Anda di halaman 1dari 36

PERATURAN KEPENGHULUAN TANGGA BATU

KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN


ROKAN HILIR

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN
(APBKepenghuluan)
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPENGHULUAN TANGGA BATU


KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
PROPINSI RIAU
PENGHULU TANGGA BATU KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

PERATURAN KEPENGHULUAN TANGGA BATU


NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN (APBKep)
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU TANGGA BATU

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan sebagai


wujud dari pengelolaan keuangan Kepenghuluan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat kepenghuluan;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun
Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Kepenghuluan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran
2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Kepenghuluan berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepenghuluan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun
Anggaran 2020;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan


Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pe atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawarahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1838);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perangkat Kepenghuluan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2015 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 21) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor
14 Tahun 2020);
25. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Standar
Biaya Pemerintahan Kepenghuluan Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2019 Nomor 81);
27. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 98 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Aset Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2019 Nomor 98);
28. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kepenghuluan Setiap
Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang
Tatacara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020
Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020
Nomor 11);
32. Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2018
tentang Penghasilan Tetap dan tunjangan Penghulu dan Perangkat
Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020 Nomor 12 Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 12);
33. Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor .... Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020
Nomor .... Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2020 Nomor);
34. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 214 tahun 2020 tentang
Penetapan Rincian Dana Pencairan Tahap I, II dan III Dana
Kepenghuluan Sebesar 40%, 40% dan 20% setiap Kepenghuluan di
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020;
35. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor .... Tahun 2020 tentang
Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Tahun 2019
yang tidak tersalurkan ke Rekening Kepenghuluan Tahun Anggaran
2019 setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran
2020;
36. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Penetapan Rincian Dana
untuk Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Penghulu dan
Perangkat, Tunjangan BPKep, Insentif RT dan RW, Serta Insentif/Gaji
Bidang Penyeelnggaraan Pemerintahan,Pembinaan dan Pemberdayaan
dari Alokasi dan Kepenghuluan (ADK) Tahun 2017, 2018 dan 2019
untuk 14 (Empat belas) Kepenghuluan Persiapan di Kabupaten Rokan
Hilir Tahun Anggaran 2020;
37. Peraturan Kepenghuluan Tangga Batu Nomor 05 Tahun 2017 Tentang
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan
(RPJMKepenghuluan) Tahun 2017-2022 (Berita Kepenghuluan Tangga
Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017
Nomor 05);
38. Peraturan Kepenghuluan Tangga Batu Nomor 04 Tahun 2020 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKPKepenghuluan) Tahun
2020 (Berita Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TANGGA BATU


dan
PENGHULU TANGGA BATU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPENGHULUAN TENTANG ANGGARAN


PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN TANGGA BATU
KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020 dengan perincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Kepenghuluan : Rp. 2.142.275.007,17


2. Belanja Kepenghuluan : Rp. 2.087.756.400,00
Surplus/( Defisit ) : Rp. 54.672.844,17
3. Pembiayaan Kepenghuluan
a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 118.327.156,00
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 172.000.000,00
Pembiayaan Netto : Rp. 53.672.844,00
SiLPA : Rp. 845.763,17

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kepenghuluan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APBKEP;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika
ada.
Pasal 4
Penghulu menetapkan Peraturan Penghulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kepenghuluan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKep.

Pasal 5
(1) Pemerintah Kepenghuluan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Kepenghuluan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan peraturan kepenghuluan tentang perubahan APBKep.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kepenghuluan dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kepenghuluan;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
dan
e. berskala lokal kepenghuluan.
Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kepenghuluan pada
tahun berjalan;
b. keadaanyang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA
akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Penghulu dapat mendahului perubahan
APBKep dengan melakukan perubahan Peraturan Penghulu tentang Penjabaran
APBKep dan memberitahukannya kepada BPKep.

Pasal 7
Peraturan Kepenghuluan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan


Kepenghuluan ini dalam Lembaran Kepenghuluan Tangga Batu.

