Anda di halaman 1dari 88

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

ECS3363 PEDAGOGI PENDIDIKAN KANAK-KANAK

TUGASAN : PORTFOLIO RANCANGAN PENGAJARAN

DISEDIAKAN OLEH
AHLI KUMPULAN 2
BIL NAMA NO MATRIK
1. UMI SUHADAH BT MOHAMD 4174014331
MALIKI
2. NUR ANIS AQILAH BT R. MOHD 4174011401
ADAM
3. SITI NUR FAZIRA BT FARAUDI 4174016391
RAJA NURUL ILIANA BT RAJA 4174012191
4.
IDERAS BADIUZZAMAN

DISEDIAKAN UNTUK
EN. MUHAMMAD SAFAR BIN ABDURAHMAN
SEMESTER APRIL 1/20/34
JADUAL WAKTU
PRASEKOLAH
JADUAL WAKTU PRASEKOLAH

Masa 8.00 8.20 8.50 9.10 9.40 10.00 10.30 10.50 11.10 11.50
8.20 8.50 9.10 9.40 10.00 10.30 10.50 11.10 11.50 12.00
Hari

Isnin PA Bahasa AP (BI) AP (BI) Main R Pend.Islam Penutup


Melayu Bebas AP (BM) /Moral
(BM)

Selasa PA Fizikal AP (BM) Bahasa AP (BI) E Matematik AP (BI) Penutup


(BM) Inggeris Awal
(PI 5.1)

Rabu PA Bahasa AP (BI) AP (BM) H Main AP (BM) Pend.Islam Penutup


Melayu Bebas (BI) /Moral

Khamis PA AP (BM) Main Bahasa AP(BI) A AP (BI) Penutup


Bebas Inggeris AP (BM)
(BM)

Jumaat PA AP (BI) Matematik Fizikal AP (BI) T AP (BI) AP (BM) Pend.Islam Penutup


Awal
(BI) /Moral
(FK 5.1) 3.5.3
Petunjuk Bahasa Instruksional:

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris
WEB
BERTEMA MAKANAN
BM BI KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI
 Kanak-kanak menyebut nama makanan semula nama  Kids talk about their favourite food.  Mengajar kanak-kanak mengucapkan
makanan yang ditunjukkan di tayangan video  Listen to and sing song the food or fruit Alhamdulillah dan bersyukur dengan rezeki
 Meletakkan buah-buahan dan memberikan kanak-kanak song yang diberi
itu memegang atau menyentuh dan meminta kanak-kanak  Kids listen and watch vegetable video’s  Kanak-kanak diperkenalkan dengan
tersebut menyampaikan maklumat bahan yang mereka rasa and said aloud vegetable name’s that makanan-makanan sunnah yang terdapat
 Kanak-kanak mengeja suku kata terbuka seperti : dalam bulan Ramadhan dan boleh dimakan
showed on the video
Na + Si untuk Sahur dan Berbuka.
 Kids write the name of food on the flash
To + Ma + To  Membaca doa makan
card showed
 Mempelajari adab-adab sebelum, selepas
 Membaca big book tentang makanan berkhasiat mengikut
dan semasa makan
piramid makanan

Tunjang
KEMANUSIAAN KETERAMPILAN DIRI
Komunikasi Tunjang  Kanak-kanak mempelajari cara
 Kanak-kanak mengenali Kerohanian, menyusun pinggan dan cawan
makanan tradisional Tunjang Sikap dan Nilai yang sudah dicuci di tempat
 Kanak-kanak mengenali Kemanusiaan yang disediakan
makanan perayaan utama  Simulasi beratur ketika di kantin
di Malaysia
Makanan
 Memberi peluang kepada
kanak-kanak membuat sesi
Tunjang bercerita mudah tentang
SA Keterampilan Diri makanan kegemarannya di
 Merasa makanan Tunjang Sains dan rumah.
masam,pahit,manis dan Teknologi Tunjang
masin. Perkembangan Fizikal KE
 Meminta kanak-kanak dan Estetika  Kanak-kanak membuat
membuat ramalan
simulasi watak berkongsi
sekiranya kanak-kanak
MA PFK makanan
memakan terlalu banyak
makanan manis dan apa  Kanak-kanak  Kanak-kanak membuat aktiviti menggunakan doh.  Kanak-kanak menghasilkan
yang bakal terjadi. mengelaskan  Kanak-kanak berjalan di atas garisan lurus sambil membawa dulang kolaj menggunakan bijirin dan
 Kanak-kanak akan makanan mengikut yang berisi buah-buahan kekacang
memainkan watak membeli kumpulan bentuk  Kanak-kanak mengelaskan makanan yang berkhasiat dan tidak  Kanak-kanak merasa makanan
sayur-sayurn dan buah- dan warna masam,pahit,manis dan masin
berkhasiat ke dalam kotak yang berbeza
buahan di kedai  Kanak-kanak
membezakan
 Guru menerangkan kepada kanak-kanak tentang makanan yang
makanan mengikut berkhasiat dan tidak berkhasiat supaya kanak-kanak dapat amalkan
urutan kecil dan untuk mendapat kesihatan yang baik.
besar serta panjan  Penyediaan pelbagai jenis makanan yang sihat dan tidak sihat untuk
dan pendek dikenali dan dipilih oleh kanak-kanak.
 Kanak-kanak mempelajari piramid makanan
RANCANGAN PENGAJARAN
MINGGUAN
(RPM)
RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN PRASEKOLAH

MINGGU: 11 TEMA / SUBTEMA: MAKANAN

STANDARD STRATEGI
TUNJANG STANDARD
CADANGAN AKTIVITI P&P
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

BM 1.3 BM 1.3.5 Kanak-kanak menyebut semula


nama makanan yang ditunjukkan
Mendengar dan Menyebut dan memberi Pendekatan
di flash card
mengecam bunyi respons terhadap Bersepadu
Bahasa perkataan yang didengar
BM 1.5 Bertutur BM 1.5.2 Menyampaikan Meletakkan buah-buahan dan Pendekatan
untuk idea secara kritis tentang memberikan kanak-kanak itu Bertema
menyampaikan idea sesuatu yang didengar, memegang atau menyentuh dan
dilihat atau dialami meminta kanak-kanak tersebut
menyampaikan maklumat bahan
yang mereka rasa.
KOMUNIKASI (BAHASA
MELAYU) BM 2.3 BM 2.3.3 Kanak-kanak mengeja suku kata
terbuka seperti :
Membina dan Membaca perkataan
membaca suku kata dengan suku kata terbuka Na + Si
Pendekatan
dan perkataan :
To + Ma + To Bertema
KV + KV
KV + KV + KV
BM 2.5 Membaca BM 2.5.1 Membaca bahan Membaca big book tentang Pendekatan
dan memahami bacaan mudah makanan berkhasiat mengikut bertema
bahan bacaan piramid makanan
BI 1.2 BI 1.2.2 Listen to and sing a song of the
food or fruit song
Listen to and respond Listen to and sing songs Pendekatan
appropriately bertema
BI 1.3 BI 1.3.2 Kids talk about their favourite Pendekatan
food Bertema
Listen to, understand Talk about favourite
and respond in a things and activities
KOMUNIKASI (BAHASA variety of contexts
INGGERIS) BI 1.2 Listen to and BI 1.2.1 Listen to and Kids listen and watch vegetable Pendekatan
respond recite nursery rhymes video’s and said aloud vegetable Bertema
appropriately name’s that showed on the video
BI 3.2 Develop BI 3.2.8 Write words and Kids write the name of food on the Pendekatan
writing skills phrases in legible print flash card showed Bersepadu

PI 2.2 Memahami PI 2.2.3 Memuji Mengajar kanak-kanak


asas beriman kepada kebesaran Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan
Pendekatan
Allah lafaz : bersyukur dengan rezeki yang
Bersepadu
diberi
KEROHANIAN, SIKAP i) Alhamdulillah
DAN NILAI (P. ISLAM)

PI 3.5 Memahami PI 3.5.2 Memerihalkan Kanak-kanak diperkenalkan Pendekatan


ibadah puasa tentang ibadah berpuasa : dengan makanan-makanan Bertema
sunnah yang terdapat dalam bulan
i) Bulan Ramadhan
Ramadhan dan boleh dimakan
ii) Sahur untuk Sahur dan Berbuka.
iii) Berbuka
PI 3.5 Memahami PI 3.5.3 Menyatakan Mengajar kanak-kanak kebaikan Pendekatan
ibadah puasa kebaikan berpuasa ibadah berpuasa Bertema
PI 5.1 PI 5.1.4 Kanak-kanak membaca doa Pendekatan
makan Berasaskan
Mengaplikasikan Melafazkan doa dalam
Projek
adab dalam amalan harian
kehidupan

PI 5.1 PI 5.1.8 Kanak-kanak mempelajari adab-


adab sebelum, selepas dan semasa
Mengaplikasikan Membincangkan Pendekatan
makan
adab dalam kepentingan Bersepadu.
kehidupan mengamalkan adab dalam
kehidupan
KD .1 Membina KD 2.1.1 Mnunjukkan Kanak-kanak mempelajari cara
konsep kendir sikap positif iaitu : menyusun pinggan dan cawan
KETRAMPILAN DIRI Pendekatan
yang sudah dicuci di tempat yang
(PERKEMBANGAN i) Berdikari Berspadu
disediakan
SOSIOEMOSI)
KD 2.2 KD 2.2.3. Kanak-kanak membuat simulasi Pendekatan
beratur ketika di kantin Bersepadu
Membina kebolehan Menunjukkan siap sabar
mengawal diri semasa berdepan dengan
situasi yang tidak
menyenangkan
KD 2.3 KD 2.3.3 Memberi peluang kepada kanak-
kanak membuat sesi bercerita
Membina keyakinan Boleh berinteraksi dengan Pendekatan
mudah tentang makanan
untuk yakin dalam pelbagai Bersepadu.
kegemarannya di rumah.
berkomunikasi. situasi.
FK 1.1 Meneroka FK 1.1.1 Menjalankan Kanak-kanak membuat aktiviti Pendekatan
pelbagai aktiviti pelbagai aktiviti yang menggunakan doh. Berasaskan
PERKEMBANGAN yang melibatkan melibatkan penggunaan Projek
FIZIKAL DAN ESTETIKA motor halus motor halus
(PERKEMBANGAN
FIZIKAL DAN
FK 2.1 Meneroka FK 2.1.4 Melakukan Kanak-kanak berjalan di atas Pendekatan
PENJAGAAN KESIHATAN)
pelbagai pergerakan pergerakan dalam laluan : garisan lurus sambil membawa Bertema
(kesedaran ruang) dulang yang berisi buah-buahan
i) Lurus
FK 5.1 FK 5.1.2 Guru menerangkan kepada kanak- Pendekatan
kanak tentang makanan yang Bersepadu
Kesihatan diri dan Mengamalkan penjagaan
berkhasiat dan tidak berkhasiat
reproduktif kesihatan diri dalam
supaya kanak-kanak dapat
kehidupan.
amalkan untuk mendapat
kesihatan yang baik
FK 6.1 FK 6.1.3 Kanak-kanak mengelaskan
makanan yang berkhasiat dan
Mengamalkan Menyatakan makanan
tidak berkhasiat ke dalam kotak
pemakanan yang yang berkhasiat dan tidak
yang berbeza berdasarkan yang Pendekatan
sihat dan selamat berkhasiat
diajari oleh guru. Bersepadu.
FK 6.1 FK 6.1.2 Boleh Penyediaan pelbagai jenis Pendekatan
mengambil pemakanan makanan yang sihat dan tidak Bersepadu
Mengamalkan
sihat untuk dikenali dan dipilih
pemakanan yang seimbang dalam situasi
tertentu oleh kanak-kanak.
sihat dan selamat

