Anda di halaman 1dari 1

Sumber Primer Perolehan

surat2 tulisan tangan  Individu


 Pembesar (bangsawan)
 Kerabat diraja
 Penghulu
 Ketua adat
 Pegawai British (Residen)
 Arkib Negara
 Arkib Luar Negara
Fail & Rekod kerajaan  Pejabat jerajaan (daerah & Tanah)
 Kementerian & Jabatan Kerajaan
 ANM
 ALN
Laporan tahunan  Kementerian & jabatan kerajaan
 Perpustakaan negera, Negeri & jabatan
 Perpustakaan Universiti
 ANM
 Arkib Wilayah
artifak arkeologi  Tapak2 arkeologi, pesisir pantai &
lautan dalam
 Muzium negara, Muzium Negeri
Lisan  Tokoh politik
 Tokoh tempatan
 Ketua kampung
 Ketua adat
 Orang tua (lama)
gambar  Tokoh
 Bangunan
 Tempat
 artifak
Jadual menunjukkan senarai pengumpulan sumber2 primer