Ditetapkan di : Tangga Batu


Pada tanggal : Pebruari 2020
PENGHULU TANGGA BATU

( MUKHLISIN SIAGIAN )
Di undangkan di : Tangga Batu
Pada Tanggal : …. Pebruari 2020
SEKRETARIS KEPENGHULUAN TANGGA BATU

( ADI TOPAN )

LEMBARAN KEPENGHULUAN TANGGA BATU TAHUN 2020 NOMOR …………..


PERATURAN PENGHULU TANGGA BATU
KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN
ROKAN HILIR

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KEPENGHULUAN (APBKepenghuluan)
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPENGHULUAN TANGGA BATU


KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
ROKAN HILIR

PENGHULU TANGGA BATU KECAMATAN TANJUNG MEDAN


KABUPATEN ROKAN HILIR

PERATURAN PENGHULU TANGGA BATU


NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU TANGGA BATU

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan


Kepenghuluan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020, maka perlu
menyusun Peraturan Penghulu tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tangga Batu Tahun Anggaran
2020;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan


Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pe atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawarahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1838);
22. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19
dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
23. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.596/III/2020 tentang
Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona
Tahun 2020;
24. Surat Edaran Bupati Rokan Hilir Nomor : 112/SE/III/2020 tentang
Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disiase (COVID
2019);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perangkat Kepenghuluan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2015 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 21) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor
14 Tahun 2020);
28. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Standar
Biaya Pemerintahan Kepenghuluan Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 39);
29. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2019 Nomor 81);
30. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 98 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Aset Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2019 Nomor 98);
31. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kepenghuluan Setiap
Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang
Tatacara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020
Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020
Nomor 11);
35. Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2018
tentang Penghasilan Tetap dan tunjangan Penghulu dan Perangkat
Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020 Nomor 12 Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 12);
36. Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor .... Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020
Nomor .... Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2020 Nomor);
37. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 214 tahun 2020 tentang
Penetapan Rincian Dana Pencairan Tahap I, II dan III Dana
Kepenghuluan Sebesar 40%, 40% dan 20% setiap Kepenghuluan di
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020;
38. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor .... Tahun 2020 tentang
Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Tahun 2019
yang tidak tersalurkan ke Rekening Kepenghuluan Tahun Anggaran
2019 setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran
2020;
39. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Penetapan Rincian Dana
untuk Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Penghulu dan
Perangkat, Tunjangan BPKep, Insentif RT dan RW, Serta Insentif/Gaji
Bidang Penyeelnggaraan Pemerintahan,Pembinaan dan Pemberdayaan
dari Alokasi dan Kepenghuluan (ADK) Tahun 2017, 2018 dan 2019
untuk 14 (Empat belas) Kepenghuluan Persiapan di Kabupaten Rokan
Hilir Tahun Anggaran 2020;
40. Peraturan Kepenghuluan Tangga Batu Nomor 05 Tahun 2017 Tentang
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan
(RPJMKepenghuluan) Tahun 2017-2022 (Berita Kepenghuluan Tangga
Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017
Nomor 05);
41. Peraturan Kepenghuluan Tangga Batu Nomor 04 Tahun 2020 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKPKepenghuluan) Tahun
2020 (Berita Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENGHULU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN


PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN TANGGA BATU
KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020
terdiri dari :
1. Pendapatan Kepenghuluan
a. Pendapatan Asli Kepenghuluan : Rp. 0,00
b. Transfer : Rp. 2.141.436.575,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah : Rp. 838.432,17
Jumlah Pendapatan : Rp. 2.142.275.007,17
2. Belanja Kepenghuluan
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kepenghuluan: Rp. 738.564.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 1.039.592.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 184.600.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 0,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Kepenghuluan : Rp. 125.000.000,00
Jumlah : Rp. 2.087.756.400,00
Surplus/( Defisit ) : Rp. 54.518.607,17
3. Pembiayaan Kepenghuluan
a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 118.327.156,00
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 172.000.000,00
Pembiayaan Netto : Rp. 53.672.844,00
SiLPA : Rp. 845.763,17

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Penghulu ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Penghulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Penghulu


ini dengan penempatannya dalam Berita Kepenghuluan Tangga Batu.

