Anda di halaman 1dari 1

PMK – GRIYA ULIN PERMAI

LANDASAN ULIN TIMUR


Sekretariat :
Jalan Betet No.V-24 Komplek Griya Ulin Permai RT. 004 RW. 003
Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Facebook : www.facebook.com/pmkgriyaulinpermai Instagram : www.instagram.com/pmkgup43 Youtube : www.youtube.com/pmkguplandasanulintimur
Telepon : 081350706209 / 083143530404 Email :Azzamthe1st@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PMK GRYA ULIN PERMAI


LANDASAN ULIN TIMUR
Nomor : 04/SEK-PMKGUP/2020

Menimbang : Surat Masuk dari BPBD Kota Banjarbaru Nomor 360/267/KL-BPBD/2020


Tanggal 01 September 2020 Tentang Permohonan Personil Tim Posko Untuk
Penangan Karhutla Tahun 2020 dipandang perlu menunjuk anggota untuk
menjalankan tugas sebaga perwakilan PMKGriya Ulin Permai.

Mengingat : Hasil Keputusan bersama yang disetujui oleh semua anggota dalam Rapat
Internal PMK pada Tanggal 07 September 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut di bawah ini :


Nama : MANSYAH
NRA : PMKGUP-001
Jabatan : Ketua

Kedua : Kepada anggota yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan sebaik –
baiknya
Ketiga : Melaporkan hasil kegiatan kepada Organisas dan Pembina dan
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diberkan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Landasan Ulin


Pada Tanggal : 07 September 2020

KETUA PMK GRIYA ULIN PERMAI

MANSYAH
NRA.PMKGUP-001