Anda di halaman 1dari 2

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN PAKAIAN BERAGAM SEMPENA SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN

NO NAMA KELAS KREATIVITI PERSEMBAHAN TEMA KEKEMASAN JUMLAH


(30 MARKAH) GAYA (20 MARKAH) (20 MARKAH) MARKAH
(30 MARKAH) ( /100
MARKAH)

TANDATANGAN HAKIM
_____________________
( )
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 20