Ditetapkan di : Tangga Batu


Pada tanggal : Pebruari 2020
PENGHULU TANGGA BATU

( MUKHLISIN SIAGIAN )

Di undangkan di : Tangga Batu


Pada Tanggal : …. Pebruari 2020
SEKRETARIS KEPENGHULUAN TANGGA BATU

( ADI TOPAN )
BERITA KEPENGHULUAN TANGGA BATU TAHUN 2020 NOMOR ………
BERITA ACARA EVALUASI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN ( APBKep )
KEPENGHULUAN TANGGA BATU KECAMATAN TANJUNG MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2020

EVALUASI CAMAT TANJUNG MEDAN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN TENTANG


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN ( APBKep )
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. MUKHLISIN SIAGIAN : Penghulu Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan


Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kepenghuluan Tangga Batu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. H. MURSAL, SH : Camat Tanjung Medan dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintahan Kecamatan Tanjung Medan
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan Bahwa :

KESATU : PIHAK KEDUA telah Mengevaluasi Rancangan Peraturan Kepenghuluan


Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep)
Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir Berita Acara ini
KEDUA : PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kepenghuluan (APBKep) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
KETIGA : PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Rokan Hilir
untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja
setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

( H. MURSAL, SH ) ( MUKHLISIN SIAGIAN )


Pembina TK I
NIP. 19670812 200012 1 003
Lembar Evaluasi APB KEPENGHULUAN
Kabupaten : ROKAN HILIR
Kecamatan : Tanjung Medan
Kepenghuluan : Tangga Batu

Kesesuaian
No. Aspek/Komponen Periksa Alat Verifikasi Keterangan
Ya Tidak
1 Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah
diterima dari kepenghuluan secara lengkap
1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perkep Keputusan Hasil Musyawarah BPKep Berdasarkan aturan, 3 hari setelah
tentang APBKep atau Rancangan Perkep Pembahasan dan Penyepakatan disepakati bersama. Perkep tentang
tentang Perubahan APBKep dilakukan tepat Perkep tentang APBKep/Perubahan APBKep/ Perkep tentang Perubahan
waktu APBKep (Lihat tanggal keputusan) APBKep harus diajukan kepada
Bupati atau Camat untuk dievaluasi
1.3 Apakah BPKep telah menyepakati Keputusan Hasil Musyawarah BPKep Berdasarkan Permendagri mengenai
Rancangan Perkep tentang APBKep/ Pembahasan dan Penyepakatan BPKep
Rancangan Perkep tentang Perubahan Perkep tentang APBKep/ Perubahan
APBKep APBKep
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APBKep/Perubahan APBKep