FK6.1 Mengamalkan FK 6.1.4 Mengamalkan Kanak-kanak mempelajari Pendekatan


pemakanan yang pemakanan yang piramid makanan Bertema
sihat dan selamat seimbang
KE 2.1 KE 2.1.2 Kanak-kanak membuat simulasi Pendekatan
PERKEMBANGAN watak berkongsi makanan Bersepadu
FIZIKAL DAN ESTETIKA Melakonkan Melakonkan watak
(KREATIVITI) pelbagai watak berdasarkan cerita
KE 3.3 Menzahirkan KE 3.3.3 Membuat corak Kanak-kanak menghasilkan kolaj Pendekatan
idea kreatif dalam dan rekaan mengikut menggunakan bijirin dan Bertema
penghasilan kreativiti sendiri kekacang
karyaseni (Ekspresi
Kreaif)
SA 2.1 SA 2.1.3 Kanak-kanak merasa makanan
masam,pahit,manis dan masin
Membuat Memerhati persekitaran Pendekatan
SAINS DAN TEKNOLOGI pemerhaian menggunakan tiga atau Bertema.
(AWAL SAINS) menggunakan lebih deria
kelima-lima deria
SA 2.5 2.5.1 Meminta kanak-kanak membuat Pendekatan
ramalan sekiranya kanak-kanak Bersepadu
Meramal Membuat ramalan
terhadap situasi
berdasarkan pengalaman memakan terlalu banyak makanan
yang lalu. manis dan apa yang bakal terjadi.
SA 3.4 Membuat SA 3.4.3 Memerhati dan Kanak-kanak akan memainkan Pendekatan
penerokaan ke atas menamkan sayur-syuaran watak membeli sayur-sayurn dan Bertema
tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang buah-buahan di kedai
biasa dijumpai
MA 1.1 MA 1.1.4 Kanak-kanak mengelaskan
SAINS DAN TEKNOLOGI makanan mengikut kumpulan
(AWAL MATEMATIK) Memadankan objek Memadankan objek
bentuk dan warna
berdasarkan
Pendekatan
i. Warna Bertema.
ii. Bentuk
MA 1.3 Membuat MA 1.3.1 Menyusun Kanak-kanak membezakan Pendekatan
seriasi objek mengiku kriteria makanan mengikut urutan kecil Bersepadu
berikut : dan besar serta panjang dan
pendek
i) Kecil dan Besar
ii) Pendek dan Panjang
KM 4.1 KM 4.1.5 Kanak-kanak mengenali makanan
KEMANUSIAAN tradisional
Memahami warisan Mengenali warisan Pendekatan
budaya masyarakat budaya Bertema.
Malaysia

KM 4.1 Memahami KM 4.1.1 Menyatakan Kanak-kanak mengenali makanan Pendekatan


warisan budaya perayaan utama di perayaan utama di Malaysia Bertema
masyarakat Malaysia Malaysia
RANCANGAN PENGAJARAN
HARIAN (RPH)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

MINGGU : 11 TEMA : MAKANAN BERKHASIAT


HARI : ISNIN TARIKH :

MASA TUNJANG STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI SUMBER P&P CATATAN

20 Minit
Perbualan Awal
(08.00am–08.20am)

KT– KD2.3.1
Bertutur dengan
-Kad Bergambar
yakin
Makanan
KA 21- Mahir
(Food Flash Card)
BM 1.3 Berkomunikasi
30 Minit KOMUNIKASI Kanak-kanak menyebut
- Lagu
(BAHASA Mendengar dan semula nama makanan yang KBAT –
( 08.20am-08.50am) MELAYU) ditunjukkan di flash card - Speaker Mengulang
mengecam bunyi bahasa
-Sarapan (Roti, PN – Yakin
Susu dan Epal)
MI –
Kecerdasarn
Verbal-linguistik

KT – KD 2.3.3
Berinteraksi
dengan yakin
BI 1.3
20 Minit KOMUNIKASI KA 21- Mahir
Listen to, understand and Kids talk about their favourite
(BAHASA - Mini microphone Berkomunikasi
(08.50am-9.10am) respond in a variety of food
INGGERIS)
contexts KBAT –
Memberitahu

PN – Yakin
MI – Kecerdasan
Verbal-linguistik

KT – FK 6.1.1
Mengenal pasti
makanan dan
minuman yang
- Buah Lemon selamat
SA 2.1
30 Minit SAINS DAN Kanak-kanak merasa - Peria KA 21- Ingin tahu
TEKNOLOGI Membuat pemerhaian makanan masam,pahit,
(9.10am-9.40am) menggunakan kelima-lima - Gula-gula KBAT –
(AWAL SAINS) manis dan masin
deria Memeriksa
- Garam
PN –
Bermaklumat

MI – Kecerdasan
naturalis

KT – SA 2.2.4
Menyatakan ciri
- Dua kotak
sepunya untuk
berlabel
setiap
PERKEMBANGAN makanan
pengelasan
FIZIKAL DAN berkhasiat dan
FK 6.1 Kanak-kanak mengelaskan yang telah
20 Minit ESTETIKA makanan tidak
makanan yang berkhasiat ke dibuat
(PERKEMBANGAN Mengamalkan pemakanan berkhasiat
(9.40am-10.00am) dalam kotak yang berbeza
FIZIKAL DAN yang sihat dan selamat KA 21- Pemikir
berdasarkan tunjuk ajar guru. -Kad bercetak
PENJAGAAN
gambar KBAT –
KESIHATAN)
makanan Mengelaskan
berkhasiat dan
makanan tidak PN –
berkhasiat Bekerjasama
MI – Kecerdasan
Interpersonal

30 Minit
Rehat
(10.00am–10.30am)

KT – FK 1.1.3
Menggunakan
kemahiran
motor halus
melalui aktiviti
PERKEMBANGAN - Kertas A4 yang
FIZIKAL
KE 3.3 Menzahirkan idea melibatkan
20 Minit - Gam
DAN kreatif dalam penghasilan Kanak-kanak menghasilkan alatan
(10.30am-10.50am) karyaseni (Ekspresi Kreaif) kolaj menggunakan bijiran - Bijirin
ESTETIKA KA 21- Pemikir
dan kekacang
(KREATIVITI) - Kekacang
KBAT – Membina

PN – Kreatif

MI – Kecerdasan
Intrapersonal

KT – FK 1.1.3
Menggunakan
PERKEMBANGAN kemahiran
FIZIKAL - Kertas A4 motor halus
20 Minit
DAN KE 3.3 Menzahirkan idea Kanak-kanak menghasilkan - Gam melalui aktiviti
(10.50am-11.10am) kreatif dalam penghasilan kolaj menggunakan bijiran yang
ESTETIKA karyaseni (Ekspresi Kreaif) dan kekacang - Bijirin melibatkan
(KREATIVITI) alatan
- Kekacang
KA 21- Pemikir

KBAT – Membina
PN – Kreatif

MI – Kecerdasan
Intrapersonal

KT–BM1.3.5
Menyebut dan
memberi
respons
terhadap
Mengadakan sesi bercerita perkataan yang
dan mengajar kanak-kanak didengar
KEROHANIAN,
40 Minit mengucapkan Alhamdulillah
SIKAP, DAN NILAI PI 2.2 Memahami asas
dan bersyukur dengan rezeki - Buku Cerita KA 21- Mahir
(11.10am-11.50am) (PENDIDIKAN beriman kepada Allah
yang diberi berdasarkan Berkomunikasi
ISLAM)
pengajaran akhir cerita
KBAT –
tersebut.
Mengulang

PN – Rendah diri

MI – Kecerdasan
Interpersonal

10 Minit
Penutup (Mengemas kelas, beratur, rumusan p&p, bacaan doa dan bersalaman)
(11.50am–12.00pm)

Refleksi Guru:

CATATAN boleh merangkumi:


1. Kesepaduan Tunjang (KT)
2. Kemahiran Abad Ke-21 (KA-21)
3. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
4. Penerapan Nilai (PN)
5. Fokus Kecerdasan Pelbagai (MI)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

MINGGU : 11 TEMA : MAKANAN BERKHASIAT


HARI : SELASA TARIKH :

MASA TUNJANG STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI SUMBER P&P CATATAN

20 Minit
Perbualan Awal
(08.00am–08.20am)

KT- BM 1.5.1
Menyampaikan
idea tentang
sesuatu yang
didengar, dilihat
atau dialami
PERKEMBANGAN
FIZIKAL DAN KE 2.1 Kanak-kanak membuat KA 21- Kerja
30 Minit -Makanan
ESTETIKA simulasi watak berkongsi sepasukan
Melakonkan pelbagai
(8.20am-8.50am) (KREATIVITI DAN makanan
watak KBAT-
ESTETIKA)
Mengaplikasi

PN-Berfikiran
kreatif

MI- Kecerdasan
Intrapersonal

PI 5.1 KT- BM 1.4.3


20 Minit Kanak-kanak mempelajari
KEROHANIAN, -Carta adab bersoal jawab
Mengaplikasikan adab adab-adab sebelum selepas
(8.50am-9.10am) SIKAP DAN NILAI makan menggunakan
dalam kehidupan dan semasa makan
ayat mudah
(PENDIDIKAN KA 21-
ISLAM) Bermaklumat

