Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN

Panitia Teknik dan Vokasional


Tajuk Kursus : AF-010-1 PEKERJA AM TANAMAN
Modul : 6
Kompetensi :
Tarikh 23.7.2013
Hari Selasa
Masa 8.50 – 1.10 petang
NamaPengajar Nor Aini bt Zainol Abidin
Standard 6.5 -Communicate Clearly
Pembelajaran
Masa Kriteria Pencapaian Tugas utama Bahan sumber
pembelajaran
1. Murid dapat menyampaikan - Maklumat bertulis
6.5.1 - Menyampaikan maklumat maklumat yang diberikan
menggunakan teknik dan bahasa yang dengan menggunakan teknik
sesuai. dan bahasa yang betul.
240 minit 2. Murid dapat menerima
6.5.2 - Menerima, baca dan merekod maklumat yang disampaikan
maklumat yang diterima oleh pelatih lain.
menggunakan kaedah yang sesuai. 3. Murid kemudian membaca
dan merekod maklumat yang
disampaikan.
4. Murid merumus PdP.
5. Murid membuat latihan yang
diberi oleh guru

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN

Panitia Teknik dan Vokasional


Tajuk Kursus : AF-010-1 PEKERJA AM TANAMAN
Modul : 6
Kompetensi :
Tarikh 24.7.2013
Hari Rabu
Masa 7.30– 11.50 tengah hari
NamaPengajar Nor Aini bt Zainol Abidin
Standard 6.6 -Follow Telephone/Telecommunication Procedure
Pembelajaran
Bahan sumber
Masa Kriteria Pencapaian Tugas utama
pembelajaran
1. Murid menggunakan mesin - mesin fax
6.6.1 Mengguna peralatan
fax, telefon dan email dengan - telefon
telekomunikasi yang
cara yang betul. - komputer
disediakan.
2. Murid dapat berkomunikasi
240 minit 6.6.2 - Berkomunikasi dengan menggunakan perlatan
teknik yang betul. komunikasi dengan teknik
6.6.3 - Mengambil pesanan dari yang betul.
panggilan yang diterima. 3. Murid dapat merekodkan
pesanan dari panggilan
dengan baik.
. 4. Murid merumus PdP.
5. Murid membuat latihan yang
diberi oleh guru

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN

Panitia Teknik dan Vokasional


Tajuk Kursus : AF-010-1 PEKERJA AM TANAMAN
Modul : 7
Kompetensi :
Tarikh 25.7.2013
Hari Khamis
Masa 7.30 – 11.50 tengah hari
NamaPengajar Nor Aini bt Zainol Abidin
Standard 7.1 -Identify And Highlight Problems
Pembelajaran
Masa Kriteria Pencapaian Kriteria Pencapaian Kriteria Pencapaian
7.1.1 -Memilih standard kualiti buku 1. Murid dapat mengumpul - SOP
standard kualiti buku program.
program yang dikehendaki.
2. Murid dapat membanding beza
7.1.2 -Mengesahkan standard kualiti keesahan standard kualiti hasil
240 minit yang dikehendaki.
hasil yang ditolak.
3. Murid menyusun langkah –
7.1.3 –Menentukan langkah-langkah langkah bagi memastikan kualiti
dipenuhi.
yang perlu untuk memastikan standard
4. Murid menyemak hasil yang
kualiti dipatuhi. yang diperolehi.
5. Murid merumus PdP.
7.1.4 –Menyemak hasil supaya menepati
6. Murid membuat latihan yang
standard kualiti yang dikehendaki. diberi oleh guru

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN

Panitia Teknik dan Vokasional


Tajuk Kursus : AF-010-1 PEKERJA AM TANAMAN
Modul : 7
Kompetensi :
Tarikh 26.7.2013
Hari Jumaat
Masa 8.50 – 11.50 tengahari
NamaPengajar Nor Aini bt Zainol Abidin
Standard 7.2.-Resolve Interpersonal Conflicts
Pembelajaran
Kriteria Pencapaian Tugas utama Bahan sumber
Masa pembelajaran

7.2.1 -Menerima maklumat. 1. Murid dapat menerima maklumat - Maklumat bertulis


dari murid lain dengan baik.
7.2.2 –Mengambil tindakan terhadap
2. Murid mengambil tindakan dan
maklumat diterima. bertindakbalas terhadap
240 minit maklumat yang diterima..
7.2.3 –Menyedia laporan.
3. Murid merumus PdP.
7.2.4 –Mendapatkan punca-punca yang 4. Murid membuat latihan yang
diberi oleh guru
menyebabkan timbulnya konflik.
7.2.5 -Menyelesaikan konflik berkenaan.

Refleksi
CUTI NUZUL AL-QURAN
RANCANGAN PENGAJARAN
Panitia Teknik dan Vokasional
Tajuk Kursus : AF-010-1 PEKERJA AM TANAMAN
Modul : 7
Kompetensi :
Tarikh 29.7.2013
Hari Isnin
Masa 8.50 – 11.50 tengahari
NamaPengajar Nor Aini bt Zainol Abidin
Standard 7.2.-Resolve Interpersonal Conflicts
Pembelajaran
Kriteria Pencapaian Tugas utama Bahan sumber
Masa pembelajaran

7.2.1 -Menerima maklumat. 5. Murid dapat menerima maklumat - Maklumat bertulis


dari murid lain dengan baik.
7.2.2Mengambil tindakan terhadap
6. Murid mengambil tindakan dan
maklumat diterima. bertindakbalas terhadap
240 minit maklumat yang diterima..
7.2.3 –Menyedia laporan.
7. Murid merumus PdP.
7.2.4 –Mendapatkan punca-punca yang 8. Murid membuat latihan yang
diberi oleh guru
menyebabkan timbulnya konflik.
7.2.5 -Menyelesaikan konflik berkenaan.

Refleksi