Anda di halaman 1dari 1

Nyanyian Lagu berkembar

1. Objektif
-menyanyikan 2 lagu berkembar secara serentak
-mengamalkan nilai murni semasa aktiviti nyanyian
2. Lagu berkembar (Partner Song)
- Dua lagu yang berlainan tetapi mempunyai nada, pergerakan kord dan bilangan bar yang
sama
-kord- kombinasi beberapa not muzik yang dimainkan pada masa sama
- Dinyanyikan serentak
- contoh: baa baa black sheep dan are you sleeping
Mary had a little lamb dan London bridge