kebaikkan. Oleh kerana terlalu letih,
mereka pun tertidur.
“Tak mungkin, lihatlah matahari masih
ada, kita hanya tidur setengah hari
Malam berganti siang,tahun berganti
sahaja.”Jawab sahabat yang lain dengan
tahun, dan abad berganti abad, semua
rasa tak puas hati.
Ashabul kahfi tidur denan
nyenyaknya.Pelbagai bunyi dentuman
“Hai sahabatku, tiada gunanya kita
guruh, hujan, angin ribut dan taufan
bertengkar, perut pun sudah lapar, siapa
tidak mereka dengari. Firman Allah
antara kita yang boleh ke kota untuk
dalam surah Al Kahfi ayat 11 yang
membeli makanan ? ambillah wang yang
berbunyi :
saya bawa ini.”Tegas salah eorang dari
   
    mereka.
Setelah mendengar cerita tersebut,maka
Setelah bersetuju seorang pemuda telah jelaslah pemuda itu adalah salah seorang
keluar dari gua menuju kekota Upsus buruan raja berabad – abad
untuk mencari makanan. dahulu.Hilangnya 7 pemuda dari ugutan
raja untuk menyembah Allah yang esa.
Alangkah terkejutnya pemuda itu,
apabila kota yang dituju seperti tidak Berkata seorang penduduk di Upsus,
pernah dilihat, semuanya telah “Hai pemuda jamganlah kamu
berubah,begitu juga degan orang yang takut,kepada raja yang zalim itu,Raja itu
tinggal di situ, eorang pun tidak dikenali. telah mati pada tiga abad yang lalu, Raja
Dengan keadaan bingung, datang yang memerintah sekarang adalah raja
seseorang menyapa beliau, yang beriman kepada Allah sama seperti
kamu”.
“Tuan nampaknya orang baru disini ?
Apa yang tuan cari ? bolehlah saya Hadirin hadirat sekelian,
bantu”
Ashabul Kahfi diundang ke Istana, dan
“Oh, saya bukan orang baru, saya diberikan penghormatan oleh raja yang
mencari kedai untuk membeli soleh.Baginda menempatkan mereka di
makanan.”Jawab pemuda itu yang masih tempat yang mulia.
kebingungan.
Setelah mengadap raja, Ashabul Kahfi
Orang tadipun menunjukkan bazar untuk berkata kepada raja,
membeli makanan. Alangkah terkejutnya “Kami tidak memerlukan hidup yang
si penjual apabila pemuda itu panjang lagi,kerana kami telah melewati
menghulurkan wang yang telah lama beberapa keturunan yang semuanya telah
tidak digunakan, mungkinkan pemuda meninggal dunia.Apa yang kami lihat
ini menjumpai harta karun.bisik penjual. sekarang semuanya baru dan egeri ini
Dengan cepat cerita ini tersebar ke telah maju,kami puas melihat penduduk
seluruh kota. Semua penduduk di sini beriman kepada Allah”
mengerumuni pemuda dengan pelbagai
soalan. Sesudah iti Ashabul Kahfi pun bersujud
dan berdoa kepada Allah agar
menurunkan rahmatnya untuk dan
mengizinkan mereka kembali ke
Hadirin sekelian, rahmatullah.
Pemuda itu takut rahsianya bersama
Ashabul Kahfi dikeyahui, dia cuba Tidak lama kemudian, Ashabul kahfi
melarikan diri ke gua, tetapi ditahan oleh pun meninggal dunia.
penduduk yang ingin mendengar cerita
selanjutnya.Maka pemudaa itu pun Hadirin sekelian,
bercerita tentang Ashabul Kahfi yang Begitulah kisah Ashabul Kahfi, antara
menyembunyikan diri dari raja untuk pengajaran dari kisah ini ialah
menyelamatkan diri.
1. Kita wajib beriman kepada
Allah.
2. Kita diharamkan melakukan
perkara-perkara syirik.
3. Jadilah mukmin yang taat kepada
perintah Allah.

Sekian saja cerita saya,


Ada masa kita berjumpa,
Ashabul Kahfi tajuk dicerita,
Jadikan tauladan setiap masa...
( Lagu Rasa Sayang )

Sekian wabillahitaufik
walhidayah.......................