Anda di halaman 1dari 16

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

SAINS
TAHUN 6
VERSI BAHASA MELAYU

45 MINIT

Arahan

Baca dengan teliti dan jawab semua soalan.

NAMA: _________________________________________________

KELAS: _________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: ___________________________________


PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

UNIT 1: BAHAN BUANGAN

Graf menunjukkan jumlah bahan buangan dibuang setiap hari.

Item 1: Bahan Buangan Untuk kegunaan


pemeriksa

Berdasarkan rajah, nyatakan contoh bagi bahan buangan terbiodegradasi dan Bulatkan skor bagi
contoh bahan buangan tidak terbiodegradasi . jawapan murid

Bahan buangan terbiodegradasi Bahan buangan tidak terbiodegradasi 0 1 9


A Lampin Plastik
B Kertas Kotak
C Sisa makanan Plastik
D Kaca Tekstil

Untuk kegunaan
pemeriksa
Item 2: Bahan Buangan Bulatkan skor bagi
jawapan murid
Apakah kesan pembuangan bahan buangan tidak terbiodegradasi secara tidak
berhemah? 0 1 9

A. Hujan lebat lebih kerap turun


B. Memberi kesan toksik kepada manusia
C. Cuaca akan menjadi lebih panas
D. Meningkatkan aras laut

1
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 3: Bahan Buangan Untuk kegunaan


pemeriksa

Sisa makanan menyumbang sebanyak 44.5 peratus daripada keseluruhan bahan


buangan. Apakah kesan buangan sisa makanan ini jika tidak diuruskan dengan Bulatkan skor bagi
jawapan murid
baik?
0 1 9
A. Pencemaran bau
B. Haiwan ternakan semakin sihat
C. Tumbuhan semakin subur
D. Udara semakin segar

Item 4: Bahan Buangan Untuk kegunaan


pemeriksa

Antara berikut, yang manakah perlu dilakukan oleh pengguna bagi mengurangkan Bulatkan skor bagi
pembuangan plastik sebagai bahan buangan? jawapan murid

P – Bawa straw sendiri semasa minum di kedai 0 1 9


Q – Bawa beg guna semula semasa membeli belah
R - Bawa plastik sendiri semasa membeli belah
S – Bawa bekas makanan sendiri untuk bungkus makanan dibawa pulang

A. P dan Q
B. Q dan S
C. R dan S
D. P dan S

Item 5: Bahan Buangan Untuk kegunaan


pemeriksa

Bulatkan skor bagi


jawapan murid

0 1 9

Rajah 2
Apakah yang akan berlaku sekiranya lebih ramai rakyat Malaysia menggunakan
bahan boleh guna semula untuk aktiviti seperti Rajah 2?

A. Menambahkan pencemaran.
B. Menjimatkan sumber alam.
C. Menambahkan kos penghasilan bahan.
D. Meningkatkan pengeluaran.

2
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 6: Bahan Buangan Untuk kegunaan


pemeriksa

Apakah yang boleh kamu lakukan bagi mengurus bahan buangan dengan cara
terancang? Bulatkan skor bagi
jawapan murid

A. Semua bahan buangan dibuang di tong sampah yang sama


0 1 9
B. Bahan buangan kimia dan sisa minyak dibuang di dalam longkang
C. Bahan buangan diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang
D. Bahan buangan tidak perlu diikat sebelum dibuang

3
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

UNIT 2: ANGKAT SAYA

Rajah 1 menunjukkan murid A dan B bermain jongkang-jongket.

Item 1: Angkat Saya! Untuk kegunaan


pemeriksa

Berdasarkan rajah 1, apakah T? Bulatkan skor bagi


jawapan murid
A. Fulkrum
B. Daya 0 1 9
C. Beban

Item 2: Angkat Saya! Untuk kegunaan


pemeriksa

Berdasarkan rajah 1, di manakah kedudukan terbaik untuk B duduk supaya A boleh Bulatkan skor bagi
mengangkatnya paling mudah? jawapan murid

0 1 9
A. Lebih jauh daripada T
B. Lebih dekat dengan T

4
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 3: Angkat Saya! Untuk kegunaan


pemeriksa

Rajah 3 menunjukkan kedudukan Saiful di atas jongkang – jongket.