KBAT-
Mengaplikasi

PN-Berfikiran
jauh

MI- Kecerdasan
Intrapersonal

KT- FK 4.1.3
Melakukan
pergerakan
bebas mengikut
muzik
KOMUNIKASI BI 1.2 -Buah pisang KA 21-
30 Minit Listen to and sing a song of
Bermaklumat
(BAHASA Listen to and respond the food or fruit song -Tayangan video
(9.10am-9.40am)
INGGERIS) appropriately lagu ‘Banana’ KBAT-
Menganalisis

PN-Semangat

MI-Kecerdasan
Muzik

PERKEMBANGAN KT- PI 5.1.6


-Kertas mahjong
FIZIKAL DAN Membezakan
ESTETIKA FK 6.1 Mengamalkan -Senarai kelas makanan dan
20 Minit Kanak-kanak mempelajari
(PERKEMBANGAN pemakanan yang sihat dan makanan mnumam halal
(9.40am-10.00am) piramid makanan dan haram
FIZIKAL DAN selamat -Komputer riba
PENJAGAAN KA 21-Kerja
KESIHATAN) -Lcd
Berpasukan
KBAT-
Mengaplikasi

PN-Kerjasama

MI-Kecerdasan
Kinestetik

30 Minit
Rehat
(10.00am–10.30am)

KT- KE 3.3.1
Mengekspolorasi
SAINS DAN media
TEKNOLOGI KA 21-Pemikir
Kanak-kanak membezakan
20 Minit (MATEMATIK -Pelbagai jenis
makanan mengikut urutan KBAT-Menilai
AWAL) MA 1.3 Membuat seriasi makanan
(10.30am-10.50am) kecil dan besar serta
pelbagai saiz PN- Berfikiran
panjang dan pendek
kreatif

MI-Kecerdasan
Logikal
Matematk

KT BM 2.5.2
Membaca dan
menceritakan
-Gambar semula
40 Minit KEMANUSIAAN KM 4.1 Memahami warisan Kanak-kanak mengenali
makanan daripada bahan
budaya masyarakat makanan perayaan utama
(10.50am-11.50am) (rendang, bacaan yang
Malaysia di Malaysia
ketupat,lemang) dibaca

KA 21-
Bermaklumat
KBAT-
Mengaplikasi

PN-Berprinsip

MI-Kecerdasan
Intrapersonal

10 Minit
Penutup (Mengemas kelas, beratur, rumusan p&p, bacaan doa dan bersalaman)
(11.50am–12.00pm)

Refleksi Guru:

CATATAN boleh merangkumi:


1. Kesepaduan Tunjang (KT)
2. Kemahiran Abad Ke-21 (KA-21)
3. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
4. Penerapan Nilai (PN)
5. Fokus Kecerdasan Pelbagai (MI)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

MINGGU : 11 TEMA : MAKANAN BERKHASIAT


HARI : RABU TARIKH :

MASA TUNJANG STANDARD AKTIVITI SUMBER P&P CATATAN


PEMBELAJARAN

20 Minit Perbualan Awal

(08.00am–08.20am)

30 Minit KOMUNIKASI BM 2.3 Kanak-kanak mengeja suku -Gambar buah- KT- BI 2.2.5
(BAHASA MELAYU) kata terbuka seperti : buahan Recognise and
(8.20am-8.50am) Membina dan
sound out letters
membaca suku kata Ki + Wi -Beberapa keping
of the alphabet
dan perkataan manila kad yang
Ke + La + Po
dipotong dan KA 21 -Pemikir
mengandungi
KBAT-
beberapa suku
Menganalisis
kata.
PN - Fokus

MI – Kecerdasan
Verbal
30 Minit PERKEMBANGAN FK 1.1 Meneroka Kanak-kanak membuat - Play-Doh KT- SA 1.1.1
FIZIKAL DAN ESTETIKA pelbagai aktiviti aktiviti menggunakan doh. Menunjukkan
(08.50am-09.40 am)
(PERKEMBANGAN yang melibatkan sikap ingin tahu
FIZIKAL DAN motor halus dan
PENJAGAAN bekerjasama
KESIHATAN)
KA 21 – Mahir
Berkomunikasi

KBAT-
Memberitahu

PN- Fokus

MI- Kecerdasan
Fizikal

20 Minit SAINS DAN SA 2.5 Meramal Meminta kanak-kanak -Gambar-gambar KT- FK 5.2.1
TEKNOLOGI (AWAL membuat ramalan sekiranya yang berkaitan Menunjukkan
(09.40am-10.00am)
SAINS) kanak-kanak memakan dengan ramalan contoh cara
terlalu banyak makanan yang mungkin di untuk
manis dan apa yang bakal buat oleh kanak- menggelakkan
terjadi. kanak(gambar jangkitan
gigi rosak) penyakit

KA 21-
Bermaklumat

KBAT-
Menterjemahkan

PN- Fokus

MI- Kecerdasan
Intrapersonal
30 Minit Rehat

(10.00am–10.30am)

20 Minit FK 6.1 Penyediaan pelbagai jenis - Makanan KT- SA 2.5.2


makanan yang sihat dan yang Membuat
(10.30am-10.50am) PERKEMBANGAN Mengamalkan seimbang
tidak sihat untuk dikenali dan ramalan
FIZIKAL DAN ESTETIKA pemakanan yang sihat - Makanan
dipilih oleh kanak-kanak. terhadap situasi
(PERKEMBANGAN dan selamat yang tidak berdasarkan
FIZIKAL DAN seimbang pengalaman
PENJAGAAN
yang lalu
KESIHATAN)
KA 21- Pemikir

KBAT-
Menyenaraikan

PN- Prihatin

MI- Kecerdasan
Intrapersonal

20 Minit KETRAMPILAN DIRI KD 2.2 Kanak-kanak membuat KT- SA 2.4.2


(PERKEMBANGAN simulasi beratur ketika di - Pita Membuat
(10.50am-11.10am) Membina kebolehan Pelekat
SOSIOEMOSI) kantin andaian yang
mengawal diri - Makanan munasabah
di dalam berdasarkan
bekas pemerhatian

KA 21- Berprinsip

KBAT- Menunjuk
cara
PN- Prihatin

MI- Kecerdasan
interpersonal

40 Minit KEROHANIAN, SIKAP PI 3.5 Memahami Kanak-kanak diperkenalkan - Kurma KT- KM 4.1.5
DAN NILAI (P. ISLAM) ibadah puasa dengan makanan-makanan - Kismis Mengenali
(11.10am-11.50am)
sunnah yang terdapat dalam warisan budaya
bulan Ramadhan dan boleh
KA 21-
dimakan untuk Sahur dan
Bermaklumat
Berbuka.
KBAT-
Menyenaraikan

PN- Fokus

MI-Kinestetik

10 Minit Penutup (Mengemas kelas, beratur, rumusan p&p, bacaan doa dan bersalaman)

(11.50am–12.00pm)

Refleksi Guru:

CATATAN boleh merangkumi:


6. Kesepaduan Tunjang (KT)
7. Kemahiran Abad Ke-21 (KA-21)
8. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
9. Penerapan Nilai (PN)
10. Fokus Kecerdasan Pelbagai (MI)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

MINGGU : 11 TEMA : MAKANAN BERKHASIAT


HARI : Khamis TARIKH :

MASA TUNJANG STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI SUMBER P&P CATATAN

20 Minit
Perbualan Awal
(08.00am–08.20am)

KT-KD 2.2.4

Bercerita dan
memberi
pendapat
dengan yakin.
Membaca Big Book KA-Mahir
8.20 am – 8.50 am BM 2.5
KOMUNIKASI tentang makanan - Buku cerita berkomunikasi
(BAHASA MELAYU) membaca dan berkhasiat mengikut - Kad piramid
(30 minit)
memahami bahan piramid makanan. makanan. KBAT-
bacaan. mengaplikasi

PN-Semangat
membaca

MI-Verbal-
linguistik
KT- FK 6.1.4

Mengamalkan
pemakanan
- Dulang yang seimbang.
PERKEMBANGAN FK 2.1.4 Kanak-kanak berjalan di - Buah-
buahan KA-Kebolehan
8.50 am – 9.10 am FIZIKAL DAN atas garisan lurus sambil
Melakukan pergerakan - Tape menggunakan
ESTETIKA membawa dulang yang
(30 minit) dalam laluan - Buku otot kecil
berisi buah-buahan catatan
i. Lurus KBAT-
Mengaplikasi

PN- Bekerjasama

MI- Kinestetik

KT- FK 6.1.3

Menyatakan
makanan yang
berkhasiat dan
tidak berkhasiat.
BI 1.2.1
KOMUNIKASI Kids listen and watch - Video KA-
9.10 am – 9.40 am (BAHASA Listen to and recite nursery vegetable video’s and said - Computer bermaklumat
INGGERIS) aloud vegetable name’s - Speaker
(30 minit) rhymes
that showed on the video KBAT- Menilai

PN- Kreatif

MI- Muzik

KOMUNIKASI - Food flash KT- KD 3.2.3


9. 40 am – 10.00 am
(BAHASA card menunjukkan
BI 3.2.8
(40 minit) INGGERIS) - A4 paper kebolehan
- Pencil menyertai
Write words and phrases in Kids write the name of food sesuatu
on the flash card showed permainan yang
legible print
sedang
berlangsung.

