Anda di halaman 1dari 1

(3) Sumber Sejarah

Ciri Sumber Pertama/Sumber Primer.

i. fosil, artifak dan keterangan lisan.

ii. Belum diolah dan dicetak

iii. Masih asli dan belum ditafsir.

iv. Contoh: fail rasmi jabatan, surat peribadi,

manuskrip belum dicetak & batu bersurat.

Ciri Sumber Kedua/Sumber Sekunder.

i. Bahan yg dikaji melalui bacaan bahan bertulis.

ii. Ditulis oleh sejarawan.

iii. Diolah dan dicetak.

iv. Disebarkan kepada umum.