Anda di halaman 1dari 50

PLF NORHAYATI BINTI KARNO

1
BILIK 1 BILIK 2
Anda dikehendaki Anda dikehendaki memberi
menerangkan satu teori penerangan kepada ibu bapa
mengenai perkembangan bagaimana cara untuk
kanak-kanak. Anda boleh bercerita dengan kanak-kanak
memilih mana-mana teori supaya kanak-kanak minat
yang anda tahu. kepada buku dan awal bacaan.

2
7 August 2020 33
4
• IDEA YANG DIHASILKAN MELALUI
PENYELIDIKAN
• Di uji berulang kali sehingga dibuktikan
benar sehinggalah ada data lain yang
menolaknya
• Teori didebatkan oleh pemikir dalam
bidang berkenaan sebelum diterima
pakai.
5
Teori dapat
membantu menerangkan senario sesuatu
perkembangan dan memberikan sebab bagi sesuatu
tingkah laku dari usia lahir sehinggalah ke usia warga
emas
memberikan kefahaman bagi membantu memahami ciri-
ciri semula jadi kanak-kanak dalam menerokai
kehidupan di peringkat umur yang berbeza
memperjelaskan bagaimana seseorang kanak-kanak
berfikir dan kenapa dia menunjukkan sesuatu tingkah
laku atau kelakuan
memberikan ilmu yang berharga untuk diaplikasikan
semasa ‘bekerja’ dengan kanak-kanak dan ibu bapa 6
• Menggabungkan beberapa teori dan
pandangan, Islam, Barat dan Timur
mengikut acuan Malaysia,
• Agar dapat diterima sebagai satu
kurikulum kebangsaan oleh semua.

7
PEMBENTUKAN SAHSIAH • Teori Psikososial-ERIKSON
DAN TINGKAH LAKU • Teori Attachment-BOWLBY

PERKEMBANGAN SOSIAL • Teori pembelajaran Sosial-BANDURA DAN


VYGOTSKY

PERKEMBANGAN INTELEK • Teori Perkembangan Intelek-PIAGET, SKINNER &


VYGOTSKY

KECERDASAN DAN
POTENSI KANAK-KANAK
• Teori Kecerdasan pelbagai GARDNER

KEPENTINGAN • Teori Sistem Ekologikal-


KOLABORASI IBU BAPA
DAN KOMUNITI
BRONFENBRENNER

PENGARUH BUDAYA
• Dari pandangan Islam, Confucius,
Budha, Hindu dan Kristian
8
Teori Psikososial

• Erik Erikson(1902 – 1994)


• Developed theory of
Psycosocial Development
• Believed that 'identity crisis'
was the important conflict
that most people face in th
eprocess of development

9
 Teori Psikososial (contoh Erik Erikson)
menjelaskan bagaimana kanak-kanak
membina identiti diri dalam konteks
persekitaran sosial mereka. Kanak-kanak
belajar berdikari, mengenal identiti dan
menjalinkan perhubungan
 ` self awareness.mov

10
PERCAYA VS TIDAK PERCAYA

Bayi – membentuk perasaan


percaya/tidak percaya bergantung
kepada layanan yang diberi oleh ibu
bapa/pendidik dalam memenuhi
keperluan mereka
11
Anak tatih – membentuk otonomi sekiranya
kanak-kanak diberi peluang untuk meneroka
persekitaran.
Sebaliknya, mereka akan membentuk perasaan
malu dan ragu-ragu sekiranya ibu bapa/pendidik
terlalu mengawal sehingga mereka tidak dapat
meneroka.

12

Di bawah umur 8 tahun – membentuk inisiatif
jika mereka dibenarkan meneroka dan
mencuba. Sebaliknya, mereka akan rasa
bersalah jika mereka dikongkong. (contoh bila
buat kesilapan dia sorok sebab rasa sangat
bersalah)
• Kurang berdikari contoh berkata “cikgu
pandai, cikgu buat lah.. “(learnt
helplessness)
13
BANDURA (1925 HINGGA KINI)
 Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian dan
peniruan

VYGOTSKY (1896-1934)
 Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh budaya
dan nilai di persekitaran
 Bahasa -alat penting menghubungkan dunia
sosiobudaya dengan fungsi minda
 Penguasaan bahasa penting dalam perkembangan
kognitif kanak-kanak.

14
• Ikatan emosi yang istimewa antara bayi,
ibu bapa, pengasuh/pendidik
• Membina rasa selesa, kasih sayang dan
kepuasan dalam diri
• Membantu kanak-kanak menjadi tenang,
terkawal dan selamat
• 6 bulan pertama penting

15
• Jean Piaget (1896-1980)
• Pioneered in studying child
development
• Developed theory of
cognitive development
• Basic components of
piaget's cognitive theory:
schemas, equilibrium,
assimilation, accomodation
and stages of cognitive
development
16
• Kanak-kanak membina kefahaman tentang
dunia persekitaran melalui aktiviti meneroka
dan mengalami (penerapan dan
pengubahsuaian).