Bulatkan skor bagi
jawapan murid

0 1 9

Berapa kampit beraskah yang diperlukan untuk menjadikan jongkang-jongket itu


seimbang?

A. 3 kampit
B. 4 kampit
C. 5 kampit
D. 6 kampit

5
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

UNIT 3: OH BAHAN KISARKU

Jadual di bawah menunjukkan masa diambil untuk mengisar cili menggunakan tiga
pengisar yang berbeza bilangan bilah pisaunya.

Pengisar Bilangan bilah pisau Jisim cili (g) Masa diambil untuk
mengisar cili (saat)

A 4 100 60
B 6 100 40
C 8 100 20

Item 1: OH BAHAN KISARKU Untuk kegunaan


pemeriksa

Pengisar manakah yang mengisar makanan paling cepat? Tandakan (/) pada satu
kotak.
Bulatkan skor
bagi jawapan
A. Pengisar A, kerana memerlukan tenaga paling sedikit untuk mengisar makanan. murid
B. Pengisar B, kerana kerana ia paling tajam.
C. Pengisar C, kerana bilah pisau paling banyak dapat mengisar makanan paling 0 1 9
cepat.
D. Pengisar C, kerana ia paling besar.

6
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 2: OH, BAHAN KISARKU Untuk kegunaan


pemeriksa

Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini? Bulatkan skor


bagi jawapan
A. Semakin bertambah bilangan bilah pisau, semakin berkurang masa diambil untuk murid

mengisar cili.
B. Semakin bertambah masa untuk mengisar cili, semakin berkurang bilangan bilah 0 1 9
pisau.
C. Semakin bertambah bilangan bilah pisau, semakin bertambah masa diambil untuk
mengisar cili.
D. Semakin bertambah masa untuk mengisar cili, semakin bertambah bilangan bilah
pisau

Item 3: OH,BAHAN KISARKU Untuk kegunaan


pemeriksa

Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis mesin ringkas yang terdapat di dalam alatan Bulatkan skor
bagi jawapan
tersebut. murid

P – Baji 0 1 9
Q – Takal
R – Gear
S – Tuas

A. P dan Q
B. Q dan S
C. Q dan R
D. P dan R

7
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

UNIT 4: JOM BUAT IKAN MASIN

Andri mempunyai empat keping potongan ikan. Setiap kepingan ikan itu mempunyai berat
yang berbeza seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah. Dia melumurkan setiap kepingan
ikan itu dengan 200 gram garam. Andri kemudian menyimpan setiap kepingan ikan tu di
dalam kotak polisterin yang berasingan selama enam hari pada suhu bilik. Dia merekodkan
pemerhatiannya ke atas setiap kepingan ikan itu setiap dua hari. Berikut adalah bahan dan
alat yang digunakan dalam aktiviti itu.

Ikan Garam Penimbang Kotak


Polisterin

Item 1: Jom Buat Ikan Masin ` Untuk kegunaan


pemeriksa

Penyataan berikut berkaitan dengan pengawetan ikan. Pilih penyataan yang betul.
Bulatkan skor bagi
P – Garam akan menambahkan lembapan daripada kepingan ikan itu. jawapan murid

Q – Garam akan menghilangkan lembapan daripada kepingan ikan itu.