KA- pemikir

KBAT-
Menterjemah

PN- Yakin

MI-Verbal-
linguistik

30 Minit
Rehat
(10.00am–10.30am)

KT- BM 1.4.4
berinteraksi
menggunakan
ayat mudah
mengikut situasi.
10.30 am – 10.50
am KEROHANIAN, KA-Mahir
SIKAP DAN NILAI PI 5.1.4 Kanak-kanak membaca berkomunikasi
10.50 am – 11.10 (P. ISLAM) doa makan - Carta doa
am Melafazkan doa dalam makan KBAT-
amalan harian Melaksanakan
(40 minit)
PN-
Kepercayaan
kepada tuhan

MI- Interpersonal
KT- FK 1.1.3
Menggunakan
kemahiran motor
halus melalui
aktiviti yang
11.10 am – 11. 50 KD 2.1.1 - Pinggan melibatkan
am KETRAMPILAN DIRI - Cawan alatan.
Mnunjukkan sikap positif Kanak-kanak mempelajari
(PERKEMBANGAN cara menyusun pinggan - Tempat
( 40 minit ) iaitu : KA-Bersifat ingin
SOSIOEMOSI) letak
dan cawan yang sudah tahu
i) Berdikari cawan dan
dicuci di tempat yang
pinggan KBAT- Berfikiran
disediakan
Kreatif

PN- Kerajinan

MI- Kinestetik

10 Minit
Penutup (Mengemas kelas, beratur, rumusan p&p, bacaan doa dan bersalaman)
(11.50am–12.00pm)

Refleksi Guru:

CATATAN boleh merangkumi:


11. Kesepaduan Tunjang (KT)
12. Kemahiran Abad Ke-21 (KA-21)
13. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
14. Penerapan Nilai (PN)
15. Fokus Kecerdasan Pelbagai (MI)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

MINGGU : 11 TEMA : MAKANAN BERKHASIAT


HARI : JUMAAT TARIKH :

MASA TUNJANG STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI SUMBER P&P CATATAN

20 Minit

(08.00am– Perbualan Awal


08.20am)

KT- FK 6.1.4
mengamalkan
pemakanan
yang
seimbang.
SA 3.4.3 Kanak-kanak akan - Sayur-
SAINS DAN sayuran KA-Kerja
memainkan watak membeli
8.20 am – 8.50 am TEKNOLOGI (AWAL Memerhati dan menamkan - Buah-
sayur-sayuran dan buah- berpasukan.
SAINS) sayur-syuaran dan buah- buahan
(30 minit) buahan di kedai
buahan yang biasa - Stesen gerai KBAT-Strategi
dijumpai berfikir

PN- kerjasama

MI- Kinestetik
KT- MA 1.1.3
memadankan
dua kumpulan
objek yang
mempunyai
MA 1.1.4 bilangan
SAINS DAN
Memadankan objek Kanak-kanak mengelaskan - Pinggan sama.
8.50 am – 9.10 am TEKNOLOGI (AWAL
MATEMATIK) berdasarkan makanan mengikut polistren
KA- pemikir
(30 minit) kumpulan bentuk dan warna - Makanan
iii. Warna bewarna KBAT-
Bentuk
membezakan

PN- Toleransi

MI-
Interpesonal

KT- BM 1.4.6
Bersoal jawab
menggunakan
ayat mudah
Guru menerangkan kepada - Nota berdasarkan
FK 5.1.2 kanak-kanak tentang tentang bahan
9.10 am – 9.40 am
makanan yang berkhasiat makanan ransangan.
PERKEMBANGAN Mengamalkan penjagaan - BBM
(30 minit) dan tidak berkhasiat supaya
FIZIKAL DAN kesihatan diri dalam makanan KA-Mahir
kanak-kanak dapat
ESTETIKA berkhasiat berkomunikasi
kehidupan. amalkan untuk mendapat
kesihatan yang baik - Lembaran
kerja KBAT-Strategi
berfikir

PN-Kasih
sayang
MI-Verbal-
linguistik

KT-FK 1.1.1
Menjalankan
pelbagai
aktiviti yang
melibatkan
penggunaan
motor halus.
BI 3.2.8 Kids write the name of food
9.40 am – 10.00 KOMUNIKASI on the flash card showed - Flash Card KA- pemikir
Write words and phrases in
am (BAHASA INGGERIS)
legible print KBAT- Berfikiran
(40 minit) kreatif

PN- Kerajinan

MI-Visual-
Ruang

30 Minit

(10.00am– Rehat
10.30am)

10.30 am – 10.50 KT-FK 6.1.2


am
KETRAMPILAN DIRI - microphone Menceritakan
(30 minit) (PERKEMBANGAN kepentingan
SOSIOEMOSI)
KD 2.3.3 Memberi peluang kepada pemakanan
kanak-kanak membuat sesi yang sihat.
Boleh berinteraksi dengan
bercerita mudah tentang
yakin dalam pelbagai KA-Mahir
makanan kegemarannya di
situasi. berkomunikasi
rumah.
KBAT-
Menjelaskan

PN-
Keberanian

MI-Verbal-
linguistik.

KT-FK 6.1.1
Mengenal
pasti makanan
dan minuman
yang selamat.

KA-Bersifat
BM 1.5.2 Meletakkan buah-buahan - Buah- ingin tahu.
10.50 am – 11.10
KOMUNIKASI dan memberikan kanak- buahan
am (BAHASA MELAYU) Menyampaikan idea KBAT-
kanak itu memegang atau
secara kritis tentang Kemahiran
(20 minit) menyentuh dan meminta
sesuatu yang didengar, menaakul
kanak-kanak tersebut
dilihat atau dialami
menyampaikan maklumat
PN- Kerajinan
bahan yang mereka rasa.
MI- Kinestetik.

11.10 am – 11.50 KT- BM 1.2.1


am - Nota
Mendengar
kebaikan
dan memberi
(40 minit) berpuasa
respons
KEROHANIAN, - BBM terhadap
SIKAP DAN NILAI (P. makanan cerita yang
ISLAM) Mengajar kanak-kanak berkhasiat didengar.
kebaikan ibadah berpuasa
PI 3.5.3
KA-Mahir
Menyatakan kebaikan berkomunikasi
berpuasa
KBAT- Berfikir

PN-
Keberanian

MI-Verbal-
linguistik

10 Minit

(11.50am– Penutup (Mengemas kelas, beratur, rumusan p&p, bacaan doa dan bersalaman)
12.00pm)

Refleksi Guru:

CATATAN boleh merangkumi:


16. Kesepaduan Tunjang (KT)
17. Kemahiran Abad Ke-21 (KA-21)
18. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
19. Penerapan Nilai (PN)
20. Fokus Kecerdasan Pelbagai (MI)
RANCANGAN PENGAJARAN SLOT
(RPS
DISEDIAKAN OLEH :
SITI NUR FAZIRA BT FARAUDI (4174016391) K26G4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas 5 tahun
Tarikh 22-Jun-20
Hari Isnin
Masa 8.20 pagi hingga 8.50 pagi
Bil. Murid 15
Umur 5 Tahun
Bidang Pembelajaran Bahasa Melayu
Tunjang Utama Tunjang Komunikasi (BM)
Standard Kandungan BM 1.3
Mendengar dan mengecam bunyi Bahasa
Standard Pembelajaran BM 1.3.5 Menyebut dan memberi respons terhadap perkataan
Utama yang didengar
Standard Pembelajaran KD 2.3.1 Bertutur dengan yakin
Lain Yang Disepadukan
Standard Prestasi Tahap 2 : Boleh berinteraksi dengan orang lain
Pengetahuan Sedia Ada Murid mengetahui tentang pelbagai jenis makanan yang
terdapat dalam kehidupan seharian
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat;
1. Mengulang dan menyebut semula nama makanan
2. Menyebut semula seni kata lagu dengan sebutan yang
betul dan jelas
Strategi Pendekatan Bersepadu , Choose an item.
Sumber P&P - Video bergambar
- Televisyen (TV)
- Sarapan (Roti, Susu dan Pisang)
- Lagu (Ayuh Bersarapan)
- Lembaran kerja
Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi,
KBAT Manganalisis
Penerapan Nilai Yakin, Bekerjasama
Fokus Kecerdasan Verbal-Linguistik, ,
Pelbagai
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN

- Guru membuka tayangan 1. Murid melihat tayangan video KA 21- Pemikir, Kerja
video gambar makanan dan yang ditunjukkan oleh guru
Berpasukan
perkataan pada televisyen 2. Guru menyebut nama makanan
pada skrin tv dan meminta KBAT – Menganalisis dan
Set Induksi - Guru menyebut setiap murid mengulang perkataan
(5 Minit) menyebut
perkataan terpapar pada skrin bersama-sama
televisyen 3. Murid menyebut nama PN - Patuh arahan
makanan pada skrin tv yang
MI -Verbal Linguistik
ditunjukkan

- Guru memberikan sarapan 1. Murid diminta untuk menyebut KA 21 – Menjana idea


(roti,susu,pisang) kepada murid nama makanan satu persatu KBAT – Mendengar
dan meminta murid mengulang
Langkah 1 - Guru menyebut nama nama makanan tersebut - Menyebut
(10 Minit) makanan satu persatu dan 2. Murid menikmati sarapan PN - Kerjasama
meminta murid mengulang (roti,susu,pisang) yang
nama makanan tersebut. - Patuh arahan
diberikan oleh guru
MI – Interpersonal
- Verbal linguistik

Lagu : Ayuh Bersarapan 1. Guru memperdengarkan lagu KA 21- Pemikir, Kerja


Ayuh Bersarapan kepada murid
Berpasukan
Makanan sudah dihidangkan, 2. Guru membuat pergerakan dan
Langkah 2 Oleh ibu tercinta, meminta murid mengikut KBAT – Membina
(10 Minit) Ayuh kita bersarapan, pergerakan dan menyanyi
PN – Patuh arahan
Sebelum pergi ke sekolah, bersama
Sepotong roti aku makan, 3. Murid menyanyi bersama-sama MI – Kecerdasan Intrapersonal
Segelas susu aku minum, sambil membuat pergerakan
-Verbal Linguistik
Ayuh kita bersarapan,
Jaga kesihatan, - Visual ruang
Badan kita sihat,
Semangat dan ceria,
Terima kasih ibu,
Ibu yang berjasa.

