Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PSV

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

( PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN )

STANDARD STANDARD
MINGG TEMA / UNIT KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
U

1. Menggambar 1.1 Melukis secara terkawal. 1.1.1 Mengenal rupa muka taip.
1 1.1.2 Menghasilkan rupa muka taip menggunakan
teknik stensilan :

i.Huruf
ii. nombor

1. Menggambar 1.1 Melukis secara terkawal. 1.1.3 Mewarna rupa muka taip menggunakan :
2-3
i. media kering
ii. media basah

1. Menggambar 1.2 Menghasilkan gambar. 1.2.1 Menghasilkan lukisan poster menggunakan :


4-5
i.rupa muka taip
ii. rupa positif dan negatif

6 1. Menggambar 1.2 Menghasilkan gambar. 1.2.2 Menghasilkan gambar dari bahan kitar semula
dengan menggunakan teknik koyakan.

7 1. Menggambar 1.2 Menghasilkan gambar 1.2.3 Menghasilkan gambar dengan teknik cetakan
menggunakan media basah.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PSV

8 1. Menggambar 1.3 Mewarna. 1.3.1 Mengenal suhu warna :

i.warna sejuk
ii. warna panas

1.3.2 Mewarna gambar dengan menggunakan :

i.warna sejuk
ii. warna panas

9 1. Menggambar 1.3 Mewarna. 1.3.3 Mengenal ton warna.

1.3.4 Mewarna gambar dengan


menggunakan ton warna.

10 1. Menggambar 1.4 Meneroka unsur seni. 1.4.1 Mengenal bentuk :

i.konkrit
ii. ilusi

1.4.2 Menghasilkan lukisan menggunakan gabungan


unsur seni :

i.garisan
ii. jalinan
iii.ruang
iv.rupa
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PSV

11 1. Menggambar 1.4 Meneroka unsur seni. 1.4.3 Menghasilkan lukisan dengan teknik catan
bermotifkan :

i.flora
ii. fauna

12 2. Corak dan rekaan 2.1 Mereka corak secara tidak terancang. 2.1.1 Menghasilkan corak menggunakan teknik cetakan.

13 2. Corak dan rekaan 2.1 Mereka corak secara tidak terancang. 2.1.2 Menghasilkan corak menggunakan gabungan
teknik percikan dan cetakan.

14 2. Corak dan rekaan 2.2 Mereka corak secara terancang. 2.2.1 Menghasilkan corak ulangan :

i. rupa geometri
ii. rupa organik

15 2. Corak dan rekaan 2.2 Mereka corak secara terancang. 2.2.2 Menghasilkan corak menggunakan teknik lipatan
dan guntingan :

i. motif geometri
ii. motif organik
- flora
- fauna

16-17-18 2. Corak dan rekaan 2.3 Membuat projek. 2.3.1 Menghasilkan alas dulang menggunakan teknik
Ikatan dan celupan.
.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PSV

19-20 2. Corak dan rekaan 2.3 Membuat projek. 2.3.2 Menghasilkan bingkai gambar dengan teknik
renjisan

21-22 2. Corak dan rekaan 2.3 Membuat projek. 2.3.3 Menghasilkan bekas alat tulis dengan
menggunakan bahan kitar semula.

23-24 3. Membentuk dan 3.1 Membuat binaan mudah. 3.1.1 Menghasilkan model menggunakan bahan kitar
membuat binaan semula :

i. model kenderaan
ii. model bangunan

25-26 3. Membentuk dan 3.1 Membuat binaan mudah. 3.1.1 Menghasilkan model menggunakan bahan kitar
membuat binaan semula :

i. model kenderaan
ii. model bangunan

27 3. Membentuk dan 3.1 Membuat binaan mudah. 3.1.2 Menghasilkan stabail origami.
membuat binaan

28-29 3. Membentuk dan 3.2 Membuat projek. 3.2.1 Menghasilkan diorama bertemakan :
membuat binaan
i. hidupan laut
ii. angkasa lepas

30-31 3. Membentuk dan 3.2 Membuat projek. 3.2.1 Menghasilkan diorama bertemakan :
membuat binaan
i. hidupan laut
ii. angkasa lepas
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PSV

32 3. Membentuk dan 3.2 Membuat projek. 3.2.2 Menghasilkan topeng rupa haiwan
membuat binaan

33-34 3. Membentuk dan 3.2 Membuat projek. 3.2.3 Menghasilkan boneka haiwan
membuat binaan

35 4. Kraf Tradisional 4.1 Projek Kraf 4.1.1 Mengenal jenis-jenis batik.

36-37 4. Kraf Tradisional 4.1 Projek Kraf 4.1.2 Menghasilkan batik dengan teknik ikatan
dan celupan menggunakan :

i. tisu dapur
ii. kain putih

38-39-40 4. Kraf Tradisional 4.1 Projek Kraf 4.1.3 Menghasilkan batik dengan teknik percikan
lilin.

41
MINGGU PEPERIKSAAN

Anda mungkin juga menyukai