Anda di halaman 1dari 6

MICROSOFT OFFICE (WORDS-BASICS)

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini direka untuk pengguna baru atau pengguna yang tidak
berpengalaman yang mempunyai keperluan untuk menggunakan
aplikasi Microsoft Word secara teratur. Peserta yang menghadiri
kursus ini akan dapat membuat dokumen dengan lebih
profesional, mengeditnya, mengubah suai pemformatan dan
menggunakan pelbagai menu dan tools jalan pintas yang terdapat
di dalam Word secara cekap, tepat dan berkesan.

OBJEKTIF

Matlamat kursus ini adalah untuk memberikan pengetahuan asas


dan pemahaman mengenai cara menggunakan Microsoft Word.

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah selesai kursus ini, para peserta akan dapat:

• Mula dan bekerjasama dengan Microsoft Word dari segi paparan


skrin, menu, dan dialog box
• Buat dokumen baru dari peringkat awal
• Bekerja dengan dokumen yang sedia ada
• Bekerja dengan teks, termasuk melakukan carian dan
menggantikan operasi
• Potong dan salin teks di sekeliling dokumen
• Format kedua-dua teks dan perenggan untuk menghasilkan
dokumen yang menarik
• Bekerja dengan susun atur halaman dan ciri reka bentuk unik
• Buat dan bekerjasama dengan jadual
• Cetak dokumen
• Akses bantuan dan maklumat tambahan seperti yang diperlukan.

Tempoh : 1 Hari
Yuran : Percuma
MICROSOFT OFFICE (WORDS-INTERMEDIATE)

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini memberi nilai tambah kepada kemahiran asas dan


pengetahuan peserta Microsoft Word dan membantu mereka
membuat dokumen yang lebih rumit dan pelbagai bentuk. Kemahiran
dan pengetahuan sedia ada dipertingkatkan dengan meliputi aspek
yang lebih maju dalam topik utama seperti pemformatan, jadual, dan
senarai, dan ciri-ciri baru seperti penggabungan, sampul surat,
bahagian, seni klip dan grafik diperkenalkan.

OBJEKTIF

Matlamat kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan dan


pemahaman yang lebih baik tentang cara menggunakan ciri-ciri
tambahan Microsoft Word.

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah selesai kursus ini, para peserta akan dapat :

 Tetapkan pilihan Word untuk lebih mudah mengakses fail dan


maklumat bekerja dengan berbilang dokumen serentak.
 Lebih lanjut meningkatkan dokumen dan teks menggunakan ciri
format lanjutan.
 Gunakan tab, dan bekerjasama dengan senarai yang bernombor
dan tidak bernombor (bullets).
 Buat jadual yang dipertingkatkan dengan menggunakan ciri masa
seperti building blocks, style dan templates.
 Memasukkan dokumen lebih lama ke bahagian folders.
 Buat header dan footers di dalam dokumen.
 Buat huruf, sampul surat dan label.
 Melakukan gabungan surat Menggabungkan gambar, lukisan dan
Tempoh : 1 Hari WordArt ke dalam dokumen.
Yuran : Percuma
MICROSOFT OFFICE (EXCEL-BASICS)

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini memberikan peserta dengan kemahiran dan


pengetahuan yang diperlukan untuk membuat buku kerja dalam
Microsoft Excel. Ia meliputi membuat buku kerja baru, menambah
data, mengedit data, bekerja dengan formula, mencetak dan
membuat carta.

OBJEKTIF

Matlamat kursus ini adalah untuk memberikan pengetahuan asas


dan pemahaman mengenai cara menggunakan Microsoft Excel.