2.1 Umum
2.1.1 Apakah Rancangan Perkep tentang RKPKep atau RKP Perubahan tahun
. APBKep/Perubahan APBKep disusun berkenaan
berdasarkan RKPKep/RKPKep Perubahan
tahun berkenaan
2.1.2 Apakah penempatan Pos Pendapatan
telah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan
2.2 Pendapatan
2.2.1 Apakah estimasi pendapatan rasional dan
realistis
2.2.2 Apakah estimasi pendapatan Perkep terkait PAKep (missal Perkep
kepenghuluan yang bersumber dari tentang pungutan, dll)
Pendapatan Asli Kepenghuluan rasional
dan realistis, serta didapatkan secara
legal dan telah diatur dalam Peraturan
Kepenghuluan
2.2.3 Apakah estimasi pendapatan
kepenghuluan yang bersumber dari Dana
Transfer rasional dan realistis
2.3 Belanja
2.3.1 Apakah penempatan pos belanja telah
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
2.3.2 Semua kegiatan belanja kepenghuluan Perbup tentang Daftar Inventaris
telah sesuai dengan kewenangan Kewenangan Kepenghuluan
kepenghuluan
2.3.3 Apakah ada program/kegiatan yang
dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran (multiyear)
2.3.4 Apakah belanja kepenghuluan yang
ditetapkan dalam APBKep paling banyak
30% dipergunakan untuk :
1. Siltap dan tunjangan penghulu dan
perangkat kepenghuluan
2. Operasional pemerintah kepenghuluan
3. Tunjangan dan operasional BPKep
4. Insentif rukun tetangga & rukun warga
2.3.5 Siltap, tunjangan dan operasional untuk Peraturan Bupati tentang
Penghulu dan perangkat kepenghuluan Penetapan Siltap Penghulu dan
sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Perangkat
Bupati
2.3.6 Besaran tunjangan dan operasional Peraturan Bupati tentang
untuk anggota BPKep, serta insentif Penetapan Siltap Penghulu dan
RT/RW dianggarkan sesuai yang Perangkat
ditetapkan dalam Peraturan Bupati
2.3.7 Alokasi belanja dengan output yang akan Standar Harga yang ditetapkan
dihasilkan logis karena telah Kabupaten
memperhitungkan tingkat kemahalan
dan geografis (standar harga)
2.4 Pembiayaan
2.4.1 Apakah penempatan pos pembiayaan
telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
2.4.2 Apakah ada pos pembiayaan untuk
pembentukan dana cadangan
2.4.3 Apakah pembentukan dana cadangan Peraturan Kepenghuluan tentang
telah ditetapkan dengan peraturan Dana Cadangan
kepenghuluan
2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan
untuk penyertaan modal pada BUMKep
2.4.5 Apakah penyertaan modal BUMKEp, Peraturan Kepenghuluan tentang
telah sesuai dengan peraturan Pembentukan BUMKep dan hasil
perundang-undangan dan ditetapkan analisa kelayakan usaha
melalui peraturan kepenghuluan dan
memenuhi nilai kelayakan usaha
2.4.6 Pada evaluasi Perubahan APBKep, pada
pos penerimaan pembiayaan terdapat
SiLPA tahun anggaran sebelumnya
2.4.7 Pada evaluasi Perubahan APBKep,
apakah SiLPA tahun sebelumnya telah
digunakan seluruhnya
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :
Evaluasi dilakukan pada tanggal :…. Pebruari 2020
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai): Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi
• Untuk disetujui Bupati Nama : BAHRUL, S. Sos
• Untuk diperbaiki Kepenghuluan Jabatan : Ketua Tim Evaluasi

( )
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN
KEPENGHULUAN TANGGA BATU
KECAMATAN TANJUNG MEDAN
Alamat : Jalan Thamrin - Tangga Batu No. ….. Tlp. ……… Fax. ……..
TANGGA BATU KODE POS : 28993

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN ( BPKep )


KEPENGHULUAN TANGGA BATU KECAMATANTANJUNG MEDAN

NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN TENTANG APBKep 2020
KEPENGHULUAN TANGGA BATU KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN


KEPENGHULUAN TANGGA BATU

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan sebagai wujud


dari pengelolaan keuangan Kepenghuluan dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat kepenghuluan;
b. bahwa Penghulu Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten
Rokan hilir telah menyerahkan Rancangan Peraturan Kepenghuluan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep)
Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan
(BPKep) Tangga Batu Kecamatan tanjung Medan Kabupaten Rokan hilir
pada tanggal ...... Pebruari 2020
c. bahwa pada tanggal …… Pebruari 2020 telah diadakan musyawarah
Badan Musyawarah Kepenghuluan (BPKep) Tangga Batu Kecamatan
tanjung Medan Kabupaten Rokan hilir untuk membahas Rancangan
Peraturan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama
dengan Pemerintah Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan tanjung
Medan Kabupaten Rokan hilir;
d. bahwa Badan Musyawarah Kepenghuluan (BPKep) Tangga Batu
Kecamatan tanjung Medan Kabupaten Rokan hilir menyetujui
rancangan Peraturan Kepenghuluan yang telah dibahas bersama
sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakssud pada huruf
a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan keputusan Badan
Musyawarah Kepenghuluan (BPKep) tentang persetujuan atas
Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kepenghuluan (APBKep) Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan


Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pe atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawarahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1838);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perangkat Kepenghuluan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2015 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 21) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14
Tahun 2020);
25. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Standar
Biaya Pemerintahan Kepenghuluan Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019
Nomor 81);
27. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Aset Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019
Nomor 98);
28. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kepenghuluan Setiap
Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang
Tatacara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020
Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020
Nomor 11);
32. Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2018
tentang Penghasilan Tetap dan tunjangan Penghulu dan Perangkat
Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020 Nomor 12 Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 12);
33. Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor .... Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020
Nomor .... Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2020 Nomor);
34. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 214 tahun 2020 tentang
Penetapan Rincian Dana Pencairan Tahap I, II dan III Dana
Kepenghuluan Sebesar 40%, 40% dan 20% setiap Kepenghuluan di
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020;
35. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor .... Tahun 2020 tentang
Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Tahun 2019
yang tidak tersalurkan ke Rekening Kepenghuluan Tahun Anggaran
2019 setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran
2020;
36. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Penetapan Rincian Dana
untuk Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Penghulu dan
Perangkat, Tunjangan BPKep, Insentif RT dan RW, Serta Insentif/Gaji
Bidang Penyeelnggaraan Pemerintahan,Pembinaan dan Pemberdayaan
dari Alokasi dan Kepenghuluan (ADK) Tahun 2017, 2018 dan 2019
untuk 14 (Empat belas) Kepenghuluan Persiapan di Kabupaten Rokan
Hilir Tahun Anggaran 2020;
37. Peraturan Kepenghuluan Tangga Batu Nomor 05 Tahun 2017 Tentang
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan
(RPJMKepenghuluan) Tahun 2017-2022 (Berita Kepenghuluan Tangga
Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017
Nomor 05);
38. Peraturan Kepenghuluan Tangga Batu Nomor 04 Tahun 2020 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKPKepenghuluan) Tahun
2020 (Berita Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 04);

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung
Medan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Pagu anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tangga


Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran
2020 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Kepenghuluan : Rp. 2.142.275.007,17
2. Belanja Kepenghuluan : Rp. 2.087.756.400,00
Surplus/(Defisit) : Rp. 54.672.844,17
3. Pembiayaan Kepenghuluan
a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 118.327.156,00
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 172.000.000,00
Pembiayaan Netto : Rp. 53.672.844,00
SiLPA : Rp. 845.763,17

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangga Batu


Pada Tanggal : …. Pebruari 2020
Badan Permusyawaratan Kepenghuluan
Kepenghuluan Tangga Batu
Ketua,

(SURIANTO)
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PENGHULU DAN BPK
Nomor : ......./KEP-TB/ 2020
Nomor : ........./BPK-TB/2020

KESEPAKATAN BERSAMA PENGHULU DAN BPK


KEPENGHULUAN TANGGA BATU

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN ( APBKep )
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. MUKHLISIN SIAGIAN : Penghulu Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten


Rokan Hilir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kepenghuluan Tangga Batu selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

2. SURIANTO : Ketua BPKep Kepenghuluan Tangga Batu dalam hal ini


bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Kepenghuluan (BPKep) Tangga Batu selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

KESATU : PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan


Kepenghuluan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan PIHAK
PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
KEDUA : PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan
Kepenghuluan Tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir Berita Acara ini
KETIGA : PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan Rancangan Peraturan
Kepenghuluan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita
Acara ini selambat-lambatnya sebelum 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.
KEEMPAT : PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Rokan Hilir
untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja
setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

( MUKHLISIN SIAGIAN ) ( SURIANTO )