-Guru memberikan lembaran 1. Guru mengedarkan lembaran KA 21– Menjana idea


kerja iaitu Suaikan Gambar kerja kepada murid
Langkah 3 KBAT - Menyelesaikan
makanan yang sama 2. Murid menyiapkan lembaran
(5 Minit) kerja yang diberikan iaitu - Melihat
- Murid menyiapkan lembaran suaikan gambar dengan nama
MI – Verbal-linguistik
kerja yang diberikan dengan makanan
pantauan guru PN - Kerjasama
- Patuh arahan
KBAT – Merumus
-Murid dapat menyanyi 1. Guru menjalankan sesi penutup
mengikut pergerakan dan dengan menyanyikan semula MI – Kinestetik
Penutup
nyanyian guru lagu Ayuh Bersarapan
(5 Minit)
PN – Menghargai
- Murid menyemak lembaran - Kerjasama
kerja murid - Patuh arahan
Refleksi:
a) Kekuatan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
b) Kelemahan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
c) Cadangan Penambahbaikan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
DISEDIAKAN OLEH :
SITI NUR FAZIRA BT FARAUDI (4174016391) K26G4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas 5 tahun
Tarikh 22-Jun-20
Hari Isnin
Masa 9.40 pagi hingga 10.00 pagi
Bil. Murid 15
Umur 5 Tahun
Bidang Pembelajaran Pembelajaran Bersepadu
Tunjang Utama Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika (FK)
Standard Kandungan FK 6.1 Mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat
Standard Pembelajaran FK 6.1.3 Menyatakan makanan yang berkhasiat dan tidak
Utama berkhasiat
Standard Pembelajaran SA 2.2.4 Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan
Lain Yang Disepadukan yang telah dibuat
Standard Prestasi (FK 6.1) Tahap 2 Boleh mengambil pemakanan seimbang
dalam situasi dengan rangsangan
Pengetahuan Sedia Ada Kanak-kanak pernah melihat makanan-makanan yang
ditunjukkan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat;
1. Menyatakan jenis makanan dan berkhasiat dan tidak
berkhasiat
2. Menyatakan ciri setiap makanan berkhasiat dan tidak
berkhasiat
Strategi Pendekatan Bersepadu , Pembelajaran Berpusatkan Murid
Sumber P&P -Dua kotak berlabel makanan berkhasiat dan makanan tidak
berkhasiat
-Kad bercetak gambar makanan berkhasiat dan makanan tidak
berkhasiat
Kemahiran Abad Ke-21 Pemikir, Choose an item.
KBAT Manganalisis
Penerapan Nilai Bekerjasama
Fokus Kecerdasan Interpersonal, Logik-Matematik, Choose an item.
Pelbagai
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN

Lagu : Jom-jom Kita 1. Murid diperdengarkan lagu KA 21- Pemikir, Kerja


Rama-rama
Berpasukan
Jom jom kita sama-sama (3x) 2. Murid ditunjukkan demonstrasi
Makan roti telur sama roti pergerakan mengikut lirik lagu KBAT – Membina
mentega oleh guru
PN – Patuh arahan
3. Murid diminta menyanyii
Set Induksi Jom jom kita jom kita sama sambil meniru pergerakan MI – Kecerdasan Intrapersonal
(3 Minit) sama yang dilakukan oleh guru
-Verbal Linguistik
Minum air susu bersama
dengan biskut - Visual ruang

Jom jom kita jom kita sama


sama
Makan buah epal dan buah
oren

- Murid dapat menyenaraikan 1. Murid diminta menyenaraikan KA 21 – Menjana idea


secara lisan nama-nama secara lisan nama-nama
KBAT – Mendengar
makanan yang terdapat di makanan yang terdapat di
dalam lirik lagu Jom-jom Kita dalam lirik lagu Jom-jom Kita - Menyebut
2. Guru memanggil murid secara
Langkah 1 PN - Kerjasama
rawak dan meminta murid
(5 Minit)
menyebut satu nama makanan - Patuh arahan
yang terdapat di dalam lagu
MI – Interpersonal
Jom-jom KIta
3. Murid menyebut nama - Verbal linguistik
makanan satu per satu yang
terdapat dalam lagu Jom-jom
Kita

Langkah 2 -Guru mengeluarkan sebuah KA 21– Menjana idea


(10 Minit) bakul yang berisi pelbagai
makanan seperti roti,telur,susu 1. Guru memperkenalkan semua
kotak,buah epal,buah oren, makanan yang terdapat di
KBAT – Mendengar
gula-gula, keropok,air botol dalam bakul
berkarbonat. 2. Guru memberi peluang murid - Melihat
melihat makanan-makanan
MI – Visual ruang
yang terdapat di dalam bakul
3. Guru meminta murid - Interpersonal
menamakan makanan yang
PN – Menghargai
mereka lihat di dalam bakul
4. Guru memperkenalkan - Kerjasama
makanan yang berhasiat dan
- Patuh arahan
tidak berkhasiat

- Guru mengeluarkan dua buah 1. Murid diperkenalkan dengan KA 21– Menjana idea
kotak berlabel makanan ciri-ciri kotak yang berlabel
KBAT – Mendengar
berkhasiat dan tidak berkhasiat makanan berkhasiat dan tidak
Langkah 3 berkhasiat - Melihat
(10 Minit) - Murid-murid mengasingkan 2. Guru meminta murid bergilir-
MI – Visual ruang
makanan di dalam bakul gilir memasukkan makanan di
mengikut kategori makanan dalam bakul ke dalam kotak - Interpersonal
berkhasiat dan tidak berkhasiat berlabel makanan berkhasiat
PN – Menghargai
dan tidak berkhasiat
- Kerjasama
- Patuh arahan

-Murid dapat menyanyi 1. Guru menjalankan sesi KBAT – Merumus


mengikut pergerakan dan penutup dengan menyanyikan
Penutup nyanyian guru semula lagu rama-rama MI – Kinestetik
(3 Minit)
- Murid menghargai hasil kerja PN – Menghargai
masing-masing - Kerjasama
- Patuh arahan
Refleksi:
d) Kekuatan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
e) Kelemahan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
f) Cadangan Penambahbaikan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
DISEDIAKAN OLEH :
SITI NUR FAZIRA BT FARAUDI (4174016391) K26G4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas 5 tahun
Tarikh 22-Jun-20
Hari Isnin
Masa 10.30 pagi hingga 11.10 pagi
Bil. Murid 15
Umur 5 Tahun
Bidang Pembelajaran Pembelajaran Bersepadu
Tunjang Utama Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika (KE)
Standard Kandungan KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karyaseni
(Ekspresi Kreaif)
Standard Pembelajaran KE 3.3.3 Membuat corak dan ekaan mengikut kreativiti sendiri
Utama
Standard Pembelajaran FK 1.1.3 Menggunakan kemahiran motor halus melalui aktiviti
Lain Yang Disepadukan yang melibatkan alatan
Standard Prestasi Tahap 2 : Boleh meghasilkan kasrya seni mengikut kreativiti
sendiri
Pengetahuan Sedia Ada Murid telah mengetahui rupa bentuk rama-rama
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat;
3. Menyebut perkataan rama-rama
4. Menghasilkan kolaj bertajuk ‘Rama-rama’
Strategi Pembelajaran Berasaskan Projek, Pendekatan Bersepadu
Sumber P&P - Kertas A4
- Gam
- Bijirin
- Kekacang
Kemahiran Abad Ke-21 Pemikir, Kerja Berpasukan
KBAT Mencipta
Penerapan Nilai Kreatif
Fokus Kecerdasan Intrapersonal, Naturalis, Choose an item.
Pelbagai
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN

Lagu : Rama-rama 4. Murid diperdengarkan lagu KA 21- Pemikir, Kerja


Rama-rama
Berpasukan
Dari ulat jadi kepompong, 5. Murid ditunjukkan
Duduk tidur dalam kelongsong, demonstrasi pergerakan KBAT – Membina
Sampai masa kepompong pecah, mengikut lirik lagu oleh guru
PN – Kreatif dan Patuh arahan
Set Induksi pom 6. Murid diminta menyanyii
(5 Minit) Jadilah rama-rama yang indah. sambil meniru pergerakan MI – Kecerdasan Intrapersonal
yang dilakukan oleh guru
-Verbal Linguistik
Rama-rama terbang merata,
Sungguh cantik aneka warna, - Kinestetik
Hisap madu di taman bunga,
- Visual ruang
Tapi sayang hidup tak lama.

- Murid dapat menerangkan 1. Murid diterangkan tentang KA 21 – Menjana idea


tentang aktiviti menggambar aktiviti yang akan dilakukan
KBAT – Mendengar
rama-rama dengan teknik kolaj iaitu menggambar dengan
teknik kolaj serta ditunjukkan - Melihat
- Murid dapat menyenaraikan alat contoh karya kolaj yang telah
PN – Menghargai
Langkah 1 dan bahan yang diperlukan untuk siap
(10 Minit) menghasilkan kolaj rama-rama 2. Murid akan diberikan satu - Kerjasama
gambar rama-rama yang
- Patuh arahan
kosong
3. Murid diterangkan alat dan MI – Interpersonal
bahan yang diperlukan untuk
- Verbal linguistik
melakukan aktiviti.
4. Murid bersoal jawab dengan
guru

Langkah 2 - Murid dapat menjelaskan 1. Murid ditunjukkan cara untuk


KA 21– Menjana idea
(20 Minit) langkah-langkah untuk membuat melakukan kolaj rama-rama
kola rama-rama kepada murid-murid
2. Murid dibimbing oleh guru KBAT – Mendengar
untuk menyiapkan kolaj rama-
- Melihat
rama dengan kemas semasa
melakukan aktiviti MI – Visual ruang
3. Murid dipilih secara rawak
- Interpersonal
untuk diminta menjelaskan
semula langkah-langkah PN – Menghargai
membuat kolaj rama-rama di
- Kerjasama
hadapan kelas
- Patuh arahan

-Murid dibimbing untuk 1. Murid dibimbing untuk MI – Visual ruang


menyiapkan kolaj rama-rama menyiapkan kolaj rama-rama
Langkah 3 - Interpersonal
2. Murid bersoal jawab dengan
(10 Minit)
-Murid dapat menjalankan aktiviti guru PN – Menghargai
dengan lancar di bawah
- Kerjasama
penyeliaan guru
- Patuh arahan

- Murid dapat menyanyi mengikut 1. Guru menjalankan sesi KBAT – Merumus


pergerakan dan nyanyian guru penutup dengan
Penutup menyanyikan semula lagu MI – Kinestetik
(5 Minit) - Murid menghargai hasil kerja rama-rama
masing-masing PN – Menghargai
- Kerjasama
- Patuh arahan
Refleksi:
g) Kekuatan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
h) Kelemahan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
i) Cadangan Penambahbaikan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
DISEDIAKAN OLEH :
NUR ANIS AQILAH BT R. MOHD ADAM (4174011401) K26G4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas 5 Tahun
Tarikh 23-Jun-20
Hari Selasa
Masa 9.10 pagi Hingga 9.40 pagi
Bil. Murid 15
Umur 5 Tahun
Bidang Pembelajaran Bahasa Inggeris
Tunjang Utama Tunjang Komunikasi (BI)
Standard Kandungan BI 1.2 Listen to and respond appropriately
Standard Pembelajaran BI 1.2.2 Listen to and sing songs
Utama
Standard Pembelajaran FK 4.1.3 Melakukan pergerakan bebas mengikut muzik
Lain Yang Disepadukan
Standard Prestasi Murid boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk
melaksanakan sesuatu dalam situasi baharu atau secara kreatif
dengan tertib atau beradab
Pengetahuan Sedia Ada Murid boleh menyanyi
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat;
1. Mengecam rupa buah pisang
2. Dapat menyebut buah pisang dalam bahasa Inggeris
Strategi Pendekatan Bertema , Belajar Melalui Bermain
Sumber P&P Buah pisang, komputer riba, video, lagu
Kemahiran Abad Ke-21 Bermaklumat, Mahir Berkomunikasi
KBAT Manganalisis
Penerapan Nilai Semangat
Fokus Kecerdasan Muzik, Kinestatik, Naturalis
Pelbagai
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN
1. Murid menjawab teka teki yang diberikan oleh ABM: Buah
1. Guru bermain teka teki guru pisang
dengan murid-murid 2. Murid melihat buah pisang
Set Induksi
dengan menyatakan
(5 Minit)
ciri-ciri pisang
2. Guru menunjukkan
buah pisang
1. Guru menyatakan ciri- 1. Murid mengetahui ciri-ciri pisang Alatan: Buah
Langkah 1 ciri buah pisang 2. Murid mengetahui kepentingan buah pisang pisang
(5 Minit) 2. Guru memberitahu
kepentingan buah
pisang