R – Lembapan akan menjadikan kepingan ikan itu rosak lebih cepat. 0 1 9
S – Lembapan akan menjadikan kepingan ikan itu rosak lebih lambat

A. P dan Q
B. Q dan S
C. Q dan R
D. P dan R

8
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 2: Jom Buat Ikan Masin Untuk kegunaan


pemeriksa

Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam aktiviti ini. Bulatkan skor bagi
jawapan murid
A. berat kepingan ikan
B. jumlah garam 0 1 9
C. suhu
D. saiz kotak polisterin

Item 3: Jom Buat Ikan Masin Untuk kegunaan


pemeriksa

Nyatakan dua pemboleh ubah yang perlu dimalarkan dalam aktiviti ini.
Bulatkan skor bagi
jawapan murid
A. Saiz kepingan ikan, jumlah garam
B. Saiz kepingan ikan, berat kepingan ikan 0 1 9
C. Berat kepingan ikan, jumlah garam
D. Suhu, kaedah untuk menyimpan kepingan ikan

Item 4: Jom Buat Ikan Masin Untuk kegunaan


pemeriksa

Pada pandangan anda, apakah pemboleh ubah yang patut diukur oleh Andri di akhir
penyiasatan ini?
Bulatkan skor bagi
jawapan murid
A. keadaan kepingan ikan selepas lima hari
B. masa yang diambil oleh kepingan ikan untuk kekal segar 0 1 9
C. saiz kotak polisterin yang digunakan untuk memastikan ikan kekal segar
D. jumlah garam yang digunakan untuk membolehkankan kepingan ikan menjadi
busuk

Item 5: Jom Buat Ikan Masin Untuk kegunaan


pemeriksa

Andri mengambil satu keping ikan yang lain dan mengeringkannya di bawah panas Bulatkan skor bagi
jawapan murid
Matahari selasa 10 hari. Berat kepingan ikan akan ditimbang setiap 2 hari. Jadual
menunjukkan hasil penyiasatan.
0 1 9
Hari
2 4 6 8 10
Berat kepingan ikan 200 190 175 155 130

Apakah pola perubahan berat kepingan ikan?

Bertambah

Berkurang

9
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 6: Jom Buat Ikan Masin Untuk kegunaan


pemeriksa

Nyatakan satu sebab mengapa pola perubahan berat kepingan ikan itu berlaku
Bulatkan skor bagi
sedemikian rupa? jawapan murid

A. Kepingan ikan menjadi busuk 0 1 9


B. Kepingan ikan telah mengecut dan menjadi kecil
C. Berat berkurang kerana kehilangan air dalam kepingan ikan
D. Suhu panas Matahari terlalu tinggi

Item 7: Jom Buat Ikan Masin Untuk kegunaan


pemeriksa
Antara graf berikut, yang manakah yang boleh mewakili data yang dikumpulkan oleh
Andri itu? Bulatkan skor bagi
jawapan murid

0 1 9
A. Berat kepingan ikan B. Berat kepingan ikan
250 250
200 200
150 150
100 100
50 50
0
Hari 0
Hari
2 4 6 8 10 2 4 6 8 10

Berat kepingan ikan


C. Berat kepingan ikan C.
150 250
200
100 150
100
50
50
Hari Hari
0 0
2 4 6 8 10 2 4 6 8 10

10
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

UNIT 5: MIKROORGANISMA

Rajah 1 menunjukkan sebuah kolam ikan di kawasan taman.

Item 1: Mikroorganisma Untuk kegunaan


pemeriksa

Namakan jenis mikroorganisma yang boleh dijumpai di dalam kolam ikan yang
ditunjukkan di atas.
Bulatkan skor bagi
jawapan murid
A. Bakteria
B. Virus 0 1 9
C. Protozoa
D. Yis

Item 2: Mikroorganisma Untuk kegunaan

Berdasarkan Rajah 1, namakan habitat lain untuk mikroorganisma ini hidup. pemeriksa

Bulatkan skor bagi


A. Tasik jawapan murid

B. Hutan
0 1 9
C. Gunung
D. Kebun

11
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 3: Mikroorganisma Untuk kegunaan


pemeriksa

Bulatkan skor bagi


jawapan murid

0 1 9

Rajah 2

Namakan jenis mikroorganisma yang ditunjukkan dalam rajah 2 di atas.