17
 Memberi tumpuan kepada proses mental yang
berlaku dari peringkat awal pembelajaran
terutama peringkat deria pergerakan (lahir – 2
tahun)

 Apakah perubahan yang berlaku dengan


perkembangan?
 Kanak-kanak melalui peringkat perkembangan
kognitif (peringkat perkembangan, konservasi,
egosentrisma (2-7 tahun)
18
• Latihan skema  maklumat baru
• Bagaimana perubahan kognitif berlaku

• 2 aspek kefungsian intelektual:


– Proses akomodasi berlaku apabila skema yg
ada tidak lengkap bagi memperjelaskan
penemuan baru.

19
• Skema: cara kanak-kanak membina
pengetahuan & menterjemahkan
pengalaman dengan persekitaran
berubah mengikut umur dan
kematangan otak

20
21
• Lev Semanovich Vygotsky
(1896-1934)
• Stressed the fundamental role of
social interaction in the
developement of cognition
• Believed that language develops
from social interaction and plays
an important role in cognitive
development
• Important principle - zone of
proximal development

22
Teori Sosiobudaya Vygotsky
 Budaya & masyarakat & latarbelakang  corak
pemikiran

 Budaya  kewujudan bahasa  proses sosial


 kesan ke atas pemikiran manusia

 Kanak-kanak mempelajari tentang dunia


persekitaran melalui bimbingan scaffolding yang
sesuai dengan kawasan perkembangan terdekat
zone of proximal development(zpd).

23
• Kemampuan mental semasa
(0 – 10)
• Perkara yang tidak boleh dilakukan
sendiri, tetapi boleh disempurnakan
dengan bantuan orang dewasa/ rakan
sebaya yang lebih mahir.

24
• Kerangka yang berkesan dalam
menguasai sesuatu kemahiran harus
bersesuaian dengan aras kemampuan
semasa seorang kanak-kanak.

25
• Sekiranya kanak-kanak tersebut
menghadapi kesukaran di dalam
tugasan yang ditempuhi, orang dewasa
hendaklah menggunakan arahan
langsung secara jelas atau meleraikan
tugasan tersebut kepada bentuk yang
boleh diurus oleh kanak-kanak.

26
• HOWARD GARDNER
Lahir pada 1943

27
 Kecerdasan bahasa : kebolehan
menggunakan bahasa dalam percakapan
dan tulisan
 Kecerdasan logik-matematik : Kebolehan
berfikir secara induktif dan deduktif,
menaakul, logik, menggunakan nombor dan
mengenali corak-corak abstrak
 Kecerdasan muzikal : kebolehan memahami
muzik dan ritma, nada dan rentak.

28
 Kecerdasan visual-spatial : kebolehan minda
menggambarkan objek dan dimensi ruang

 Pintar kinestetik-badan –kebijaksanaan badan dan


kebolehan mengawal pergerakan fizikal

 Kecerdasan interpersonal-kebolehan
berkomunikasi secara berkesan dengan orang
lain, membina hubungan dan bergaul

 Kecerdasan intrapersonal:-kebolehan memahami


emosi, jiwa dan perasaan sendiri, motivasi diri, dan
membuat refleksi kendiri
29
 Kecerdasan naturalist- kebolehan
memahami dan menghargai dunia dan
alam sekitar

 Kecerdasan existentialis -kebolehan


mereflek mengenai kewujudan alam,
manusia dan soal hidup dan mati

30
Teori Ekologi
Teori Ekologi
CHRONOSYSTEM

32
 Kanak-kanak dipengaruhi oleh interaksi secara
langsung dengan faktor persekitaran seperti ibu bapa,
guru, pengasuh, kawan, dan lain-lain.
 Interaksi antara institusi yang berkaitan dengan kanak-
kanak, seperti institusi kekeluargaan dengan pihak
taska, mempengaruhi kanak-kanak.
 Sistem dan budaya tempatan yang terdapat dalam
sesebuah negara mempengaruhi kanak-kanak.
 Perkembangan kanak-kanak juga pengaruhi oleh
peredaran masa dan zaman.

33
• Setiap anak anugerah
• Lahir dalam keadaan fitrah
• Umpama kain putih
• Ibu bapa mencorakkan
• Bertanggungjawab membesarkan anak-
anak menjadi insan yang
– Beriman
– Berakhlak mulia
– berilmu
34
 Memberi penekanan:
- perbezaan individu dan stail pembelajaran;
- belajar melalui bermain;
- peranan ibu bapa, guru, dan komuniti;
- pemerhatian, peniruan, tingkah laku yang
tabiat, dan guru dan ibu bapa sebagai
contoh
(role model); dan
- pengukuhan dan hukuman.