BERITA ACARA MUSYAWARAH KEPENGHULUAN
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN ( APBKep )
KEPENGHULUAN TANGGA BATU
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat
di Kantor Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir
telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Tangga Batu, dengan
dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan
Kepenghuluan, serta Penghulu, Perangkat Kepenghuluan dan undangan lainnya (daftar
hadir terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
(RAPBKepenghuluan) Kepenghuluan Tangga Batu Tahun Anggaran 2020.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
pembicaraan para peserta sebagai berikut :
1. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBKepenghuluan)
Kepenghuluan Tangga Batu Tahun 2020 dengan rincian :
1. Pendapatan Kepenghuluan : Rp. 2.142.275.007,17
2. Belanja Kepenghuluan : Rp. 2.087.756.400,00
Surplus/(Defisit) : Rp. 54.672.844,17

3. Pembiayaan Kepenghuluan
a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 118.327.156,00
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 172.000.000,00
Pembiayaan Netto : Rp. 53.672.844,00
SiLPA : Rp. 845.763,17

2. Menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBKepenghuluan)


Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2020 untuk segera
ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBKepenghuluan) dengan
Peraturan Kepenghuluan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangga Batu, 04 Pebruari 2020

Penghulu Tangga Batu Ketua BPKep Ketua LPM PTPKK

( MUKHLISIN SAIAGIAN ) (SURIANTO) (HENDRA) ( ADI TOPAN )

Mengetahui :
CAMAT TANJUNG MEDAN

H. MURSAL, SH
Pembina TK I
NIP. 19670812 200012 1 003
DAFTAR HADIR
PESERTA MUSYAWARAH DAN UNDANGAN LAINNYA

Acara : Musyawarah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja


Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020.
Kepenghuluan : Tangga Batu
Kecamatan : Tanjung Medan
Tanggal : 04 Pebruari 2020

No. Nama Alamat Lengkap Organisasi/Jabatan Tanda Tangan

1 1 2

2
3 3 4

4
5 5 6

6
7 7 8

8
9 9 10

10
11 11 12

12
13 13 14

14
15 15 16

16
17 17 18

18
19 19 20

20
21 21 22

22
23 23 24

24
25 25 26

26
27 27 28

28
29 29 30

30
31 31 32

32

No. Nama Alamat Lengkap Organisasi/Jabatan Tanda Tangan


33 33 34
34
35 35 36
36
37 37 38
38
39 39 40
40

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangga Batu, 04 Pebruari 2020

Penghulu Tangga Batu Ketua BPKep Ketua LPM PTPKK

( MUKHLISIN SAIAGIAN ) (SURIANTO) (HENDRA) ( ADI TOPAN )

Mengetahui :
CAMAT TANJUNG MEDAN

H, MURSAL, SH
Pembina TK. I
NIP. 19670812 200012 1 003

BERITA ACARA RAPAT


Nomor : ……/ BPKep-TB/2020
PEMBAHASAN BPK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN ( APBKep )
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di
Kantor Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir
dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Kepenghuluan, Penghulu
dan perangkat Kepenghuluan serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda
Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020.
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kepenghuluan Tentang Anggaran


Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tangga Batu Tahun Anggaran 2020
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kepenghuluan : Rp. 2.142.275.007,17


2. Belanja Kepenghuluan : Rp. 2.087.756.400,00
Surplus/Defisit : Rp. 54.672.844,17
3. Pembiayaan Kepenghuluan
a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 118.327.156,00
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 172.000.000,00
Pembiayaan Netto : Rp. 53.672.844,00
SiLPA : Rp. 845.763,17

KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Kepenghuluan Tentang Anggaran


Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung
Medan Tahun Anggaran 2020 Setelah Menyelesaikan Rancangan Peraturan
Kepenghuluan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kepenghuluan
Tangga Batu Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Agar dalam pelaksanan Anggaran belanja desa lebih transparasi, akuntabel


dan efektifitas.
2. Dst ……………

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN ( BPK )


KEPENGHULUAN TANGGA BATU

1. Ketua BPKep : SURIANTO (………………….)

2. Wakil Ketua/anggota : IRVAN DESA RITONGA (………………….)

3. Sekertaris / Anggota : WIDURA (………………….)

4. Anggota : SRI RATNA (………………….)

5. Anggota : AHMAD NURYADI (………………….)

6. Anggota : IRMAN SYAHPUTRA (………………….)

7. Anggota : BUDI SETIA BAKTI (………………….)


RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN TANGGA
BATU
KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN
HILIR

NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN
(APBKepenghuluan)
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPENGHULUAN TANGGA BATU


KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU
PENGHULU TANGGA BATU KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN TANGGA BATU


NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN ( APBKep )
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU TANGGA BATU

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan sebagai


wujud dari pengelolaan keuangan Kepenghuluan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat kepenghuluan;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun
Anggaran 2020 termuat dalam Rancangan Peraturan Kepenghuluan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun
Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan
Kepenghuluan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pe atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawarahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1838);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perangkat Kepenghuluan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2015 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 21) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14
Tahun 2020);
25. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Standar
Biaya Pemerintahan Kepenghuluan Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019
Nomor 81);
27. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Aset Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019
Nomor 98);
28. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kepenghuluan Setiap
Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang
Tatacara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020
Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020
Nomor 11);
32. Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2018
tentang Penghasilan Tetap dan tunjangan Penghulu dan Perangkat
Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020 Nomor 12 Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 12);
33. Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor .... Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020
Nomor .... Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2020 Nomor);
34. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 214 tahun 2020 tentang
Penetapan Rincian Dana Pencairan Tahap I, II dan III Dana
Kepenghuluan Sebesar 40%, 40% dan 20% setiap Kepenghuluan di
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020;
35. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor .... Tahun 2020 tentang
Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Tahun 2019
yang tidak tersalurkan ke Rekening Kepenghuluan Tahun Anggaran
2019 setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran
2020;
36. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Penetapan Rincian Dana
untuk Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Penghulu dan
Perangkat, Tunjangan BPKep, Insentif RT dan RW, Serta Insentif/Gaji
Bidang Penyeelnggaraan Pemerintahan,Pembinaan dan Pemberdayaan
dari Alokasi dan Kepenghuluan (ADK) Tahun 2017, 2018 dan 2019
untuk 14 (Empat belas) Kepenghuluan Persiapan di Kabupaten Rokan
Hilir Tahun Anggaran 2020;
37. Peraturan Kepenghuluan Tangga Batu Nomor 05 Tahun 2017 Tentang
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan
(RPJMKepenghuluan) Tahun 2017-2022 (Berita Kepenghuluan Tangga
Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017
Nomor 05);
38. Peraturan Kepenghuluan Tangga Batu Nomor 04 Tahun 2020 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKPKepenghuluan) Tahun
2020 (Berita Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama


BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TANGGA BATU
dan
PENGHULU TANGGA BATU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KEPENGHULUAN TANGGA BATU


TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2020.
Pasal 1
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2020
dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Kepenghuluan : Rp. 2.142.275.007,17
2. Belanja Kepenghuluan : Rp. 2.087.756.400,00
Surplus/( Defisit ) : Rp. 54.672.844,17
3. Pembiayaan Kepenghuluan
a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 118.327.156,00
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 172.000.000,00
Pembiayaan Netto : Rp. 53.672.844,00
SiLPA : Rp. 845.763,17

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Hasil Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kepenghuluan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Rancangan
Peraturan Kepenghuluan ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kepenghuluan terdiri dari.
1. Lampiran I : Rancangan Peraturan Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung
Medan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran
2020.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepenghuluan ini.

Pasal 4
Kepenghuluan menetapkan Rancangan Peraturan Penghulu dan/atau Keputusan
Penghulu guna pelaksanaan Peraturan Kepenghuluan ini.

Pasal 5
Rancangan Peraturan Kepenghuluan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang Dapat Mengetahui, Memerintahkan Pengundangan Rancangan


Peraturan Kepenghuluan Ini dalam Lembaran Kepenghuluan dan Berita Kepenghuluan
oleh Sekretaris Kepenghuluan.

Ditetapkan di : Tangga Batu


Pada tanggal : Pebruari 2020
PENGHULU TANGGA BATU

( MUKHLISIN SIAGIAN )