A. Bacillus
B. Paramecium
C. Amoeba
D. Fitoplankton

Item 4: Mikroorganisma Untuk kegunaan


pemeriksa

Bulatkan skor bagi


jawapan murid

0 1 9

Seorang penumpang sedang duduk di dalam sebuah kereta api MRT yang kosong
di Kuala Lumpur. Apakah jarak selamat untuk menjauhi seseorang yang
menghidap penyakit ?

A. 30 cm
B. 50 cm
C. 1m
D. 1km

12
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 5: Mikroorganisma Untuk kegunaan


pemeriksa

Bulatkan skor bagi


jawapan murid

0 1 9

Bolehkah kucing menyebarkan virus covid-19 kepada kita ? Tandakan ( / ) jawapan


yang betul.

Ya
Tidak

Item 6: Mikroorganisma Untuk kegunaan


pemeriksa

Mata seorang pelajar menjadi merah dan berair. Pelajar tersebut juga berasa Bulatkan skor bagi
pedih dan tidak selesa pada kedua dua matanya. Doktor telah memberi cuti sakit jawapan murid
selama 7 hari kepada pelajar tersebut. Apakah penyakit yang dialami oleh pelajar
itu? 0 1 9

A. Demam campak
B. Tuberkulosis
C. Kolera
D. Konjunktivitis

Item 7: Mikroorganisma Untuk kegunaan


pemeriksa

Mengapakah doktor memberi 7 hari cuti sakit kepada pelajar tersebut.


Bulatkan skor bagi
jawapan murid
A. untuk mengelakkan menjangkiti orang lain
B. untuk kuarantinkan orang lain daripada berjumpanya 0 1 9
C. supaya dia dapat berehat dengan tenang di rumah
D. untuk memberi kesembuhan kepada matanya

13
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

UNIT 6: PENYU PANTAI SEGARI

Graf menunjukkan maklumat mengenai bilangan penyu laut yang mendarat di Pantai Segari
untuk bertelur daripada tahun 2002 sehingga 2006.

Item 1: Penyu Pantai Segari Untuk kegunaan


pemeriksa

Apakah corak yang dapat dilihat berkaitan bilangan penyu yang mendarat untuk Bulatkan skor bagi
bertelur di Pantai Segari daripada 2003 hingga 2006? jawapan murid

A. Bilangannya semakin meningkat di antara tempoh ini.


0 1 9
B. Bilangannya semakin berkurang di antara tempoh ini.
C. Bilangannya kekal sama di antara tempoh ini.
D. Tiada perubahan corak yang jelas di antara tempoh ini.

Item 2: Penyu Pantai Segari Untuk kegunaan


pemeriksa

Berikut faktor yang menyebabkan corak bilangan penyu mendarat untuk bertelur di Bulatkan skor bagi
Pantai Segari daripada 2003 hingga 2006 kecuali? jawapan murid

A. Pencemaran air di Pantai Segari. 0 1 9


B. Aktiviti penjualan telur penyu berleluasa di Pantai Segari.
C. Terlalu banyak aktiviti manusia di Pantai Segari
D. Pihak berkuasa melepaskan anak penyu ke Pantai Segari.

14
PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 3: Penyu Pantai Segari Untuk kegunaan


pemeriksa
Bulatkan skor bagi
Kerajaan telah menutup pantai untuk aktiviti pelancongan dalam usaha untuk jawapan murid
menarik penyu bertelur di Pantai Segari. Mengapakah tindakan ini telah diambil?
0 1 9
A. Penyu memerlukan kawasan yang sunyi untuk bertelur.
B. Aktiviti pelancongan menyebabkan penyu mendarat di pantai.
C. Memastikan aktiviti penjualan telur penyu tidak berlaku.
D. Pihak berkuasa melepaskan anak penyu ke Pantai Segari.

15