1. Guru menunjukkan 1. Murid melihat video lagu buah pisang Alatan:


video lagu ‘Peel 2. Murid melihat lirik lagu Laptop, lagu
Banana” kepada murid- 3. Murid belajar lirik lagu
Langkah 2 murid
(10 Minit) 2. Guru menunjukkan lirik
lagu kepada murid-
murid
3. Guru mengajar lirik lagu
kepada murid-murid

1. Guru mengajar 1. Murid belajar pergerakan Alatan:


pergerakan sambil 2. Murid menyanyi sambil melakukan pergerakan Laptop, video
Langkah 3
menyanyi lagu tersebut
(7 Minit)
2. Guru meminta murid-
murid melakukan
pergerakan sambil
menyanyi
1. Guru bersoaljawab 1. Murid menjawab soalan soalan guru
Penutup dengan murid
(3 Minit) mengenai aktiviti yang
dilakukan
Refleksi:
a) Kekuatan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
b) Kelemahan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
c) Cadangan Penambahbaikan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
DISEDIAKAN OLEH :
NUR ANIS AQILAH BT R. MOHD ADAM (4174011401) K26G4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas 5 Tahun
Tarikh 23-Jun-20
Hari Selasa
Masa 8.40 pagi Hingga 9.10 pagi
Bil. Mu rid 15
Umur 5 Tahun
Bidang Pembelajaran Pendidikan Islam
Tunjang Utama Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai (PM)
Standard Kandungan PI 5.1 Mengaplikasikan adab dalam kehidupan
Standard Pembelajaran PI 5.1.2 Menunjukkan adab makan dan minum
Utama
Standard Pembelajaran BM 1.4.3 bersoal jawab menggunakan ayat mudah
Lain Yang Disepadukan
Standard Prestasi Murid boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk
melaksanakan sesuatu dalam situasi baharu atau secara kreatif
dengan tertib atau beradab
Pengetahuan Sedia Ada Mengetahui doa makan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat;
1. Dapat menyebut adab sebelum makan dan minum
2. Dapat menghafal doa sebelum dan selepas makan dan
minum dengan betul dan fasih
Strategi Pendekatan Bertema , Belajar Melalui Bermain
Sumber P&P Komputer riba, carta doa, Manila kad, kotak, kad imbasan
kertas lembaran kerja, pensil warna
Kemahiran Abad Ke-21 Bermaklumat, Mahir Berkomunikasi
KBAT Mengaplikasi
Penerapan Nilai Berfikiran jauh
Fokus Kecerdasan Intrapersonal, Verbal-Linguistik, Naturalis
Pelbagai
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN
ABM: Kotak,
3. Guru menunjuk kotak, murid diminta meneka apa kad imbasan
yang ada dalam kotak
4. Murid diminta mengambil kad tajuk pelajaran
yang ada di dalam kotak dan menunjukkan
kepada rakan-rakan
5. Murid membaca kad yang ditunjukkan dan
Set Induksi membaca secara kelas
(5 Minit) 6. Murid membaca kad yang ditunjukkan dan
membaca secara kelas
7. Murid diminta menampal kad di papan tulis
8. Guru bersoal jawab dengan murid-murid
berkaitan dengan kad tersebut
9. Guru mengaitkan kad perkataan tersebut dengan
tajuk pelajaran hari ini

BBM: Kad
Adab sebelum makan 3. Murid diminta memerhatikan gambar imbasan,
4. Menyebut adab-adab sebelum makan secara manila kad.
individu
Langkah 1
5. Murid diminta datang kehadapan mengambil kad
(10 Minit)
perkataan dan melekatkan di papan manila kad
mengikut kumpulan.
6. Murid diminta membaca secara kelas, kumpulan
dan juga individu
7. Penerangan daripada guru

Alatan:
Doa sebelum makan Laptop, carta
Langkah 2
4. Mendengar bacaan doa dari laptop dan doa
(10 Minit)
berpandukan carta doa
5. Membaca doa mengikut bacaan guru
6. Murid membaca doa secara kelas, berkumpulan
dan individu
7. Murid diminta menyusun kad secara kumpulan
8. Latih tubi membaca doa sebelum makan
9. Tasmik bacaan doa

Lembaran kerja BBM: Kertas


3. Guru mengedarkan lembaran kerja dan memberi lembaran
arahan kerja, pensil
4. Murid diminta mendengar arahan guru warna
Langkah 3 5. Mewarnakan gambar yang menunjukkan
(10 Minit) perlakuan atau adab ketika makan
6. Guru memberi bimbingan kepada murid
7. Guru menilai hasil kerja murid
8. Murid yang cepat menyiapkan lembaran kerja
diberi latihan penggayaan dan menyiapkan di
rumah

Doa sebelum makan


2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang isi
Penutup
pelajaran hari ini
(5 Minit)
3. Murid diminta membaca secara kelas, kumpulan
dan individu
Refleksi:
d) Kekuatan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
e) Kelemahan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
f) Cadangan Penambahbaikan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
DISEDIAKAN OLEH :
NUR ANIS AQILAH BT R. MOHD ADAM (4174011401) K26G4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas 5 Tahun
Tarikh 23-Jun-20
Hari Selasa
Masa 8.20 pagi hingga 8.50 pagi
Bil. Murid 15
Umur 5 Tahun
Bidang Pembelajaran Pembelajaran Bersepadu
Tunjang Utama Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika (KE)
Standard Kandungan KE 2.1 Melakonkan pelbagai watak
Standard Pembelajaran KE 2.1.1 Melakonkan watak menggunakan imaginasi
Utama
Standard Pembelajaran BM 1.5.1 Menyampaikan idea tentang sesuatu yang didengar,
Lain Yang Disepadukan dilihat atau dialami
Standard Prestasi Murid boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk
melaksanakan sesuatu dalam situasi baharu atau secara kreatif
dengan tertib atau beradab
Pengetahuan Sedia Ada Menyebut tentang makanan berkhasiat
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat;
1. Mengenal makanan berkhasiat
2. Mengenal kebaikan makanan berkhasiat
Strategi Pendekatan Bertema , Belajar Melalui Bermain
Sumber P&P Komputer riba, kad imbasan, pensil warna, kertas lembaran
kerja
Kemahiran Abad Ke-21 Kerja Berpasukan, Mahir Berkomunikasi
KBAT Mengaplikasi
Penerapan Nilai Berfikiran Kreatif
Fokus Kecerdasan Intrapersonal, Verbal-Linguistik, Naturalis
Pelbagai
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN
ABM:
Lagu Suku-suku Separuh-Jom 1. Guru perdengarkan lagu “Suku-suku Separuh” Komputer
Hidup Sihat! Upin dan Ipin 2. Murid mendengar lagu “Suku-suku Separuh” riba,
Set Induksi 3. Guru menyanyi lagu “Suku-suku Separuh” tayangan
(5 Minit) bersama dengan murid video
4. Murid menyanyi lagu “Suku-suku Separuh”
bersama guru

BBM: Kad
Makanan berkhasiat: 1. Guru menunjukkan gambar buah buah imbasan
Buah-buahan dan sayur- 2. Guru memilih kad secara rawak
Langkah 1 sayuran 3. Murid diminta untuk menyebut nama buah yang
(7 Minit) Soalan guru: terdapat pada kat tersebut
“Makanan apa yang 4. Murid diminta menyatakan ciri-ciri buah tersebut
berkhasiat?”
“Kenapa kita kena makan
makanan yang berkhasiat?”

BBM: Kad
Guru meminta muird untuk 1. Murid diberi kad tersebut secara rawak imbasan
Langkah 2
berlakon menjadi buah buahan 2. Murid diminta melakonkan watak sebagai buah
(10 Minit)
dan menceritakan tentang buahan
buah tersebut 3. Murid diminta menceritakan tentang ciri-ciri buah
tersebut

BBM: Kertas
Lembaran kerja 1. Guru mengedarkan lembaran kerja dan memberi lembaran
Langkah 3
arahan kerja, pensil
(5 Minit)
2. Murid diminta mendengar arahan guru warna
3. Mewarnakan gambar yang menunjukan ciri buah
tersebut
4. Guru memberi binbingan kepada murid
5. Guru menilai hasil kerja murid

