Anda di halaman 1dari 9

1

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN AWAL


KANAK-KANAK

PENGAJARAN MENGAPLIKASIKAN TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF OLEH


JEAN PIAGET

NAMA :NURFATHIN FARHANA BINTI HASSIM

NO. MATRIK 4171001601

KUMPULAN : KOHORT 24, GRUP 1

KOD KURSUS : ECS1313

NAMA KURSUS : PSIKOLOGI PENDIDIKAN

NAMA PENSYARAH : DR. HJ. ABU BAKAR MOHD SHEIKH

TARIKH SERAHAN : 29 DISEMBER 2017


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh : 29 Disember 2017

Hari : Jumaat

Nama Kelas : Kasturi

Masa : 8 minit (11.40-11.48 pagi)

Bil. Pelajar : 25 orang pelajar ( 10 lelaki, 15 perempuan )

Umur : 5 Tahun

Tajuk : Mengenali Anggota Badan

Standard Kandungan : FK 5.1 Mengaplikasikan kemahiran membuat keputusan


dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif
: MA 2.1 Memahami nombor 1 hingga 10

Standard Pembelajaran : FK 5.1.3 Mengetahui anggota tubuh badan:


(i) mata, telinga
(ii) tangan, jari
: MA 2.1.1 Menyebut nombor 1 hingga 10 mengikut
Urutan.

Standard Prestasi : (i) Boleh menjaga kesihatan diri dengan bimbingan guru
(ii) Boleh menyebut nombor 1-10
(iii) Boleh menyusun nombor secara tertib

Tunjang : Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika, Tunjang


Sains dan Teknologi
Objektif Pengajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat:
(i) Menyatakan anggota badan seperti mata,
telinga, tangan, jari dengan betul.
(ii) Mengenal pasti kegunaan anggota badan mengikut
fungsinya seperti mata untuk melihat, telinga untuk
mendengar, tangan dan jari untuk menulis dan makan
dengan betul.

Nilai : Berdisiplin, bersemangat, memberi tumpuan,


mendengar arahan, bekerjasama dan memahami topik
pembelajaran

Kemahiran Belajar Abad Ke-21 : (i) Bersifat ingin tahu untuk menerokai strategi dan idea
baharu.
(ii) Boleh bekerja secara berpasukan dengan berkesan dan
harmoni.
(iii) Mendapatkan pengetahuan dan membentuk
pemahaman yang luas dan seimbang.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi : Mengaplikasikan dengan mengguna pengetahuan,


kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara

Pendekatan Pengajaran : Pengajaran Koperatif atau Kolaboratif, Penyelesaian


masalah

Kaedah Pengajaran : Tunjuk cara, Kerja kumpulan, Inkuiri


Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan/BBM/ABM
Pengajaran Pembelajaran
Set Induksi (1) Guru melakukan (1) Guru meminta murid ABM
( 2 minit ) senaman regangan dan mengikut arahan. i. Alatan elektronik
memasang lagu kanak- (2. Murid melakukan BBM
kanak. regangan sambil i. Pena Marker
menyanyi bersama-sama. ii. Papan putih
Objektif
i. Mendengar sambil
bersenam
Nilai
i. Berdisiplin
ii. Bersemangat

Langkah (1) Guru menunjukkan kad (1) Guru menggunakan BBM


Pengajaran 1 imbasan gambar anggota kad imbasan gambar i. Kad imbasan
( 3 minit ) badan kepada murid untuk menunjukkan anggota badan
anggota badan kepada Objektif
- Mata
murid. ii. Murid menyebut
dan mengenal
- Telinga
anggota badan
Nilai
i. Memberi tumpuan
- Tangan
Langkah (1) Guru menyediakan (1) Guru memberi arahan BBM
Pengajaran 2 aktiviti untuk murid. pembahagian kumpulan i. Gam
( 2 minit ) dan aktiviti kepada ii.‘Puzzle’
murid. iii. Kertas A4
(2) Murid menyelesaikan Nilai
tugasan yang diberikan. i. Mendengar arahan
dan bekerjasama

Penutup 1) Guru membuat rumusan (1) Guru menanya soalan Objektif


( 1 minit ) tentang isi pelajaran iaitu dan murid memberi i. Murid mengenali
bahagian anggota badan dan respons anggota tubuh badan
fungsinya. (2) Murid menjawab serta fungsinya
soalan. Nilai
i. Memahami topik
pembelajaran
Refleksi:

a) Kekuatan- Guru menyediakan bahan bantu belajar yang jelas.


- Guru dapat mengawal kelas dengan baik
- Murid dapat mengikut setiap arahan yang diberikan oleh guru

b) Kelemahan- Seramai dua orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran.

c) Cadangan penambahbaikan- Guru mestilah menyediakan alat dan bahan bantu


mengajar yang mencukupi dan membuat perancangan awal untuk setiap aktiviti yang
mahu dilaksanakan

d) Ulasan keseluruhan- Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mencapai


objektif melalui aktiviti sambil belajar dan mengenali anggota tubuh badan serta
fungsinya.