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah selesai kursus ini, para peserta akan dapat:

 Bekerja dalam lingkungan asas Excel


 Buat buku kerja baru
 Buka dan navigasi dalam buku kerja
 Buat perubahan pada data dalam buku kerja
 Fahami, buat dan bekerjasama dengan formula dan pengiraan
 Memahami dan menggunakan rujukan sel formula
 Memahami dan bekerja dengan julat dalam lembaran kerja
 Gunakan teknik pemformatan font
 Sejajarkan kandungan sel, baris format & kolum
 Memahami dan menggunakan penataan nombor
 Buat carta berkesan dalam Excel

Tempoh : 1 Hari
Yuran : Percuma
MICROSOFT OFFICE (EXCEL-INTERMEDIATE)

SINOPSIS KURSUS

Di tahap ini pengetahuan para peserta akan ditingkatkan kepada


kemahiran yang lebih tinggi dalam menghasilkan buku kerja yang
lebih berkesan dan produktif. Ia meliputi formula dan fungsi
teknik, pemformatan yang lebih rumit, menetapkan pilihan
percetakan yang kompleks, menggunakan ciri-ciri carta yang
rumit dan bekerja dengan lebih berkesan dengan lembaran kerja
dan buku kerja sedia ada.

OBJEKTIF

Matlamat kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan dan


pemahaman yang lebih mendalam tentang cara menggunakan ciri-
ciri tambahan pada Microsoft Excel.

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah selesai kursus ini, para peserta akan dapat:

 Gunakan operasi mengisi yang disediakan untuk mengisi


siri data
 Gerakkan kandungan sel dan jajaran dalam dan antara buku
kerja.
 Gunakan pelbagai teknik formula
 Gunakan pelbagai fungsi logik
 Memohon pelbagai teknik pemformatan nombor ke data
 Terapkan pemformatan bersyarat ke jajaran dalam lembaran
kerja
 Memohon sempadan untuk sel dan julat
 Bekerja dengan pelbagai elemen lembaran kerja
 Gunakan pelbagai teknik untuk bekerja dengan lembaran
kerja
 Memohon kejuruteraan teknik persediaan halaman
Tempoh : 1 Hari  Gunakan pelbagai teknik untuk meningkatkan carta

Yuran : Percuma
MICROSOFT OFFICE (POWER POINT-BASICS)

SINOPSIS KURSUS

Kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh dalam kursus ini


cukup untuk dapat membuat persembahan dunia nyata. Peserta
juga akan belajar cara menambah tema, menjalankan persembahan
slaid, mencetak, menyiarkan persembahan

OBJEKTIF

Matlamat kursus ini adalah untuk memberikan pengetahuan asas


dan pemahaman mengenai cara menggunakan Perisian
Persembahan dan menghasilkan persembahan dengan baik.

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah selesai kursus ini, para peserta akan dapat:

 Bekerja dengan ciri asas Powerpoint


 Bekerja & mencipta persembahan baru
 Ketahui cara menambah slaid dengan susun atur yang
berbeza
 Masukkan dan ubah suai klip video dalam persembahan
anda
 Lukis dan bekerjasama dengan bentuk
 Buat dan bekerjasama dengan SmartArt
 Gunakan pelbagai teknik percetakan
 Cari maklumat yang anda perlukan dalam bantuan

Tempoh : 1 Hari
Yuran : Percuma
MICROSOFT OFFICE (POWER POINT-ADVANCED)

SINOPSIS KURSUS

Kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi dalam kursus ini


adalah mencukupi untuk dapat membina dan meningkatkan
persembahan yang lebih baik dan interaktif .

OBJEKTIF

Matlamat kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan dan


pemahaman yang lebih mendalam tentang cara menggunakan ciri-
ciri tambahan pada Microsoft Power Point dalam menghasilkan
persembahan dan multimedia yang lebih kreatif.

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah selesai kursus ini, para peserta akan dapat:

 Buat dan bekerjasama dengan jadual dan carta


 Ubah carta dalam persembahan
 Ubah suai dan susun atur jadual dengan berkesan
 Lihat dan ubah suai tayangan slaid
 Buat template yang kreatif dan menarik
 Masukkan dan import multimedia dan interaktif

Tempoh : 1 Hari
Yuran : Percuma