1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang isi


Penutup
pelajaran hari ini
(3 Minit)
2. Murid diminta membaca secara kelas, kumpulan
dan individu
Refleksi:
g) Kekuatan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
h) Kelemahan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
i) Cadangan Penambahbaikan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
DISEDIAKAN OLEH :
RAJA NURUL ILIANA BT RAJA IDERAS BADIUZZAMAN (4174012191) K26G4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas 5 tahun
Tarikh 24-Jun-20
Hari Rabu
Masa 8.20 pagi hingga 9.40 pagi
Bil. Murid 20
Umur 5 Tahun
Bidang Pembelajaran Pembelajaran Bersepadu
Tunjang Utama Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika (FK)
Standard Kandungan FK1.1 Meneroka pelbagai aktiviti yang melibatkan motor halus.
Standard Pembelajaran FK1.1.1 Menjalankan pelbagai aktiviti yang melibatkan
Utama penggunaan motor halus.
Standard Pembelajaran PI 5.1.8 Membincangkan kepentingan mengamalkan adab
Lain Yang Disepadukan dalam kehidupan.
Standard Prestasi Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
Pengetahuan Sedia Ada Kanak-Kanak boleh untuk menggunakan jari jemari
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat;
1. Meningkatkan kreativiti kanak-kanak untuk
menghasilkan pelbagai bentuk menggunakan play-doh.
2. Kannak-kanak boleh mempraktikkan amalan berkongsi
dan bermain bersama orang lain.
Strategi Belajar Melalui Bermain , Pembelajaran Berasaskan Projek
Sumber P&P Play-Doh, beberapa jenis acuan bentuk pelbagai.
Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi, Pemikir
KBAT Mencipta
Penerapan Nilai Berkerjasama
Fokus Kecerdasan Verbal-Linguistik, Kinestatik, Visual-Ruang
Pelbagai
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN
KA 21 – Mahir
Berkomunikasi
- Guru bertanyakan KBAT –
Set Induksi
khabar kepada kanak- 1. Guru bertanyakan khabar kepada murid-murid Menilai
(2 Minit)
kanak PN – Patuh
Arahan
MI – Verbal
- Murid dapat 1. Guru memperkenalkan bahan KA 21 – Mahir
mengetahui tentang 2. Guru mula menunjukkan cara-cara untuk Berkomunikasi
bahan yang akan bermain play-doh KBAT –
Langkah 1
digunakan 3. Guru menunjukkan beberapa acuan dan Bersifat ingin
(5 Minit)
- Murid dapat tekapkan pada play-doh tahu, Pemikir
mengetahui pelbagai PN – Patuh
jenis bentuk boleh Arahan
dilakukan dengan play- MI – Logik
doh
- Murid dapat mencuba 1. Guru meminta murid untuk melakukan aktiviti KA 21 – Mahir
untuk melakukan play-doh dan membentukkan play-do secara Berkomunikasi,
pelbagai jenis bentuk bebas Bermaklumat
Langkah 2
ikut kreativiti masing- KBAT –
(15 Minit)
masing Mencipta
PN – Patuh
Arahan
MI –
Verbal,Kreatif
- Murid boleh 1. Guru memint murid untuk menceritakan bentuk- KA 21 – Mahir
menceritakan tentang bentuk play-doh yang dihasilkan oleh murid. Berkomunikasi
Langkah 3
bahan yang dihasilkan. KBAT –
(5 Minit)
Menganalisis
PN – Patuh
Arahan
MI – Verbal
- Murid mampu untuk 1. Guru dan murid bersama-sama menceritakan KA 21 – Mahir
meningat semula semula tentang pengajaran dan aktiviti yang Berkomunikasi
Penutup segala aktiviti yang dilakukan pada hari ini. KBAT –
(3 Minit) dilakukan hari ini. Menganalisis
PN – Patuh
Arahan
MI – Verbal
Refleksi:
a) Kekuatan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
b) Kelemahan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
c) Cadangan Penambahbaikan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
DISEDIAKAN OLEH :
RAJA NURUL ILIANA BT RAJA IDERAS BADIUZZAMAN (4174012191) K26G4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas 6 tahun
Tarikh 24-Jun-20
Hari Rabu
Masa 8.20 pagi hingga 8.50 pagi
Bil. Murid 25
Umur 6 Tahun
Bidang Pembelajaran Bahasa Melayu
Tunjang Utama Tunjang Komunikasi (BM)
Standard Kandungan BM 2.3 Membina dan membaca suku kata dan perkataan
Standard Pembelajaran BM2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka KV+KV
Utama
Standard Pembelajaran KD 2.3.3 Boleh berinteraksi dengan yakin dalam pelbagai
Lain Yang Disepadukan situasi
Standard Prestasi Tunjang Keterampilan Diri
Pengetahuan Sedia Ada Kanak-Kanak sudah boleh mengenal mengenal huruf ABC
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat;
1. Mengeja perkataan yang mengandungi 2 dan 3 suku
kata.
2. Membaca perkataan yang 2 dan 3 suku kata.
Strategi Pendekatan Bertema , Choose an item.
Sumber P&P - Gambar buah-buahan
- Beberapa keping manila kad yang dipotong dan mengandungi
beberapa suku kata.
Kemahiran Abad Ke-21 Pemikir, Mahir Berkomunikasi
KBAT Manganalisis
Penerapan Nilai Patuh Arahan
Fokus Kecerdasan Verbal-Linguistik, Interpersonal, Choose an item.
Pelbagai
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN
1. Guru meminta murid untuk bersedia bagi KA 21 – Mahir
menyanyikan lagu ABC Berkomunikasi
Set Induksi - Menyanyi lagu ABC 2. Guru memasang lagu ABC dan menyanyi KBAT –
(2 Minit) bersama kanak-kanak. Menganalisis
PN – Patuh Arahan
MI – Verbal
- Murid dapat mengenali 1. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis buah- KA 21 – Pemikir,
pelbagai jenis buah- buahan Sifat Ingin Tahu,
buahan 2. Guru meminta murid untuk menamakan buahan Bermaklumat
Langkah 1 KBAT –
(8 Minit) - Murid dapat yang ditunjukkan
Menganalisis,
mengetahui cara untuk 3. Guru mula mengeja beberapa nama buahan Menilai
mengeja nama buah- yang ditunjukkan PN – Patuh Arahan
buahan 4. Guru mengajar murid untuk mengeja nama-nama MI – Verbal
buah-buahan yang 2 dan 3 suku kata.
- Murid dapat 1. Guru meminta murid untuk mengulang eja KA 21 – Mahir
mengetahui cara untuk semula nama buah-buahan yang ditunjukkan Berkomunikasi,
mengeja nama buah- tanpa dibantu oleh guru. Pemikir,
Langkah 2
buahan Bermaklumat
(10 Minit) 2. Guru akan bersama mengeja sekali lagi nama
- Murid dapat merasa KBAT –
yakin untuk mengeja buah-buahan bersama murid Menganalisis
PN – Patuh Arahan
MI – Verbal,
Intrapersonal
1. Guru meminta murid untuk menyuai padakan KA 21 –
Langkah 3 - Murid boleh mengetahui potongan suku kata dengan kata yang sesuai Bermaklumat,
(7 Minit) cara untuk mengeja mengikut gambar buahan yang diletakkan KBAT –
nama buahan dengan Menganalisis
betul PN – Patuh Arahan
MI – Intrapersonal
- Murid dapat bernyanyi 1. Guru memasangkan lagu buah-buahan KA 21 – Mahir
dan mengetahui nama 2. Guru meminta murid-murid untuk bernyanyi Berkomunikasi,
Penutup serta rupa buah-buahan bersama KBAT –
(3 Minit) yang pelbagai. Menganalisis, Ingin
Tahu
PN – Patuh Arahan
MI – Verbal
Refleksi:
a) Kekuatan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
b) Kelemahan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
c) Cadangan Penambahbaikan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
DISEDIAKAN OLEH :
RAJA NURUL ILIANA BT RAJA IDERAS BADIUZZAMAN (4174012191) K26G4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas 5 tahun
Tarikh 24-Jun-20
Hari Rabu
Masa 8.20 pagi hingga 9.40 pagi
Bil. Murid 15
Umur 5 Tahun
Bidang Pembelajaran Pembelajaran Bersepadu
Tunjang Utama Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai (PI)
Standard Kandungan PI 3.5 Memahami ibadah puasa
Standard Pembelajaran PI 3.5.2 Memerihalkan tentang ibadah berpuasa :
Utama i) Bulan Ramadhan
ii) Sahur
iii) Berbuka
Standard Pembelajaran KD 2.3.3 Boleh berinteraksi dengan yakin dalam pelbagai
Lain Yang Disepadukan situasi
Standard Prestasi Tunjang Keterampilan Diri
Pengetahuan Sedia Ada Kanak-kanak sudah biasa dengan suasa ketika bulan
ramadhan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat;
1. Mengetahui ibadah puasa.
2. Ketahui tentang langkah didalam ibadah puasa
Strategi Pendekatan Bertema , Choose an item.
Sumber P&P Video
Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi, Bermaklumat
KBAT Manganalisis
Penerapan Nilai
Fokus Kecerdasan Verbal-Linguistik, Kinestatik, Choose an item.
Pelbagai
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN
- Murid boleh memberi KA 21 –
respon dengan soalan Mahir
guru. - Guru bertanya khabar dengan kanak-kanak. Berkomunikasi
Set Induksi - Guru bertanya tentang siapa ketahui tentang KBAT –
- Murid mendapat
(3 Minit) Menganalisis
pendedahan awal puasa
PN – Patuh
tentang puasa Arahan
MI – Verbal
- Murid dapat KA 21 –
mengetahui dan Mahir
Langkah 1 mendengar tentang - Guru mula menerangkan tentang ibadah puasa Berkomunikasi
(10 Minit) kepada murid. KBAT –
ibadah puasa daripada
Menganalisis
guru. PN – Patuh
Arahan
MI – Verbal
KA 21 –
Mahir
Langkah 2 - Murid boleh - Guru mengajar kanak-kanak niat puasa Berkomunikasi
(10 Minit) mengetahui tentang - Guru memasang video niat puasa kepada murid. KBAT –
niat puasa. Menganalisis
PN – Patuh
Arahan
MI – Verbal
- Guru mengajar kanak-kanak doa berbuka puasa KA 21 –
- Murid mengetahui doa - Guru memasang video doa berbuka puasa Mahir
Langkah 3 berbuka puasa kepada murid. Berkomunikasi
(10 Minit) KBAT –
Menganalisis
PN – Patuh
Arahan
MI – Verbal
KA 21 –
- Murid dapat mengingati Mahir
semula sesi - Guru meminta murid untuk ulang semula sesi Berkomunikasi
Penutup
pembelajaran pada hari pembelajaran pada kali ini. KBAT –
(7 Minit)
ini. Menganalisis
PN – Patuh
Arahan
MI – Verbal
Refleksi:
a) Kekuatan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
b) Kelemahan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
c) Cadangan Penambahbaikan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
DISEDIAKAN OLEH :
UMI SUHADAH BT MOHAMD MALIKI (4174014331) K26G4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas 6 tahun
Tarikh 25-Jun-20
Hari Khamis
Masa 8.20 pagi hingga 8.50 pagi
Bil. Murid 15
Umur 6 Tahun
Bidang Pembelajaran Bahasa Melayu
Tunjang Utama Tunjang Komunikasi (BM)
Standard Kandungan BM 2.5 Membaca
dan memahami
bahan bacaan
Standard Pembelajaran BM 2.5.1 Membaca
Utama bahan bacaan mudah.
Standard Pembelajaran KD 2.2.4
Lain Yang Disepadukan Bercerita dan memberi pendapat dengan yakin.
Standard Prestasi Boleh membaca dan mencerita semula apa yang dibaca secara
beradab.
Pengetahuan Sedia Ada Boleh membaca sahaja.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca big book makanan berkhasiat dengan betul.
2. Bercerita dan memberi pendapat tentang
pembacaannya dengan yakin.
Strategi Pendekatan Bertema ,
Sumber P&P - Buku cerita
- Kad piramid makanan.
Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi,
KBAT Mengaplikasi
Penerapan Nilai Semangat membaca.
Fokus Kecerdasan Verbal-Linguistik, ,
Pelbagai
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN

Pembelajaran
 Guru mengemukakan soalan teka-teki dan murid konseptual:
Memberi contoh teka-teki cuba meneka untuk mendapatkan jawapan yang Pengalaman
tepat. harian murid.
Set Induksi
(3 Minit)  Guru mengaitkan teka-teki tersebut dengan tajuk
dan isi pelajaran yang akan dipelajari pada hari Kemahiran
itu. berfikir :
-menjana
idea
-berfikir kritis.

