Anda di halaman 1dari 2

PELAN INTERVENSI MATA PELAJARAN TAHUN 2020

SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN BINTULU


MATA PELAJARAN SAINS
KELAS TERLIBAT TAHUN 6 BESTARI DAN 6 CEKAL

INTERVENSI
Isu yang dihadapi Murid tidak menguasai asas teknik menjawab kertas 2
Lemah fakta Sains

Punca masalah Murid tidak mengingati dan memahami penggunaan teknik menjawab
Kertas 2 dan fakta Sains
Nama Intervensi Science Lit

Tarikh mula Januari 2020


Tarikh tamat September 2020
Kumpulan Sasaran Kumpulan murid Sederhana
Kumpulan murid HARUM
Kumpulan murid NO.E
Sasaran KPI 30/36 orang lulus Sains – 6 Bestari
38/39 orang lulus Sains- 6 Cekal
Guru Hairina Hazrin Binti Johari
bertanggungjawab

PERINCIAN INTERVENSI:

BIL AKTIVITI CATATAN


.
1. Latihan modul KPS berfokus Kelas PdPc, Kelas Gerak gempur
2. Kuiz
3.
 Lampirkan data yang berkaitan, senarai nama kumpulan sasaran, modul atau bahan yang
digunakan, jadual pelaksanaan dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

Disediakan oleh: Disemak dan disahkan oleh:

…………………………………… …………………………………………..
NAMA:Hairina Hazrin Binti Johari NAMA DAN COP:

TARIKH: TARIKH:
LAMPIRAN

Contoh Nota Poket KPS agar murid dapat hafal KPS dan membantu murid semasa membuat latih
tubi Kertas 2