Anda di halaman 1dari 3

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

MATEMATIK TINGKATAN 2
BAB1 : POLA DAN JUJUKAN
DISEDIAKAN OLEH : CIKGU MUHA

Sila Isikan Jawapan Anda dipautan ini :http://bit.ly/2OytXYM

1.Bentuk-bentuk di bawah ini disusun mengikut pola

Antara berikut, set bentuk yang manakah disusun mengikut pola yang sama sepert bentuk-
bentuk di atas?

2. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara x dan y.

Apakah nombor yang diwakili oleh * dalam jadual di atas?


1
3. Antara pernyataan berikut, yang manakah menunjukkan cara untuk mendapatkan nombor
kedua bagi setiap pasangan nombor di atas?

4. 3, 7, 15, 31, …
Bermula dengan nilai 3, apakah syarat bagi jujukan nombor di atas?

2
5. Siew Meng menyusun beberapa batang kayu sepert rajah berikut.

Sekiranya pola tersebut diteruskan, berapakah bilangan kayu yang diperlukan bagi Tahap
10?

6. Jadual di bawah menunjukkan waktu perjalanan bagi bas ekspres dari Ipoh ke Kuala
Lumpur.

Jika pola seperti ini diteruskan, pada pukul berapakah waktu perjalanan bagi bas kelima?