Langkah 1 Bercerita Tajuk cerita :  Guru bercerita tentang buah-buahan degan BBM : Big
(10 Minit) buah-buahan menggunakan Big Book. Book
 Guru bersoaljawab dengan murid mengenai isi
cerita yang didengari.

Membaca ayat dengan  Guru membimbing murid-murid membaca ayat- Tatabahasa:


sebutan dan intonasi yang ayat di dalam cerita dengan intonasi yang betul Kosa kata
Langkah 2 betul. secara kelas, kumpulan, dan individu.
(10 Minit)  Guru membetulkan ejaan dan sebutan murid. BBM : Big
Book

PK :
kemahiran
belajar.

Langkah 3 Lembaran kerja.  Guru mengedarkan lembaran kerja iaitu Kemahiran


(10 Minit) mewarna buah-buahan. berfikir :
 Guru menerangkan cara mewarna. membanding
 Guru meminta murid membuat aktiviti yang dan
disediakan. membeza.
 Guru meminta murid berkumpul semula. Penyerapan
Penutup Rumusan pembelajaran Nilai Murni :
(7 Minit)  Guru mengadakan sesi soal jawab dengan murid murid perlu
apa yang dipelajari sebentar tadi. makan
 Guru memberi pengukuhan kepada murid. makanan
berkhasiat
seperti buah-
buahan untuk
mendapat
tubuh badan
yang sihat.
Refleksi:
a) Kekuatan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
b) Kelemahan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
c) Cadangan Penambahbaikan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
DISEDIAKAN OLEH :
UMI SUHADAH BT MOHAMD MALIKI (4174014331) K26G4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas 5 tahun
Tarikh 25-Jun-20
Hari Khamis
Masa 11.10 pagi hingga 11.50 pagi
Bil. Murid 15
Umur 5 Tahun
Bidang Pembelajaran Bahasa Melayu
Tunjang Utama Tunjang Keterampilan Diri
Standard Kandungan KD 2.1 Membina konsep kendiri.
Standard Pembelajaran KD 2.1.1
Utama Mnunjukkan sikap positif iaitu :
i) Berdikari
Standard Pembelajaran FK 1.1.3 Menggunakan kemahiran motor halus melalui aktiviti
Lain Yang Disepadukan yang melibatkan alatan.
Standard Prestasi Boleh menunjukkan sikap yang positif dalam pelbagai situasi.
Pengetahuan Sedia Ada Sudah mengenali peralatan makanan.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat;
1. Menunjukkan sikap positif menyimpan peralatan
makanan di dalam bekas.
2. Menggunakan kemahiran motor halus dengan
memeggang peralatan makanan dan menyimpan di
tempat yang betul.
Strategi Pendekatan Bersepadu ,
Sumber P&P - Pinggan
- Cawan
- Tempat letak cawan dan pinggan
Kemahiran Abad Ke-21 Bersifat Ingin Tahu,
KBAT Mengaplikasi
Penerapan Nilai Kerajinan
Fokus Kecerdasan Kinestatik, ,
Pelbagai
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN

 Guru meminta murid berkumpul di ruang aktiviti Sumber :


Set Induksi Melakukan regangan otot  Guru membuka video. Video
(5 Minit) berdasarkan video yang  Video menunjukkan simulasi membuat regangan.
ditayangkan. reganggan.
 Guru menyuruh membuat regangan.

Guru menerangkan aktiviti  Guru membahagi murid di kepada beberapa


yang hendak dilakukan. kumpulan. KA:
 Guru menerangkan langkah-langkah melakukan kemahiran
Langkah 1 berfikir dan
aktiviti.
(10 Minit)
 Guru memberitahu langkah pertama murid perlu bersifat ingin
asingkan peralatan cawan dan mangkuk tahu.
 Guru memberitahu murid perbezaan cawan dan
mangkuk.
 Guru menerangkan tempat menyimpan
peralatan dengan betul

 Guru meminta murid verada dalam kumpulan Sumber :


Menjalakan aktiviti bersama yang betul. Menggunakan
Langkah 2 guru.  Guru meminta murid beratur dalam kumpulan. kemahiran
(15 Minit)
 Guru menunjukkan cara aktiviti dijalankan. motor halus
 Murid menjalankan aktiviti dengan bergerak ke melalui aktiviti
tempat simpanan cawan dan mangkuk. yang
 Murid menyimpan peralatan ke tempat yang melibatkan
betul. alatan.

Langkah 3 Melakukan lembaran kerja  Guru menyediakan lembaran kerja membuat


(10 Minit) selepas menjalankan aktiviti. kolaj peralatan makanan. Sumber :
 Guru menunjukkan cara-cara membuat kolaj. Lembaran
 Guru meminta murid membuat aktiviti kolaj kerja.
tersebut. PN : kerajinan
 Guru mengadakan sesi bersoal jawab dengan Penyerapan
murid tentang pembelajaran hari ini. Nilai Murni :
Penutup Rumusan pembelajaran.  Guru memberi pengukuhan kepada murid.
(5 Minit)  Sebelum kelas berakhir guru menjalankan guru Kerajinan
memberi murid menonton video. Berdikari.
Refleksi:
d) Kekuatan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
e) Kelemahan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
f) Cadangan Penambahbaikan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
DISEDIAKAN OLEH :
UMI SUHADAH BT MOHAMD MALIKI (4174014331) K26G4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas 5 tahun
Tarikh 25-jun-2020
Hari Khamis
Masa 8.50 pagi Hingga 9.10 pagi
Bil. Murid 15
Umur 5 Tahun
Bidang Pembelajaran Bahasa Melayu
Tunjang Utama Perkembangan Fizikal Dan Estetika
Standard Kandungan FK 2.1 Meneroka
pelbagai pergerakan
(kesedaran ruang)
Standard Pembelajaran FK 2.1.4 Melakukan
Utama pergerakan dalam laluan :
i) Lurus
Standard Pembelajaran KT- FK 6.1.4
Lain Yang Disepadukan Mengamalkan
pemakanan yang
seimbang.
Standard Prestasi Mengamalkan pemakanan yang seimbang.
Pengetahuan Sedia Ada Mengetahui buah-buahan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat;
1. Dapat mengenali buah-buahan yang sihat dah
berkhasiat.
2. Murid dapat mengamalkan pemakanan yang sihat.
Strategi Pendekatan Bertema
Sumber P&P - Tape
- Buah buahan
- Dulang
- Laptop
- LCD

Kemahiran Abad Ke-21 Kerja Berpasukan,


KBAT Mengaplikasi
Penerapan Nilai Kerjasama
Fokus Kecerdasan Kinestatik,
Pelbagai
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN
 Guru meminta murid berada di ABM:
tempat masing-masing. buah
Guru masuk ke kelas dengan  Guru membuka video tentang buah- Bakul
memperkenalkan kepada murid buahan kepada murid. Tali
buah-buahan pisang kuning  Guru menunjukkan buah sebenar
Set Induksi
tembikai hijau betik oren. kepada murid dan memberi kanak- Nilai: kerjasama
(5 Minit)
kanak menyentuh buah-buahan KBAT: menjana Idea
tersebut.
 Guru meminta murid meneka warna
buah yang ditunjukkan.

 Guru menanyakan apa yang


hendak dipelajari hari ini. KA-Kerja berpasukan.
Guru menerangkan aktiviti yang  Guru menyediakan laluan untuk KBAT-Strategi berfikir
Langkah 1 akan dijalankan. murid murid jalankan aktiviti PN- kerjasama
(5 Minit) membawa buah. MI- Kinestetik
 Guru akan menunjukkan dahulu
demo kemudian murid
mengikutnya.
 Guru memilih murid secara rawak
untuk meunjukkan contoh.
 Guru meminta setiap kumpulan
menjalankan aktiviti secara
serentak. PN : kerjasama dan
 Murid berjalan atas garisan yang berdikari
telah disediakan dengan membawa
bakul berisi buah.
 Murid meletakkan buah ke dalam
Langkah 2 Selesai sesi demostrasi guru bakul yang disediakan mengikut
(20 Minit) meminta murid menjalakan warna yang betul.
aktiviti.  Murid dapat menegnali buah-
buahan yang berkhasiat.

 Guru memberikan lambaran kerja .


 Guru meminta murid mewarna Sumber : menjana idea
Langkah 3 gambar buah dengan warna yang
(5 Minit) Lembaran kerja betul.

 Guru menunjukkan kembali buah- PN: kerjasama


Rumusan pembelajaran buahan kepada murid dan menyoal KBAT: Menjana Idea.
Penutup
murid tentang buah dan warnanya.
(5 Minit)
 Guru membuat rumusan tentang
pelajaran yang telah diajar kepada
pelajar.
Refleksi:
a) Kekuatan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Kelemahan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Cadangan Penambahbaikan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
SIMULASI RANCANGAN
PENGAJARAN SLOT
(KUMPULAN 2)
NAMA AHLI KUMPULAN :

BIL NAMA NO MATRIK


1. UMI SUHADAH BT MOHAMD 4174014331
MALIKI
2. NUR ANIS AQILAH BT R. MOHD 4174011401
ADAM
3. SITI NUR FAZIRA BT FARAUDI 4174016391
RAJA NURUL ILIANA BT RAJA 4174012191
4.
IDERAS BADIUZZAMAN

LINK VIDEO RACANGAN PENGAJARAN SLOT DI MUAT NAIK DALAM YOU TUBE :

https://youtu.be/8mxIIuZOiDw