35
• Muhamad bin Muhamad bin Muhamad bin
Ahmad Ghazali
• Juga di kenali sebagai Algazel
• Dilahirkan pada B 450H (1058 M) di
Ghazalah Qursan Parsi ( Iran)

36
• Mengambil makanan dengan tangan kanan
• Baca bismillah sebelum makan
• Mengambil makanan yang di hadapan dahaja
• Jangan tergesa-gesa mengambil makanan
sebelum orang lain
• Jangan terlalu cepat ketika makan
• Mengunyah makanan baik-baik sebelum di telan
• Jangan terlalu cepat menyuap makanan
• Jangan sampai mengotorkan tangan dan
pakaian dengan makanan
37
Terkenal dengan kitab
(1332-1406)
Mukadimah
• Abu Said abd. Rahman
Ibn Muhamad Ibn
Khaldun
• Dilahirkan di Tunisia
• Universally recognized as
the founder and father of
Sociology and Sciences
of History
 Patut belajar secara berperingkat
 Daripada mudah ke sukar
 Tidak dibebankan dengan aktiviti yang di luar
kemampuan-menyebabkan hilang minat
belajar
 Gunakan bahan maujud /konkrit
 Konsep kesediaan, motivasi, pengukuhan,
latihan, latihan dan perbezaan individu
 Melarang mendidik dengan kekerasan
39
“…Sesungguhnya kekerasan dalam mendidik
memberikan kesan yang buruk kepada orang
yang dididik lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak.
Barangsiapa yang ditarbiah dengan cara
kekerasan dan paksaan, maka akan sempitlah
pemikiran dan jiwanya lalu jadilah anak itu
hilang kecerdasannya, malas, terbawa-bawa
kepada berbohong dan berkelakuan jahat…”

40
“…Sesungguhnya kekerasan dalam mendidik
memberikan kesan yang buruk kepada orang
yang dididik lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak.
Barang siapa yang di tarbiah dengan cara
kekerasan dan paksaan, maka akan sempitlah
pemikiran dan jiwanya lalu jadilah anak itu
hilang kecerdasannya, malas, terbawa-bawa
kepada berbohong dan berkelakuan jahat…”

41
 Tanggungjawab ibu bapa mendidik anak
menjadi seorang hindu yang baik
 Kanak-kanak memerlukan perhatian lebih
kerana mereka sedang membesar
 Tidak hanya untuk menjadi pandai tetapi
mempunyai sifat kasih sayang dan jujur
yang menjadi penunjuk jalan kehidupan
kelak
 MENETAPKAN 3 KUALITI
1. Insan yang lengkap dan tidak mendatangkan
masalah
2. Bijak dan tidak jahil
3. Berkasih sayang dan tidak bermusuhan dengan
orang lain
4. Sekiranya seorang anak dididik dengan baik
pada masa kecil, kehidupan mereka pada masa
hadapan akan jadi baik dan kebaikan itu akan
melimpah ruah kepada ibu bapa mereka
 Anak yang baru lahir adalah suci dan bersih

 Kesucian tercemar selepas terdedah kepada masyarakat

 Kanak-kanak kecil belajar daripada kepercayaan dan


tingkah laku ibu bapa dan penjaganya.

 Jika anak-anak berjaya dengan baik, ibu bapa dianggap


sudah mencapai status yang tertinggi dalam hidup.

 Menekankan pentingnya memberi perhatian mendidik


anak-anak pada tiga tahun pertama.
 KANAK-KANAK HENDAKLAH
 Dihargai sebagai insan yang unik dan suci
 Dilengkapi kemahiran sebagai pelajar yang yakin
 Dibentuk dengan sahsiah mulia-sabar, berkasih sayang
dan hormat-menghormati
 Dikembangkan bakat dan kebolehan mereka supaya
dapat berkhidmat kepada semua makhluk ciptaan tuhan
 Digalakkan berfikir dan bertindak dengan keimanan
berpandukan ajarannya.
• BINCANGKAN
Kumpulan 1: Teori perkembangan Kognitif
Kumpulan 2: Teori Kecerdasan Pelbagai
Kumpulan 3: Teori Ekologi
Kumpulan 4: Pandangan Islam
Kumpulan 5: Falsafah agama dan fahaman
lain
47
• BINCANGKAN DALAM KUMPULAN SENARIO ATAU
PUN AKTIVITI DAN KAITKAN DENGAN TEORI YANG
SESUAI

• KUMPULAN 1: SESI BERCERITA


• KUMPULAN 2: BERMAIN ANAK PATUNG
• KUMPULAN 3: MAIN BLOK DAN UNCANG
KACANG
• KUMPULAN 4: SENARIO TINGKAH LAKU
KANAK-KANAK 3 TAHUN

48
• Cipta irama lagu dalam modul dan
nyanyikan bersama dalam kumpulan

49
50